1917 — 1941

Этот период в истории Осиповичской земли назван «крутым поворотом истории». Раздел «1917 — 1941» (страницы 103 — 190) состоит из следующих глав:

На крутом повороте истории — стр. 103

Сражались за Власть Советов

Погибли от рук бандитов — стр. 109

Активные участники Гражданской войны — стр. 110

Первая школа — стр. 118

Годы обновления и социалистических свершений — стр. 120

Наш край в годы первых пятилеток — стр. 130

Газеты сообщали… — стр. 133

Возвращенные имена

Уроженцы и жители г. Осиповичи и Осиповичского района, которые подверглись безосновательным репрессиям и поздней были реабилитированы — стр. 140

Жители Осиповичского района, которые погибли во время советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. — стр. 190

СТРАНИЦА 103
1917
1941
НА КРУТЫМ ПАВАРОЦЕ ГІСТОРЫІ
Вестка аб перамозе Кастрычніцкай рэвалюцыі прыйшла на тэлеграф чыгуначнай станцыі Асіповічы 25 кастрычніка (7 лістапада) 1917 г. Тэлеграму прыняў загадчык тэлеграфа Яфім Іосіфавіч Лагацкі і паведаміў аб гэтым усім службам чыгуначнага вузла. У гэты ж дзень аб пераходзе ўлады ў рукі Саветаў даведаліся жыхары Асіповіч і ўсёй Замошскай воласці, у якую яны тады ўваходзілі. У лакаматыўным дэпо, на станцыі і ў цэнтры воласці в. Замошша былі праведзены мітынгі.
Рабочыя і служачыя, актывісты чыгуначнага вузла стварылі рэвалюцыйны камітэт, у які выбралі Лагацкага, Гарбузава, Бляцко і іншых. Рэўком узначаліў гаспадарчапалітычную работу не толькі на чыгуначным вузле, але і ў рабочым пае. Асіповічы, аказваў практычную дапамогу Савету рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў Замошскай воласці ў арганізацыі кіраўніцтва, нацыяналізацыі зямлі і канфіскацыі маёмасці памешчыкаў.
У гэты ж час на станцыі Асіповічы была арганізавана партыйная ячэйка. Лагацкі быў гірыняты ў члены партыі і абраны яе сакратаром. Застаючыся на пасадзе загадчыка тэлеграфа станцыі, ён падтрымліваў сувязь з кіруючымі партыйнымі органамі чыгункі ў Мінску і з Бабруйскім рэўкомам.
Партыйная ячэйка сумесна з рэвалюцыйным камітэтам назначылі камісараў: чыгуначнай станцыі Г.Скварцова, паравознага дэпо Д.А. Дзям’янава.
Пасля перамогі Кастрычніцкай рэвалюцыі контррэвалюцыйныя сілы пачалі сцягвацца ў Магілёў, дзе размяшчалася Стаўка Вярхоўнага галоўнакамандуючага на чале з генералам М.М. Духоніным. На барацьбу з савецкай уладай у Магілёў прыбылі Арэнбургскі і 60ы Сібірскі казачы палкі, 1ы ўдарны полк і іншыя часці. На фронце для адпраўкі ў Магілёў было падрыхтавана 40 ударных батальёнаў.
3 мэтай разгрому Стаўкі Рэўваенсаветам былі высланы войскі пад камандаваннем М.В.Крыленкі. 3 Петраграда ў Магілёў накіраваны атрады салдат Маскоўскага палка, матросаў Балтыйскага флоту і чырвонагвардзейцаў. Адначасова ПаўночнаЗаходнім камітэтам балынавікоў быў утвораны рэвалюцыйны зводны атрад пад камандаваннем Р.І.Берзіна і Я.Лысякова, які складаўся з 2 эшалонаў. Адзін эшалон (пяхота з бронемашынамі на чале з Р.І.Берзіным) атрымаў задание рухацца на Магілёў. Другі эшалон (пяхота і браняпоезд на чале з В.І.Пралыгіным) павінен быў наступаць на Стаўку з поўдня, з боку

СТРАНИЦА 104
1917 — 1941
Жлобіна. 11 лістапада 1917 г. гэты эшалон прыпыніўся ў Асіповічах і пасля праведзенай разведкі пайшоў на Жлобін. У ноч на 19 лістапада савецкія войскі пад камандаваннем М.В.Крыленкі ліквідавалі Стаўку Вярхоўнага галоўнакамандуючага.
Першым паспрабаваў перашкодзіць развіццю рэвалюцыйных падзей на Беларусі 1ы польскі корпус легіянераў генерала І.Р.ДоўбарМусніцкага. Корпус размяшчаўся ў раёне Рагачова, Жлобіна і Бабруйска.
У снежні 1917 г. галоўнакамандуючы Заходнім фронтам А.Ф.Мяснікоў загадаў ДоўбарМусніцкаму поўнасцю падпарадкавацца рэвалюцыйнаму камандаванню. Але генерал, якога падтрымлівалі памешчыкі Полыпчы і Мінскай губерні, адхіліў гэты загад. У гэты час у БрэстЛітоўску пачаліся перамовы аб заключэнні мірнага дагавора з Германіяй.
На пачатку 1918 г. становіпіча вакол Асіповіч рэзка абвастрылася ў сувязі з контррэвалюцыйным выступлением генерала І.Р.ДоўбарМусніцкага, легіянеры якога пачалі рухацца на захад. На досвітку 12 студзеня яны пачалі наступление на Жлобін, але былі адкінуты чырвонагвардзейцамі і адышлі да Бабруйска. На 2і дзень мяцежнікі зноў перайшлі ў наступление, занялі Бабруйск, Рагачоў і Оршу, рушылі на Магілёў і Мінск. Атрады Чырвонай гвардыі, што абаранялі Бабруйск, адышлі ў заходнім напрамку і далучыліся да атрадаў, якія дзейнічалі на Рагачоўскім і Асіповіцкім участках. Пад в. Ясень паміж легіянерамі і чырвонагвардзейцамі завязаўся бой. Супраць 1,5 тысячы легіянераў выступіў атрад Чырвонай гвардыі ў 500 байцоў. Чырвонагвардзейцы падбілі 2 гарматы і прымусілі кавалерыю палякаў адступіць. У гэтым баі страты ворага склалі каля 600 салдат, рабочыя атрады страцілі 100 чалавек забітымі і параненымі.
Асіповіцкі рэўком і бальшавіцкая ячэйка, выконваючы загады Ваеннарэвалюцыйнага камітэта Заходняга фронту, пачалі работу па фарміраванні атрадаў Чырвонай гвардыі. На станцыі Асіповічы пры дапамозе Замошскага і Восаўскага валвыканкомаў быў сфарміраваны атрад колькасцю болып за 1000 чалавек. Многія жыхары Асіповіч увайшлі ва ўнутраныя войскі пад камандаваннем намесніка загадчыка і члена калегіі Усерасійскай надзвычайнай камісіі (ВЧК) В.В.Каменшчыкава. Яны рыхтаваліся абараняць чыгуначную станцыю і пае. Асіповічы. Акрамя таго, супраць войскаў ДоўбарМусніцкага быў накіраваны рэвалюцыйны атрад у колькасці 2500 чырвонагвардзейцаў 1й Мінскай рэвалюцыйнай арміі. Агульная колькасць савецкіх войскаў на Асіповіцкім напрамку складала 4000 чалавек. Перад імі была пастаўлена задача: разграміць мяцежнікаў і не дапусціць іх у Мінск. Адначасова для ўмацавання сіл Чырвонай гвардыі была разгорнута работа ў валасцях Бабруйскага павета па фарміраванні новых атрадаў: у Глускай воласці ўступіла ў атрад 300, Калачах — 200 і Балашэвічах — 150 чалавек. Адным з арганізатараў гвардзейскіх атрадаў быў старшыня Глускага рэўкома С.Л.Вілюга.
18 студзеня 1918 г. легіянеры пад камандаваннем капітана Юркевіча падышлі да Асіповіч. Перад наступлением у пасёлак былі накіраваны разведчыкі, пераапранутыя ў форму чырвонагвардзейцаў. Ім удалося ўзарваць чыгуначны мост на Слуцкім напрамку. У ноч на 19 студзеня легіянеры адкрылі па Асіповічах моцны артылерыйскі і кулямётны агонь. У гэты час групы лазутчыкаў атакавалі з тылу. Атрад унутраных войскаў і чырвонаармейцаў пад націскам перавышаючых сіл праціўніка з фронту і тылу быў вымушаны з баямі адысці ў бок Мінска. Члены Асіповіцкага рэўкома, камуністы партыйнай ячэйкі,

СТРАНИЦА 105
На крутым павароце гісторыі
прадстаўнікі Замошскага валвыканкома, выконваючы дырэктыву вышэйстаячых партыйных органаў і камандавання, пайшлі ў бліжэйшыя лясы і вёскі, каб партызанскімі метадамі працягваць барацьбу.
Заняўшы Асіповічы і разагнаўшы ўстановы савецкай улады ў пасёлку, Замошскай воласці і ўвогуле па раёне, легіянеры размясцілі на станцыі сваю камендатуру. Пачаліся рабаванні, гвалтаванні, масавыя забойствы мірных жыхароў. Акупацыя працягвалася 3 тыдні, але і за такі тэрмін легіянеры прычынілі насельніцтву значныя страты.
3 лютага пачалося агульнае наступление атрадаў Чырвонай гвардыі. Рэшткі 1, 2 і 3й польскіх дывізій сканцэнтраваліся ў раёне Бабруйска і спрабавалі аказаць ім супраціўленне. Але сіламі Магілёўскага атрада, які рухаўся з боку Рагачова, 1га Мінскага атрада — з боку Жлобіна, і Асіповіцкага атрада — з боку Асіповіч, легіянерам быў нанесены ўдар. 26.2.1918 г. у Бабруйску заключана пагадненне аб падпарадкаванні 1га польскага корпуса немцам.
Міжнароднае становішча Беларусі заставалася складаным. 16 лютага германскае камандаванне паведаміла савецкай дэлегацыі аб тым, што 18 лютага заканчваецца тэрмін перамір’я і аднаўляецца вайна. Германія парушыла ўмовы перамір’я і зноў пачала ваенныя дзеянні. Кайзераўскія войскі перайшлі ў наступление па ўсім фронце ад Балтыйскага мора да Карпат.
У напрамку Бабруйска і Гомеля рушыў 21ы рэзервовы корпус нямецкай арміі, які ў першы ж дзень наступления заняў Асіповічы. Захопнікі аднавілі прыватную ўласнасць, шырока выкарыстоўвалі дзеля сваіх патрэб чыгунку, прамысловыя прадпрыемствы рабочага пасёлка, вывозілі ў Германію лесаматэрыялы і харчаванне. На захопленай тэрыторыі ўлада цалкам перайшла ў рукі германскіх акупацыйных войскаў.
В. В. Каменшчыкаў.
Загадам нямецкіх камендатур забаранялася жыхарам у начны час хадзіць з вёскі ў вёску, а ў дзень толькі з пропускам каменданта (коштам 1 рубель і 10 рублёў закладу), абсалютна забаранялася ездзіць чыгуначным транспартам.
Рэўком і балыпавікі Замошскай воласці Я.І.Лагацкі, Г.І.Скварцоў, Д. А. Дзям’янаў і іншыя пад кіраўніцтвам старшыні Замошскага рэўкома Гарбузава пайшлі ў брыцалавіцкія лясы і адтуль праз Дзмітрыя Малаковіча (Малаховіча), які кіраваў Крынкаўскай групай падполыпчыкаў з 33 чалавек, устанавілі сувязь з Бабруйскім падпольным камітэтам РКП(б). Пазней кіраўніцтва гэтай групай было перададзена прадстаўнікам Глускай падпольнай партыйнай ячэйкі М.А.Ляўкову і Л.Я.Адзінцову. Гэта група праводзіла актыўныя баявыя дзеянні супраць акупантаў. Рашуча змагалася з акупантамі таксама група Трубачова (прыбыў з Заходняй Беларусі). Камісарам у ёй быў ураджэнец в. Крынка Дзяніс Харытонавіч Пінчук. Партызаны выводзілі са строю сувязь паміж Асіповічамі і Старымі Дарогамі, разбіралі рэйкі, падпальвалі вагоны і склады з ваеннай маёмасцю.
3 пачатку нямецкай акупацыі Бабруйскі падпольны камітэт РКП(б) пад кіраўніцтвам П.Ф.Равінскага і П.М.Серабракова стварыў у валасцях падпольныя рэвалюцыйныя камітэты і

СТРАНИЦА 106
1917 — 1941
партыйныя ячэйкі, перад якімі ставілася мэта праводзіць арганізацыйную і палітычную работу сярод насельніцтва, а пры наступленні Чырвонай арміі ўзяць уладу ў свае рукі. Старшынёй Замошскага падпольнага рэўкома быў абраны балыпавік, матрос Балтыйскага флоту Фёдар Антонавіч Бугроў, яго намеснікам — М.Ф.Трыбушэўскі і членам рэўкома А.Ф.Юркавец. Пражываючы і працуючы на акупіраванай тэрыторыі ў цяжкіх умовах, Ф.А.Бугроў і А.Ф.Юркавец захварэлі на тыф і, не маючы магчымасці атрымаць медыцынскую дапамогу, у хуткім часе памерлі.
1 сакавіка 1918 г. у БрэстЛітоўску аднавілася мірная канферэнцыя. ЗША, краіны Антанты, белагвардзейскія генералы рабілі ўсё магчымае для таго, каб сарваць заключэнне мірнага дагавора з Германіяй, аднак 3 сакавіка бакі падпісалі яго з умовай ратыфікацыі праз 2 тыдні.
IV Надзвычайным Усерасійскім з ’ ездам Саветаў (14 16 сакавіка 1918) гэты дагавор быў ратыфікаваны, але ўжо 15 сакавіка Антанта прыняла рашэнне не прызнаваць яго і распачаць дзеянні па звяржэнні ў Расіі савецкай улады. Мірныя прапановы Савецкай Расіі не сустрэлі разумения і ў польскага ўрада.
V тыле нямецкіх інтэрвентаў у гэты час актыўную работу праводзіў Бабруйскі падпольны камітэт РКП(б). Члены камітэта П.Дз.Малаковіч, І.А.Вейнер, Шумілін, Пятроў па ініцыятыве П.Ф.Равінскага пачалі наладжваць сувязь з камуністамі, якія пражывалі на тэрыторыі Бабруйскага павета і вырашылі аднавіць партыйныя арганізацыі ў павеце, актывізаваць вусную і друкаваную агітацыю сярод насельніцгва, наладзіць сувязь з абкомам у Смаленску і дастаўку літаратуры. У партыйную ячэйку пае. Свіслач быў накіраваны для работы Авяр’янаў.
У ліпені 1918 г. Бабруйскі партыйны камітэт быў рэфармаваны ў раённы камітэт РКП(б), які праводзіў ра
боту пад кіраўніцтвам ПаўночнаЗаходняга абласнога камітэта. Адным з галоўных пытанняў, з якім сутыкнулася партыйная арганізацыя у той перыяд, быў клопат аб забеспячэнні насельніцтва хлебам.
Нямецкія вайсковыя часці, захапіўшы Беларусь і Прыбалтыку, да восені 1918 г. апынуліся перад фактам непазбежнага разгрому і выгнання з беларускай зямлі.
На пасяджэнні савецкагерманскай камісіі, якое праводзілася ў Оршы 21 кастрычніка 1918 г., абмяркоўваліся пытанні аб выхадзе немцаў з тэрыторыі, што знаходзілася на ўсход ад ракі Бярэзіны. Прадстаўнікі нямецкага камандавання самі прапанавалі на месяц раней, чым сказана ў дагаворы, вызваліць гэту тэрыторыю. Было відавочна, што немцы спяшаюцца. I нездарма: у пачатку лістапада 1918 г. грымнула рэвалюцыя ў Германіі.
13 лістапада УЦВК прыняў пастанову скасаваць Брэсцкі мірны дагавор. Усе ўключаныя ў яго абавязацельствы былі аб’яўлены несапраўднымі. 28 лістапада 151ы і 152і стралковыя палкі 17й дывізіі Чырвонай арміі вызвалілі Бабруйск, а 4 снежня атрад чырвонаармейцаў пад камандаваннем Майсеенкі вызваліў Асіповічы. 6 снежня 1918 г. чыгуначнікі паслалі ў адрас УЦВК і СНК тэлеграму, у якой віталі савецкую ўладу, паведамлялі, пгго яны не далі немцам адправіць са станцыі 23 паравозы і шмат іншай маёмасці.
Асіповіцкія балыпавікі, якія выйшлі з падполля, яшчэ да прыходу Чырвонай арміі ўтварылі чыгуначны рэвалюцыйны камітэт, у які увайшлі Зыкаў, Чорны, Цітоў, Мымрыкаў і іншыя, і сфарміравалі ўзброены атрад. Рэвалюцыйны камітэт узяў у свае рукі кіраўніцтва станцыяй і Асіповічамі, пачаў прыцягваць жыхароў да працы па аднаўленні станцыйнай і пуцявой гаспадаркі.
У пачатку студзеня 1919 г. быў утвораны Замошскі і іншыя валасныя

СТРАНИЦА 107
На крутым павароце гісторыі
Саветы. Асіповіцкі чыгуначны рэўком аказваў усебаковую практычную дапамогу Замошскаму валвыканкому.
Са жніўня 1919 г. пачаў работу Бабруйскі падпольны камітэт. Дзеля правядзення партыйнай работы ў вёсках быў створаны парабкоўскі цэнтр, а таксама было арганізавана 15 падпольных партыйных ячэек і раённы партыйны камітэт у в. Ясень. Для правядзення партыйнапалітычнай работы і арганізацыі партызанскай барацьбы з акупантамі ў Бабруйскім павеце ЦК КП(б) Літвы і Беларусі накіраваў Максіма Архіпавіча Ляўкова — аднаго з актыўных удзельнікаў Рудабельскага падполля і партызанскага руху ў барацьбе з палякамі і немцамі ў 1917 — 1918 гг.
Польскія войскі, якія разгарнулі наступление і 8 жніўня захапілі Мінск, 20 жніўня былі ў Асіповічах.
Акупанты размясцілі штаб вайсковай часці ў маёнтку памешчыка І.Ф.Дарагана ў в. СмыкСлабада, контрразведку (дэфензіву) — у будынку, які зараз займае леспрамгас, камендатуру і войскі — у паўночнай частцы Асіповіч. 3 дапамогай ксяндза, праваслаўнага святара і равіна акупанты стварылі магістрат. У хуткім часе захопнікі дэманціравалі шпалапрапітны завод і вывезлі яго абсталяванне ў Полынчу.
Камуністы Замошскай воласці дзейнічалі ў падполлі. Непадалёку ад Асіповіч, у Крынкаўскім і Дараганаўскім лясах, аднавіў дзейнасць партызанскі атрад. Яго байцы арганізоўвалі дыверсіі на ўчастках чыгункі Асіповічы — Старыя Дарогі, разбіралі пуць, падарвалі чыгуначны мост цераз раку Пціч.
У пачатку чэрвеня 1920 г. крынкаўсі ; я партызаны ажыццявілі напад на ■станцыю Дараганава і разграмілі гарнізон палякаў. На другі дзень _:льскім акупантам пры дапамозе эдрадніка — сельскага старасты, удалося арыштаваць групу партызан, у
тым ліку: Захарыя Іванавіча Сашчэку, Рыгора Кузьміча Кузьміча, Цімафея Іванавіча Кузьміча, Івана Майсеевіча Пінчука, Савелія Іванавіча Пінчука і Васіля Іларыёнавіча Ярашэвіча. Пасля допытаў партызаны былі расстраляны камандай каменданта Верыка ў кар’еры на ўсходняй ускраіне Асіповіч.
У першыя дні ліпеня 1920 г. партызаны напалі на чыгуначную станцыю Асіповічы з мэтай захопу браняпоезда, які рыхтаваўся адправіцца на Мінск, і разам з разведчыкамі Чырвонай арміі і чыгуначнікамі захапілі яго. Палякі ў Мінску атрымалі звесткі аб захопе браняпоезда і паслалі яму на дапамогу другі — з Мінска. Каб не дапусціць яго падыходу, партызанскі атрад А.Каралька і байцы 14га стралковага палка Чырвонай арміі разабралі пуць на станцыі Верайцы, і браняпоезд да Асіповіч не дайшоў.
4 ліпеня 1920 г. войскі Заходняга фронту перайшлі ў наступление. Разам з часцямі Чырвонай арміі змагаліся
Помнік партызанам грамадзянскай вайны ў г. Асіповічы.

СТРАНИЦА 108
1917 — 1941
І.І.Ляховіч.
асіповіцкія партызаны. Яны падрывалі і палілі вайсковыя склады, разбіралі чыгуначныя пуці, парушалі сувязь. Рух цягнікоў на ўчастку Жлобін — Асіповічы — Мінск быў практычна паралізаваны.
Палякі адступілі на захад. Пры гэтым яны спалілі ў Асіповічах лесапільныя заводы, пакгаўз, канторы паравознага дэпо і кандуктарскага рэзерву, падарвалі чыгуначны мост цераз раку Сінюю. Спроба спаліць будынак вакзала была папярэджана. 10 ліпеня 1920 г. часці Чырвонай арміі вызвалілі Асіповічы.
Вярнуўшыся з партызанскіх атрадаў, камуністы выбралі рэвалюцыйны камітэт на чале з Леанідам Шымковічам і сакратаром Васілём Гуськовым. У камітэт таксама ўвайшлі Я.І.Лагацкі, прыбыўшы пасля вызва
лення са ссылкі І.І.Ляховіч і іншыя. Рэўком стварыў 2 аддзелы (1ы для кіраўніцтва пасёлкам, 2і для арганізацыі работы чыгуначнага вузла) і пачаў прымаць меры па аднаўленні гаспадаркі ў Асіповічах.
16 ліпеня 1920 г. рэўком тэлеграфаваў наркому шляхоў зносін і загадчыку чыгункі ў Гомель: «…Приступили к ремонту дорожных путей в сторону Минска, Бобруйска и Слуцка, взяли под охрану государственное имущество и восстановили связь с Бобруйском; пригнали на ремонт в Осиповичи паровозы со станции Пуховичи; вернули имущество паровозного депо; составили рабочий поезд и отправили в распоряжение Главдарма; восстановили мост на верейцовской ветке. Ведутся работы по восстановлению моста через реку Синюю».
У канцы 1920 г. асіповіцкія камуністы для паляпшэння забеспячэння насельніцтва харчовымі і прамысловымі таварамі арганізавалі спажывецкую кааперацыю. Першы кааператыў аб’яднаў 638 пайшчыкаў.
Партыйная ячэйка Замошскага валаснога цэнтра і Асіповіч да 1 верасня 1920 г. стварыла Асіповіцкую партыйную арганізацыю. Была намечана праграма палітычнай і культурнай работы сярод насельніцтва. Па
Уваход Чырвонай арміі ў Свіслач у час савецкапольскай вайны 1920 г.

СТРАНИЦА 109
Змагаліся за ўладу Саветаў
ініцыятыве А.Я.Сташкевіча на чыгуначным вузле арганізавалася ячэйка Камуністычнага Саюза Моладзі Беларусі (КСМБ) з 20 чалавек.
Ворагі савецкай улады не хацелі змірыцца са сваім паражэннем. Барацьба з імі працягвалася да канца 1920 г. У раёне Асіповіч і Старых Дарог дзейнічалі контррэвалюцыйныя атрады Пташынскага і Цвіркі, дробныя групы марадзёраў і дэзерціраў. Л ютавала такая група і ў раёне чыгуначнай станцыі Градзянка.
Бабруйскі павятовы камітэт кампартыі ў спецыяльным звароце заклікаў быць гатовымі для бязлітаснай барацьбы і знішчэння злачынных бандаў. У сувязі з гэтым указанием Замошскі Савет і валасны партыйны камітэт увялі ваеннае навучанне для ўсіх членаў партыі, кандыдатаў у члены партыі і савецкага актыву. Усе былі залічаны ў часці асобага прызначэння (ЧАП). Камандзірамі атрадаў прызначаліся
Змагаліся за ўладу Саветаў
ЗАГІНУЛІ АД РУК БАНДЫТАЎ
ПАЛАНЕЙЧЫК Апанас Кузьміч.
Удзельнік партызанскага руху ў Беларусі ў грамадзянскую вайну. Нарадзіўся ў 1900 г. у в. Радуцічы Асіповіцкага рна. 3 1919 г. на падпольнай рабоце ў Слуцкім і Бабруйскім паветах. Вясной 1920 г. у раёне Старых Дарог арганізаваў некалькі партызанскіх атрадаў, якія на чале з Паланейчы кам разбурылі чыгуначную ст. Дараганава, мост цераз Пціч, пусцілі пад адхон варожы эшалон, перадавалі камандаванню Чырвонай арміі звесткі разведкі, вялі агітацыйную работу сярод сялян. У чэрвені 1920 г. партызанскі атрад Паланейчыка разам з Чырвонай арміяй удзельнічаў у фарсіраванні Бярэзіны каля мястэчка Ялізава і вызваленні Асіповіч. 3 ліпеня 1920 г. на партыйнай рабоце. Забіты бандытамі. Пахаваны на радзіме.
СТАШКЕВІЧ Аляксандр Якаўлевіч. Нарадзіўся ў 1898 г. у Асіповічах. У 1920 г. арганізаваў на чыгуначным вузле камсамольскую ячэйку з 20 чалавек, добраахвот
А.Я.Сташкевіч.
камуністы, якія мелі баявы вопыт. На станцыі Асіповічы былі сфарміраваны дзве роты ЧАП і рота міліцыі.
У канцы 1920 г. часці Чырвонай арміі, атрады Усерасійскай надзвычайнай камісіі, апіраючыся на дапамогу мясцовых камуністаў і камсамольцаў, перамаглі атрады БулакБалаховіча і іншыя групы. Рэшткі іх яшчэ некаторы час хаваліся ў лесе, але дні іх былі злічаны.
В.У.Зорын.
на ўступіў у атрад асобага прызначэння, які вёў барацьбу з сабатажам і бандытызмам на чыгуначным вузле. 27 кастрычніка 1920 г. на чыгуначнай станцыі Градзянка быў цяжка паранены і захоплены бандытамі ў палон. Пасля катаванняў расстраляны 28 кастрычніка 1920 г. У 1969 г. на магіле пастаўлены абеліск. Яго імем названа вуліца ў Асіповічах.
ЧУМАКОЎ Акім Мацвеевіч. Машыніст паравоза Асіповіцкага чыгуначнага вузла. 27 жніўня 1922 г. яму было даручана даставіць з Слуцка ў Асіповічы эшалон, у якім адзін вагон быў з каштоўнасцямі. У гэты час у раёне паміж Асіповічамі і Старымі Дарогамі дзейнічалі разбойныя групы Пташынскага і Цвіркі, якія рабавалі насельніцтва. Банда дазналася аб вагоне з каштоўным грузам. На раз’ездзе Пасекі бандыты вывелі са строю чыгуначную сувязь, разабралі стыкі рэек і, прывязаўшы да рэйкі вяроўку, каб яе сарваць з месца, заляглі ў чаканні цягніка. Чумакоў здалёк заўважыў пашкоджаныя пуці і збавіў рух

СТРАНИЦА 110
1917 — 1941
цягніка. Бандытам не ўдалося сарваць з месца рэйку, бо яна ўрэзалася ў шпалу, і цягнік прайшоў перашкоду. Але адзін з бандытаў паспеў ускочыць на прыступку паравоза і запатрабаваў спыніць цягнік. У адказ машыніст толькі павысіў хуткасць. Тады бандыт выстраліў у яго 2 разы. Цяжка паранены, сыходзячы крывёю Чумакоў гірацягваў весці састаў, пакуль не вывеў яго ў бяспечнае месца. Выратаваць жыццё адважнага машыніета не ўдалося. 29 жніўня 1922 г. жыхары Асіповіч правялі А.М.Чумакова ў апошні шлях. Вялікай сям’і Чумакова, якая засталася без кармільца, па рашэнні беларускага ўрада бязвыплатна быў перададзены дом на вул. Серпухаўскай (пазней была перайменавана ў вуліцу
А.М.Чумакова). Да 50й гадавіны савецкай улады імем Чумакова быў названы цеплавоз станцыі Асіповічы, а на лакаматыўным дэпо адкрыта мемарыяльная дошка.


АКТЫЎНЫЯ ЎДЗЕЛЬНІКІ ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ
АЗАРОНАК Міхаіл Іванавіч, н. у
1893 у в. Кассё Свіслацкай воласці, удзельнік 1й сусветнай і грамадзянскай войнаў, рэвалюцыі 1917, служыў на Балтыйскім флоце, удзельнік паходу з Гельсінгфорса ў Кранштат, качагар эсмінца «Аўтраіл» у 1918. 3 усім экіпажам «Аўтраіла» трапіў ў палон да англічан 27.12.1918, калі ў баі каля Таліна эсмінец быў пашкоджаны і захоплены караблямі інтэрвентаў.
Увечары 26.12.1918 г. з Кранштата выйшаў у мора эсмінец «Аўтраіл» з задачай: сумесна з эсмінцам «Спартак», які выйшаў у мора раніцай, адшукаць праціўніка на Рэвельскім (Талінскім) рэйдэе, абстраляць берагавыя аб’екты, а потым адысці пад прыкрыццё лінкора «Андрэй Першазванны» і крэйсера «Алег». Каля 14 гадзін 27 снежня «Спартак» сеў на банку (каменная падводная града) Курадзімуна (Дзебельсей), калі з боем адыходзіў ад 2 англійскіх крэйсераў і эсмінца, дзе і быў захоплены англічанамі.
Эсмінец «Аўтраіл» каля 11 гадзін на мерыдыяне вострава Рамусор заўважыў некалькі англійскіх караблёў і стаў адыходзіць. У 12 гадзін 25 мінут у раёне вострава Мохні (Эхкольм) «Аўтраіл» быў абстраляны крэйсерам і 2 эсмінцамі, якія ішлі з усходу. Атрымаўшы пашкоджанні, «Аўтраіл» праз паўгадзіны быў захоплены праціўнікам.
Нашы лінкор і крэйсер, не маючы радыёсувязі з эсмінцамі, вярнуліся ў Кранштат. Захопленыя эсмінцы англічане перадалі Эстоніі, такім чынам 251 марак апынуўся ў палоне. 3 студзеня і 4 лютага 1919 г. 36 маракоўкамуністаў былі расстраляны на востраве Нойсаар (Нарген), многія памерлі ад голаду ці замерзлі. У 1919 1920 гг. з палону ўцяклі 94 маракі. Лес паланёнага М І.Азаронка высветліць пакуль не ўдалося. (Расійскі дзяржаўны архіў Ваеннамарскога флоту. Ф. 402. Воп. 1. Спр. 373. Л. 1 8.)
АЛЬХАВЕЦ Сямён Міронавіч, н. у 1895, з мая 1918 па снежань 1921 служыў у Чырвонай арміі. Прымаў актыўны ўдзел у фарміраванні 25й стралковай Чапаеўскай дывізіі, у яе складзе на пасадзе камандзіра эскадрона 1га коннага палка актыўна ўдзельнічаў у барацьбе супраць войскаў Калчака. У пачатку Вялікай Айчыннай вайны пайшоў у партызаны і на пасадзе камандзіра, а потым камісара партызанскага атрада імя Кірава актыўна ваяваў супраць нямецкафашысцкіх захопнікаў. Узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I і II сту пеней, «За перамогу над Германіяй», «За доблесную працу ў Айчыннай вайне 1941 —1945 гг.».
АЛЯХНОВІЧ Рыгор Ісідаравіч, н. у 1894 у в. Вязычын. Праходзіў службу памочнікам выкладчыка класа электрыкаў Балтыйскага флоту ў Кранштаце. Удзельнічаў у 1919 у абароне Петраграда ад войскаў генерала Юдзеніча. Унтэрафіцэр.
АНДРОСІК Піліп Іванавіч, н. у 1897. 3 1917 чырвонаармеец 611га Кунгурскага палка 36й дывізіі. Ваяваў супраць белагвардзейцаў. Быў паранены ў баях на р. Пціч. Лячыўся ў шпіталі ў Кіеве, потым у Арле. Пасля выздараўлення з 1918 па 1919 у складзе 25й стралковай Чапаеўскай дывізіі ўдзельнічаў у баях пад АляксандравымГаем, радавы, быў паранены паўторна і знаходзіўся на лячэнні ў г. Самара. 3 1920 па 1921 ваяваў на Заходнім фронце радавым асобнага батальёна 8й дывізіі. Узнагароджаны медалём «За адвагу».
АНДРЫЕВІЧ Пётр Дзмітрыевіч, н. у 1896. Праходзіў службу з 1918 па 1922 у кавалерыйскім палку. Пражываў у в. Вяззе.

СТРАНИЦА 111
Змагаліся за ўладу Саветаў
АРЦЁМ’ЕЎ Іосіф Акімавіч, н. у 1901. 3 сакавіка 1920 гіа 1922 служыў у арміі чырвонаармейцам 13га стралковага палка 5й Віцебскай дывізіі. Актыўна ўдзельнічаў у ліквідацыі банд. У час Вялікай Айчыннай вайны з 1943 у дзеючай арміі. Узиагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «Заўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
БАРАЗНА Сцяпан Паўлавіч, н. у 1898. У 1917 быў выбраны старшынёй палкавога рэвалюцыйнага Савета 736га кавалерыйскага палка. У складзе палка ўдзельнічаў у баях на Паўднёвым фронце пад камандаваннем К.Я.Варашылава. У 1929 г. 736ы полк быў аб’яднаны з 1й Коннай арміяй, у складзе якой удзельнічаў у ліквідацыі белапалякаў.
БАРЫСЕВІЧ Іван Апанасавіч . Н. у 1901. Праходзіў службу ў Чырвонай арміі з 1922 па 1924. Пражываў у г. Асіповічы.
БАРЫСЕВІЧ Міхаіл Іосіфавіч, н. у
1900. Праходзіў службу ў Чырвонай арміі з 1919 па 1925. Пражываў у г. Асіповічы.
БЕЛЫ Павел Іосіпавіч, н. у 1900 у в. Ясень. Праходзіў службу з 1917 па 1922. Прымаў удзел у барацьбе супраць белапалякаў.
БЛІЗІІЕЦ Іван Сямёнавіч, н. у 1894. Будучы радавым 36га палка 1га грэнадзёрскага корпуса, у лістападзе 1917 перайшоў на бок Чырвонай арміі. У 1918 у складзе 1й Коннай арміі ваяваў супраць белапалякаў. У 1922 быў дэмабілізаваны. Прымаў удзел у Вялікай Айчыннай вайне. Узнагароджаны медалём «За перамогу над Германіяй».
БОНДАР Сцяпан Максімавіч, н. у 1896. 3 лістапада 1917 служыў у Чырвонай арміі радавым. Прымаў удзел у ваенных аперацыях супраць белагвардзейцаў пад Шнекам. 3 ліпеня 1944 служыў у 563м двойчы Чырванасцяжным Смаленскім стралковым палку снайперам. Пасля ранения ў ліпені 1945 быў дэмабілізаваны. Узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».
ВАДАХОДАЎ Савелій Сцяпанавіч, н. у 1895. Праходзіў службу з 1918 па 1921. Жыў у г. Асіповічы.
ВАСІЛЬЕЎ Майсей Васільевіч, н. у
1899. Праходзіў службу ў Чырвонай арміі з 1919 па 1922. Жыў у г. Асіповічы.
ВЯЧАСЛАВАЎ Аляксандр Ільіч, н. у 1896 у Гатчынскім рне Ленінградскай вобл.
Праходзіў службу з 1919 па 1920. Служыў на браняпоездзе №21, які дзейнічаў у раёне Мурманска супраць англійскіх інтэрвентаў. На пасадзе камандзіра ўзвода ваяваў пад Нарвай супраць Юдзеніча. 3 1920 па 1921 браняпоезд знаходзіўся ў Петраградзе. 3 1941 па 1945 ваяваў на франтах Айчыннай вайны. Узнагароджаны медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».
ГАДЛЕЎСКІ Сямён Піліпавіч, н. у
1892. Удзельнік грамадзянскай вайны. Жыў у г. Асіповічы.
ГАРЭЙНАЎ Аляксандр Мікалаевіч, н. у 1895. Праходзіў службу з 1917 па 1922. Жыў у г. Асіповічы.
ГАЦМАН Фёдар Лявонавіч, н. у 1897. Удзельнічаў у грамадзянскай вайне з 1920 па 1921. Жыў у в. Убалацце.
ДАВІДОВІЧ Іван Майсеевіч, н. у 1895. 3 верасня 1921 па снежань 1922 служыў чырвонаармейцам 58га стралковага палка. Прымаў удзел у баях за вызваленне Украіны, у ліквідацыі банд. У гады Вялікай Айчыннай вайны партызан атрада «За Савецкую Беларусь». Узнагароджаны медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ДЗІВАК Сямён Уласавіч, н. у 1899. 3 1918 па 1923 служыў у асобнай Каўказскай РабочаСялянскай арміі 28й дывізіі чырвонаармейцам. Актыўна ваяваў супраць войскаў Дзянікіна, Урангеля. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Узнагароджаны медалямі «За адвагу» (двойчы), «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй», Граматай Рэўваенсавета.
ДЗМІТРЬІЕВА Софія Андрэеўна, н. у 1902. Праходзіла службу з 1918 па 1920 у 156м стралковым палку. Жыла ў р.п. Градзянка.
ДЗЯГЦЯР Іван Рыгоравіч, н. у 1898. 3 1 верасня 1917 па красавік 1921 служыў чырвонаармейцам 28га стралковага палка 1й стралковай дывізіі. У 1919 ваяваў супраць арміі Калчака, затым да 1921 — супраць арміі Урангеля. У 1921 дэмабілізаваны па стане здароўя.
ДОЎГАЛЬ Уладзімір Іосіфавіч, н. у 1901. Праходзіў службу з 1922 па 1923. Жыў у г. Асіповічы.
ДОЎГІ Аляксандр Міхайлавіч, н. у
1898. Удзельнічаў у баявых дзеяннях з

СТРАНИЦА 112
1917 — 1941
1919 па 1920 у г. Асіповічы супраць белапалякаў. Жыў у в. Тарасавічы.
ДОЎГІ Андрэй Барысавіч, н. у 1899. Удзельнічаў у грамадзянскай вайне з 1920 па 1921. Жыў у в. Тарасавічы.
ДОЎГІ Максім Кузьміч, н. у 1897. Праходзіў службу з 1916 па 1919 у 124м Варонежскім пяхотным палку, потым у 80м стралковым палку. Жыў у г. Асіповічы.
ДУБОВІК Антон Васільевіч, н. у 1901. Удзельнічаў у 1920 у баях з Полынчай. Жыў у в. Карытнае.
ДУРЭЦ Зэлік Іоселевіч, н. у 1897. Са снежня 1917 па май 1922 служыў у Чырвонай арміі, спачатку радавым чырвонагвардзейскага атрада Дыбенкі, затым чырвонаармейцам 367га палка 13й арміі. Удзельнічаў у баях супраць сіл контррэвалюцыі, у ліквідацыі банд. Узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЕРЛІК Рыгор Іванавіч, н. у 1897. 3
1916 па 1919 служыў у арміі ў 123м пяхотным палку сувязістам. У лістападзе
1917 перайшоў на бок рэвалюцыі. У складзе палка прымаў удзел у разгроме арміі Юдзеніча, у разгроме белагвардзейскіх банд Ананьеўскай воласці на Тамбоўшчыне. 3 кастрычніка 1942 па чэрвень 1944 — радавы паргызан атрада імя Катоўскага партызанскага атрада імя Шашуры. Узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».
ЖАЛЕЗНЯКОЎ Павел Іванавіч, н. у
1896. Са жніўня 1919 па жнівень 1920 служыў у Чырвонай арміі памочнікам камандзіра ўзвода 56га стралковага палка 20й стралковай дывізіі. У жніўні 1924 быў накіраваны на курсы малодшага камсастава. У складзе курсантаў удзельнічаў у задушэнні Кранштацкага мяцяжу. Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, медалём «За перамогу над Германіяй».
ЖУК Яфім Сцяпанавіч, н. у 1895. Удзельнік грамадзянскай вайны з 1918 па
1922. Жыў у в. Камарына.
ЗАСУЛЬКА Андрэй Нічьшаравіч, н. у 1903. У маі 1918 добраахвотна пайшоў у Чырвоную армію. Служыў радавым у 153м стралковым палку 17й стралковай дывізіі. У складзе палка прымаў удзел у баявых аперацыях супраць нямецкіх акупантаў, у разгроме банды Пятлюры, супраць белапалякаў. Удзельнічаў у барацьбе з бандытызмам у раёне г. Мазыр.
ЗАЦЯПЛІНСКІ Леанід Мікалаевіч,
палкоўнік царскай арміі. У Чырвонай арміі з 1918. У 1919 камандзір 9га пагранічнага палка. Ваяваў супраць белапалякаў пад Шнекам, Ляхавічамі, Сіняўкай, Баранавічамі, арганізоўваў дапамогу мясцовым партызанам. Жыў у г. Асіповічы.
ЗІНАВЕНКА Мікалай Ануфрыевіч, н. у 1898. У час грамадзянскай вайны праходзіў службу ў 128м артылерыйскім палку. Жыў у р.п. Градзянка.
ЗІНАВЕНКА Пётр Дзмітрыевіч, н. у
1897. У 1918 добраахвотна пайшоў на службу ў Чырвоную армію. У ліпені 1919 удзельнічаў у баях супраць белапалякаў, затым на пасадзе камандзіра ўзвода накіраваўся на нарыхтоўку харчавання і фуражу для арміі. У 1920 быў прызначаны камандзірам 6й роты 2га батальёна 16й арміі, займаўся нарыхтоўкай харчавання для арміі. У канцы 1920 быў накіраваны на станцыю Дно для работы ў органах чыгуначнай міліцыі.
ІЖЭЎСКІ Часлаў Антонавіч, н. у 1893. Праходзіў службу з 1918 па 1920, удзельнічаў у баях супраць інтэрвентаў у 1м кавалерыйскім палку Латышскай дывізіі. Жыў у в. Малая Грава.
КАБАНАЎ Антон Іосіфавіч, н. у 1892. У лютым 1919 уступіў у рады Чырвонай арміі. Пасля заканчэння курсаў кулямётчыкаў з мая 1919 па студзень 1920 прымаў удзел у баях у складзе кулямётнага эскадрона 21га кавалерыйскага палка 4й кавалерыйскай дывізіі. У баях супраць войскаў Дзянікіна пад г. Батайск быў паранены і з лютага па красавік 1920 знаходзіўся на лячэнні ў г. Пенза. Пасля выздараўлення праходзіў службу ў 65м стралковым палку 8й стралковай дывізіі, ваяваў супраць белапалякаў. У 1921 удзельнічаў у задушэнні Кранштацкага мяцяжу, затым у барацьбе з бандытызмам на тэрыторыі Мазырскага павета. У час Вялікай Айчыннай вайны ўдзельнічаў у партызанскім руху ў складзе атрада «Слава». Узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
КАВАЛЬСКІ Рыгор Сямёнавіч, н. у 1895. У 1918 паступіў працаваць рабочым на завод у г. Бежыца Бранскай вобл, па будаўніцтве бронепаяздоў. 3 лютага 1920 на браняпоездзе № 91 артылерыстам прымаў удзел у разгроме войскаў Дзянікіна на

СТРАНИЦА 113
Змагаліся за ўладу Саветаў
Украіне ў г. Праскураў, Жмерынцы, ІІяціхатках, затым з чэрвеня па снежань 1920 артылерыстам браняпоезда № 38 «Данецкі камуніст» змагаўся з белапалякамі. Узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».
КАЗЛОЎСКІ Дзмітрый Антонавіч, н. у 1891. 3 красавіка 1918 па снежань 1921 працаваў загадчыкам радыёстанцыі, спачатку ў г. Растоў Яраслаўскай губерні, затым са снежня 1918 у г. Магілёў, з лістапада 1919
у г. Шадрын Екацярынбургскай губерні. Са снежня 1921 па май 1926 працаваў кіраўніком спраў і радыстам павятовага камітэта РКП(б) у г. Слуцк. Узнагароджаны медалямі «За працоўную доблесць», «За доблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне 1941 1945 гг.».
3 успамінаў Дз.А.Казлоўскага
…У 1913 г. быў прызваны ў царскую армію. 3 Бабруйска, адкуль пачыналася служба, быў пераведзены ў Кранштат, на флот…
У 1915 г. атрымаў накіраванне ў школу радыётэлеграфістаў, па заканчэнні ў званні унтэрафіцэра апынуўся на мінаносцы «Вершнік».
Наш карабель прымаў удзел у розных аперацыях Балтыйскага флоту, але найболын запомнілася адна — паляванне за нямецкім крэйсерам.
У тым баі «Вершнік» атрымаў некалькі пападанняў буйнакаліберных снарадаў. Германскімі «гасцінцамі» эсмінец быў пашкоджаны, экіпаж панёс страты забітымі і параненымі. Не пашанцавала і мне — з ранением давялося паляжаць у шпіталі.
Пасля выздараўлення мяне чакала новае месца службы лінейны карабель «Гангут». Экіпаж лінкора лічыўся ў камандавання флоту небяспечным: яшчэ ў 1915 г. матросы ўзнялі паўстанне, але яно было знішчана вернымі прысязе войскамі.
У перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі амаль увесь экіпаж карабля перайшоў на бок бальшавікоў. 3 таго вірлівага часу запомніліся сустрэча з У.І.Леніным, яго зварот да салдат і матросаў і першае задание новага рэвалюцыйнага ўрада: мне было загадана ўзначаліць трупу па ахове парты і электрарухавікоў, што перапраўляліся з Фінляндыі ў Петраград.
Жыццё ў той час было хуткім і непрадказальным: у 1918 г. я працаваў радыётэле
графістам у г. РастоўЯраслаўскі, праз год узначаліў кантрольнашыфравальную станцыю ў Магілёве. Пасада была вельмі адказная: станцыя забяспечвала сувязь Масквы з усёй Еўропай.
У кастрычніку 1919 г. удзельнічаў ва ўзнаўленні радыёсувязі па тэрыторыях, што вызваляліся Чырвонай арміяй. Давялося пад час гэтай работы і паваяваць з калчакаўскімі войскамі…
КАЗЮЧЫЦ Іван Рыгоравіч, н. у 1900. Са жніўня 1920 па май 1921 служыў чырвонаармейцам штаба 5й дывізіі, удзельнічаў у баях супраць сіл контррэвалюцыі пад Харкавам. Затым праходзіў службу ў чыгуначных войсках у гарадах Жлобін і Бабруйск.
КАМАРОЎСКІ Антон Міхайлавіч, н. у 1894. Праходзіў службу ў Чырвонай арміі з 1917 па 1924. Жыў у г. Асіповічы.
КАНДРАЦЕНКА Іван Іванавіч, н. у
1898. Служыў з мая 1917 старшым унтэрафіцэрам 1й Сібірскай стралковай брыгады. Затым стралок рэвалюцыйнага парты занскага атрада, са студзеня 1918 начальнік сувязі 92га артдывізіёна 32й Туркестанскай стралковай дывізіі. Акгыўна ўдзельнічаў у баях супраць белапалякаў, у ліквідацыі банд басмачоў. 3 сакавіка па май 1920 начальнік сувязі атрада чырвоных партызан, які дзейнічаў у Бабруйскім павеце. 3 мая 1920 па люты 1921 камандзір эскадрона тэхнічнай сувязі асобнай Башкірскай кавалерыйскай брыгады Заходняга фронту. Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».
КАНДРАЦЬЕЎ Яўген Піліпавіч, н. у
1901. Праходзіў службу ў Чырвонай арміі з 1919 на 1922. Жыў у г. Асіповічы.
КАРАЛЬКЕВІЧ Міхаіл Міхайлавіч, н. у 1900. Са жніўня па снежань 1923 служыў у Чырвонай арміі радавым 16га стралковага палка 8й стралковай дывізіі. Прымаў удзел у разгроме контррэвалюцыйных мяцяжоў і ліквідацыі банд. У перыяд Вялікай Айчыннай вайны працаваў у г. Чэлябінск начальнікам цэха в/ч 54779 па вырабе лыжаў, а з мая 1942 па жнівень 1945 парторгам 70й батарэі зенітнага батальёна 3й Паветранай арміі. Узнагароджаны двума медалямі «За баявыя заслугі», медалём «За перамогу над Германіяй».
5. Зак. 3129.
из
1917 — 1941
КАРІІУІІІЭІІКА Емяльян Кузьміч, н.
у 1901. У 1918 яшчэ да прызыву ў армію ў складзе партызанскага атрада пад кіраўніцтвам Батракова змагаўся з белапалякамі. У 1920 быў прызваны ў Чырвоную армію. Служыў у кавалерыйскім палку ў Мінску да 1924. Пасля дэмабілізацыі служыў у міліцыі, прымаў удзел у ліквідацыі банд.
КОЙПІШ Захар Савельевіч, н. у
1893. 3 1917 працаваў старшынёй выканкома 50га артдывізіёна 10й арміі. 3 1918 па 1919 служыў у Чырвонай арміі на пасадзе камандзіра граматы 1й Арлоўскай батарэі Звенігародскага палка. У складзе палка ўдзельнічаў у баях супраць Калчака і Урангеля. 3 1919 па 1922 служыў старшыной каманды кіравання дывізіёна.
КОШАЛЬ Фёдар Іосіфавіч, н. у 1900. 3 1918 да канца 1922 служыў у Чырвонай арміі радавым 1й Коннай армп, затым разведчыкам 78га браняпоезда. Прымаў удзел у барацьбе з белапалякамі ў раёне г. Маладзечна, у ліквідацыі банд. Узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».
КУРС Андрэй Мацвеевіч, н. у 1897. 3 1918 па 1920 служыў чырвонаармейцам 1га Ржэўскага савецкага атрада, у складзе якога ваяваў супраць арміі Калчака. У 1920 накіраваны ў школу каманднага саставу 34й стралковай дывізіі ў г. Омск. У 1923 быў дэмабілізаваны. Узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».
КУРС Гаўрыіл Піліпавіч, н. у 1898. Удзельнічаў у баях з інтэрвентамі з 1918 па 1919. Жыў у в. Канцы.
КУРЫЛЬЧЫК Мікалай Пятровіч, н. у 1904. 3 1919 добраахвотна ўступіў у рады Чырвонай арміі. Змагаўся радавым у складзе 1й кулямётнай каманды 95га палка 32й брыгады 15й арміі на Заходнім фронце супраць белапалякаў, з баямі прайшоў да Варшавы. Па заканчэнні баявых дзеянняў з белапалякамі ў складзе свайго палка быў накіраваны ў Царскае Сяло. У сакавіку 1921 удзельнічаў у задушэнні Кранштацкага мяцяжу. За баявыя заслугі быў узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга. У баі быў паранены і знаходзіўся на лячэнні ў шпіталі ў г. Кранштат. Узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга, двума медалямі «За баявыя заслугі», медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».
ЛАЦІННІК Якаў Васільевіч, н. у 1898. Удзельнічаў у баях з інтэрвентамі ў 1920. Жыў у в. Жыцін.
ЛЕЙЧЫК Мітрафан Якаўлевіч, н. у
1900. У 1918 добраахвотна пайшоў у Чырвоную армію і служыў у 20й Самарскай пяхотнай дывізіі, у складзе якой ваяваў пад Уфой супраць арміі Калчака. У 1919 быў пераведзены ў 4ю пяхотную дывізію, якая была накіравана ў Беларусь для барацьбы з белапалякамі. Пасля выгнання белапалякаў удзельнічаў у ліквідацыі банд. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Узнагароджаны медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ЛУКІЕНКА Якаў Фядотавіч, н. у 1905. 3 лістапада 1919 па люты 1921 служыў радавым атрада часцей асобага прызначэння, прымаў удзел у ліквідацыі контррэвалюцыйных мяцяжоў у ПаўночнаКазахстанскай вобласці ў раёне Какчэтава. У перыяд Вялікай Айчыннай вайны ваяваў на Заходнім, Сталінградскім, Украінскіх, Беларускіх франтах. Узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».
МАЗАЛЕЎСКІ Антон Віктаравіч, н. у 1903 у Пухавіцкім рне Мінскай вобл. У 1921 праходзіў службу ў 24м артылерыйскім дывізіёне 8й дывізіі, удзельнічаў у ліквідацыі банды БулакБалаховіча.
МАЛАХАЎ Іван Якаўлевіч, н. у 1899. Праходзіў службу з 1919 па 1922. Жыў у г. Асіповічы.
МАЛЯРЭВІЧ Аляксандр Пахомавіч, н. у 1897. Удзельнічаў у баявых дзеяннях у складзе 14га стралковага палка 2й стралковай дывізіі. Жыў у р.п. Градзянка.
МАМСІКАЎ Еўдакім Рыгоравіч, н. у 1892. 3 ліпеня 1919 па лістапад 1920 служыў у Чырвонай арміі на пасадзе камандзіра ўзвода 301га стралковага палка Самарскай ваеннай акругі. Прымаў актыўны ўдзел у разгроме белагвардзейскіх войскаў Урангеля. Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны», медалямі «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
МІХНАВЕЦ Іван Яфімавіч, н. у 1903. 3 чэрвеня 1920 па сакавік 1921 чырвонаармеецдобраахвотнік 74га кавалерыйскага палка. У складзе палка прымаў актыўны ўдзел у ліквідацыі банды Шышкіна ў Сяміпалацінскай вобласці, у задушэнні паў

СТРАНИЦА 115
Змагаліся за ўладу Саветаў
стання басмачоў. Узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».
НОВІК Барыс Якаўлевіч, н. у 1893. У
1918 уступіў у партызанскі атрад, якім камандаваў Дз.Х.Пінчук. Вялі барацьбу з нямецкімі акупантамі. У жніўні 1919 быў прызваны ў Чырвоную армію. Служыў у 1й Коннай арміі. Ваяваў з белапалякамі. У 1920 пад Кіевам быў паранены. Пасля лячэння служыў пры штабе 12й арміі. У 1921 быў дэмабілізаваны.
ПАНЧАНКА Сяргей Несцеравіч, н. у 1899. Удзельнічаў у баявых дзеяннях з
1919 па 1921 у складзе 1га Сібірскага стралковага палка, вызваляў г. Царыцын. Жыў у в. Ясянец.
ПАПОЎ Міхаіл Мікалаевіч, н. у 1901. 3 1918 па снежань 1926 служыў у Чырвонай арміі, удзельнічаў у задушэнні эсэраўскага мяцяжу ў Курскай вобл., ліквідацыі банд у Арлоўскай вобл. Удзельнічаў у баях на Паўднёвым фронце, у ліквідацыі банд басмачоў. Узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ПАПОЎ Сяргей Сцяпанавіч, н. у 1900. У верасні 1919 быў прызваны ў Чырвоную армію. Служыў у 72м стралковым палку 8й дывізіі да кастрычніка 1922. У 1919 прымаў удзел у вызваленні Беларусі ад белапалякаў. Узнагароджаны двума медалямі «За баявыя заслугі».
ПАРШЫН Дзмітрый Антонавіч, н. у
1902. Са студзеня 1919 працаваў інспектарам у Дзернавіцкім валасным рэўкоме. У жніўні 1919 добраахвотна пайшоў у Чырвоную армію. Спачатку служыў у батальёне асобага прызначэння пры Гомельскім губЧК. 3 кастрычніка 1919 па красавік 1920 служыў у 2м Гомельскім крапасным палку. 3 красавіка 1920 па сакавік 1921 служыў у 404 м стралковым палку. У складзе гэтых ваенных часцей удзельнічаў у баях супраць польскіх легіянераў ДоўбарМусніцкага на участку Бабруйск Жлобін, супраць Дзянікіна, Урангеля і белапалякаў. 3 верасня 1921 памочнік упаўнаважанага па барацьбе з бандытызмам. Узнагароджаны медалямі «За працоўную доблесць», «За доблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне 1941 1945 гг.».
ПАТАІІЕЙКА Андрэй Міронавіч, н. у
1899. Са жніўня 1919 па май 1922 служыў
Ф.М.Паўлкні.
у Чырвонай арміі ў 8м стралковым пагранічным палку. У складзе палка прымаў удзел у разгроме арміі Юдзеніча пад Петраградам, а са снежня 1921 па май 1922 ваяваў супраць белапалякаў. Узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, «Знак Пашаны», медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ПАТОЦКІ Іван Кандратавіч, н. у 1878. 3 верасня 1917 па красавік 1919 служыў чырвонаармейцам 60га Маскоўскага чырвонагвардзейскага зборнага атрада, затым да студзеня 1924 камісарам у г. Бахмач. Актыўна ўдзельнічаў у задушэнні контррэвалюцыйнага мяцяжу, у ліквідацыі банд. Узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
ПАЎЛОВІЧ Якаў Георгіевіч, н. у 1897. У сакавіку 1918 добраахвотна пайшоў у Чырвоную армію ў першы Самарскі сялянскі полк 52й стралковай дывізіі, у складзе якога прымаў удзел у барацьбе супраць інтэрвентаў. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Узнагароджаны медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ПАЎЛЮЦ Франц Міхайлавіч, н. у
1887. Марак Балтыйскага флоту, удзельнічаў у абароне Петраграда. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Жыў у г. Асіповічы.
ПЕРУНОЎСКІ Мікалай Антонавіч, н. у 1896. 3 ліпеня 1918 па студзень 1920 наводчык гарматы 1га кавалерыйскага палка 1й Коннай арміі, у складзе якога ўдзельнічаў у баях на Заходнім фронце. Узнагароджаны медалямі «За працоўную доблесць», «За перамогу над Германіяй».

СТРАНИЦА 116
1917 — 1941
ПІЛЕЦКІ Іосіф Васільевіч, н. у 1898. Удзельнічаў у баявых дзеяннях з 1920 па 1922 у складзе 1й Коннай арміі.
ПІНЧУК Марк Кандратавіч, н. у 1900. 3 1918 па 1920 знаходзіўся ў партызанскім атрадзе, які дзейнічаў на тэрыторыі Дараганаўскага сельсавета. У складзе атрада вёў актыўную барацьбу супраць польскай жандармерыі, удзельнічаў у зрыве карабельных агіерацый польскіх акупантаў. Узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Гёрманіяй».
3 успамінаў М.К.Пінчука
… У лютым 1918 г. тэрыторыя сучаснага Дараганаўскага сельсавета была захоплена нямецкімі войскамі. Акупанты ўстанавілі рэжым жорсткага прыгнёту мясцовых жыхароў, я ў гэты час працаваў батраком у памешчыцы Дараган…
Для барацьбы з германцамі была створана падпольная група, у якую ўваходзілі: Барыс Якаўлевіч Новік з в. Мязовічы, Цярэнцій Дзям’янавіч Пінчук і Павел Прохаравіч Кузьміч з в. Крынка, Антон Фёдаравіч Пінчук з в. Камарына і я. Кіраваў нашай групай Дзям’ян Харытонавіч Пінчук. Ён меў сувязь з Бабруйскім падпольным цэнтрам, які ўзначальваў П. Дз.Малаковіч.
Такія ж падпольныя групы былі ўтвораны ў вёсках Жыцін, Майсеевічы, Краі, Птушычы, Радуцічы.
Падпольшчыкі акгыўна змагаліся з акупантамі: праводзілі дыверсіі, знішчалі прадуктовыя абозы.
Пасля капітуляцыі Германіі ў 1919 г. на нашу зямлю прыйшла польская армія. Пры новых акупантах становішча мясцовага насельніцтва амаль не змянілася: новая ўлада нічым не адрознівалася ад папярэдняй.
Падпольную арганізацыю ў гэты час узначальваў Трубачоў (імя, на жаль, не памятаю), а памочнікам у яго быў Васіль Іларыёнавіч Ярашэвіч. (Пад час Вялікай Айчыннай вайны былы падпольшчык быў забіты ў Бабруйскім лагеры ваеннапалонных.) Наша група падпарадкоўвалася мінскаму цэнтру і вяла актыўную барацьбу супраць польскай жандармерыі, праводзіла дыверсіі на шляхах зносін і лініях сувязі, што праходзілі паблізу, зрывала карныя экспедыцыі акупацыйнай адміністрацыі.
Пасля выгнання белапалякаў я да 1923 г. служыў у чыгуначнай міліцыі, прымаў удзел у ліквідацыі антысавецкага супраціўлення, што пэўны час існавала на тэрыторыі Асіповіцкага раёна.
ПРЫПІЫВАЛКА Канстанцін Пятровіч, н. у 1899. 3 1919 па 1921 служыў у Чырвонай арміі ў 398м стралковым палку 145й пяхотнай дывізіі, у складзе якой прымаў удзел у баях супраць белапалякаў на Варшаўскім напрамку.
Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ПЯНЬКОЎСКІ Фёдар Андрэевіч, н. у
1899. 3 верасня 1917 па 1922 служыўу Чырвонай арміі у 2м Петраградскім палку. Прымаў удзел у баях супраць арміі Юдзеніча, у задушэнні Кранштацкага мяцяжу. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Узнагароджаны медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
РУБІНШТЭЙН Ліпа Аронавіч, н. у 1891. Са студзеня 1918 па сакавік 1921 служыў у Чырвонай арміі радавым 17га асобнага артылерыйскага палка ў Мінску. Прымаў удзел у баях супраць белапалякаў пад Барысавам і Радашковічамі. Узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі».
САСІНОЎСКІ Уладзімір Мікалаевіч, н. у в. Люлева Замошскай воласці. Матрос Балтыйскага флоту. У 1919 на эсмінцы «Звераў» у якасці інжынерамеханіка ўдзельнічаў у абароне Петраграда.
СВІРЫД Клім Кузьміч, н. у 1897. 3 мая 1919 служыў у Чырвонай арміі ў 2м артдывізіёне 18й стралковай дывізіі заражаючым. Прымаў удзел у баях супраць інтэрвентаў пад Архангельскам, супраць белапалякаў на Варшаўскім напрамку, супраць дашнакоў у Арменіі.
У перыяд Вялікай Айчыннай вайны ваяваў на 1м Беларускім фронце ў 20й танкавай брыгадзе 11га танкавага корпуса аўтаматчыкам. Узнагароджаны медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
СІКІЛІНДА Андрэй Гаўрылавіч, н. у
1901. 25 кастрычніка 1919 быў прызваны ў Чырвоную армію. Ваяваў у складзе 133га стралковага палка 12й арміі супраць войскаў Дзянікіна, удзельнічаў у ліквідацыі банд на Украіне. Потым змагаў

СТРАНИЦА 117
Змагаліся за ўладу Саветаў
ся супраць белапалякаў, бандытаў. Дэмабілізаваны ў 1924.
СТЭЛЬМАХ Аляксандр Мікалаевіч,
н. у 1891. У перыяд 1й сусветнай вайны ўдзельнічаў у баях з немцамі, быў узнагароджаны Георгіеўскім крыжам і медалём. 3 1917 па 1921 служыў у Чырвонай арміі радавым, камандзірам узвода. Прымаў актыўны ўдзел у Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Петраградзе. Удзельнічаў у разгроме войскаў Юдзеніча. У 1921 у складзе 237й стралковай роты ўдзельнічаў у задушэнні Кранштацкага мяцяжу. За актыўны ўдзел быў узнагароджаны 2 ордэнамі Чырвонага Сцяга, ордэнам Чырвонай Зоркі.
СТЭЛЬМАХ Міхаіл Фёдаравіч, н. у
1898. 3 1920 ваяваў супраць белапалякаў на Заходнім фронце. 3 кастрычніка 1920 служыў у чыгуначнай ахове на ст. Асіповічы да 1921. У лістападзе 1921 быў дэмабілізаваны. У сакавіку 1933 быў мабілізаваны ваеннай акругай і праслужыў у арміі да жніўня 1953 на розных пасадах. Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі і медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
СТЭЛЬМАХ Надзея Пятроўна, н. у
1903. У 1920 прымала актыўны ўдзел у арганізацыі Пагарэльскага рэўкома, затым працавала сакратаром Пагарэльскага, Градзянскага сельскіх Саветаў. 3 1938 да пачатку вайны працавала народным суддзёй. Узнагароджана медалём «За працоўную доблесць».
СУГАКА Антон Ільіч, н. у 1900. Удзельнічаў у баявых дзеяннях з 1918 па 1922 у складзе 105га стралковага палка. Жыў у в. Дуброўка.
СУГАКА Лукаш Цімафеевіч, н. у 1893. Праходзіў службу з 1918 па 1920 у 79м Сібірскім стралковым палку.
СЯНЮК Васіль Паўлавіч, н. у 1900. Удзельнік грамадзянскай вайны з 1920 па
1923. Жыў у г. Асіповічы.
СЯЦІНСКІ Аляксандр Антонавіч, н. у 1901. Удзельнік грамадзянскай вайны з 1918 па 1923. Жыў у г. Асіповічы.
ФІЛАТАЎ Пётр Сямёнавіч, н. у 1898. 3 лістапада 1917 да снежня 1922 — чырвонаармеец, спачатку 72га стралковага палка, з ліпеня 1919 — харчаддзела. Удзельнічаў у баях супраць арміі Калчака. Узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».
А.М.Стэльмах.
ХОМІЧ Максім Фёдаравіч, н. у 1889.
Удзельнічаў у баявых дзеяннях з 1918 па 1922 у складзе 5га артылерыйскага корпуса. Жыў у в. Вязаўніца.
ЦЫГАНОК Афанасій Сямёнавіч, н. у
1899. 3 сакавіка 1918 па верасень 1919 служыў у Чырвонай гвардыі, з верасня 1919 па кастрычнік 1922 — у Чырвонай арміі ў 7м чыгуначным стралковым батальёне радавым байцом. Удзельнік Айчыннай вайны. Узнагароджаны медалём «За перамогу над Германіяй».
ЧАБАТАРОЎ Мікалай Афанасьевіч, н. у 1891. Са студзеня 1918 па снежань 1921 служыў у Чырвонай арміі чырвонаармейцам 5й кавалерыйскай дывізіі. У складзе дывізіі актыўна ўдзельнічаў у баях супраць арміі Калчака і белагвардзейцаў. Са студзеня 1922 па верасень 1926 служыў у акружным аддзяленні міліцыі Бабруйска. Актыўна ўдзельнічаў у барацьбе з контррэвалюцыяй. У органах НКУС служыў да 1947 г. Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «Задоблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне 1941 — 1945 гг.», «За перамогу над Германіяй».
ЧАРОПКА Мікіта Іосіфавіч, н. у 1896. 3 лістапада 1919 па сакавік 1923 служыў чырвонаармейцам штаба Заходняга фронту. Удзельнічаў у баях супраць белапалякаў, у ліквідацыі банд. Узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі», «Задоблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне 19411945 гг.».
ЧАРОПКА Пётр Васільевіч, н. у 1880 у в. Замошша Асіповіцкага рна. Марак Балтыйскага флоту, машыніст лінкора «Севастопаль». У 1921 удзельнічаў у абароне Кранштата.
СТРАНИЦА 118
1917 — 1941
ШАВЯЛЁНАК Карл Гаўрылавіч, н. у
1898. 3 1921 удзельнічаў у баях супраць арміі Калчака ў складзе Аршанскага палка. Жыў у в. Верайцы.
ШАРАМЕТ Фёдар Андрэевіч, н. у
1894. Служыў у радах Чырвонай арміі з 1918 па 1923 спачатку радавым 84га стралковага палка, затым радавым у батальёне чыгуначнай аховы Заходняй чыгункі. Прымаў удзел у баях супраць белапалякаў, у барацьбе з бандытызмам. Узнагароджаны медалямі «За баявьм заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ШКЛЯНІК Якаў Міхайлавіч, н. у
1888. 3 лютага 1917 па красавік 1918 узначальваў бальшавіцкую ячэйку ў Ляхавіцкім рне, з красавіка 1918 па верасень 1918 працаваў старшынёй рэўкома Ляхавіцкага рна. Праводзіў вялікую работу па арганізацыі аддзелаў рэўкома, падборы кадраў, па барацьбе з ворагамі савецкай улады і аказанні дапамогі Чырвонай арміі харчаваннем, зброяй 1 мабілізацыяй добраахвотнікаў. Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны», медалём «За перамогу над Германіяй».
ШМІГЕЛЬСКІ Іван Міхайлавіч, н. у 1892 у в. Дубавое Асіповіцкага рна. 3 1920 удзельнічаў у баях супраць белапалякаў,
Першая школа
3 успамінаў Іны (Міхаліны) Буйло, Канстанцыі Буйло
«У Мінск прыехаў Керэнскі, па вуліцах ішлі дэманстранты. Керэнскі ехаў на грузавой машыне з апушчанымі бартамі і трымаў прамову… На вуліцах было шмат народу і ўсе слухалі яго…
Праз некалькі дзён у Мінск увайшлі немцы. Яны ішлі з аркестрам, што складаўся з якіхсьці свісцюлек. Народу на вуліцах было шмат, у тым ліку і я са Стасяй (сястрой. — В.Х.). 3 іх прыходам для нас настал! чорныя дні. Без працы і грошай… Сталі хадзіць па Мінску ў пошуку любой работы. Аднак дарэмна. Усе ўстановы зачыніліся, была безрабоціца… Вось тут Стася і ўспомніла пра княгіню Радзівіл. Учапілася за яе, як за якар выратавання. Пачал! думаць, як мы да яе пойдзем, што будзем казаць. Канешне, напомнім пра Костач
•Так ласкава сёстры звалі Канстанцыю Буйло.
будучы камандзірам кананерскай лодкі «Магутны» Дняпроўскай ваеннай флатыліі.
ІШІАЙ Рыгор Іванавіч, н. у 1880 у в. Свіслач. У 1920 — буфетчык вучылішча камсаставу (цяпер ВМВ імя Фрунзе ў СанктПецярбургу). 26.11.1920 памёр ад туберкулёзу лёгкіх, пахаваны на Смаленскіх могілках у Петраградзе.
ШЫШАЕЎ Віктар Васільевіч, н. у 1903. 3 мая 1918 па кастрычнік 1918 служыў у Волжскай ваеннай флатыліі на параходзе «Адважны». Удзельнічаў у баях супраць арміі Калчака. Актыўна ўдзельнічаў у барацьбе з контррэвалюцыяй, бандытызмам у рне
г. Царыцына. 3 мая 1922 па 1948 працаваў у органах дзяржбяспекі. Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чьфвонага Сцяга, Айчьшнай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».
ЯШЫНСКІ Віктар Уладзіміравіч, н. у 1898. У 1921 удзельнічаў у баявых дзеяннях у складзе 8га стралковага палка.
Пры складанні спіса выкарыстаны звесткі раённай камісіі па падрыхтоўцы кнігі «Памяць», а таксама матэрыялы Расійскага дзяржаўнага архіва Ваеннамарскога флоту, падрыхтаваныя І.Я.Краўцовым.
роднай сястры беларускай паэтэсы
ку*, але галоўнае, што нас хвалявала, ці ў Мінску яна. Аднойчы мы падышлі да яе дома, убачылі старога ў ліўрэі, запыталі, ці тут княгіня. Адказаў, што тут. Назаўтра вырашылі пайсці да яе абедзве. Апрануліся ва ўсё лепшае, што ў нас было, і пайшлі з апошняй надзеяй, з жахам думаючы, што калі яна нам не дапаможа, мы загінулі!
Мы ўвайшлі ў пярэдні пакой. Пакаёўка сустрэла нас не вельмі прыязна, але пайшла далажыць. Мы сказалі, што сёстры беларускай паэтэсы Буйло. Нас паклікалі ў пакой да княгіні. Мы ўбачылі сівую, худзенькую, маленькую старую, сціпла адзетую, якая трымала на каленях сабачку. На яе пытанне, чаго нам патрэбна, мы выклалі нашу прапанову і папрасілі дапамагчы нам. Яна спытала, ці законнылі мы гімназію…

СТРАНИЦА 119
Першая школа
Мы не задумаўшыся сказалі: «6 класаў». Чаму «6», не ведаю… Мы ж нават у калідоры гімназіі не былі. Спрацаваў інстынкт самазахавання. Яна нам паверыла і адказала: «Заўтра пойдзе мая падвода ў Кухцічы» (гэта непадалёк ад станцыі Негарэлае). I дадала, што Стасю яна адправіць туды навучаць дзяцей батракоў. Навучаць трэба пабеларуску, а галоўнае катэхізісу.
Мы пайшлі ад княгіні, не верачы свайму шчасцю. Мне паабяцала, што праз тыдзень адправіць у іншы маёнтак, і я павінна зайсці даведацца пра вынік…
Праз тыдзень я пайшла да княгіні і яна мне сказала, што заўтра едзе карэта ў Кухцічы, і яна пакуль адправіць мяне туды. Мяне пасадзілі ў карэту, запрэжаную чацвёркай цудоўных коней. Я села на сядзенне, а фурман у ліўрэі на козлы. Я ехала адна, і мяне ўразіла, што ў вёсках сяляне здымалі шапкі і кланяліся, думаючы, што ў карэце сядзіць вяльможа. А гэта я… убогая дзяўчынка, бяздомная. Так я дабралася да Кухцічаў. Гэта прыгожы маёнтак. Вялікі дом з калонамі… У доме было вельмі многа пакояў, усе пустыя, без мэблі. У другім канцы жыў стары лёкай з дачкой, мілай дзяўчынай гадоў 20… Ежу нам прыносілі з кухні, праўда, адзін абед на дваіх, прытым вельмі мізэрны. Але мы былі радыя таму, што ёсць работа і дах над галавой.
Я некалькі месяцаў пажыла ў Стасі без справы, чакала распараджэння княгіні. Тут таксама былі немцы. Але паводзілі сябе карэктна. Часта мы гулялі са Стасяй у парку, сустракалі нямецкіх афіцэраў, якія ветліва кланяліся…
Але вось у адзін цудоўны дзень мяне таксама па аказіі павезлі ў карэце ў маёнтак Жорнаўка Бабруйскага павета*. Жорнаўка гэта вялікі аднапавярховы дом, ужо стары і не такі прыгожы, як у Кухцічах. Там мяне сустрэла «ахмістрыня», г.зн. ключніца. Далажыла, хто я, і яна мяне змясціла ў камфартабельны пакой з поўнай абстаноўкай, цудоўнай пасцеллю і бялізнай. У адным ка.тідоры жыла я і яна. У другім канцы калідора жыла разведзеная графіня з двума хлопчыкамі і няней, з якой гэта самадурка грашэнна здзеквалася…
Мне адвялі пад школу асабняк, размешіаны за паўкіламетра ад сядзібы. Там былі чатыры цудоўныя асабнякі ў выглядзе
лецішчаў, побач лес, і жыў ляснічы, немец Шталь з жонкай. Яна назнаёмілася са мною, і я бывала ў іх у гасцях.
У школу прывезлі вялікія сталы і лаўкі, і я пайшла па парабках у пошуку вучняў, набралася чалавек трыццаць. Усе яны, на шчасце, былі ці зусім няграматныя, ці ледзьледзь чыталі і пісалі, у адваротным выпадку мне было б цяжка з «6і класнай адукацыяй». Я вучыла дзяцей пісаць палкі, лічбы і крыху катэхізісу па загаду княгіні. Пасля ўрокаў я хадзіла з дзецьмі ў лес гуляць. Яны былі вельмі добрыя, паслухмяныя, ніякага свавольства, забітыя і сарамлівыя. Мяне ніхто не кантраляваў, ніхто не правяраў. Я была прадастаўлена самой сабе…
Калі я прыехала ў Жорнаўку, там стаял! немцы, яны займалі частку дома. Я з імі таксама пазнаёмілася, часта сустракалася ў парку, але размаўляць было цяжка.
Неяк ранкам… за мною прыехалі з Кухціч (там цяжка захварэла Стася. —
В.Х.). Калі я вярнулася ў Жорнаўку, там ужо немцаў не было, прыйшлі польскія ўланы. Іх кіраўнік, нехта барон фон Ранке, прыпыніўшыся ў нашым доме, харчаваўся разам з намі. За стол садзіліся ён, юрыст (хутчэй за ўсё гэта быў Рыгор Царык. —
В.Х.), пані Марыя, электрык і я. Харчаванне было тут вельмі добрае, не параўнаць, як у Кухцічах… Так прайшоў год. Лета і зіму я займалася з дзецьмі. Барон нават заляцаўся да мяне, ён быў цікавым…
К восені пачалі пагаворваць, што наступаюць чырвоныя. Газеты пісалі пра страшэнныя зверствы чырвоных у Расіі: шыбеніцы, забойствы, насілле, пажары і
г.д. I вось у адзін цудоўны дзень спешна ад’язджаюць польскія войскі, у тым ліку Ранке. Да ганку дома сталі пад’язджаць карэты, фурманкі, і амаль у адзін дзень усе паехалі. Угаворвалі ехаць і мяне, але я вырашыла застацца з пані Марыяй (ключніцай. — В.Х.). Я баялася, што мяне чакае тое ж, што і ў Мінску. Тут таксама было страшна заставацца, калі верыць газетам…
Застаўшыся адны з пані Марыяй, мы вырашылі перабрацца з вялікага дому ў маленькі флігель ля дарогі з адным пакоем і кухняй. Школу сваю я таксама перабазіравала на сядзібу, туды, дзе жылі батракі, у адну свабодную кватэру. Пасля бегства ўсёй
‘ Аугарка памыляецца. Жорнаўка адносілася да Ігуменскага павета.

СТРАНИЦА 120
1917 — 1941
знаці наступіла поўнае зацішша, як быццам усе гаварылі шэптам, поўнае безуладдзе працягвалася некалькі дзён. Я хадзіла ў школу, займалася з дзецьмі, а пані Марыя вяла нашу няхітрую гаспадарку… Адной
чы, калі я была ў школе з дзецьмі, прыйшла жанчынапарабэчка і сказала, што ідуць чырвоныя. Я вельмі спужалася…»
Голас Радзімы. 1997. 1, 8 мая.
Гады аднаўлення і сацыялістычных надзей
Пасля заканчэння грамадзянскай вайны Замошскі валасны камітэт парты і балынавікоў, выканком валаснога Савета рабочых і сялянскіх дэпутатаў, партыйныя ячэйкі Асіповіцкага чыгуначнага вузла накіравалі свае намаганні на аднаўленне чыгункі і станцыі. Выконваючы гэту работу, яны кіраваліся пастановай ЦК РКП(б) ад 7 верасня 1921 г. і загадам народнага камісара шляхоў зносін Ф.Э.Дзяржынскага, якімі чыгуначны транспарт быў пастаўлены пад кантроль партыйных і савецкіх органаў. У сувязі з гэтым былі заснаваны пасады камісараў чыгуначных раёнаў і вузлоў.
Камісарам Асіповіцкага чыгуначнага вузла быў прызначаны камуніст Чыкаў. Дзейнічаў асіповіцкі аператыўны пост упраўлення транспартнай надзвычайнай камісіі (УТНК) па барацьбе з контррэвалюцыйнымі праяўленнямі, сабатажам і спекуляцыяй. Выконвалі гэту работу старыя камуністы — начальнік паста І.С.Істомін, аператыўны ўпаўнаважаны І.К.Патоцкі. Начальнікам узброенай варты вузла працаваў М.Л.Мысін.
Пры актыўным удзеле рабочыхчыгуначнікаў за кароткі час былі адноўлены механічныя майстэрні і паравознае дэпо. Камуністы Я.Лагацкі, Л.Шымковіч, В.Гуськоў і іншыя арганізавалі суботнікі па ўпарадкаванні станцыі, нарыхтоўцы і адгрузцы дроў вялікім гарадам.
Па ініцыятыве Рымшы, пры ўдзеле Рубінчыка і Цярэнцьева ў воданапорнай вежы абсталявалі электрастанцыю. 3 яе пускам каля чвэрці дамоў пасёлка і станцыі было электрыфікавана. (Упершыню электрычнае асвятленне ў Асіповічах з’явілася ў 1917 г., калі прадпрымальнік Нямцоў пабудаваў маленькую электрастанцыю. Яе электраэнергіяй былі асветлены некалькі прыватных дамоў і ўстаноў. У час польскай акупацыі ў 1920 г. яна была зруйнавана.)
1921 год быў бататы на важнейшыя для воласці падзеі. 1га ліпеня адбыліся першыя выбары ў Замошскі валасны Савет ра
бочых і сялянскіх дэпутатаў, якому ў адміністрацыйных адносінах падпарадкоўваліся Асіповічы. Адчынілася паштовае аддзяленне (з адным тэлефонам «Эрыксан»), праз які падтрымлівалі сувязь з Бабруйскам, а ў кастрычніку запрацаваў тэлеграф. Арганізавалася пасялковая камсамольская ячэйка. Яе арганізатар і першы сакратар Віктар Воінаў прыцягнуў камсамольцаў у атрад часцей асобага прызначэння (ЧАП), арганізаваў ахову Асіповіч. Адначасова камсамольцы стварылі драматычны гурток, ставілі спектаклі, давалі самадзейныя канцэрты і вялі антырэлігійную прапаганду, удзельнічалі ў выкананні харчразвёрсткі.
Увосень 1921 г. аднавіліся заняткі ў чыгуначнай школесямігодцы, была адчынена сямігодка для дзяцей прыстанцыйнага рабочага пасёлка і бліжэйшых вёсак. У ёй пачало навучацца 60 чалавек (у 1922 яе наведвалі 224, аў 1927 — 373 навучэнцы). У гэтым жа годзе пачалі стварацца культурнаасветныя ўстановы. У памяшканні майстэрань кватэрнай часткі чыгуначнага вузла быў адчынены клуб «Чырвоны Кастрычнік», пры якім арганізавалі драматычны гурток, духавы аркестр і бібліятэкучытальню.
1 студзеня 1922 г. цэнтр Замошскай воласці быў перанесены ў Асіповічы і воласць пачала называцца Асіповіцкай. Затым яе перайменавалі ў Чычэрынскую. Але хутка гэта назва была адменена. 14 студзеня быў абраны новы склад Асіповіцкага валаснога камітэта КП(б)Б у складзе 9 чалавек: Родзіна, Я.І.Лагацкага, Л.Ф.Блюдава, М.Л.Мысіна, Ш.Л.Кацмана, ЦеляЦеслянка, Пятровічава, Шэймана і Міхадзюка. Старшынёй Асіповіцкага валвыканкома быў выбраны камуніст Гарбузаў.
У склад Асіповіцкага валкома партыі ўваходзілі не толькі члены партыі балынавікоў, але і члены яўрэйскага рабочага саюза (Бунд). У кіраўніцтве воласцю, а пазней і раёнам утварылася двухпартыйнасць, якая існавала да 1924 г.

СТРАНИЦА 121
Гады аднаўлення і сацыялістычных надзей
У сувязі з ад’ездам сакратара валкома Родзіна на вучобу ў партыйную школу быў давыбраны склад валкома, у які ўвайшлі: Я.І.Лагацкі — адказны сакратар, Д.Абакшонак — намеснік адказнага сакратара і адказны за кіраўніцтва камсамольскай арганізацыяй, Ш.Л.Кацман — адказны сакратар яўрэйскай секцыі валкома, членамі валкома начальнік атрада ЧАП Ляўкоў і Калігаеў.
У карыстанне валвыканкома быў перададзены адноўлены пасля пажару ў 1920 г. лесапільны завод, які раней належаў купцу Янкелю Рыўкіну. На ім дзейнічалі рухавік у 65 конскіх сіл, 2 піларамы, цыркулярная піла. Пры заводзе меліся млынкрупадзёрка і сукнавальны цэх. На заводзе распілоўвалася ў год 5574 м3 драўніны, размолвалася 1106 т збожжа і выраблялася 1728 м сукна. На яго вытворчасці было занята 37 рабочых. Прадукцыя, вырабляемая гэтым і іншымі прадпрыемствамі, спажывалася не толькі ў воласці, але вывозілася за яе межы.
У гэтым жа годзе гіасялковая камсамольская ячэйка ператворана ў Асіповіцкую валасную камсамольскую арганізацыю на чале з сакратаром Віктарам Воінавым, якога хутка змяніў Аляксандр Шпак.
У Асіповіцкі камітэт КП(б)Б пачалі паступаць звесткі аб дзейнасці падпольнай сіянісцкай арганізацыі. 25 жніўня 1922 г. на пасяджэнні камітэта партыі па гэтым пытанні быў заслуханы даклад адказнага
сакратара яўрэйскай секцыі Ш.Л.Кацмана. У працэсе абмеркавання высветлілася, што ў Асіповічах падпольна працуе яўрэйская сіянісцкая арганізацыя, яе прыкрыццём з’яўляецца яўрэйскі драматычны гурток, які рэгулярна ставіць платныя спектаклі ў клубе і іншых месцах, а атрыманыя грошы накіроўвае ў Мінск, у яўрэйскі нацыяналъны фонд, адтуль жа атрымлівае ўказанні і літаратуру, аб чым ведаюць у Асіповічах.
Пастановай валаснога камітэта КП(б)Б было даручана І.К.Патоцкаму і Л.М.Мысіну ліквідаваць яўрэйскі драмгурток і папярэдзіць аб роспуску сіянісцкай арганізацыі. Хутка пасля гэтай падзеі Ш.Л.Кацман, Н.Шуб і некаторыя іншыя яўрэі выйшлі з Бунда і ўступілі ў члены КП(б)Б.
Да канца 1922 г. актывізавалася дзейнасць ячэйкі прафсаюза работнікаў чыгуначнага транспарту, якую ўзначалілі Д.Абакшонак, Я.Н.Удзельнік, Э.Кацман, Ф.Капцееў, І.А.Сямашка, В.Вараб’ёў. На чыгуначным вузле ў гэты час налічвалася 370 членаў прафсаюза. Яны праводзілі работу па паляпшэнні ўмоў працы, рабочага забеспячэння і быту. Паток грузаперавозак праз Асіповічы да гэтага часу значна павялічыўся. Толькі за жнівень 1922 г. было адпраўлена грузаў малой хуткасцю 30 922 пуды, багажу 470, прынята грузаў малой хуткасцю 178 200 і багажу 534 пуды. За паўгода
Кіруючы партыйнасааенкі актыў раёна 1920х гддоў

СТРАНИЦА 122
1917 — 1941
было адрамантавана 660 вагонаў і 58 паравозаў.
1923 г. стаў пераломным у тэхнічным абсталяванні Асіповіцкага чыгуначнага вузла і арганізацыі яго работы. Старыя паравозы былі заменены новымі чатырохвосевымі, што дало магчымасць павялічыць вагу паяздоў. Палепшылася рамонтная база: у паравозным дэпо былі зманціраваны новыя станкі, абсталяваны майстэрні, дыстанцыі пуці. У рабочым пасёлку дзейнічаў шэраг лесанарыхтоўчых дзяржаўных арганізацый, працавала таксама некалькі прыватных прадпрыемстваў і майстэрань.
Паступова наладжваўся гандаль. У 1й палове 1923 г. у Асіповічах мелася 58 магазінаў і крам. 3 магазінаў усяго 1 быў
дзяржаўны і 2 кааператыўнага гандлю, астатнія — прыватныя.
Адначасова з вырашэннем гаспадарчых задач кіраўніцтва воласці надавала ўвагу барацьбе з неадукаванасцю, развіццю культурнай работы. У 1923 г. у Асіповічах дзейнічалі 3 школы. Была адкрыта бібліятэка. У клубе чыгуначнікаў «Чырвоны Кастрычнік» пачалася дэманстрацыя кінафільмаў. Узнікла піянерская арганізацыя.
У 1924 г. у БССР была праведзена перабудова адміністрацыйнага падзелу. Замест паветаў былі ўтвораны акругі і раёны, у тым ліку Бабруйская акруга з шэрагам раёнаў. 17.7.1924 г. шляхам аб’яднання Асіповіцкай воласці, частак Гарадоцкай, Гарбацэвіцкай і Жыцінскай валасцей Бабруйскага павета,
Група асіповіцкіх актывістаў 1922—1923 гг. Злева направа: старшыня спажыўкааперацыі Карпенка, сакратар камсамольскай ячэйкі Шпак, сакратар партыйнай арганізацыі Станкевіч, начальнік оперпункта Істомін.
Камсамольская арганізацыя Асіповіч. 1920я гады.

СТРАНИЦА 123
Гады аднаўлення і сацыялістычных надзей
Кнорынскай і Пагарэльскай валасцей Ігуменскага павета быў утвораны Асіповіцкі раён з цэнтрам у Асіповічах, якім быў нададзены статус мястэчка. Раён увайшоў у склад Бабруйскай акругі.
Райцэнтр стаў хутка развівацца. У вагавым цэху шпалапрапітнага завода, дэманціраванага палякамі, і ў паравозным дэпо былі абсталяваны электрастанцыі з дызельнымі рухавікамі. Гэта дазволіла забяспечыць электраэнергіяй чыгуначны вузел, асвятліць установы, кватэры рабочых і служачых. У Асіповічах было арганізавана крэдытнапрамысловае таварыства, якое садзейнічала стварэнню саматужных прамысловых арцеляў і аказвала дапамогу саматужнікамадзіночкам. Былі сгвораны 4 арцелі: «Чырвоны хімік», «Перадавік», «Звязда» і «Прагрэс», а таксама шэраг саматужнарамесных майстэрань, якія выраблялі кавальскія, шорныя, бандарныя і іншыя прадметы і прылады гаспадарчага прызначэння.
У пачатку 1920х гадоў Асіповіцкі раён быў падзелены на 8 сельскіх Саветаў: Верайцоўскі, Дзераўцоўскі, Замошскі, Зборскі, Лапіцкі, Ліпеньскі, Асіповіцкі, Ясенскі, якія аб’ядналі 201 населены пункт і 2 мястэчкі Асіповічы (2433 жыхары) і Лапічы (680 жыхароў). У раёне дзейнічала 7 прадпрыемстваў, працавалі на іх больш за 40 рабочых. Трыма прадпрыемствамі валодалі арцелі прамкааперацыі, а 4 знаходзіліся ў руках прыватных прадпрымальнікаў. Вытворчасць уяўлялі сабой млыны з крупадзёркамі. У кожным прадпрыемстве былі цыркулярныя пілы для пілавання
драўніны і сукнавальныя цэхі. Дзейнічалі 2 смалакурні прамкааперацыі з нізкай прадукцыйнасцю. У гэты ж перыяд у раёне працавалі 236 саматужнікаў і рамеснікаў, з якіх займаліся пашывам абутку 62, кавальскім рамяством — 62, цяслярным — 23, кушнерскім —11, вобаднаколавым — 6, шорным — 4, пашывам шапак — 5 чалавек.
83 чалавекі займаліся іншымі промысламі.
Асноўнай сыравіннай базай мясцовай прамысловасці і прамкааперацыі быў лес. Асіповіцкі леспрамгас меў 7 лесанарыхтоўчых пунктаў, якія выпрацоўвалі вялікі асартымент лесапрадукцыі, напрыклад сыравіну для клеенай і струганай фанеры і вытворчасці запалак, розных піламатэрыялаў, спецыяльныя калоды для самалёта і суднабудавання, вырабу лыж, музычных інструментаў, тэлефонных слупоў і вялікую колькасць руднічных стоек. Заданні леспрамгаса па лесавывазе дасягалі 500 тыс. кубаметраў у год.
У пачатку 1920х гадоў з агульных 95 тыс. дзесяцін зямельных угоддзяў раёна ў сельскай гаспадарцы выкарыстоўвалася 32 тыс., пад лясамі знаходзілася 46 тыс., пад балотамі і няўдобіцамі — 17 тыс. дзесяцін. Лепшыя глебы па раёне цягнуліся паласою па левым беразе р. Свіслач (Лапіцкі і Зборскі сельсаветы), захопліваючы таксама частку тэрыторый Карытненскага і Ясенскага сельсаветаў.
Асноўнай сістэмай землекарыстання ў той час было трохполле. Іншы раз яно змянялася двухполлем (беспапарныя палеткі і зяблевае ворыва). Апрацоўка зямлі вяла
Лом на вуліцы Чумакова, у і им размяшчаўся першы Лгшовіцкі райваенкамат.
СТРАНИЦА 124
1917 — 1941
ся простымі прыладамі працы: коннымі плугамі, сохамі і баронамі. 3 сельскагаспадарчых культур пераважалі азімае жыта, бульба, ячмень, авёс, грэчка, лён, азімая пшаніца, яравыя жыта і пшаніца, проса і каноплі.
У сярэдзіне 1920х гадоў лепшая ўраджайнасць была на палях Лапіцкага, Зборскага, Карытненскага і Ясенскага сельсаветаў. У сярэднім дзесяціна бульбы давала 96 112 ц, жыта 6,4—8, аўсав —9,6 ц. Пачалі часцей ужывацца дасягненні агранамічнай навукі, пашырыліся пасевы палявых траў.
Жывёлагадоўля развівалася слаба. Буйной рагатай жывёлы змешаных малапрадукцыйных парод налічвалася 10 832 галавы. Толькі некаторыя гаспадаркі мелі кароў элітных парод.
Свінагадоўляй займалася кожная сялянская гаспадарка, але свінні былі беспародныя і гадаваліся толькі для прыватных патрэб. Амаль кожная гаспадарка мела авечак. Мелася каля 5 тыс. коней, таму і прыватныя гаспадаркі сялян, і калгасы былі поўнасцю забяспечаны цяглавой сілай.
У 1925 г. пашырылася сетка медыцынскіх устаноў. У мястэчку адкрыліся бальніца на 15 ложкаў, амбулаторыя і стаматалагічны кабінет, дзе працавалі 2 урачы, 3 фельчары, 2 акушэркі. Чыгуначны вузел меў сваю амбулаторыю, прыём хворых у якой вялі 2 урачы і 3 фельчары.
Да канца 1926 г. з мясцовай прамысловасці быў канчаткова выцеснены прыватнік. Смалакурны завод Айзіковіча
адышоў да арцелі прамкааперацыі «Чырвоны хімік». Шырока разгарнуліся лесанарыхтоўчыя работы леспрамгаса, сельскагаспадарчага інстытута і Палесзапалкапрама. У мястэчку ў гэты час працавалі больш за 70 кааператыўных саматужнікаў, дзейнічала вялікая вобадная майстэрня. Пануючае становішча заняла кааперацыя ў гандлі, на яе прыпадала 68% усяго тавараабароту. У прамысловай кааперацыі і гандлі ўкаранялася метрычная сістэма мер
1 вагі, практыкавалася ўцэнка нехадавых вырабаў, продаж тавараў па заяўках пакупнікоў і ў крэдыт. Аўтарытэт дзяржаўнага і кааператыўнага гандлю падымаўся ўсімі шляхамі.
У адпаведнасці з пастановай ЦВК БССР аб увядзенні ўсеагульнага абавязковага навучання, Асіповіцкая сямігадовая школа была пераўтворана ў сярэднюю і пераведзена ў болын прасторныя дамы, рэквізаваныя ў купца Рыўкіна.
На пачатак 1926 г. у Асіповічах акрамя
2 агульнаадукацыйных школ, якія тут меліся, пачалі працаваць 2я яўрэйская і польская школы, школа рабочай моладзі, у якой навучаліся 85 рабочых. Быў праведзены ўлік неадукаванага насельніцтва ва ўзросце ад 16 да 50 гадоў і арганізавана таварыства «Прэч непісьменнасць». У гэты ж час утварылася раённае таварыства краязнаўства, якое ўзначальваў завуч чыгуиачнай школы А.Г.Немцаў. Члены таварыства вывучалі прыроду, адшуквалі археалагічныя помнікі і даследавалі іх,
Заняткі фотагуртка ў 11й чыгуначнай школе. 1920я гады.

СТРАНИЦА 125
Гады аднаўлення і сацыялістычных надзей
збіралі мясцовы фальклор. Члены таварыства рабілі даклады перад насельніцтвам і праводзілі асветную работу. У 1928 г. Цэнтральнае бюро краязнаўства Інстытута беларускай культуры выдала працу «Асіповіцкі раён», падрыхтаваную А.Немцавым і М.Азбукіным. Таварыства праіснавала да 1938 г. У час масавых палітычных рэпрэсій у краіне А.Г.Немцаў быў рэпрэсіраваны, дзейнасць таварыства спынілася.
Першы Народны дом мясціўся ў прыстасаваным для работы пажарным хляве. Аднак за правядзенне ў ім антырэлігійнай прапаганды жыхары яго спалілі. Раённы і местачковы Саветы ўзбудзілі хадайніцтва перад Бабруйскім акрвыканкомам аб выдзяленні сродкаў на
будаўніцтва новага Народнага дома. Неабходныя сродкі былі выдзелены, і Народны дом быў пабудаваны. У 1927 г. клуб чыгуначнікаў «Чырвоны Кастрычнік» атрымаў пераабсталяваны для яго будынак былога шпалапрапітнага завода з залай на 300 месцаў. Штат клуба быў павялічаны на 5 чалавек. У новым будынку разгарнулі працу гурткі, у якіх займаліся каля 80 чалавек.
У 1929 г. у Асіповіцкім раёне было 14 сельскіх і адзін пасялковы Савет, якія аб’ядноўвалі 52 060 чалавек. Паводле нацыянальнага складу ў раёне пражывалі: беларусаў 42 552, рускіх 1247, яўрэяў 4655, палякаў 2875, іншых нацыянальнасцей 731 чалавек. Паводле сацыяльнага стану: рабо
Асіповіцкі піянерскі лагер. 1927г.
Выпуск Асіповіцкай чыгуначнай школы 1924 г.
125
1917 — 1941
чых 2770, калгаснікаў 14 944, саматужнікаў 634, служачых 1234, беднякоў 2745, сераднякоў 21 149, кулакоў і заможных 2232, іншых 6349 чалавек.
У савецкай краіне ў гэты час праводзілася калектывізацыя. У раёне было аб’яднана 2830 бядняцкіх і серадняцкіх сялянскіх гаспадарак у 116 калгасаў (ці 44,2% ад агуль
Духавы аркестр клуба чыгуначнікаў «Чырвоны Кастрычнік». 1926 г.
Настаўнікі Асіповіцкай чыгуначнай школы. Злева направа ў 1м радзе: Сава Тарасавіч, М.А.Шымкевіч, П.Г.Пятроў, М.Г.Цяцерская, Ю.Г.Яроменка, А.Г.Немцаў, Гламбоцкі; 2і рад: З.М.Яроменка, М.І.Падгурская, М.А.Цяцерскі, В.С.Баговіч, В.А.Немцава, М.Дз.Кутарга, М.Р.Кутарга; 3і рад: В.Р.Кутарга, Беразоўскі, К.І.Вараб’ёва, Пагоскі, Лісун, М.А.Гамановіч, Дунаеўскі.
126
Гады аднаўлення і сацыялістычных надзей
най колькасці сялянскіх гаспадарак раёна). Меўся 1 саўгас. Былі заснаваны 2 машыннаконныя станцыі для аказання дапамогі калгасам па апрацоўцы зямлі. На пачатак 1940 г. было праведзена ўзбуйненне калгасаў. Вясковае насельніцтва павялічылася і склала — 53 470 жыхароў, а гарадское (мястэчка Асіповічы, шклозавод «Кастрычнік», торфапрадпрыемствы «Татарка» і «Свабода») 18 135 чалавек. Гады 1й пяцігодкі адзначыліся значным пашырэннем станцыі Асіповічы і чыгуначнага вузла ў сувязі з будаўніцтвам чыгункі Рослаўль — Магілёў — Асіповічы. Яе будаўніцтва пачалося ў 1928 г. і было скончана ў 1931 г. Было распачата будаўніцтва 2га пуці на Слуцк, пабудаваны матэрыяльныя склады, дом кандуктарскіх брыгад і іншыя службовыя памяшканні, уз
ведзены мураваныя двухпавярховыя, трохпавярховыя жылыя дамы і лазня. Для забеспячэння вадой паравозаў на р. Свіслач была пабудавана вадакачка і вадавод да станцыі працягласцю 6 км. Адцзелам рабочага забеспячэння чыгункі былі адкрыты 2 сталовыя для харчавання рабочых і служачых чыгуначнага вузла.
ІІрамысловасць мястэчка папоўнілася ўступіўшым у строй прамкамбінатам. Значна пашырыў сваю вытворчасць леспрамгас.
У 1931 г. у Асіповічах пачала выходзіць раённая газета «Калгасная праца». Першы яе нумар пабачыў свет 10 ліпеня.
У 1935 г. станцыя Асіповічы і паравознае дэпо перавыканалі план па перавозцы грузаў. Ударнікі і наватары прамысловасці, паслядоўнікі крываносаўскага руху,
Група ўдэельнікаў самадзсйнасці «Беларускай хаткі» мры клубе чыгуначнікаў. 1927 г.
Першы калгасны сход у мястэчку Свіслач. Пачатак 1930х гадоў.

СТРАНИЦА 128
1917 — 1941
асвоіўшы новую тэхніку, перавыканалі норму рамонту рухомага саставу. За высокія паказчыкі былі ўзнагароджаны ордэнам Леніна машыніст Лявонцій Фоціевіч Байкачоў, знакам «Ганаровы чыгуначнік» Аляксей Карпавіч Курчэўскі, Міхаіл Андрэевіч Немагай і інш.
Развіваліся сродкі сувязі мястэчка. Пачалася пракладка кабельных тэлефонных
ліній. У новым памяшканні быў зманціраваны радыёвузел, пашырылася сетка трансляцыйных кропак.
15.7.1935 г., у сувязі з ростам мястэчка, развіццём чыгуначнага вузла, ростам насельніцтва, Асіповічы атрымалі статус горада раённага падпарадкавання.
Будаваліся аўтамабільныя дарогі. У 1935 г. у Асіповічах быў утвораны
Абмер калгаснай зямлі ў мястэчку Свіслач. Пачатак 1930х гадоў.
4ы клас Ліпеньскай няпоўнай сярэдняй школы. 1936 37 навучальны год,

СТРАНИЦА 129
Гады аднаўлення і сацыялістычных надзей
будаўнічы эксплуатацыйны ўчастак, які пачаў будаўніцтва шашы Асіповічы Бабоўня працягласцю 90 км. Умацоўвалася матэрыяльнатэхнічная база прамысловых прадпрыемстваў. Леспрамгас у 1934 г. для тэхнічнага абсталявання вытворчасці атрымаў першыя аўтамашынысамазвалы, пачаў ужываць механізаваную пагрузку драўніны. На лесаўчастках пачалі будавацца невялікія лесапільныя заводы. Леспрамгас быў асноўным пастаўшчыком паліва для Мінска. У 2й пяцігодцы ў Асіповічах былі пабудаваны 2 сярэднія школы. На вуліцы Ленінскай адкрыўся дзіцячы садок для дзяцей чыгуначнікаў. У 1937 г. пачалося будаўніцтва раённай бальніцы на 75 ложкаў. Былі пабудаваны гарадская лазня на 60 месцаў на вуліцы Кастрычніцкай і крыты рынак.
2я палова 1930х гадоў у гісторыі савецкай краіны азнаменавана не толькі ростам працоўнай і творчай актыўнасці мае і дасягненнямі першых пяцігодак. На вялікі жаль, гэта быў час, азмрочаны развіццём культу асобы Сталіна, які прывёў да разгулу самавольства і беззакония. Шпіёнаманія, усеагульная падазронасць у «шкодніцтве» і ў арганізацыі контррэвалюцыйнай дзейнасці, якія прыкрываліся ўзмацненнем «палітычнай пільнасці» і «выкарчоўваннем ворагаў народу», ахапілі і раён. У Асіповічах многія былі арышгаваны. Начальнік Асіповіцкага РА НКУС Кісялёў і опер
упаўнаважаны Галіноўскі пры ўдзеле начальніка 3га аддзела НКУС БССР Генштэйна дапускалі фальсіфікацыю крымінальных спраў, інкрымінавалі некаторым арыштаваным прыналежнасць да польскай арганізацыі вайсковай «ПАВ», якой у Беларусі не існавала. (Генштэйн, Кісялёў і Галіноўскі за свае злачынствы пазней былі асуджаны.)
Пасля развенчвання культу асобы Сталіна справы на асуджаных да расстрэлу і зняволеных на розны час былі перагледжаны транспартнай калегіяй Вярхоўнага суда СССР, Ваенным трыбуналам Беларускай ваеннай акругі, судовай калегіяй па крымінальных справах Вярхоўнага суда БССР, а некаторыя судом Магілёўскай вобласці.
На канец 1939 г. была скончана ўкладка 2й каляі чыгункі Асіповічы Бабруйск, а таксама скончана будаўніцтва шашы Асіповічы — Бабоўня. Як і ў мінулыя пяцігодкі, лідэрамі ў выкананні вытворчых заданняў былі чыгуначнікі. Яны на працяіу 1939—1940 гг. поўнасцю забяспечвалі перавозку ўзросшай колькасці народнагаспадарчых грузаў. За ўдарную працу машыніст Аляксей Аляксандравіч Райкевіч і слесарбрыгадзір па рамонце паравозаў Уладзімір Еўдакімавіч Валько ў гэтыя гады былі ўзнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга, медалём «За працоўную адзнаку» машыніст Іван Герасімавіч Селіванаў, знакам «Ганаровы чыгуначнік» машыністы
Танцавальны гурток у чыгуначнай школе № 36 (цяпер СШ № 2 г. Асіповічы). 1939 г.

СТРАНИЦА 130
1917 — 1941
Пётр Кірэевіч Гайсенка, Дзям’ян Сцяпанавіч Кучын, шматлікія пуцейцы, вагоннікі і рабочыя.
На пачатак 1941 г. у Асіповічах працавала 12 прадпрыемстваў, у тым ліку паравознае дэпо, вагонарамонтны пункт, машыннатрактарная майстэрня, леспрамгас і прамкамбінат, арцель «Чырвоны хімік», майстэрня па рамонце сродкаў сувязі і рамонце тэлефонаў і сродкаў кіравання чыгункі, абутковая арцель «Звязда», кравецкая «Прагрэс», завод маслапрама, харчовая арцель «Перадавік». На ўсіх гэтых прадпрыемствах было занята каля 2000 рабочых і служачых.
Рост эканомікі райцэнтра і раёна дазволіў выдзеліць значныя сродкі на развіццё культуры і ахову здароўя. У 1939 г. па вуліцы Заводскай (цяпер вул. Сумчанкі) быў пабудаваны новы двухпавярховы будынак сярэдняй школы на 600 месцаў (пасля вайны школа № 1 імя Героя Савецкага Саюза Б.М. Дзмітрыева). У 1940 г. скончылася ўзвядзенне будынка раённай бальніцы, пры ёй быў створаны
пункт хуткай дапамогі. У сярэдзіне 1941 г. працавалі паліклініка, дзіцячая кансультацыя, радзільны дом, чыгуначная амбулаторыя, процітуберкулёзны дыспансер. Пашырылася гандлёвая сетка. Асіповіцкі райспажыўсаюз і філіял Бабруйскага харчпрамгандлю на канец 1940 г. мелі ў горадзе 51 гандлёвую кропку і 1 сталовую. Акрамя гэтага, працаваў шэраг магазінаў і 3 сталовыя іншых гандлёвых арганізацый.
На пачатак 1941 г. у Асіповічах жылі каля 13 тыс. чалавек. 3 1918 г. па 1941 г. у горадзе быў пабудаваны 961 будынак агульнай плошчай 59 тыс. м2, у тым ліку жылой — 31 тыс. м2.
Інтэнсіўна праводзіліся работы па добраўпарадкаванні горада: брукаванне праезнай часткі вуліц, будаўніцтва тратуараў, азеляненне.
Поспехі прыносілі радасць жыхарам Асіповіч і раёна, надавалі сілы на новыя працоўныя дасягненні.
У. П. Зорын.
Наш край у гады першых пяцігодак
РАНІЦА ВЁСКІ
Дробная, разрозненая сялянская гаспадарка страчвала свае магчымасці далейшага ўздыму. Вёска тармазіла развіццё сацыялістычнага будаўніцтва. Партыя заклікала сялянства да стварэння калгасаў і саўгасаў на добраахвотных пачатках. Падрыхтоўчая работа да калектывізацыі вялася і на Асіповіччыне. 25 сакавіка 1928 г. адбылася раённая нарада прадстаўнікоў беднаты. 56 дэлегатаў прынялі ў ёй удзел. Па сваім жаданні прыехалі на параду Аляксандр Адамавіч Ерка з в. СмыкСлабада, Вера Ягораўна Шпак з в. Ворча, Аляксей Іванавіч Сабела з в. Зборск, Аляксандр Міхайлавіч Раковіч з в. Таўсцец, Мікіта Данілавіч Чыгілейчык з в. Вярэйцы Зборскага сельсавета.
Нарада разгледзела некаторыя пытанні далейшай работы ў вёсцы, якія выцякалі з рашэнняў партыйнага з’езда, задачы пасяўной кампаніі.
Аднак утварэнне калектыўных гаспадарак пачыналася з восені. Раённая партканферэнцыя, якая адбылася 16 лістапада 1928 г., адзначала, што ў в. Вялікая Грава на зямлі працоўнага карыстання арганізавана
сельскагаспадарчая арцель з 6 прыватных гаспадарак. Праведзена падрыхтоўчая работа да арганізацыі яшчэ дзвюх арцелей: у в. Вяззе на зямлі працоўнага карыстання і ў в. Бярозавая Града. Створаны два машынныя таварыствы ў п. Кляпчаны Мост і в. Бортнае.
Праз год з’явілася яшчэ 10 сельскагаспадарчых арцелей, якія аб’ядналі 145 сялянскіх гаспадарак. Прыбавілася 1500 гектараў зямлі, якую сталі апрацоўваць калектыўна.
Людзі бачылі перавагу калгасных гаспадарак. Утвараліся новыя сельгасарцелі. Да вясны 1933 г. іх было ўжо 105. 1600 сялянскіх гаспадарак сталі жыць пановаму. У сярэднім на двор калгаснікаў прыпадала 8 га зямлі, а ўласнікааднаасобніка — па 3,5 га.
Дзяржава аказвала дапамогу створаным калектыўным гаспадаркам. Ім адпусцілі 900 тыс. руб. на набыццё жывёлы, інвентару, насення.
9 сакавіка 1933 г. калгаснікаўударнікаў вітаў раённы злёт. Скупыя радкі колішніх характарыстык даюць уяўленне аб першапраходцах, піянерах калгаснага ладу. Сярод

СТРАНИЦА 131
Наш край у гады першых пяцігодак
іх — Надзея Герасімчык з калгаса «Авангард» Зборскага сельсавета. Да ўступлення ў калгас была бяднячкай. 3 першых дзён калектыўнага жыцця праявіла сябе як лепшая працаўніца, стала ўдарніцай.
Паўдарнаму працаваў камсамолец Аляксей Дземідовіч у калгасе «Трактар» Градзянскага сельсавета. Першым уступіў у калектыўную гаспадарку.
У ліку 128 дэлегатаў злёту былі старшыні калгаса «Новы шлях» Дзераўцоўскага сельсавета Клаўдзія Кароўчанка, калгаснік калгаса «Чырвоная слабада» Верайцоўскага сельсавета Іван Малахаў, старщыня калгаса «Слава» Пагарэльскага сельсавета, сакратар партячэйкі Аляксей Паляшчук.
Потым яны былі абраны на Усебеларускі злёт калгаснікаўударнікаў.
Раніца вёскі наступіла. Калектыўнае жыццё наладжвалася. У створаныя калгасы ўлівалася ўсё большая і большая колькасць сялян. Дробныя арцелі аб’ядноўваліся. У 1935 г. зліліся ў адзін калгасы «Ударнік» і «Селькор» Зборскага сельсавета, імя Калініна і імя Галадзеда Дзераўцоўскага, імя Варашылава і імя Ільіча Ліпеньскага, «16годдзя Кастрычніка» і «Перамога» Замошскага, «Чырвоны колас» і імя Дзяржынскага Карытненскага сельсавета і г. д. У ліку буйнейшых сельгасарцелей былі: «Новая ніва», у якой працавалі 166 чалавек і мелася 417 га зямлі, «Усход» — 133 чалавекі і 590 га зямлі, «Камунар» — 102 чалавекі і 595 га зямлі.
У красавіку 1938 г. з 7128 сялянскіх гаспадарак у калгасы аб’ядналася 6077. 99 калгасаў мелі 25 075 га ворнай зямлі і 14 779 га сенажацей, 82 малочнатаварныя, 64 — свінагадоўчыя, 63 — авечкагадоўчыя фермы. Пагалоўе буйной рагатай жывёлы вырасла да 8913 галоў, свіней — 3915, авечак — 2344, коней — 4289 галоў. На машыннатрактарных станцыях раёна працавала 47 трактароў.
СТАХАНАЎЦЫ
Краіна будавалася. Драўніну асіповіцкіх лясоў чакалі на многіх новабудоўлях. Рыхтаваць яе трэба было болей і болей. Ранейшыя метады лесараспрацоўкі не давалі магчымасць спраўляцца з выкананнем заданняў. Трэба было шукаць больш эфектыўныя. Дапамог вопыт знат
нага лесаруба краіны з Архангельска тав. Гузіенкі. Першым яго на практыцы выкарыстаў стаханавец Дуброўскага лесапункта Васіль Антонавіч Гоцін. Калі да гэтага часу не было падзялення вытворчых аперацый па нарыхтоўцы драўніны, то звяно Гоціна, у склад якога ўвайшлі лесарубы Іосіф Антонавіч Вярыга, Ігнат Данілавіч Хамянок, Іван Фаміч Барысік, Пётр Мікалаевіч Лісаковіч і Леанід Паўлавіч Шкутко, прымяніла яго. Размеркаваўшы паміж сабой абавязкі, яны рэзка павялічылі прадукцыйнасць працы. 18 студзеня 1938 г. у першы дзень работы стаханаўскае звяно за 8 гадзін нарыхтавала 232 кубаметры драўніны. Дзённую норму калектыў выканаў на 483 працэнты.
Прыклад В.А.Гоціна распаўсюджваўся сярод лесанарыхтоўшчыкаў раёна з небывалай хуткасцю. 3 кожным днём павялічвалася колькасць звенняў і брыгад, якія працавалі па яго метадзе. Звяно Васіля Грышаковіча з Градзянскай аўтабазы па нарыхтоўцы асіны для запалак, вольхі і бярозы для вырабу фанеры, абадовага і піловачнага ясеня дзённую норму выканала на 650 працэнтаў. Звяно Зіновія Сугакі з Цэльскага лесапункта задание выканала на 601 працэнт. Здабыткі новай арганізацыі працы былі захапляючымі. Асобныя звенні лесарубаў выконвалі за дзень па 10 і больш зменных нормаў.
Сіла стаханаўскага руху была ў яго масавасці. Для пашырэння метаду работы звяна В.А.Гоціна нарком лясной прамысловасці БССР тав. Гайсін прыняў рашэнне абагульніць вопыт і на базе Асіповіцкага леспрамгаса правесці Усебеларускі злёт стаханаўцаўлесарубаў і майстроў лесанарыхтоўчай прамысловасці. 23 студзеня 1938 г. у Асіповічах адбыўся гэты злёт.
За праяўлены працоўны энтузіязм загадам наркома лясной прамысловасці БССР звяно В.А.Гоціна было адзначана прэміяй у 3000 руб. Гоцін прадстаўлены да ўзнагароды знакам «Ганароваму работніку лесапрамысловасці».
РАДЗІМА СЛАВІЛА РУПЛІВЫХ
У 1937 — 1939 гг. працаўнікі калгасаў спаборнічалі за права ўдзелу ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. У 1940 г. яна адбылася. Хочацца нагадаць стаханаўцаў таго часу, першапраходцаў калгаснага

СТРАНИЦА 132
1917 — 1941
руху. Аб іх сумленнай працы забываць нельга. Іх дасягненні — яркая старонка слаўнага летапісу калектыўнага ўкладу ў грамадскае жыццё.
Ганаровая кніга Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі 1940 г. дае права расказачь аб руплівых майстрах палёў і фермаў.
Сярод 178 прозвішчаў асіпаўчан, якія навечна занесены ў Ганаровую кнігу галоўнай выстаўкі краіны, назавём асобныя.
Марфа Пятроўна Адынец, звеннявая калгаса «III Інтэрнацыянал», у сярэднім за 1938— 1939 гг. дабілася ўраджаю бульбы па 314 цэнтнераў з плошчы 2 га.
Праскоўя Сцягіанаўна Астаповіч, загадчыца хатылабараторыі калгаса «Чырвоная слабада», у 1938 г. правяла 8 доследаў, арганізавала 4 звяны, узорна паставіла работу хагылабараторыі; у 1939 г. атрымала ўраджай: азімага жыта па 35,3 ц з гектара з плошчы 1,5 га, бульбы — па 293 ц з гектара. У сярэднім за 1938— 1939 гг. ва ўсім калгасе павысіўся ўраджай збожжавых у два разы.
Марыя Адамаўна Бяляўская, даярка калгаса «Чырвоны сцяг», дабілася надою малака па 1961 кг ад кожнай каровы мясцовай пароды.
Павел Ільевіч Баразна, старшыня калгаса «Новая Ніва». Да 1 студзеня 1940 г. калгас укамплектаваў тры жывёлагадоўчыя фермы: малочную з пагалоўем 55 кароў, авечкагадоўчую — 55 аўцаматак, свінагадоўчую — 11 свінаматак.
Сцяпан Міхайлавіч Булавацкі, даглядчык авечак калгаса «Камунар», дабіўся па атары авечак выхаду 132 ягнят у разліку на 100 матак і ярак; настрыгу воўны — 2,8 кг з авечкі.
Фаня Несцераўна Бычанок, загадчыца хатылабараторыі калгаса «Чырвоны барэц», дабілася ўраджаю грэчкі па 15,7 цэнгнера з плопічы 5 га.
Рыгор Максімавіч Вайцянкоў, сакратар РК КП(б)Б. У сярэднім за 1938 — 1939 гг. калгасы раёна атрымалі ўраджай: сена канюшыны па 26,6 ц з гектара, бульбы — па 118 ц.
Вікенцій Іванавіч Гайдучэня, брыгадзір калгаса «За ўраджай», дабіўся ўраджаю буракоў, бручкі і морквы па 483,5 ц з гектара, пладоў — 108 ц, захаваў дрэўцы маладога саду на 96 працэнтаў.
Міхаіл Рыгоравіч Гацман, даглядчык авечак калгаса «Перамога», дабіўся па ата
ры авечак па 152 ягняці на 100 аўцаматак і ярак; настрыг воўны склаў 3,06 кг ад авечкі.
Ілья Сямёнавіч Гацура, звеннявы калгаса «Чырвоныя ўсходы», дабіўся ўраджаю бульбы па 312 ц з плошчы 2 га.
Зося Іванаўна Гінтава, член калгаса «Чырвоны сцяг», у 1938 г. перавыканала норму выпрацоўкі на 165 працэнтаў, у 1939 г. атрымала ўраджай аўса па 24,8 ц з плошчы 5 гектараў.
Дзмітрый Мікалаевіч Ясько, звеннявы калгаса «Усход», у сярэднім за 1938—1939 гг. атрымаў ураджай ячменю 26,9 ц з гектара.
Ганна Васільеўна Заблоцкая, цялятніца калгаса «Усход», дабілася сярэднясутачнай прывагі цялят мясцовай пароды да 6месячнага ўзросту па 650 г пры поўным захаванні маладняку.
Анатолія Трафімаўна Задоля, свінарка калгаса «1 Мая», у сярэднім за 1938— 1939 гг. вырасціла па 16,2 парасяці ў разліку ад свінаматкі.
Марфа Сямёнаўна Заяц, звеннявая калгаса «III Інтэрнацыянал», дабілася ўраджаю бульбы па 314 ц з гектара з плошчы 9,5 га.
Ганна Ігнатаўна Ліпская, свінарка калгаса «III Інтэрнацыянал», у 1938— 1939 гг. вырасціла па 18 парасят ад кожнай свінаматкі.
Ганна Іванаўна Рудая, член калгаса «Усход», дабілася ў сярэднім па 22,2 ц з гектара з плошчы 2,2 га.
Цярэнцій Карнеевіч Сядун, член калгаса «Сноп», атрымаў ураджай сена канюшыны па 65,5 ц з гектара.
Ганна Апанасаўна Сідаровіч, загадчыца фермаў калгаса імя Сталіна. Да 1 студзеня 1940 г. калгас укамплектаваў 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочную — 101 карова, авечкагадоўчую — 81 аўцаматка,
свінагадоўчую — 18 свінаматак.
Павел Васільевіч Трацэўскі, адказны рэдактар раённай газеты «Калгасная праца». У 1938 г. газета апублікавала 68 артыкулаў па сельскай гаспадарцы і 37 артыкулаў спецыялістаў, у 1939 г. 35 артыкулаў па сельскай гаспадарцы, 40 артыкулаў спецыялістаў, 72 выступленні стаханаўцаў сельскагаспадарчай вытворчасці.
Фёдар Рыгоравіч Хамянок, брыгадзір калгаса «Чырвоны маяк», дабіўся ўраджаю сена на балоце па 44 ц з 10 га.

СТРАНИЦА 133
Газеты паведамлялі.
Іван Міхайлавіч Чаропка, адказны за вырошчванне лёну калгаса «Чырвоны сцяг», дабіўся ўраджаю льновалакна па 6,5 ц, насення — па 7,5 ц з гектара з плошчы 5 га.
Іван Казіміравіч ІІІыманскі, звеннявы калгаса «Чырвоны сцяг», у 1938 г. выпра цаваў 443 працадні; у 1939 г. атрымаў з 5 га па 24,8 ц аўса.
Сцяпан Кузьміч Яноўскі, звеннявы калгаса «Усход», дабіўся ўраджаю сена канюшыны па 57 ц з гектара на 24 га.
Газеты паве дам лялі…
Па старонках бабруйскай акруговай газеты «Коммунист» за 1924 г.
№ 131
Деревенские болячки. Учебные занятия начинаются в Татарковичской школе поздней осенью и заканчиваются самой ранней весной. Учитель Савенко живет у жены в 7 — 8 верстах от школы, на уроки является поздно и рано их оканчивает. Бывает так, что школа не открывается несколько дней подряд. Учащиеся соберутся у запертой двери и, не дождавшись учителяотлучника, расходятся по домам. Бывают и такие дни, что учитель Савенко явится в школу, а учеников нет, последние не знают ни дня ни часа, когда явится учитель. На рождественские каникулы учитель Савенко оставил школу за 5 дней до роспуска и после каникул начал работать несвоевременно. В бытность Савенко у нас учителем наши дети забыли и то, что приобрели при его предшественниках. Наша школа обижена учителем и ждет труженикапросветителя.
Я откровенно скажу, что наш учитель к своей службе не имеет призвания и слабо к ней подготовлен. УОНО, обрати внимание на Татарковскую школу и дай нам работника, ибо мы, татарковцы, бездельников гоним от себя прочь.
Осередовец.
№ 137
СУД НАД ЗНАХАРСТВОМ
В субботу, 26 июня в переполненном гражданами клубе (ст. Ясень) был инсценирован суд над знахаремгадалыциком. Вопрос этот имеет большое общественное и практическое значение, несмотря на на
У Ганаровую кнігу Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі 1940 г. занесены Асіповіцкі раён. Сельскія працаўнікі яго ў сярэднім за 1937 1939 гг. атрымалі ўра
джай бульбы па 118 ц з гектара, сена канюшыны па 27,3 ц.
Па выніках работы за 1937 1939 гг.
многія калгасы і калектывы фермаў сталі ўдзельнікамі Усесаюзнай выстаўкі.
Запаветпы Леніна. 1967.
6,12,25,30 кастр., 2 ліст.
личие в поселке фельдшерского пункта, многие по некоторым видам болезней об ращаются к темным элементам деревни, которые хитростью дурачат темных и невежественных пациентов.
Инициаторы инсценировки имели в виду бороться с этой темной стороной деревенской жизни, нередко связанной с жертвами. После допроса обвиняемого зачитывается тот материал, при помощи которого он излечивал больных. Медицинский эксперт объясняет причины болезней… Суд, найдя в действиях подсудимого обман с целью возбуждения суеверия в массах населения, а также с целью извлечь таким путем выгоду, приговорил его к трем годам лишения свободы, но, принимая во внимание старческий возраст, считать приговор условным.
Очевидец.
№ 141
БЕЗ ЗЕМЛЕМЕРОВ ТОЛКУ МАЛО
На земле бывшего имения Корытное Корытнянского сельсовета в прошлом году образовано много поселков. Землемером были указаны границы, и поселковцы были предоставлены сами себе. Поселковцы не знают, как лучше разделить землю. Образовалась та же чересполосица, что и в деревне. Изза каждого кусочка лучшей, унавоженной раньше земли происходят драки. Почти целыми неделями ходят поселковцы кучей и делят сенокосы. Сколько ни бьется агрономия, но к правильному севообороту не переходят крестьяне. Необходимо при создании поселков ставить непременное условие переход к правильному севообороту… Нужно при
1917 — 1941
слать землемера и только после правильной разбивки будет возможна широкая агрономическая работа.
П. Н. Сергейчик.
№ 166
БУДЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Общее собрание родителей и учащихся Осиповичской семилетки, заслушав доклад зав. школой тов. Ясюнаса о необходимости замены освещения керосином электричеством, так как керосиновое освещение обходится гораздо дороже электричества, постановило ввести в школу электричество.
Деньги в сумме 180 р., которые потребуются для этого, решено собрать путем самообложения. На каждого ученика, кроме освобожденных от взноса платообучения, их около 50 чел., приходится по 90 коп. Работу по проводке уже начали, с 15го числа 2я смена и кружки будут работать и учиться при электрическом свете.
Рубинчик.
№ 185
В деревнях Протасевичи и Дражня Верейцовского сельсовета кулачество свило себе прочные гнезда. Там, где сильно кулачество, почемуто не может не процветать и кустарное производство самогона в самых широких размерах…
Падрыхтаваў Ю.В.Клеванец.
Аб чым пісала газета «Камуніст» у 1929 г.*
4 студзеня
УСЕ НА ВЫБАРЧЫЯ СХОДЫ!
КАГО ВЫСТАЎЛЯЮЦЬ КАНДЫДАТАМІ ЖЫЦІНСКІЯ КУЛАКІ
Кулакі вёсак Жыціна і Крамка рыхтуюцца для перавыбараў, вылучыўшы сваіх кандыдатаў у саветы. Хто яны, кулацкія кандыдаты?
Мошчын Мацьвей — быўшы валасны старшыня, заможнік, чужды партыі і ўладзе элемент.
Шляхцін Пракоп — быўшы бандыт.
Перапыка Паўла — кулак, абкладзены ў індывідуальным парадку.
*3ахаваны тагачасны стыль і арфаграфія
Кутынка Кірыла — быўшы валасны судзьзя, які прабыў судзьзей 12 год да Кастрычнікавай рэвалюцыі.
Капейка Іван — унтэрафіцэр царскай арміі, мае добры аўтарытэт сярод кулачча.
Бедната і серадняцтва павінны даць рашучы адпор кулаччу і іх кандыдатам, якія хочуць раскласьці працу саветаў.
Яршоў.
НЯ ЛАЗЬНЯ, А ГРАЗЬНЯ
У вёсцы Вубалацьці Асіповіцкага раёну прыблізна на 10 двароў прыходзіцца адна лазьня. Здаецца і добра. Але ж ня зусім. Лазьні бяз сянец, дзіравыя, брудныя, без цёплае вады. Памыўшыся ў іх выйдзеш, як той чорт з пекла, да таго ж брудны і паскудны.
Звычайна мы находзім грошы і на папоў, і на дзякоў, а вось каб за добрыя лазьні ўзяцца, дык гэтага ў нас і нямашака.
Брудны.
6 студзеня
ПЕРАМАГАЮЧЫ СУПРАЦІЎЛЕНБНЕ КУЛАКА, ПРАВОДЗІМ САМААБКЛАДАНЬНЕ
На сходзе вёскі Карытнае (Асіповіцкі раён) кулакі імкнуліся сарваць самаабкладаньне, але яны праваліліся. Добра арганізаваныя беднякі і сераднякі далі ім адпор і прынялі самаабкладаньне на пашырэньне школы і набыцьце школьнага інвентару.
А.Сяўрук.
КВАДРАТОВЫ САЖАНЬ ЗЯМЛІ ДАЎ ПУД КАРНЯПЛОДАЎ
Шчыра дзякую рэдакцыю газэты «Камуніст» за насеньне морквы і буракоў, якое яна мне прыслала вясной мінулага году… Усё лета мае карняплоды расьлі добра, я толькі стараўся прапалваць і прарэжваць. Увосень я са ўсяго куска накапаў 100 пудоў карняплодаў. Асобныя буракі важылі па 10 ф., а морква па 5 ф.
Цяпер карняплоды пачаў даваць карове. Карова адразу пачала прыбаўляць малака. Я на лета засею большую плошчу пад карняплоды і раю ўсім сялянам сеяць карняплоды ў сябе.
Сіротка. Сухлава, Асіповіцкі раён.

СТРАНИЦА 135
Газеты паведамлялі..
11 студзеня
ЖАНЧЫН У САВЕТЫ Трэба адзначыць арганізаванасьць жанчын на выбарах у Зборскім сельсавеце. Наведаваньне імі сходаў дасягае 50 проц. У вёсцы СмыкСлабада ў савет абрана 1 жанчына, у рэўкамісію — таксама 1 жанчына, у вёсцы Цяплуха — таксама 1 жанчына. Трэба спадзявацца, што процант жанчын у сельсавеце будзе даведзены да 25.
В’юркоў.
16 студзеня
3 ВЫБАРЧЫХ ВУЧАСТКАЎ Праваліліся кулакі ў вёсцы Кассё (Сьвіслацкі раён). Намецілі яны ўжо і склад савета, але амаль на 100 процантаў прайшлі кандыдаты партыйнай ячэйкі і беднаты. Бедната была добра арганізавана.
У перавыбарах значна дапамаглі рабочыя шклозавода «Акцябр», якія правялі вялікую растлумачальную работу і арганізавалі канцэрт пасьля сходу. Работніцы завода арганізавалі на час выбараў дзіцячы пакой.
А. Крацар.
6 лютага
РАЕШНІК
Як у Ясеньскім савеце Бацюшкі!
Сакратар гарэлку хлешча Матушкі!
Па гарэлку па па пьяную Бацюшкі!
Гатоў ісці вярстудругую Матушкі!
Носам счуе ён то зельле Бацюшкі!
Кожны дзень у яго пахмельле Матушкі!
Яго сьвіньні цалавалі Бацюшкі!
Ледзь вушэй не абарвалі Матушкі!
Дзед Няфёд.
15 лютага
ЦЯГА Ў ПАРТЫЮ. ЦІ НЯМА АДВОДАЎ?
Кандьщаты.
Кісялеў Мітрафан Васілеў, Марушкевіч Міхась Савельлеў — стрэлачнікі станцыі Асіповічы.
Панкратовіч Сергей памочнік машыніста ст. Асіповічы.
Пугачоў Міхась Федараў, Маслоўскі Станіслаў Рыгораў, Зіньковіч Іван Сцяпанаў — рабочыя шклозаводу «Кастрычнік»
Міхалькевіч Фэлікс Андрэянаў, Ібрагімаў Гарай Гараеў, Кудракоў Цімох Янкаў — грузчыкі ст. Градзянка.
Шаціла Нікола Міхасёў — рабочы шклозавода «Кастрычнік».
Родаў Арон Гіршаў сябра арцелі ў Ясені.
Шаціла Антон Антонаў грузчык ст. Градзянка.
17 красавіка
НАША ДАПАМОГА СЕЛЯНІНУ
Калі пачалася падрыхтоўка да веснавой сяўбы, то вучні Сьвіслацкай сямігодкі пачалі таксама рыхтавацца. Перш за ўсё на сходзе вучняў быў заслухан даклад аб веснавой сяўбе, дзе і было парашона: кожнаму вучню 2га канцэнтру ў абавязковым парадку ўнесьці «сельскагасп. пятачок» для закупкі сельскагаспадарчай літаратуры, каб гэтую літаратуру раздаць па вёсках сялянам. Апроч таго, вучні разбіліся на групы па 15 чалавек. Кожная група павінна выйсці у вёскі бліжэйшых саветаў, там праводзіць сходы сумесна з другімі арганізацыямі, рабіць пастаноўкі і іншае. Таксама кожны вучань вядзе агітацыю аб ачыстцы і сартыроўцы насеньня…
Селькор.
3 красавіка
АРГАНІЗУЕМ КАМСАМОЛЬСКАЕ МАШЫННАЕ ТАВАРЫСТВА
Нарада сэкратароў камсамольскіх ячэек Асіповіцкага раёну пасьля абгаварэньня пытаньня аб удзелу камсамольскай арганізацыі ў пасяўной кампаніі парашыла арганізаваць у адной з вёсак машыннае таварыства з камсамольцаў пад назваю «Асіповіцкі камсамолец».
Сэкратары ячэек на гэту справу парашылі ўнесьці па два рублі і выклікаюць пайсці па іх прыкладу камсамольцаў.
12 красавіка
Паважаны т. рэдактар
Не адкажыце зьмясьціць у вашай газэце наступнае: за апошні час зьявіліся чуткі,

СТРАНИЦА 136
1917 1941
што я быў у арганізацыі яўрэйскай моладзі «Кадымо». Запраўды, з 1921 годамяне акружаў такі асяродак. Магчымасьць жа наступления на чыгунку у 1922 годзе і штодзенная работа на чыгунцы ў якасьці рабочага на фактах даказала мне, што толькі савецкая ўлада пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі правільна вырашае нацыянальнае нытаньне, і ў 1923 годзе, зразумеўшы буржуазную падаплёку «Кадымо», я канчаткова парваў сувязі з гэтым асяродкам і з 1924 года я зьяўляюся сябрам ЛКСМ і актыўна ў ім працую.
Электраманцёр Рубінчык Давід Ісакавіч, ст. Асіповічы.
1 мая
БУДЗЕМ СЕЯЦЬ ЧЫСТЫМ ЗЯРНОМ
У вёску Каменічы Сьвіслацкага раёну прыбыў доўгачаканы зернаачысціцельны абоз. Камсамольская група арганізавала ачыстку збожжа ўдовам, беднякам і інвалідам, за 10 днёў работы ачышчана на вёсцы 1822 пуды насення. Такім чынам, насенне для пасеву аказалася поўнасьцю ачышчаным.
Камяніцкі.
22 мая
БАНДЫЦКІ ДРУГ АБ’ЕЗДЧЫК
У Градзянскім лясніцтве працуе аб’ездчыкам Трэпашко. Тут дадзім маленькую характэрыстыку гэтага «савецкага працаўніка».
У 1920 годзе пры белапаляках Трэпашко быў начальнікам павятовай міліцыі ў Чэрвені. Праводзіў ён агітацыю супраць камуністаў разам з камісарам Жылінскім, які трымаў сувязь з бандытамі. Пасьля выкрыцьця бандытскага друга Жылінскага яго кампаньён Трэпашко пралез у Жорнаўскую лясную школу, якую скончыў і быў прызначан аб’ездчыкам. Вось і ўсё. Астатняе слова, спадзяемся, скажа камісія па чыстцы савецкага апарату.
Селянін.
24 мая
У Лапіцкай сямігодцы (Асіповіцкі раён) у апошні час разьвіўся антысемітызм. На лекцыі ў час выпытаў вучаніца 6 клясы, дачка папа Залезінская Надзя пракрычала: «праклятыя жыдзеняты». Кулакі і дэклясіраваны элемент школы разьвівае
антысемітызм, б’е дзяцей саматужнікаў і рабочых…
3 ліпеня
сьпяць цэлы год
У вёсцы Татаркавічы, Касянскага сельсавету, ячэйка Асаавіяхіму за цэлы год не правяла ніводнага сходу. Сябры ня ведаюць, каму плаціць адлікі, сэкратар ячэйкі Усаў Янка сьпіць у шапку.
Лёгкая кавалерыя.
СПАБОРНІЦТВЫ ПА ВАЕНІЗАЦЫІ НАСЕЛЬНІЦТВА
Асіповіцкі райсавет Асаавіяхіму выклікае на сацыялістычнае спаборніцтва СтараДароскі райсавет.
Умовы спаборніцтва наступныя: лік сяброў давесці да 2500, з іх жанчын — 300. Канчаткова арганізацыйна аформіць ячэйкі, у кожным сельсавеце мець апорную ячэйку. Ліквідаваць запазычанасць па сяброўскіх адліках. Пачаць працу з начскладам запасу. Разгарнуць летнюю вайскавую вучобу ў полі, ахапіць ей 50 процантаў сяброў, восенню падагуліць вынікі зімовай і летняй вучобы на стрэчных манэўрах, да зімовай вучобы набыць усе неабходныя падручнікі, мець пры кожнай ячэйцы куток, бібліятэчку. У кожнай моцнай ячэйцы мець дробнакаліберную стрэльбу, для вясковых ячэек мець у райсавеце перасоўку з двох стрэльб. Пашырыць падпіску на часопісы «Осоавйахйм», «Авиация и химия», у кожнай ячэйцы мець
іх. Распаусюдзіць 300 значкоў. Вынікі спаборніцтва падагульняюцца пасьля сканчэньня летняга перыяду працы — у кастрычніку.
Асіповіцкі райсавет.
5 ліпеня
ЯК БУДУЮЦЬ У АСІПОВІЧАХ
3 будаўнічых работ, якія сёлета праводзіць Асіповіцкі камгас, зварачае на сябе ўвагу пабудова вэтэрынарнай лячэбніцы. На яе адпушчана звыш 14 тысяч рублёў, за якія сёлета будуюцца тры будынкі: лячэбніца, заразнае аддзяленьне, дом для кватэр пэрсаналу. Будаўніцтва аддана Замоскаму агнятрываламу таварыству «Бэтон». Гэтаяго першая буйная праца, дагэтуль яно вырабляла толькі трубы і чэрапіцу…

СТРАНИЦА 137
Газеты паведамлялі..
Камгас прыклаў усе стараньні да патаненьня будаўніцтва: вялікая эканомія маецца на закупцы матэр’ялаў, скарыстоўваецца цэгла ад разабраных будынкаў. Першы обжыг вапны з Стаішчанскіх пакладаў, што саматужна распрацоўвае «Бэтон» да пуску ў ход вапнянага заводу, які тут ужо будуецца — пайшоў на пабудову лячэбніцы. Але ўсё ж у каштарыс на 30 процантаў не ўкладуцца. Акруга склала яго нерэальна, не ўлічыла шмат чаго. Зварачвае на сябе ўвагу адсутнасьць цэманту, яго няма дзе дастаць і ўся пабудова ідзе на вапне.
Вельмі дзіўная і недарэчная гісторыя атрымалася з бальніцай, якую летась прыстасавалі з былога будынку РВК, зрабіўшы вялікую прыбудову. Гэтую таксама буйную і знячную пабудову ніяк нельга скончыць. Камгас для сканчэньня працы па перабудове для абсталяваньня ваннай, прыбіральні, пастаноўкі пячэй, накатцы столі, афарбоўцы падлог, жасцянай страхі і інш. — патрабуе 8 тысяч рублёў; паслаў у Акрздраў каштарысы, пайшоў нават на даволі рызыкоўную штуку: набыў за лік сродкаў вэтэрынарнай лячэбніцы шмат матэр’ялаў, якія знайшоў па таннай цане і якія цяпер нідзе не адшукаеш, а Акрздраў лічыць каштарыс «дутым», свайго ня шле, на мейсца для праверкі патрэб нікога з спецыялістаў не пасылае. Урэшце на сканчэньне бальніцы надзеі няма — сэзон пройдзе.
Тое ж і з нардомам: будуецца ён ужо два гады, укладзена 20 тысяч рублеў (каштарыс ізноў нерэальны 17 тысяч), а зроблена далёка ня ўсё… Будынак жа скарыстоўваць для працы нельга.
Трэба на такое становішча з Асіповіцкімі пабудовамі, якое мае і шмат іншых недахопаў, …зьвярнуць сваю ўвагу Рабочасялянскай інспэкцыі. Падштурхнуць тут трэба, і як мага хутчэй.
РЭЛ.
21 ліпеня
НЕ ДАДЗІМ БЕДНАТУ Ў ЭКСПЛЕ АТАЦЫЮ
У вёсцы Ясень Асіповіцкага раёну ёсць больш дзясятку бядняцкіх гаспадарак. Шмат тут ёсць і ўдоў. Раней гэтая бедната прымушана была ў час касавіцы ісці да кулака, прасіць дапамагчы прыбраць сена
жаць з тым, каб потым у жніво адпрацаваць кулаку. Бязьлітасна эксплуатавалі кулакі вясковую беднату.
Але ў гэтым годзе ўжо няма такога становішча. Вясковая камсамольская ячэйка выявіла ўсе бядняцкія гаспадаркі і прынялася за дапамогу беднаце. Частка беднаты ўжо абслужана дружынаю.
М.Рамашка.
26 ліпеня
АСІПОВІЧЫ БУДУЮЦЦА
Такі невялікі параўнаўча пункт Асіповічы. А будаўніцтва ў ім штогодна пашыраецца. Сёлета на новае будаўніцтва будзе патрачана каля 1.178 тысяч рублёў, зіх 211.916 рублёў на пабудову 24кватэрнага трохпавярховага дому.
Пабудова гэтага дому мае для нас велізарнае значэньне, прымаючы на ўвагу маючыйся кватэрны крызіс. Гэты дом каштоўны ўклад у паляпшэньне рабочага быту.
Пабудова трохпавярховага дому, нягледзячы на некаторыя недахопы, хутка пасоўваецца наперад. Першы і другі паверх ужо выведзены. Цяпер працуюць над трэцім паверхам.
Акрамя пабудовы дома ідзе праца па паляпшэньню чыгуначных шляхоў у сувязі з ростам нашага тавараабароту…
А.С.
21 жніўня
ПАБУДУЕМ ТАНК ІМЯ ГАЗЭТЫ «КАМУНІСТ»
…Унашу адзін рубель і выклікаю Дорняка Е., Дзеркрса В., Сідаровіча А., Камарніка, Яцко, Валенчыца А., Пінчука В., СяліцкагаВ., Чаропка, Боева, Ганчарова А., Юркаўца А. і Бугорфскага (Ясень).
Т рыбушэўскі.
4 верасня
ДАДЗІМ СРОДКІ НА ПАБУДОВУ ТАНКА
31 жнівеня асьветаўцы Асіповіцкага раёну на сваёй канферэнцыі аднагалосна парашылі адлічыць аднадзённы заробак з верасьнёўскай пэнсіі на пабудову танка імя газэты «Камуніст». Асіповіцкія асьветаўцы выклікаюць асьветаўцаў Сьвіслацкага раёну правесьці таксама збор сродкаў на пабудову танка.

СТРАНИЦА 138
1917 — 1941
22 верасня
АДДАЮСЯ АБАРОНЕ СССР
У сувязі з апошнімі падзеямі на КітайскаУсходняй чыгунцы аддаюся абароне айчыны пралетарыяту — СССР і прашу Рэвалюцыйны Вайсковы Савет паслаць мяне ў шэрагі ДалёкаУсходняй арміі.
П.Войнаў, в. Вязаўніца.
Падрыхтаваў Ю.В.Клеванец.
Па старонках асіповіцкай раённай газеты «Калгасная праўда»
1936 г.
21 жніўня
ТРАЦКІСТ, ДВУРУШНІК СНЕЖЫН ВЫКЛЮЧАЙ 3 ПАРТЫІ
«Нішто так не варожа партыі большэвікоў і працоўным масам, як двурушніцтва» («Правда»),
Больш двух год працаваў рэдактарам раённай газеты «Калгасная Праўда» «член партыі» Снежын М. Увесь час прабывання ў партыі Снежын скрываў аб сваёй сувязі з трацкістамі. Будучы студэнтам Маскоўскай Акадэміі комуністычнага выхавання імя Крупскай, з 1927 па 1930 гг., ён атрымаў цесную сувязь з ад’яўленымі трацкістамі Грынчанка і яго жонкай Яблонскай Руняй — сястрой жонкі Снежына — Яблонскай 1ды. Да Грынчанкі Снежын хадзіў на кватэру, меў гутаркі з імі і др. Пасля XV з’езда партыі за актыўную трацкісцкую дзейнасць Грынчанка быў судзім і выслан, а праз некаторы час ён звярнуўся. I пасля гэтага Снежын працягвае трымаць цесную сувязь з Грынчанка, якога, як неразброіўшагася трацкіста ворага партыі судзяць і высылаюць у другі раз. Снежын пасля гэтага не толькі не парывае сувязь з жонкай ГрынчанкіЯблонскай Руняй, выключанай у 1933 годзе з партыі за трацкісцкую контррэволюцыйную дзейнасць, а наадварот аказвае ёй матэрыяльную дапамогу. У 1934 годзе трацкістка Яблонская Руня прыязджае к Снежыну і пакідае ў яго на некаторы час сваё дзіця.
У ліпені 1936 года да Снежына з Кіева прыязджае яго швагерка (жонка брата Яблонскай 1ды). Ад яе ён даведваецца, што Яблонская Руня за контррэвалюцыйную трацкісцкую дзейнасць выслана. Снежын адразу ж не заявіў аб гэтым ні райкому, ні сваёй партарганізацыі, ні партарганізацыі, дзе працуе яго жонка Яблонская Іда.
I толькі 2 жніўня ён заяўляе аб гэтым факце і ні слова аб сваёй сувязі з трацкісцказіноўеўскім контррэвалюцыйным ахвосцем.
Аб сваёй сувязі з трацкістамі Снежын не гаварыў ні ў час праверкі, ні пры абмене партдакументаў. Варта адзначыць, што нават тады, калі ў яго ў час праверкі затрымлівалі партбілет, двурушнік ні слова аб сваёй сувязі з трацкістамі. Яго дадаткова правяраюць камісіі, прымаўшыя партарганізацыю. I на гэты раз ён утайвае ад партыі аб сваёй сувязі з контррэвалюцыйнымі трацкістамі.
17 жніўня Бюро РК КП(б)Б разглядала справу аб сувязі Снежына з трацкістамі Грынчанка і яго жонкай Яблонскай Руняй. Ён усяк адхіляўся ад прамога адказу на пастаўленыя яму пытанні, двурушнічаў, імкнуўся і на гэты раз абмануць партыю, утайваў сваю сувязь з трацкістамі — праклятымі ворагамі нашай радзімы. Але гэта яму не ўдалося. Сувязь Снежына з трацкістамі ўстаноўлена. Двурушнік не здаецца. Ён імкнецца паабывацельскі апраўдваць сваю сувязь з трацкістамі тым, што моў яму непрыемна было ненаведваць радных. Для Снежына, бачыце, галоўнае не пакрыўдзіць радню, а што гэта радня з’яўляецца заклятымі ворагамі партыі і Савецкай улады — для яго ўсё роўна.
Усё гэта адбівалася і на практычнай рабоце рэдакцыі і друкарні газеты. Хібаж не факт, што Снежыным, без папярэдняй праверкі, прымаліся работнікі, як у рэдакцыю, так і ў друкарню. У выніку чаго ў друкарні быў прынят наборшчык Трахтэнберг, раней судзімы і высланы за друкаванне контррэвалюцыйнага трацкісцкага матэрыяла. Быў прынят таксама Ляховіч, зволены з работы Гомельскай друкарні Палесдруку. У штат работнікаў рэдакцыі быў прынят нехта Гурэвіч, які будучы ў калгасе імя Чарвякова выступіў з контррэвалюцыйнай прамовай аб немагчымасці пабудовы комунізма ў нашай краіне. Не было большэвіцкай барацьбы наладжванне партыйнага аддзела ў газеце і работы селькорамі.
За абман партыі аб сваёй сувязі з контррэволюцыйнымі трацкістамі Грынчанка і Яблонскай Руняй, за ўкрыццё іх контррэволюцыйнай дзейнасці, за прамое пасобнічэство гэтым трацкістам, за акружэнне сябе неправеранымі, а па сутнасці

СТРАНИЦА 139
Вернутыя імёны
класававарожымі элементамі ў друкарні і рэдакцыі Снежын знят з пасады рэдактара і выключай з партыі.
23 жніўня
НАШ ПРЫГАВАР РАСТРАЛЯЦЬ!
21 жніўня адбыўся пленум Верайцоўскага сельсовета. Удзельнікі пленума, азнаёміўшыся з абвінаваўчым заключэннем Ваеннай калегіі Вярхоўнага суда па справе контррэвалюцыйнай трацкісцказіноўеўскай банды, з абурэннем выказвалі свой гнеў і нянавісць да бандытаў фашысцкага тэрора, забіўшых лепшага сталінца — Сяргея Міронавіча Кірава, і рыхтаваўшых тэрор на любімага Сталіна і др. кіраўнікоў партыі і Совецкай дзяржавы.
Брыгадзір калгаса «Кастрычнік» тав. Нелепка і члены сельсовета т. т. Ласіцкі, Грышановіч і іншыя патрабавалі ад суда бязлітаснай кары адраднікам працоўнага народу. Яны заклікалі ўвесь актыў сельсовета яшчэ больш узмацніць класавую пільнасць, яшчэ лепш працаваць па выкананню важнейшых мерапрыемстваў партыі і ўрада.
Пленум абавязаўся за час стаханаўскага дэкадніка ў асноўным закончыць усе гаспадарчыя работы і выканаць план дарожнага будаўніцтва і лесавывазак.
Лук’яновіч.
КАРАЦЬ СМЕРЦЮ ВОРАГАЎ НАРОДА
У рэдакцыю працягваюць паступаць матэрыялы ад рабочых, калгаснікаў і служачых раёна, прасякнутыя гневам і
Вернутыя імёны
Складанымі і супярэчлівымі ў гісторыі савецкай улады былі перадваенныя дзесяцігоддзі. Гэта быў час не толькі вялікіх сацыяльных і палітычных пераўтварэнняў, але і час небывалых па працягласці і маштабах неабгрунтаваных масавых палітычных рэпрэсій, якія сталінскі рэжым разгарнуў супраць свайго народа.
Атмасфера падазронасці і страху, даносы, паклёпы, сфальсіфікаваныя суровыя справы і іншыя праявы беззакония і парушэння элементарных правоў чалавека сталі характэрнай асаблівасцю савецкай рэчаіснасці, асабліва ў канцы 1920 — 1930х гадоў.
нянавісцю да подлых ворагаў працоўных, да прадажных сабак міжнароднага фашызму — трацкісцказіноўеўскага ахвосця, імкнуўшыхся адабраць у працоўных іх любімых правадыроў.
Рабочымашыніст Асіповіцкай электрастанцыі тав. Ласіцкі гаворыць:
— Гэтыя гады ўвесь час вялі шкодную работу ў нашай краіне, і калі яны ўбачылі, што з гэтага нічога не выйдзе, што краіна пераможна будуе соцыялізм, — гэтыя вырадкі чалавецтва сталі на шлях забойства кіраўнікоў партыі і ўрада зза вугла. Жыццё нашага роднага, любімага Сталіна мы будзем берагчы і ахоўваць, як зяніцу вока.
Т.т. Чэчэня, Красны, Івінскі, Закржэўскі, Науменка і інш. рабочыя дэпо заяўляюць аб сваёй бязмежнай любві і адданасці да любімага тав. Сталіна. Яны патрабавалі караць смерцю ворагаў народа.
• • •
— Няможа быць месца ў нашай краіне гадам фашысцкага тэрору, — заяўляюць члены калгаса імя Будзённага, Ліпеньскага сельсовета.
Выступаючы на сходзе членаў калгаса, тав. Чыгілейчык сказаў:
— Раней у мяне не хапала хлеба, жыў я вельмі бедна. Зараз, дзякуючы любімаму Сталіну, жыву заможна і культурна. I гэтага, што даў нам тав. Сталін, мы не аддамо нікому, і будзем стальной сцяною ахраняць нашага роднага бацьку тав. Сталіна.
Падрыхтаваў В.У.Хурсік.
Кіраўнікоў усіх рангаў арыентавалі на пошук ворагаў народа і шкоднікаў, якія перашкаджаюць сацыялістычным пераўтварэнням і асабліва калгаснаму будаўніцтву. Рэпрэсіўны аппарат таталітарызму працаваў і пасля вайны.
Людзі розных узростаў і прафесій, розных нацыянальнасцей, поглядаў і веравызнанняў, людзі, поўныя сіл і жадання працаваць, гадаваць дзяцей, поўныя надзей на лепшую будучыню, траплялі раптам у шэраг! «ворагаў народа», былі асуджаны да высылкі ці доўгіх тэрмінаў зняволення ў папраўчапрацоўных лагерах, а хто і да рас

СТРАНИЦА 140
1917 — 1941
стрэлу. Хто толькі ні трапіў пад бязжаласныя колы рэпрэсіўнай машыны. Ёсць у гэтым сумным спісе і прадстаўнікі інтэлігенцыі, і ваеннаслужачыя, і чыгуначнікі, і сяляне. Якіх толькі абвінавачванняў не навешвалі на іх тагачасныя апрычнікі. Прыгаворы стракацелі штампаванымі фармуліроўкамі: «за антысавецкую прапаганду», «за захоўванне контррэвалюцыйнай літаратуры», «за шгііёнскую дзейнасць у калгасе», «за сувязь з замежнымі разведорганамі», «за шпіянаж на карысць Польшчы», «за членства ў контррэвалюцыйнай тэрарыстычнай шпіёнскай аргапізацыі» і інш.
У 1950 1960я гады, калі адбылося
развянчанне культу асобы Сталіна, многа нявінных ахвяр рэпрэсій было рэабілітавана. Рэабілітацыя астатніх адбылася ў апошнія дзесяцігоддзі XX ст., калі на дзяржаўным узроўні пачалася планамерная работа па пераглядзе сфабрыкаваных спраў і рэабілітацыі ахвяр палітычных рэпрэсій.
Ніжэй прыводзіцца спіс жыхароў Асіповіцкага раёна, якія сталі ахвярамі рэпрэсій і былі рэабілітаваны на момант стварэння нашай кнігі. Але работа па вяртанні людзям іх чэсных імёнаў працягваецца.
Ураджэнцы і жыхары г. Асіповічы і Асіповіцкага раёна, якія падвергліся беспадстаўным палітычным рэпрэсіям і пазней былі рэабілітаваны
АБРАМОВІЧ Гвідон Аляксандравіч, и. у 1880 на хутары Прудзішча Бярэзінскага рна. Жыў у в. Пасекі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 23.1.1933. Рэабілітаваны 15.8.1958.
АБРАМОВІЧ Іосіф (Есіп) Аляксандравіч, н. у 1880 на хутары Грыкіца Бярэзінскага рна. Земляроб. Жыў у в. Пасекі. Рэпрэсіраваны 23.1.1933. Рэабілітаваны 15.8.1958.
АБРАМОВІЧ Казімір Станіслававіч, н. у 1914 у в. Прудок Асіповіцкага рна, дзе і пражываў, малатабоец паравознага дэпо ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 28.7.1938. Рэабілітаваны 3.3.1939.
АБРАМОВІЧ Міхаіл Браніслававіч, н. у 1912 у в. Прудок, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «17 партз’езд». Рэпрэсіраваны 28.7.1938. Рэабілітаваны
3.3.1939.
АБРАМОВІЧ Міхаіл Іосіфавіч, н. у 1907 у в. Іванаўка Клічаўскага рна. Калгаснік калгаса імя Варашылава. Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 17.9.1937. Рэабілітаваны 10.2.1958.
АБРАМОВІЧ Фларыян Ігнатавіч, н. у 1876 у в. Прудок, дзе і пражываў. Вартаўнік 115га кавалерыйскага палка. Арыштаваны 3.7.1938, адбываў пакараннеў Мінскай турме. Расстраляны 29.10.1938. Рэабілітаваны 27.11.1989.
АГЕЕНКА Фёдар Максімавіч, н. у 1904 у в. Ляхавічы Чашніцкага рна. Бухгалтар станцыі Асіповічы Беларускай чыгункі. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 20.2.1938. Расстраляны
24.5.1938. Рэабілітаваны.
АДАМОВІЧ Іван Яўменавіч, н. у 1884 у в. Сіманаўка Жлобінскага рна. Пражываў у в. Свіслач Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 14.2.1937. Рэабілітаваны 28.2.1968.
АДАМОВІЧ Іван Яўменавіч, н. у 1887 у в. Селівонаўка Рагачоўскага рна. Пражываў у в. Свіслач
Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 20.11.1932. Рэабілітаваны 12.12.1967.
АДЫНЕЦ Павел Лукіч, н. у 1897 у в. Жорнаўка. Служыў у 70й арміі. Рэпрэсіраваны 4.5.1943. Рэабі літаваны 1.6.1943.
АЖПРЭЙ Фёдар Якаўлевіч, н. у 1886 у в. Машчанава Пухавіцкага рна. Калгаснік калгаса «Чырвоны сцяг». Пражываў у в. Семіровічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны
5.8.1939.
АЗАРОНАК Мікалай Паўлавіч, н. у 1898 у в. Кассё, дзе і пражываў. Прыёмшчык Бабруйскага мясакамбіната. Арыштаваны 21.12.1937. Расстраляны 8.3.1938. Рэабілітаваны 27.11.1989.
АЗОЛЬ Вольга Паўлаўна, н. у 1896 у в. Каменічы Асіповіцкага рна, дзе і пражывала. Калгасніца калгаса «Новы шлях». Рэпрэсіравана 23.1.1933. Рэабілітавана.
АКУЛЁНАК Андрэй Кандратавіч. н. у 1871, АКУЛЁНАК Соф’я Мікалаеўна, н. у 1890, іх дзеці АКУЛЁНАК Васіль Андрэевіч н. у 1909, АКУЛЁНАК Мікалай Андрэевіч, н. у 1922, АКУЛЁНАК Міхаіл Андрэевіч, н. у 1917, АКУЛЁНАК Уладзімір Андрэевіч, н. у 1916 пражывалі ў в. Селянка Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Пакаранне адбывалі ў г. Таўда Свярдлоўскай вобл. Рэабілітаваны 7.7.1993.
АКУЛЁНАК Марыя Андрэеўна, н. у 1911 у в. Заручэўе Асіповіцкага рна, дзе і пражывала. Рэпрэсіравана 2.6.1930 за пабег з месца пасялення. Рэабілітавана 23.10.1989.
АКУЛІЧ Аляксандр Мікітавіч, н. у 1898 у в. Пабокавічы. Слесар 13й дыстанцыі ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 14.4.1938. Расстраляны 4.6.1938. Рэабілітаваны 18.10.1957.
АЛЕКСАНДРОВІЧ Вікенцій Адамавіч, н. у 1887 у в. Кум Вілейскай губерні. Стрэлачнік дэпо ст.

СТРАНИЦА 141
Вернутыя імёны
Асіповічы. ІІражываў у в. Асіповічы. Арыштаваны
21.10.1937. Расстраляны 17.11.1937. Рэабілітаваны
16.1.1989.
АЛЕКСАНДРОВІЧ Канстанцін Вікенцьевіч, н.
у 1892 у в. Старыя Дарогі Чэрвеньскага рна. Лесаруб лясгаса. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 18.7.1937. Расстраляны 9.9.1937. Рэабілітаваны 16.3.1959.
АЛЕКСАНДРОВІЧ Канстанцін Сцяпанавіч, н. у 1915 у в. Старыя Дарогі Чэрвеньскага рна. Сталяр. Пражываў у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 22.3.1957.
АЛЬХОВІК Лявон Рыгоравіч, н. у 1893 у в. Чучча Асіповіцкага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Чучча. Арыштаваны ў 1937. Расстраляны 25.2.1938. Рэабілітаваны 24.12.1958.
АЛЬХОВІК Макар Адамавіч, н. у 1894 у в. Брыцалавічы Асіповіцкага рна. Загадчык АРС лясгаса. Пражываў у Асіповічах. Рэпрэсіраваны 1.1.1945. Рэабілітаваны 25.11.1961.
АЛЬХОВІК Фядос Паўлавіч, н. у 1894 у в. Усціж Асіповіцкага рна. Брыгадзір калгаса. ІІражываў у в. Усціж. Рэпрэсіраваны 31.1.1945. Рэабілітаваны 14.8.1945.
АЛЫІІЭЎСКІ Андрэй Васільевіч, н. у 1909 V в. Стаялава Клічаўскага рна. Выдзімалынчык шкла шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 10.12.1944. Рэабілітаваны
5.2.1955.
АЛЫІІЭЎСКІ Гаўрыла Міхайлавіч, н. у 1888 у
в. Падгародна былой Валынскай губ. Галоўны кандуктар Асіповіцкага кандуктарскага рэзерву. Рэпрэсіраваны 3.12.1937. Рэабілітаваны 31.12.1957.
АЛЫІІЭЎСКІ Дзмітрьій Іосіфавіч, н. у 1905 у
г. Клічаў. Майстар па выдзіманні шкла шклозавода «Кастрычнік» Асіповіцкага рна. Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 24.8.1937. Рэабілітаваны 7.5.1958.
АЛЫІІЭЎСКІ Мікалай Іванавіч, н. у 1906 у в. Радзівілішкі, Літва. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 26.7.1938. Расстраляны 19.10.1938. Рэабілітаваны 11.5.1989.
АЛЯКСАНДРАЎ Антон Рыгоравіч, н. у 1903 у в. Аляксандраўка Старадарожскага рна. Працаваў у Ліпеньскай школе. Пражываў у в. Вярбілава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 22.2.1990.
АЛЯКСАНДРАЎ Вячаслаў Міхайлавіч, н. у 1912 у в. Вярэйцы Асіповіцкага рна. Стрэлачнік. Пражываў у в. Вярэйцы. Арыштаваны 6.7.1938. Расстраляны ў Мінску 19.10.1938. Рэабілітаваны 6.6.1989.
АЛЯХНОВІЧ Аляксей Ісідаравіч, н. у 1900 у в. Каменічы Асіповіцкага рна. Селянінаднаасобнік. Пражываў у в. Каменічы. Рэпрэсіраваны 25.3.1930. Рэабілітаваны 13.7.1989.
АЛЯХНОВІЧ Мікалай Міхайлавіч, н. у 1906 у в. Вязьмын Асіповіцкага рна. Стрэлачнік. Пражы
ваў на ст. Свіслач Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
30.9.1940. Рэабілітаваны 29.9.1965.
АЛЯХНОВІЧ Рыгор Сідаравіч, н. у 1893 у в. Вязычын Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса «Камунар». Пражываў у в. Прудзішча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 20.8.1938. Рэабілітаваны 14.12.1938.
АЛЯШКЕВІЧ Аляксей Васільевіч, н. у 1889 у в. Каменічы Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Каменічы. Рэпрэсіраваны 24.9.1936. Рэабілітаваны
15.7.1959.
АЛЯШКЕВІЧ Антон Іосіфавіч. н. у 1905 у в. Уголец Асіповіцкага рна. Рабочы ваеннабудаўнічага участка ваеннабудаўнічых работ № 76. Пражываў уг. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 13.8.1937. Рэабілітаваны 14.7.1960.
АЛЯШКЕВІЧ Васіль Раманавіч, н. у 1906 у в. Каменічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны ў 1929. Пакаранне адбываў у Зейскім рне Амурскай вобл. Рэабілітаваны 22.1.1993.
АЛЯШКЕВІЧ Вікенцій Людвігавіч, н. у 1878 у в. Жукава былога Ігуменскага павета. Пражываў у в. Зашыбіна Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
13.1.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
АЛЯШКЕВІЧ Іван Акімавіч, н. у 1897 у в. Бычына Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 2.1.1930. Вызвалены 16.6.1930.
АЛЯШКЕВІЧ Міхаіл Кузьміч, н. у 1901 у в. Каменічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 26.3.1930. Рэабілітаваны
13.7.1989.
АЛЯШКЕВІЧ Павел Іосіфавіч, н. у 1904 у в. Вярэйцы Асіповіцкага рна. Рабочы ўчастка ваеннабудаўнічых работ № 76. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 14.7.1960.
АЛЯШКЕВІЧ Раман Агеевіч, н. у 1892 у в. Каменічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 24:9.1936. Рэабілітаваны 27.5.1959.
АЛЯШКЕВІЧ Рыгор Сцяпанавіч, н. у 1909 у в. Каменічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыштаваны 20.1.1938. Расстраляны 19.4.1938. Рэабілітаваны 20.10.1956.
АМЕР Антон Іванавіч, н. у 1908 у Бабруйскім рне. Рабочышкловыдзімалыпчык шклозавода «Кастрычнік» Асіповіцкага рна. Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 15.11.1937. Расстраляны
6.12.1937. Рэабілітаваны 26.3.1959.
АНДРУСОВІЧ Павел Пятровіч, н. у 1890 у Лагойскім рне. Грузчык леспрамгаса. Пражываў на ст. Лапічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны 12.5.1958.
АНДРЫЕЎСКІ Канстанцін Іванавіч, н. у 1904 у в. Хвесеўка Чарнігаўскай вобл. Чорнарабочы Дуброўскага лесапункта. Пражываў у в. Вялікая Грава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 5.7.1958.
АНДРЭЙЧЫКАЎ Кузьма Фёдаравіч, н. у 1918 у в. Купелы Магілёўскага рна. Электраманцёр элек

СТРАНИЦА 142
1917 — 1941
трастанцыі. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 6.8.1938. Рэабілітаваны 17.11.1938.
АНІСІМЧУК Аляксей Адамавіч, н. У 1913 у в. Рэчкі Чэрвеньскага рна. Пражываў на ст. Градзянка. Рабочы завода «Спартак». Рэпрэсіраваны ў сакавіку 1931. Рэабілітаваны 9.3.1931.
АНТАНЕНКА Андрэй Ільіч, н. у 1910 на хутары Гай былой Канатопскай акругі. Рабочы. Пражываўнаст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 1.2.1933. Рэабілітаваны 30.8.1989.
АРБУЗ Іван Сямёнавіч, н. у 1899 у в. Кассё Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Копча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 27.3.1930. Рэабілітаваны
13.7.1989.
АРЛОЎ Сямён Ільіч, н. у 1896 у в. Наваазёраўка былой Віленскай губ. Шавец. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 17.3.1933. Рэабілітаваны20.11.1964.
АСВЯЦІНСКІ Антон Іосіфавіч, н. у 1911 у в. Старэва Слуцкага рна. Майстар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 25.7.1938. Рэабілітаваны 22.3.1939.
АСВЯЦІНСКІ Іван Іосіфавіч, н. у 1908 у в. Старэва Слуцкага рна. Майстар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 24.7.1938. Рэабілітаваны 22.3.1939.
АСІЕЎСКІ Міхаіл Іосіфавіч, н. у 1899 у в. Зборск Асіповіцкага рна. Галоўны кандуктар ст. Асіповічы. Пражываўуг. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
18.7.1944. Рэабілітаваны 8.12.1964.
АСІПОВІЧ Фёдар Аляксандравіч, н. у 1898 у в. Крычкі былога Заслаўскага рна. Інспектар Дзяржстраху. Пражываў у в. Новая Дражня Асіповіцкага рна. Арыштаваны 3.6.1938. Расстраляны 10.10.1938. Рэабілітаваны 24.12.1958.
АСТАПЕНЯ Мікалай Іосіфавіч, н. у 1923 у в. Дудзічы Мінскай вобл. Машыніст друкарні. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 24.6.1944. Рэабілітаваны 13.1.1947.
АСТАПОВІЧ Аляксандр Астапавіч, н. у 1897 у в. Асіповічы. Качагар на чыгунцы. Пражываў у в. Камарын Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
16.11.1937. Пакаранне адбываў у Волжскім ППЛ. Рэабілітаваны 7.3.1960.
АСТАПОВІЧ Канстанцін Іванавіч, н. у 1897 у в. Асіповічы, дзе і пражываў. Стрэлачнік ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 11.3.1933. Рэабілітаваны 18.7.1960.
АСТРАШЭЎСКІ Піліп Ларывонавіч, н. у 1894 у в. Угалец Пухавіцкага рна. Пражываў у в. Рэпішча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.3.1933. Рэабілітаваны 22.5.1959.
АСТАШЭВІЧ Аляксандр Іосіфавіч, н. у 1883 у в. Латушкі Дзяржынскага рна. Дэзінфікатар райздраўаддзела. Пражываў у в. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 19.9.1939. Рэабілітаваны 26.11.1939.
АСТРЭЙКА Аляксандр Захаравіч, н. у 1908 у
в. Коханаўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 5.4.1953. Рэабілітаваны 23.10.1989.
АЎДЗЕЕЎ Пётр Андрэевіч, н. у 1903 на ст. Бранск. Начальнік вагонарамонтнага пункта. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 2.12.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
АЎДЗЕЙЧЫК Тарас Цімафеевіч, пражываў у
в. Крынка Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1931. Рэабілітаваны 21.10.1993.
АЎРАМЕНКА Зоя Дзмітрыеўна, н. у 1925 у в. Ясянок Мозырскага рна. Тэлефаністка тэлефоннай станцыі ШЧ4. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 2.1.1945. Рэабілітавана 10.8.1973.
АЎСЯННІКАЎ Віктар Ігнацьевіч, н. у 1878 у в. Малая Грава Асіповіцкага рна. Селянінаднаасобнік. Пражываў у в. Малая Грава. Рэпрэсіраваны 26.2.1932. Рэабілітаваны 16.6.1932.
АХРАМОВІЧ Людвіг Аляксандравіч, н. у 1898 у в. Закуцце Клічаўскага рна. Калгаснік калгаса імя Дзяржынскага. Пражываў на хутары Лісічкі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.8.1937. Рэабілітаваны 5.5.1958.
АШЧАРБОВІЧ Кацярына Данілаўна і яе дзеці: АШЧАРБОВІЧ Аляксандр Паўлавіч, н. у 1910, АШЧАРБОВІЧ Вольга Паўлаўна, н. у 1921, АШЧАРБОВІЧ Ганна Паўлаўна, н. у 1921, АШЧАРБОВІЧ Марыя Паўлаўна, н. у 1914, АШЧАРБОВІЧ Мікалай Паўлавіч, н. у 1917, АШЧАРБОВІЧ Міхаіл Паўлавіч, н. у 1918, АШЧАРБОВІЧ Надзея Паўлаўна, н. у 1905, АШЧАРБОВІЧ Ніна Паўлаўна, н. у 1924, АШЧАРБОВІЧ Соф’я Паўлаўна, н. у 1916 — пражывалі ў в. Мурашкі Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Пакаранне адбывалі ў Якуцкай АССР. Рэабілітаваны 6.4.1992.
БАБАРЫКА Герасім Васільевіч, н. у 1904 у в. Кабылянка Клічаўскага рна. Дзесятнік леспрамгаса. Пражываў на ст. Градзянка Свіслацкага рна. Рэпрэсіраваны 4.3.1931. Рэабілітаваны 10.6.1937.
БАБІНА Васіль Савельевіч, н. у 1913 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Каменшчык 7й пляцоўкі
г. Асіповічы. Пражываўу в. Пратасевічы. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 19.5.1962.
БАБІЧ Фама Савельевіч, н. у 1909 у в. Ляды Чэрвеньскага рна. Грузчык Градзянскага лесаўчастка. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 8.7.1965.
БАБРОЎНІК Аляксандр Васільевіч, н. у 1893 у в. Міхалевічы Пухавіцкага рна. Грузчык Градзянскага лесапункта. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 31.7.1937. Рэабілітаваны 29.6.1963.
БАБРЫЦКІ Юліян Іосіфавіч, н. у 1897 у в. Новая Рожанка былой Віленскай губ. Прараб пагрузачнаразгрузачных работ на ст. Уборак. Пражываў на ст. Уборак. Арыштаваны 26.12.1937. Расстраляны
24.5.1938. Рэабілітаваны 5.7.1961.
БАГДАНОВІЧ Казімір Емяльянавіч, н. у 1898 у с. Узьляны Пухавіцкага рна. Возчык Градзянскага лесапункта. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіц

СТРАНИЦА 143
Вернутыя імёны
кагарна. Рэпрэсіраваны 23.8.1937. Адбываў пакаранне ў бабруйскай турме. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны 29.6.1963.
БАГДАНОВІЧ Сіла Канстанцінавіч, н. у 1897 у в. Сталяры Асіповіцкага рна. Пражываў у р.п. Татарка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 25.4.1933. Рэабілітаваны 23.10.1989.
БАГДАНОВІЧ Уладзімір Канстанцінавіч, н. у 1894 у р.п. Татарка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 25.4.1933. Рэабілітаваны 27.10.1989.
БАГДАНОВІЧ Уладзімір Людвігавіч, н. у 1882 у Навагрудскім павеце. Калгаснік калгаса імя Молатава. Пражываў у в. Новыя Тарасавічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 2.6.1938. Рэабілітаваны
25.6.1939. ■
БАГІНСКІ Станіслаў Іосіфавіч, н. у 1909 у в. Быкаўка, Украіна. Майстар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 16.12.1937. Расстраляны 20.2.1938. Рэабілітаваны 22.12.1958.
БАГУЦКІ Эдуард Адольфавіч, н. у 1872 у в. Заброддзе Чэрвеньскага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Засялечча Асіповіцкага рна. Арыштаваны 24.2.1933. Расстраляны 26.3.1933. Рэабілітаваны 13.7.1989.
БАГУШЭВІЧ Аляксандр Арцёмавіч. н. у 1901 у в. Паршчага Глускага рна. Пражываў у в. Бортнае Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.11.1937. Рэабілітаваны 20.9.1989.
БАЛДАКОВА Вольга Эдуардаўна, н. у 1932. Жыла ў в. Ігнатоўка. Рэпрэсіравана ў 1948. Вызвалена ў 1956. Рэабілітавана 17.3.1992.
БАМБУРАЎ Андрэй Паўлавіч, н. у 1898 у в. Зарыно Куйбышаўскай вобл. Старшыня вучэбнага камітэта чыгуначнай станцыі Асіповічы. Жыў на ст. Міхайлавічы. Рэпрэсіраваны 3.11.1937. Рэабілітаваны 29.6.1957.
БАНЬКОЎСКІ Станіслаў Палікарпавіч, н. у 1902 у в. Доўнары Дзяржынскага рна. Рабочы лесаўчастка. ГІражываў у п. Лядзецкае Асіповіцкага рна. Арыштаваны 20.1.1938. Расстраляны 19.4.1938. Рэабілітаваны 20.10.1956.
БАРАДАЎКА Іларыён Іванавіч, н. у 1889 у в. Вялікая Грава Асіповіцкага рна. Пражываў на хутары Максімаўскія Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.3.1933. Рэабілітаваны 20.2.1960.
БАРАЗНА Іван Нікіфаравіч, н. у 1905 у в. Брыцалавічы Асіповіцкага рна. Камандзір батарэі Чырвонай арміі. Пражываў у Мінску. Арыштаваны
5.8.1937. Расстраляны ў Мінску 1.2.1938. Рэабілітаваны 10.11.1967.
БАРАЙ Мікалай Лявонцьевіч, н. у 1898 у г. Старобін Салігорскага рна. Рабочы канторы «Заготскот». Пражываў у в. Асіповічы. Арыштаваны
29.3.1938. Расстраляны 5.10.1938. Рэабілітаваны
21.11.1989.
БАРАЙ Сямён Дзмітрыевіч, н. у 1900 у г. Старобін Салігорскага рна. Рамонтны рабочы ст. Асі
повічы. Пражываў на хутары Замошша Асіповіцкага рна. Арыштаваны 15.6.1938. Расстраляны
5.10.1938. Рэабілітаваны 17.8.1959.
БАРАЙ Сямён Фёдаравіч, н. у 1899 у г. Старобін Салігорскага рна. Рабочы ваенспецбуда. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны ў 1938. Расстраляны
31.7.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
БАРАНАЎ Леанід Дзмітрыевіч, н. у 1903 на хутары Буда бы лога Заслаўскага рна. Рабочы шклозавода «Кастрычнік» Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 20.7.1937. Рэабілітаваны 8.2.1958.
БАРАНОЎСКІ Адам Іванавіч, н. у 1884 у в. Багаслаўка Бабруйскага рна. Калгаснік калгаса «Чырвоны араты». Пражываў у в. Дубралева Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 1.10.1937. Рэабілітаваны 4.3.1939.
БАРАНОЎСКІ Аляксандр Іванавіч, н. у 1900 у в. Камень Салігорскага рна. Земляроб. Пражываў у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
28.10.1938. Рэабілітаваны 9.3.1939.
БАРАНОЎСКІ Іосіф Сямёнавіч, н. у 1896 у в.
Багаслаўка Бабруйскага рна. Вартаўнік калгаса «Новы шлях». Пражываў у в. Дзераўцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны
20.2.1960.
БАРАНОЎСКІ Міхаіл Рыгоравіч, н. у 1912 у
в. Хатынь Лагойскага рна. Рабочы шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у пасёлку шклозавода «Кастрычнік» Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.8.1937. Адбываў пакаранне ў Комі АССР, г. Угліч і іншых месцах. Рэабілітаваны 20.6.1961.
БАРДЗІЧАВЕЦ Майсей Іванавіч, н. у 1895 у Тураўскім рне. Рабочы шклозавода «Кастрычнік» Асіповіцкага рна. Арыштаваны 19.11.1937. Расстраляны 13.1.1938 у Бабруйску. Рэабілітаваны
16.1.1989.
БАРКОЎСКІ Адам Антонавіч, н. у 1905 у в. НоваВілейск, Літва. Машыніст ст. Асіповічы. Пражываўнаст. Асіповічы. Арыштаваны 12.12.1937. Расстраляны 2.2.1938. Рэабілітаваны 31.10.1958.
БАРКОЎСКІ Дзмітрый Дзянісавіч, н. у 1897 у в. Кабылянка Клічаўскага рна. Святар Кабылянскай царквы. Пражываў у в. Карытнае Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 28.2.1930. Рэабілітаваны 30.10.1989.
БАРКОЎСКІ Іван Аляксандравіч, н. у 1900 у
в. Татуры Капыльскага рна. Рабочы шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 11.5.1989.
БАРКУН Сцяпан Еўдакімавіч, н. у 1899 у с. Лешніцы Чэрвеньскага рна. Начальнік кандуктарскага рэзерву ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 5.1.1938. Расстраляны 31.3.1938. Рэабілітаваны 14.11.1957.
БАРОДЗІЧ Іван Іванавіч, н. у 1908 у в. Віктараўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Камандзір батальёна 2й Беларускай стралковай дывізіі. Рэпрэсіраваны 26.7.1932. Рэабілітаваны 16.1.1989.
143
1917 — 1941
БАРОДЗІЧ Іван Іосіфавіч, н. у 1873 у в. Лочын Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Віктараўка. Рэпрэсіраваны 23.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
БАРЧЫНСКІ Іосіф Уладзіміравіч, н. у 1904 у
г. Тбілісі. Начальнік штаба МПВА Асіповіцкага аддзялення Беларускай чыгункі. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 21.11.1937. Расстраляны
14.1.1938. Рэабілітаваны 17.12.1957.
БАРЫСАВА Людміла Іванаўна, н. у 1924 у г.
Асіповічы, дзе і пражывала. Рэпрэсіравана 28.9.1944. Рэабілітавана 5.5.1961.
БАРЫСЕВІЧ Міхаіл Фёдаравіч, н. у 1912 у Слуцкім рне. Каваль калгаса «Перадавік» Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 8.5.1937. Рэабілітаваны 8.5.1958.
БАРЫСЁНАК Павел Васільевіч, н. у 1899 у в. Лапіца Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Варашылава. Арыштаваны 12.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 20.12.1958.
БАРЫСЕНАК Пётр Ануфрыевіч. Пражываў у в. Татаркавічы Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1931. Рэабілітаваны 5.1.1993.
БАРЫСЁНАК Трафім Дзямідавіч, н. у 1875 у в. Забалацце Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Свіслач Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 10.10.1959.
БАТУР Пётр Антонавіч, н. у 1882 у в. Ясень Асіповіцкага рна. Вартаўнікконюх будучастка. Пражываўуг. Асіповічы. Арыштаваны 25.11.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны.
БАТУРЫН Мікалай Міхайлавіч, н. у 1907 у г. Жлобін. Дыспетчар ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіновічы. Рэпрэсіраваны 29.11.1937. Рэабілітаваны
28.3.1938.
БАТУС Іосіф Аляксандравіч, н. у 1908 у г. Пінск. Прараб. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны
21.11.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 18.7.1957. БАХМАТОВІЧ Пётр Іосіфавіч, н. у 1904 у в.
Зарэчча Мінскага рна. Рабочы лесаўчастка леспрамгаса. Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны
18.7.1937. Рэабілітаваны 9.8.1968.
БАЯШКА Вікенцій Якімавіч (Яфімавіч), н. у 1887 у в. Цэль Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса «Кастрычнік». Пражываў у в. Цэль. Рэпрэсіраваны
29.4.1937. Рэабілітаваны 17.11.1958.
БЕЛАНОВІЧ Мікалай Аляксандравіч, н. у 1883
у в. Быстча Барысаўскага рна. Паштовы работнік. Пражываў у г. Асігювічы. Рэпрэсіраваны 18.9.1929. Вызвалены 17.3.1939. Рэабілітаваны.
БЕЛАХВОСТ Аляксандра Міхайлаўна, н. у 1908 у в. Вязычын Асіповіцкага рна. Настаўніца Свіслацкай СШ. Пражывала ў в. Свіслач Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана 1.1.1945. Рэабілітавана 12.3.1945.
БЕЛАХВОСТ (БЕЛАХВОСТАЎ) Павел Рыгоравіч, н. у 1880 у в. Хімное Асіповіцкага рна. Вартаўнік Градзянскага лесапункта. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 7.12.1937. Расстраляны 15.3.1938. Рэабілітаваны 8.2.1958.
БЕЛАЯ Ганна Васільеўна, н. у 1918 у в. Ясень Асіповіцкага рна.
БЕЛАЯ Ксенія Канстанцінаўна, н. у 1882. БЕЛАЯ Любоў Васільеўна, н. у 1922 у в. Ясень Асіповіцкага рна.
БЕЛКІН Залман Барысавіч, н. у 1906 у г. Дуброўна Віцебскай вобл. Начальнік забеспячэння шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 11.12.1937. Рэабілітаваны 19.4.1939.
БЕЛЫ Васіль Андрэевіч, н. у 1885 у в. Ясень Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны
4.1.1933. Рэабілітаваны 8.6.1989.
БЕЛЫ Васіль Самуілавіч, н. у 1875 у в. Ясень Асіповіцкага рна, БЕЛЫ Мікалай Васільевіч, н. у 1928 у в. Ясень Асіповіцкага рна, БЕЛЫ Цімафей Васільевіч, н. у 1904 у в. Ясень Асіповіцкага рна — пражывалі ў в. Ясень. Раскулачаны ў 1930. Пакаранне адбывалі ў Свярдлоўскай вобл. Рэабілітаваны 19.3.1993.
БЕЛЫ Іван Андрэевіч, н. у 1884 у в. Ясень Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны
4.1.1933. Рэабілітаваны 8.6.1989.
БЕЛЫ Іван Рьігоравіч, н. у 1912 у в. Старыя Рэчкі Чэрвеньскага рна. Шафёр. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 15.5.1948. Рэабілітаваны
26.7.1961.
БЕЛЫ Мікалай Сяргеевіч, н. у 1906 у в. Старыя Тарасавічы Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Смалярня Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.3.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
БЕЛЫ Сяргей Васільевіч, н. у 1870 у в. Старыя Тарасавічы Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Смалярня Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 1.9.1963.
БЕЛЬЧЫН Кузьма Мінавіч, н. у 1909 у в. Падарэссе Старадарожскага рна. Чорнарабочы шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 23.10.1937. Расстраляны ў г. Бабруйск
13.1.1938. Рэабілітаваны 4.6.1958.
БЕРАЗІНСКІ Баляслаў Вікенцьевіч, н. у 1880
у г. Асіповічы. Рабочы жывёлабойні. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 17.2.1938. Расстраляны
26.9.1938 у г. Мінск. Рэабілітаваны 16.2.1989.
БЕРАЗОЎСКІ Баляслаў Адамавіч, н. у 1907 у в. Сталяры Чэрвеньскага рна. Калгаснік калгаса імя Валадарскага. Пражываў у в. Казімірава Асіповіцкага рна. Арыштаваны 10.1.1938. Расстраляны 31.7.1938. Рэабілітаваны 29.10.1958.
БЕРАЗОЎСКІ Іосіф Адамавіч, н. у 1887 у в. Старыя Дарогі Чэрвеньскага рна. Калгаснік калгаса імя Валадарскага. Пражываў у в. Казіміраўка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 11.1.1938. Расстраляны
31.7.1938. Рэабілітаваны 29.10.1958.
БЕРАЗОЎСКІ Фёдар Іосіфавіч, н. у 1900 у в.
Забалоцце Старадарожскага рна. Рабочы Асіповіцкага леспрамгаса. Пражываў у в. Прыцерпа Асшовіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
144
Вернутыя імёны
БЕРАСНЕВІЧ Эдмунд Людвігавіч, н. у 1901 у в. Чарналессе Асіповіцкага рна. Аднаасобнік. ГІражываўув. Чарналессе. Рэпрэсіраваны25.3.1930. Рэабілітаваны 13.7.1989.
БЕРНАТ Іван Паўлавіч, н. у 1912 у в. Старая Дражня Асіповіцкага рна. Кладаўшчык вагонарамонтнага пункта ст. Асіповічы. Пражываў у
в. Новая Дражня Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
2.12.1937. Рэабілітаваны 7.3.1938.
БЕСМАН Сцяпан Іосіфавіч, н. у 1888 у в. Лочын Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 23.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
БЕСМАН Сцяпан Іосіфавіч, н. у 1888 у в. Весялова Асіповіцкага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Лочын Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 13.1.1933. Рэабілітаваны 26.9.1989.
БЕСПРАЗВАННЫ (БЕЗПРАЗВАННЫ) Ддмітрый Дзмітрыевіч, н. у 1892 у г. Мінск. Сталяр МТС. Пражьшаў у г. Асіповічы. Арыштаваны 8.1.1938. Расстраляны 31.3.1938. Рэабілітаваны 12.11.1982.
БЖЭСКІ Іосіф Іосіфавіч, н. у 1905 у в. Калкуны былой Ковенскай губ. Прараббудаўнік рамканторы ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 25.1.1938. Рэабілітаваны 12.1.1957.
БІТУС Сяргей Раманавіч, н. у 1906 у в. Туркі Бабруйскага рна. Рабочы чыгункі ст. Ясень. Пражываў на ст. Ясень Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
30.12.1944. Рэабілітаваны 16.6.1945.
БЛІЗНЕЦ Мікалай Макаравіч, н. у 1904 у в. Таўсцец Асіповіцкага рна. Брыгадзір калгаса імя Кірава. Пражываў у в. Таўсцец Ясенскага сельсавета. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 18.5.1957.
БЛІЗНЕЦ Фама Восіпавіч, н. у 1864 у в. Амінавічы Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Кірава. Пражываў у в. Залессе Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 9.9.1961.
БЛІЗНЕЦ Цярэнцій Якаўлевіч, н. у 1897 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Аднаасобнік. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Адбываў пакаранне на Поўначы. Рэабілітаваны 5.6.1962.
БЛІЗНЕЦ Цярэнцій Якаўлевіч, н. у 1887 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Аднаасобнік. Рэпрэсіраваны 28.2.1931. Рэабілітаваны
20.5.1960.
БОБРЫК Васіль Арцёмавіч, н. у 1883 у в. Ясень Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 5 12.1933. Рэабілітаваны 12.9.1989.
БОБРЫК Фама Арцёмавіч, н. у 1882 у в. Ясень Асіповіцкага рна, БОБРЫК Фёкла Іосіфаўна, н. у 583 у в. Ясень Асіповіцкага рна, іх дзеці БОБРЫК Аляксандра Фамінічна, н. у 1924 у в. Ясень Асіпо нкяга рна, БОБРЫК Ганна Фамінічна, н. у 1923 у в. Ясень Асіповіцкага рна, БОБРЫК Марыя Фачінічна, н. у в. Ясень Асіповіцкага рна, БОБРЫК Соф’я Фамінічна, н. у 1921 у в. Ясень Асіповіцкага цна — пражывалі ў в. Ясень. Раскулачены ў 1930. Рэабілітаваны 21.2.1994.
БОКШЫЦ Ананас Сідаравіч, н. у 1910 у в. Таль Любанскага рна. Рабочы кар’ера «Татарка» Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны
26.5.1989.
БОНДАР Аляксей Іванавіч, н. у 1900 у в. Шэйпічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 14.4.1937. Рэабілітаваны 28.2.1968.
БОНДАР Іван Лук’янавіч, н. у 1862 у в. Шэйпічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 20.11.1932. Рэабілітаваны 12.12.1967.
БОНДАР Клаўдзія Васільеўна, н. у 1914 у в. Свіслач Асіповіцкага рна. Працавала ў Свіслацкай арцелі «Уперад». Рэпрэсіравана 1.1.1945. Рэабілітавана 5.4.1945.
БОЧКА Аляксандр Іванавіч, н. у 1908 у в. Лапацічы Слуцкага рна. Сталяр 4га вагоннага ўчастка Беларускай чыгункі. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 1.12.1937. Расстраляны 14.1.1938. Рэабілітаваны 29.9.1958.
БРАНАВІЦКІ Віктар Мартынавіч, н. у 1862 у в. Уборак Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 18.7.1937. Расстраляны 16.10.1937 у Магілёве. Рэабілітаваны 16.1.1989.
БРОЦКІ Мікалай Антонавіч, н. у 1877 у в. Ясень Асіповіцкага рна. Вартаўнік ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 4.8.1938. Рэабілітаваны 14.5.1939.
БРЫЛЕЎСКІ Адам Вікенцьевіч, н. у 1878 у в. Яноўка Асіповіцкага рна. Кладаўшчык калгаса «Камінтэрн». Пражываў у в. Яноўка. Рэпрэсіраваны
23.1.1933. Рэабілітаваны 15.8.1958.
БУГАР Ігнат Максімавіч, н. у 1876 у в. Цяплухі Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны
21.1.1933. Адбываў пакаранне на Поўначы. Рэабілітаваны 21.11.1989.
БУДНЕР Антон Мацвеевіч, н. у 1883 у в. Каралёўка Уладаўскага пав., Полынча. Сталяр калгаса. Пражываў у в. Казіміраўка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 24.8.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны 6.9.1989.
БУДНІК Мікалай Васільевіч, н. у 1884 у г. Ліда. Тэлефаніст. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
8.7.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.8.1958.
БУЗАНОЎСКІ Пётр Іванавіч, н. у 1883 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 25.1.1935. Рэабілітаваны 27.11.1989.
БУЗАНОЎСКІ Уладзімір Станіслававіч, н. у 1864 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 29.5.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
БУЙНІКАВА Марыя Аляксандраўна, н. у 1888 у г. Адэса. Пражывала ў в. Азярышча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана ў 1937. Рэабілітавана 29.5.1959.
БУЙНІКАЎ Рыгор Васільевіч, н. у 1886 у г.п. Тураў Жыткавіцкага рна. Лесаруб Асіповіцкага леспрамгаса. Пражываў у в. Азярышча Асіповіцкага рна. Арыштаваны 18.7.1937. Расстраляны 9.9.1937 у Бабруйску. Рэабілітаваны.
С За*. 3129.

СТРАНИЦА 146
1917 — 1941
БУЙНІЦКІ Іван Іванавіч, н. у 1868 у в. Зітрыкі, Польшча. Рамонтны рабочы чыгункі г. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 27.1.1938. Расстраляны 4.6.1938. Рэабілітаваны 27.11.1989.
БУКОЎСКАЯ Станіслава Вітольдаўна, н. у 1912 у в. Уборак Асівіцкага рна, дзе і пражывала. Рэпрэсіравана 10.6.1929. Рэабілітавана 17.11.1989.
БУЛАТ Ігнат Зянонавіч, н. у 1876 у в. Булатнікі Капыльскага рна. Дворнік ст. Асіповічы Беларускай чыгункі. Пражываў у в. Прудок Асіповіцкага рна. Арыштаваны 26.6.1938. Расстраляны 19.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 16.1.1989.
БУЛАТ Ігнат Зянонавіч, н. у 1876 у в. Булатнікі Капыльскага рна. Рабочы Гомельскага будучастка на ст. Асіповічы. Пражываў у в. Прудок Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 21.10.1937. Рэабілітаваны
21.11.1937.
БУЛГАКБУГЛАК Вікенцій Ігнатавіч, н. у 1902 у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна. Статыстык дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 3.1.1933. Рэабілітаваны 18.6.1965.
БУЛГАК Феліцыян Ігнатавіч, н. у 1883 на ст. Ясень Асіповіцкага рна. Майстар ст. Дараганава Заходняй чыгункі. Пражываў на ст. Дараганава. Рэпрэсіраваны 31.3.1929. Рэабілітаваны 4.8.1958.
БУЛЫНКА Сцяпан Іосіфавіч, н. у 1893 у в. Плоская Дзяржынскага рна. Цясляр пляцоўкі пры ст. Лапічы. Пражываў у в. Дзяржыншчына Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.7.1937. Рэабілітаваны
26.5.1989.
БУРАК Міхаіл Фаміч, н. у 1894 у в. Шэйпічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рабочы шклозавода «Кастрычнік». Рэпрэсіраваны 27.9.1937. Рэабілітаваны 28.5.1960.
БУРДЗІН Уладзімір Кір’янавіч, н. у 1890 у Мінску. Бухгалтар аддзялення сувязі. Пражываў у
г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 30.9.1938. Рэабілітаваны
9.3.1939.
БУРЧЭЎСКІ Лука Фаміч, н. у 1901 у в. Кошкі Гродзенскай вобл. Машыністэлектрастанцыі. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 30.9.1938. Рэабілітаваны 9.3.1939.
БУРЧЭЎСКІ Мікалай Фаміч, н. у 1912 у в. Кошкі Гродзенскай вобл. Машыніст электрастанцыі. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 30.9.1938. Рэабілітаваны 11.2.1940.
БУШУЕЎ Уладзімір Рыгоравіч, н. у 1904. Сцэпшчык ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 12.10.1937. Расстраляны 15.1.1938. Рэабілітаваны 5.11.1957.
БЫКОЎСКАЯ Вацлава Уладзіславаўна, н. у 1912 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражывала. Рэпрэсіравана 10.6.1929. Рэабілітавана
17.11.1989.
БЫКОЎСКАЯ Марыя Венядзіктаўна, н. у 1874 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражывала. Рэпрэсіравана 10.6.1929. Рэабілітавана 17.11.1989.
БЫКОЎСКАЯ Эмілія Цэзараўна, н. у 1884 у в. Семіровічы. Пражывала ў в. Уборак. Рэпрэсіравана
10.6.1929. Рэабілітавана 17.11.1989.
БЫКОЎСКІ Вітольд Гектаравіч, н. у 1869 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 29.5.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
БЫКОЎСКІ Уладзіслаў Станіслававіч, н. у 1870 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 20.5.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
БЫЛІНА Франц Вікенцьевіч. н. у 1876 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 28.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
БЫСТРОЎ Ілья Сцяпанавіч, н. у 1908 у в. Сакроўшчына Цвярской вобл. Паязны вагонны майстар ст. Асіповічы Беларускай чыгункі. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 25.9.1946. Рэабілітаваны 31.8.1990.
БЬІЧАНОК Іван Іванавіч, н. у 1907 у в. Лапічы Бабруйскага рна. Пражываў у в. Перарожкі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 14.4.1932. Рэабілітаваны 16.1.1989.
БЯЗРУЧКА Фёдар Паўлавіч, н. у 1872 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна. Баншчык ст. Верайцы Беларускай чыгункі. Пражываў у в. Вярэйцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 27.7.1938. Рэабілітаваны 4.8.1938.
БЯЛЯК Сцяпан Іванавіч, н. у 1890 у в. Аляксандраўка Асіповіцкага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Аляксандраўка. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 9.9.1961.
БЯРЭЗІНСКІ Апалінар Вікенцьевіч, н. у 1877 у в. Казлы Клічаўскага рна. Пячнікацяпляльшчык Асіповіцкага вузла. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 19.2.1937. Рэабілітаваны 14.7.1939.
БЯРЭЗІНСКІ Баляслаў Вікенцьевіч, н. у 1881 у в. Застар’е Бярэзінскага рна. Рабочы бойні г. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
17.2.1938. Расстраляны 28.9.1938. Рэабілітаваны
27.11.1989.
БЫЦ Сідар Максімавіч, н. у 1899 у Люблінскім ваяводстве, Польшча. Дзесятнік лесаўчастка. Пражываў у в. Азярышча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
16.4.1937. Рэабілітаваны 29.11.1958.
БЯЛЯЕЎ Генадзь Уладзіміравіч, н. у 1904 у г. Магілёў. Старшы бухгалтар пагрузканторы ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
17.8.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 25.2.1958.
ВАДАЕВІЧ Харытон Данілавіч, н. у 1869 у в.
Кавалі былога Бабруйскага павета. Галоўны кандуктар ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 13.2.1933. Рэабілітаваны 27.3.1933.
ВАЙНІЛОВІЧ Браніслаў Якаўлевіч, н. у 1907 у в. Дземенка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 28.3.1930. Рэабілітаваны 15.4.1950.
ВАЙНІЛОВІЧ Ігнат Іванавіч, н. у 1903 у в. Дземенка Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Мяжное Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 14.3.1959.
146
Вернутыя імёны
ВЛЙНІЦКІ Эдуард Мечыслававіч, н. у 1905 у Мінску. Рабочы гаркамгаспадаркі. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 26.7.1938. Расстраляны
19.10.1938. Рэабілітаваны 31.7.1989.
ВАЙЦАХОЎСКІ Міхаіл Францавіч, н. у 1911 на Украіне. Выдзімальшчык шкла шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 15.11.1937. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны 15.9.1958.
ВАЙЦЯНКОЎ Ігнат Канстанцінавіч, н. у 1896 у в. Вішанькі Рагачоўскага рна. Пуцявы абходчык
13й дыстанцыі пуці. Пражываў у в. Дзераўцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 13.7.1938. Рэабілітаваны 16.7.1958.
ВАЛАХАНОВІЧ Вікенцій Мікалаевіч, н. у 1902 у в. Панкі Дзяржынскага рна. Пражываў у в. Паляны Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.11.1937. Рас страляны 30.12.1937. Рэабілітаваны 17.8.1959.
ВАЛЕНЧЫЦ Фёдар Іванавіч, н. у 1902 у в. Пралетарскія Татаркавічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Варашылава. Рэпрэсіраваны 27.2.1933. Рэабілітаваны 20.12.1958.
ВАЛШСТЫ Яфім Якаўлевіч, н. у 1881 у в. Блеўчыцы Капыльскага рна. Лесаруб лесаўчастка. Пражываў у в. Новая Дражня Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.6.1937. Рэабілітаваны 29.11.1958.
ВАЛОДЗЬКА Канстанцін Іванавіч, н. у 1905 у в. Троіцкая Слабада Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Земляроб калгаса «Гікала». Рэпрэсіраваны
18.9.1937. Рэабілітаваны 27.11.1939.
ВАЛОДЗЬКА Міхаіл Мікалаевіч, н. у 1892 у в. Беліва Чэрвеньскага рна. Рабочы Асіповіцкага лясгаса. Пражываў у в. Троіцкая Слабада Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 22.11.1944. Рэабілітаваны 15.9.1962.
ВАЛОДЗЬКА Рыгор Ануфрьіевіч, н. у 1888 у в. Беліва Чэрвеньскага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Троіцкая Слабада Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 22.11.1944. Рэабілітаваны 15.9.1962.
ВАНЦЛАВАНЦЛАЎ Павел Іосіфавіч, н. у 1902 у г. Асіповічы, дзе і пражываў. Слесар паравознага дэпо ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 31.12.1944. Рэабілітаваны 21.4.1961.
ВАРАБЕЙ Ілья Васільевіч, пражьшаўув. Хімное. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 18.3.1992.
ВАРАКСА Павел Васільевіч, н. у 1874 у в. Брыцалавічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 12.10.1989.
ВАРАНЕЦ Карп Нікіфаравіч, н. у 1896 у г. Любань Мінскай вобл. Шлакаўнік дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ВАРЫГА Мікалай Якаўлевіч, н. у 1870 у в. Па гост Салігорскага рна. Служыцель рэлігійнага культу. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны
1.9.1963.
ВАСАРАЎДЗЕ Казімір Ксавер’евіч, н. у 1908 наст. Калкуны, Латвія. Галоўныкандуктар. Пражы
ваў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 21 11.1937. Расстраляны 28.2.1938. Рэабілітаваны 24.8.1959.
ВАСІЛЕЎСКІ Аляксандр Васільевіч, н. у 1897 у в. Карытнае Асіповіцкага рна. Тэхнарук. Пражы ваў у в. Гарадзішча Урыцкага рна Арлоўскай вобл. Рэпрэсіраваны 25.10.1937. Рэабілітаваны 15.4.1939.
ВАСІЛЕЎСКІ Мікалай Іванавіч, н. у 1903 у в. Дражня Асіповіцкага рна. Дзяжурны тэхнік канторы сувязі. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
11.6.1938. Рэабілітаваны 9.3.1939.
ВАСКОВІЧ Мікалай Васільевіч, н. у 1897 у в. Асяродак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Арыштаваны 7.2.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны 27.9.1958.
ВАСЬКОЎ Мікалай ІІятровіч, н. у 1913 у в. Стахаўшчына Быхаўскага рна. Шавец арцелі «Сацыялістычная праца». Пражываў у г. Асіповічы. Рэп рэсіраваны 23.3.1948. Рэабілітаваны 7.2.1955.
ВЕЙС Пётр Іванавіч, н. у 1895 у в. Казіміраў Бераг Мінскай вобл. Чыгуначны майстар ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
31.3.1929. Рэабілітаваны 4.8.1958.
ВЕРАСКОЎСКАЯ Любоў Фёдараўна, н. у 1900, ВЕРАСКОЎСКАЯ Ніна Мяленцьеўна, н. у 1927 у в. Троіцкая Слабада Асіновіцкага рна, ВЕРАСКОЎСКІ Аляксандр Рыгоравіч, н. у 1908 у в. Троі цкая Слабада Асіповіцкага рна — раскулачаны ў
1929. Рэабілітаваны 14.3.1994.
ВЕРАСКОЎСКІ Мяленцій Рыгоравіч, н. у 1895, ВЕРАСКОЎСКІ Фадзей Рыгоравіч, н. у 1903, ВЕРАСКОЎСКІ Яўген Мяленцьевіч. н. у 1929 у в. Троіцкая Слабада Асіповіцкага рна — пражывалі ў в. Троіцкая Слабада Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1929. Рэабілітаваны 14.3.1994.
ВЕРАСКОЎСКІ Уладзімір Васільевіч, н. у 1909 у в. Троіцкая Слабада Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Молатава. Рэпрэсіра ваны 22.11.1944. Рэабілітаваны 15.9.1962.
ВЕРАСКОЎСКІ Уладзімір Рыгоравіч, н. у 1894 у в. Балогі Пухавіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Молатава. Пражываў у в. Троіцкая Слабада Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 31.12.1944. Рэабілітаваны 15.9.1962.
ВЕРАШЧАПН Мікалай Данілавіч, н. у 1909 у в. Гарбацэвічы Бабруйскага рна. Слесар ст. Асіповічы. Пражываў у в. Заручэўе Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 8.7.1938. Рэабілітаваны 25.12.1938.
ВЕРНІКОЎСКІ Адам Вікенцьевіч, н. у 1888 у в. Блыхава Асіповіцкага р на, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Кірава. Рэпрэсіраваны 16.11.1935. Рэабілітаваны 4.11.1936.
ВЕРНІКОЎСКІ Антон Іванавіч, н. у 1905 у в. Сценкі Асіповіцкага рна. Аграном калгаса імя Кал ініна Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 5.9.1938. Рэабілітаваны 22.8.1939.
ВЕРНІКОЎСКІ Антон Ігнатавіч, н. у 1890 у в. Тапільск Чэрвеньскага рна. Пражываў на хутары Максімаўскія Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны

СТРАНИЦА 148
1917 — 1941
12.1.1933 і 18.7.1937. Рэабілітаваны 9.4.1960 і
20.11.1964.
ВЕРНІКОЎСКІ Войцах Іванавіч, н. у 1907 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 29.5.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
ВЕРНІКОЎСКІ Генрых Ігнацьевіч. н. у 1907 у в. Яноўка Чэрвеньскага рна. Пражываў на хутары Максімаўскія Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
27.3.1930. Рэабілітаваны 27.2.1960.
ВЕРНІКОЎСКІ Міхаіл Вікенцьевіч, н. у 1872 у в. Блыхава Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны 12.3.1960.
ВЕРНІКОЎСКІ Станіслаў Іосіфавіч, н. у 1915 у в. Новая Дражня Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Дзяржінспектар па Зборскім сельсавеце. Арыштаваны ў ліпені 1938. Расстраляны 10.10.1938. Рэабілітаваны 24.12.1958.
ВЕРНІКОЎСКІ Станіслаў Карлавіч, н. у 1909 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Арыштаваны 12.4.1938. Расстраляны
18.11.1939. Рэабілітаваны 7.5.1989.
ВЕРНІКОЎСКІ Станіслаў Карлавіч, н. у 1909 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Арыштаваны 13.4.1938. Расстраляны
18.11.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ВЕРШКОЎСКІ Фларыян Вікенцьевіч, н. у 1873 у в. Снусцік Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 14.1.1933. Рэабілітаваны
26.9.1989.
ВЕРНІКОЎСКІ Эдуард Карлавіч, н. у 1897 у в. Уборак Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Падкоства Мінскай вобл. Рэпрэсіраваны 29.5.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
ВЕЧАР Сцяпан Уладзіміравіч, н. у 1895 у в. Бусловічы Слуцкага рна. Чорнарабочы шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 24.10.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны 9.7.1958.
ВІНЧУК Іосіф Францавіч, н. у 1900 у г. Слуцк. Майстаршкловыдзімалыпчык шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 23.1.1928. Расстраляны. Рэабілітаваны
4.6.1958.
ВОЙНІЧ Станіслаў Браніслававіч, н. у 1905 у
в. Масевічы Капыльскага рна. Грузчык ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
28.1.1940. Рэабілітаваны 14.3.1940.
ВОЙНІЧ Сямён Лук’янавіч, н. у 1898 у г. Маладзечна. Машыніст паравознага дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 15.6.1938. Рэабілітаваны 20.10.1956.
ВОЙНІЧ Фелікс Іванавіч, н. у 1904 у в. Баравіца Асіповіцкага рна. Рахункавод калгаса імя 16годдзя Кастрычніка. Пражываў у в. Ваколіца Бабруйскага рна. Рэпрэсіраваны 29.8.1938. ІІакаранне адбываў у Хабараўскім краі. Рэабілітаваны 28.3.1956.
ВОЛЧАК Ціхан Антонавіч, н. у 1890 у в. Цясова Салігорскага рна. Сталяр ст. Асіповічы. Пражываў у в. Барок (ст. Асіповічы). Рэпрэсіраваны
19.9.1937. Рэабілітаваны 20.12.1958.
ВОЛЬВІН Леанід Карлавіч, н. у 1876 у в. Мыш Брэсцкай вобл. Бондар арцелі «Пралетарый». Пражываў у в. Азярышча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 15.9.1938.
ВЫШЫНСКІ Рыгор Міхеевіч, н. у 1903 у
г. Асіповічы, дзе і пражываў. Старшы бухгалтар ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 13.12.1932. Рэабілітаваны
31.8.1989.
ВЯНГЛІНСКАЯ Станіслава Браніславаўна, н. у 1909, ВЯНГЛІНСКІ Браніслаў Іпалітавіч, н. у 1867, ВЯНГЛІНСКІ Іпаліт Браніслававіч, н. у 1920 — пражывалі ў в. Сяміравічы Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 10.3.1992.
ВАРАКСА Эдуард Вікенцьевіч, н. у 1907 у г. Фаніпаль Дзяржынскага рна. Слесар ст. Пухавічы Беларускай чыгункі. Пражываў на Верайцоўскай ветцы чыгункі ў Асіповіцкім рне. Арыштаваны 28.1.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны
31.3.1958.
ВЯРБІЦКІ Іван Антонавіч, н. у 1901 у в. Асінаўка Дзяржынскага рна. Пражываў у в. Замалоціна Асіповіцкага рна. Арыштаваны 28.6.1938. Расстраляны 5.10.1938. Рэабілітаваны 14.8.1958.
ВЯРЫГА Мікалай Якаўлевіч, н. у 1870 у м. Пагост Мінскай вобл. Святар. Жыў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 1.9.1963.
ВЯСЁЛЫ Адам Ігнатавіч, н. у 1905 у г. Асіповічы. Рамшчык шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у пасёлку шклозавода. Рэпрэсіраваны 27.8.1946. Рэабілітаваны 18.10.1963.
ВЯЧЭРА Андрэй Паўлавіч, н. у 1902 у в. Панарніца Чарнігаўскай вобл. Загадчык майстэрань чьи. станцы1 Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 5.11.1937. Рэабілітаваны 29.6.1957.
ВЯЧЭРА Арцём Клімавіч, н. у 1895 на ст. Шарны Народзіцкага рна Жытомірскай вобл. Грабар ст. Асіповічы. Жыў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
30.1.1933. Рэабілітаваны 31.8.1989.
ГАВАРОЎСКАЯ Алена Станіславаўна, н. у 1908, ГАВАРОЎСКАЯ Анастасія Васільеўна, н. у 1882, ГАВАРОЎСКАЯ Сцефаніда Мікалаеўна, н. у 1921, ГАВАРОЎСКІ Аляксандр Мікалаевіч, н. у 1910, ГАВАРОЎСКІ Іван Мікалаевіч, н. у 1907, ГАВАРОЎСКІ Іосіф Мікалаевіч, н. у 1915, ГАВАРОЎСКІ Мікалай Мікалаевіч, н. у 1877, ГАВАРОЎСКІ Яўген Мікалаевіч, н. у 1918 — пражывалі ў в. Дубралёва Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Пакаранне адбывалі ў Таўдзінскім рне Свярдлоўскай вобл. Вызвалены ў 1946. Рэабілітаваны 28.9.1993.
ГАЛАВАЧ Адам Іванавіч, н. у 1889 у в. Каўгары Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 18.6.1965.

СТРАНИЦА 149
Вернутыя імёны
ГАЛАВАЧ Андрэй Севасцьянавіч, н. у 1892 у в. Галынка Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Копча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 13.1.1933. Рэабілітаваны 10.9.1965.
ГАЛАВАЧ Станіслаў Міхайлавіч, н. у 1901 у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыш таваны 18.9.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны
6.6.1959.
ГАЛЕНДУХІНА Вольга Васільеўна. Пражывала ў в. Каменічы Асіповіцкага рна. Раскулачена ў 1930. Рэабілітавана 25.1.1993.
ГАЛІЕЎСКІ Адам Ігнатавіч, н. у 1896 у в. Селішча Асіповіцкага рна. Вартаўнік чыгуначнай станцыі. Пражываў у Бабруйску. Рэпрэсіраваны
14.7.1938. Адбываў пакаранне ў Казахстане. Рэабілітаваны 2.9.1989.
ГАЛІЕЎСКІ Мікалай Ігнатавіч, н. у 1899 у в. Красны Бор Пухавіцкага рна. Грузчык леспрамгаса. Пражываў на ст. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 12.5.1958.
ГАЛІНОЎСКІ Павел Андрэевіч, н. у 1896 у в. СлабадаЗалессе Быхаўскага рна. Лейтэнант дзяржбяспекі. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
5.7.1939. Расстраляны. Рэабілітаваны.
ГАЛІЦКІ Франц Антонавіч, н. у 1881 у в. Барок Пухавіцкага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 14.6.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны
8.1.1957.
ГАЛОЎЧЫЦ Міхаіл Фёдаравіч, н. у 1902 у в. Бортнае Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Мяжное Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны 14.3.1959.
ГАЛУБОВІЧ Антон Фёдаравіч, н. у 1893 у в. Крывасёлкі Капыльскага рна. Цясляр ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 16.1.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны 14.8.1964.
ГАЛУБОВІЧ Рыгор Іванавіч, н. у 1894 у в. Крывасёлкі Капыльскага рна. Каваль калгаса «Рассвет» Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Лучыцы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 20.4.1937. Расстраляны
20.10.1937 Рэабілітаваны 16.1.1989.
ГАЛЬВАС Вільгельм Вільгельмавіч, н. у 1897 у Пухавіцкім рне. Старшыня райспажыўсаюза. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 10.1.1938. Рэабілітаваны 17.3.1939.
ГАЛЯС Рыгор Сцянанавіч. н. у 1881. Рабочы Вяэскага лесаўчастка. Пражываў у в. Вяззе Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 23.8.1937. Рэабілітаваны 21.3.1960.
ГАНС Фаня Рыгораўна, н. у 1905 у м. Міжрэчча, Польшча. Настаўніца школы № 3 г. Асіповічы. Пражывала ў г Асіповічы. Рэпрэсіравана 12.3.1938. Рэабілітавана 26.2.1939.
ГАНСЕЦКІ Іван Антонавіч, н. у 1905 у в. Шчэдрын Гомельскай вобл. Начальнік Лапіцкага лесаўчасгка. Пражываў у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 4.8.1938. Рэабілітаваны 10.4.1939.
ГАНЧАРОНАК Дзям’ян Фадзеевіч, н. у 1896 у в. ІПыпы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 19.11.1937. Рэабілітаваны 16.3.1959.
ГАНЧАРОНАК Фёдар Сямёнавіч, н. у 1875 у в. Вяззе Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 10.11.1958.
ГАНЧАРОЎ Фёдар Іванавіч, н. у 1870 у в. Лысая Гара Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Грынёўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 4.1.1933. Рэабілітаваны 8.6.1989.
ГАНЧАРЫК Мікіта Сямёнавіч, н. у 1882 у в. Садовічы Салігорскага рна. Калгаснік калгаса «Новы шлях». Пражываў у в. Дзераўцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 24.4.1945. Рэабілітаваны
31.12.1945.
ГАПАНОВІЧ Мікалай Якімавіч, н. у 1897 у в. Старчыцы Салігорскага р на. Калгаснік калгаса імя Дзяржынскага. Пражываў у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны
20.8.1958.
ГАРАДЗЕЦКІ Аляксандр Адамавіч, н. у 1916 у
в. Перавоз Асіповіцкага рна. Рабочы лясгаса. Пражываў у в. Лісічкі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
б.8.1937. Рэабілітаваны 12.9.1989.
ГАРАДЗЕЦКІ Антон Юльянавіч, н. у 1894 у в.
Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 9.6.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
ГАРАДЗЕЦКІ Аўгусцін Іосіфавіч, н. у 1892 у
в. Слабада Бабруйскага рна. Пражываўу в. Бортнае Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.11.1937. Рэабілітаваны 20.9.1989.
ГАРАДЗЕЦКІ Філіцыян Ігнатавіч, н. у в. Убо рак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсірава ны 9.6.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
ГАРДЗІЕВІЧ Іван ІІятровіч, н. у 1906 у в. Шастаю Капыльскага рна. Рахункаводкасір канторы «Нарыхтзерне» г. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 19.9.1937. Адбываў пакаранне ў Бабруйску. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны
2.11.1960.
ГАРЭЦКІ Іосіф Іванавіч, н. у 1901 у в. Сёмкіна Слабада Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Дзяржынскага. Пражываў у в. Будзішча Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Пакаранне адбываў у Бабруйску. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны
17.3.1960.
ГАРЭЦКІ Фабіян Іванавіч, н. у 1899 у в. Сёмкіна
Слабада Асіповіцкага рна. Лесаруб Лапіцкага леспрамгаса. Пражываў у в. Будзішча Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Пакаранне адбываў у Бабруйску. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны 17.3.1960.
ГАЎРУКОВІЧ Ігнацій Іосіфавіч, н. у 1895 у в. Іўнікі Чэрвеньскага рна. Пражываў у калгасе «Слава» былога Свіслацкага рна. Рэпрэсіраваны
28.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
ГАЎРУКОВІЧ Іосіф Іосіфавіч, н. у 1902 у в. Іўнікі (Новыя Ляды) Чэрвеньскага рна. Пражываў

СТРАНИЦА 150
1917 — 1941
у калгасе «Слава» былога Свіслацкага рна. Рэпрэсіраваны 28.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
ГАЦУЛІН Міхаіл Іванавіч, н. у 1900 у г. Эліста, Калмыкія. Пуцявы рабочы 13й дыстанцыі пуці Беларускай чыгункі. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 9.6.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны
13.6.1957.
ГАЦУРА Ігнацій Сямёнавіч, н. у 1891 у в. Круглоніва Бабруйскага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Осава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 2.10.1937. Рэабілітаваны 25.8.1958.
ГАЦУРА Сцяпан Сямёнавіч, н. у 1895 у в. Круглоніва Бабруйскага рна. Пражываў у в. Осава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 27.9.1937. Рэабілітаваны 3.7.1965.
ГЕРАСІМЧЫК Дзмітрый Андрэевіч, н. у 1911 у в. Караны Асіповіцкага рна. Пражываў на хутары Каранскія. Рэпрэсіраваны 1.10.1937. Рэабілітаваны
28.4.1939.
ГЕРАСІМЧЫК Іван Логвінавіч, н. у 1885 у в. Дзераўцы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 23.2.1933. Пакаранне адбываў у Казахстане. Рэабілітаваны 9.4.1960.
ГЕРАСІМЧЫК Майсей Дзмітрыевіч, н. у 1888 у в. Вяззе Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Лесавод. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны
10.11.1958.
ГЕРМАН Мацвей Іванавіч, н. у 1918 у в. Драчава Асіповіцкага рна. Артыст, вучыўся на 2м курсе кансерваторыі. Пражываў у в. Драчава. Рэпрэсіраваны 28.8.1945. Рэабілітаваны 5.9.1989.
ГЕРЦАВІЧ Юда Залманавіч, н. у 1906 у в. СялібаЖолін Бярэзінскага рна. Кравец. Пражываў у
г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 1.11.1950. Рэабілітаваны
2.11.1959.
ГЕРЧЫК Павел Мікітавіч, н. у 1894 у в. Убалацце Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 26.1.1933. Рэабілітаваны 20.2.1960.
ГЕРЫЛОВІЧ Іван Фадзеевіч, н. у 1879 у в. Гарошкава Рэчыцкага рна. Інспектардэзінфектар ст. Асіповічы Беларускай чыгункі. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 27.8.1938. Адбываў пакаранне ў Мінску. Расстраляны 19.10.1938. Рэабілітаваны
10.2.1962.
ГЕРЫНГ Карл Паўлавіч, н. у 1878 у Полынчы. Рабочы шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкімрне. Арыштаваны 15.11.1937. Расстраляны
13.1.1938. Рэабілітаваны 8.5.1959.
ГЛАДКАЯ Праскоўя Іванаўна, н. у 1905. Пражывала ў в. Паплавы Асіповіцкага рна. Раскулачана ў 1935. Рэабілітавана 6.4.1993.
ГЛАДКІ Сцяпан Васільевіч, н. у 1889 у в. Каканеўшчына Мінскага рна. Кіраўнік «Нарыхтзерня». Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 12.3.1938. Рэабілітаваны 4.2.1940.
ГЛАДКІ Яфім Васільевіч, н. у 1901 у в. Баравічы Пухавіцкага рна. Пражываў у в. Рэпішча Асі
повіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.3.1933. Рэабілітаваны 22.5.1959.
ГЛУШАНКОЎ Мікалай Фёдаравіч, н. у 1875 у
в. Салдацкая Томла Ульянаўскай вобл. Табелынчык дэпо ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 10.5.1931. Рэабілітаваны 10.1.1989.
ГОЛУБ Арсеній Кузьміч, н. у 1915 у в. Драчава Асіповіцкага рна. Артыст, вучыўся на 2м курсе кансерваторыі. Пражываў у в. Драчава. Рэпрэсіраваны
7.8.1944. Рэабілітаваны 28.5.1955.
ГОМАН Пётр Мікалаевіч, н. у 1906 у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Тынкоўшчык шклозавода «Кастрычнік» Асіповіцкага рна. Пражываўу г.п. Свіслач. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 9.3.1940.
ГОРНЫ Фёдар Іларыёнавіч, н. у 1911 у г. Таганрог. Шафёр пажарнай аховы г. Асіповічы. Пражываўу г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 21.3.1945. Рэабілітаваны.
ГОЦІН Іосіф Нікіфаравіч, н. у 1891 у в. Ігнатоўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 14.1.1933. Рэабілітаваны 2.6.1989.
ГРАБОЎСКІ Бярнард Іосіфавіч, н. у 1902 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна. Рахункавод Асіповіцкага леспрамгаса. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 23.1.1933. Рэабілітаваны 15.8.1958.
ГРАБЯНЕВІЧ Уладзімір Канстанцінавіч, н. у 1874 у в. Антонаўка Бабруйскага рна. Вартаўнік склада «Ваеиведа». Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 24.8.1938. Расстраляны 19.10.1938. Рэабілітаваны 6.4.1959.
ГРУЗДОЎ Іван Міхайлавіч, н. у 1910 у БудаКашалёўскім рне. Майстар шклозавода «Кастрычнік» Асіповіцкага рна. Пражываў у п. Кастрьгчнік Асіповіцкага рна. Арыштаваны ў снежні 1937. Расстраляны 20.2.1938. Рэабілітаваны 8.8.1989.
ГРЫБ Аляксей Фаміч, н. у 1901 у в. Доўгі Лог Віленскай губ. Рабочы Градзянскага лесапункта. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 23.8.1937. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны 3.11.1958.
ГРЫГАРЭЎСКІ Павел Іосіфавіч, н. у 1892 у г.п. Камянец Брэсцкай вобл. Земляроб калгаса імя Варашылава. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 11.1.1938. Рэабілітаваны
19.3.1939.
ГРЫГАРЭЎСКІ Пётр Іосіфавіч, н. у 1876 у г.п. Камянец Брэсцкай вобл. Земляроб. Пражываў у р.п. Градзянка. Рэпрэсіраваны 17.1.1938. Рэабілітаваны
19.3.1939.
ГРЫНКЕВІЧ Браніслаў Іосіфавіч, н. у 1894 у
г. Панявежыс, Літва. Слесар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 15.11.1937. Расстраляны 6.12.1938. Рэабілітаваны 22.12.1958.
ГРЫНКЕВІЧ Віктар Якаўлевіч, н. у 1891 на ст. Ясень Асіповіцкага рна. Пражываў на ст. Асіпові
150
Вернутыя імёны
чы. Рэпрэсіраваны 24.3.1929. Рэабілітаваны
4.8.1958.
ГРЫНКЕВІЧ Сігізмунд Якаўлевіч, н. у 1883 на ст. Верайцы Асіповіцкага рна. Пражываў на 364м кмчыгункі. Наглядчык 127й дыстанцыі. Арыштаваны 15.1.1938. Расстраляны 28.2.1938. Рэабілітаваны
4.11.1957.
ГРЫНЬКО Захар Дзянісавіч, н. у 1870 у в. Амінавічы Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Воля Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 12.3.1960.
ГРЫНЬКО Пётр Захаравіч, н. у 1917 у в. Амінавічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рахункавод калгаса «Камунар». Рэпрэсіраваны 4.1.1945. Рэабілітаваны 3.1.1946.
ГРЫПІЧ Даніла Канстанцінавіч, н. у 1881 у в. Шыловічы Гродзенскай вобл. Калгаснік калгаса «Балынавік». Пражываў у в. Новая Дражня Асіповіцкага рна. Арыштаваны 24.8.1938. Расстраляны
10.10.1938. Рэабілітаваны 24.12.1958.
ГРЫШАЛЬ Пётр Рыгоравіч, н. у 1883 у в. Туркаўшчына Мінскага рна. Тэлефаніст ст. Верайцы. Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны
19.7.1930. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ГРЫШАНОВІЧ Аляксандр Андрэевіч, н. у 1901 у в. Ігнатоўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Старшыня калгаса. Рэпрэсіраваны 3.1.1945. Рэабілітаваны 7.1.1947.
ГРЫШАНОВІЧ Аляксандр Патапавіч, н. у 1880 у в. Ігнатоўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Валадарскага. Рэпрэсіраваны
18.9.1937. Рэабілітаваны 19.6.1959.
ТРЫШАНОВІЧ Аляксандр Патапавіч, н. у 1882 V в. Ігнатоўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 14.1.1933. Адбываў пакаранне ў Казахстане. Рэабілітаваны 2.7.1989.
ГРЫШАНОВІЧ Антонія Данілаўна, н. у 1889 у в. Орча Асіповіцкага рна, дзе і пражывала. Калгасніца. Рэпрэсіравана 7.1.1945. Рэабілітавана 5.8.1945.
ГРЫШАНОВІЧ Емяльян Якаўлевіч, н. у 1887 у в. Ігнатоўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 7.1.1945. Рэабілітаваны 5.8.1945.
ГРЫІПАНОВІЧ Іван Васільевіч, н. у 1918 у в. Цяплухі Асіповіцкага рна. Працаваў у кватэрнаэксплуатацыйнай службе. Пражываў у в. Цяплухі. Рэпрэсіраваны 16.1.1938. Рэабілітаваны 11.2.1939.
ГРЫШАНОВІЧ Іван Маркавіч, н. у 1901 у в. Ігнатоўка Асіповіцкага рна. Старшыня калгаса імя Валадарскага. Пражываў у в. Ігнатоўка. Арыштаваны 7.11.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны
20.8.1957.
ГРЫШАНОВІЧ Мікалай Фёдаравіч, н. у 1909 у ■ Ігнатоўка Асіповіцкага рна. Рабочы ст. Завішына Ліпеньскага сельсавета. Пражываўу в. Ігнатоўка. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 21.11.1989.
ГРЫШАНОВІЧ Пелагея Емяльянаўна, н. у 1923 у в. Орча Асіповіцкага рна. Справавод канторы вагон
нага ўчастка ст. Асіповічы. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 7.1.1945. Рэабілітавана 5.8.1945.
ГРЫШАНОВІЧ Пётр Мацвеевіч, н. у 1907 у в. Хімное Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Леніна. Пражываў у в. Хімное. Рэпрэсіраваны
19.9.1937. Рэабілітаваны 19.6.1959.
ГРЫШАНОВІЧ Сцяпан Данілавіч, н. у 1899 у
в. Ігнатоўка Асіповіцкага рна. Рабочы ст. Завішына Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Ігнатоўка. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 19.6.1959.
ГРЫШЧАНКА Пётр Прохаравіч, н. у 1873 у с. Ваганічы Гараднянскага рна Чарнігаўскай вобл. Стрэлачнік ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 13.2.1933. Адбываў пакаранне ў «Сіблагу» ў г. Навасібірск. Рэабілітаваны 22.5.1962.
ГРЭЧАН Мацвей Андрэевіч, н. у 1908 у в. Ямпаль Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Кірава. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 9.5.1961.
ГУБАРЭВІЧ Франц Людвігавіч, н. у 1913 у Талачынскім рне. Настаўнік Яноўскай пачатковай школы. Пражываў у в. Яноўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 23.1.1933. Рэабілітаваны 15.8.1958.
ГУДКОЎСКІ Іван Лявонавіч, н. у 1899 у в. Гарохаўка Слуцкага рна. Пражываў у Лапіцкім сельсавеце Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 15.9.1958.
ГУЗОЎСКІ Ігнат Мацвеевіч, н. у 1880 у в. Боркі Слуцкага рна. Чьпуначнік. Пражываў на сг. Свіслач. Рэпрэсіраваны 10.5.1931. Рэабілітаваны 17.9.1933.
ГУЛІК Васіль Малахавіч, н. у 1896 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Цясляр калгаса. Пражываў у в. Пратасевічы. Арыштаваны 6.8.1937. Пакаранне адбываў у Бабруйску. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны 3.6.1960.
ГУРЛО Мікалай Адамавіч, н. у 1884 у в. Заполле Клічаўскага рна. Пражываў у в. Свіслач Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.7.1937. Рэабілітаваны 22.9.1989.
ГУРНІЦКІ Станіслаў Ігнатавіч, н. у 1892 у в. Жукава Варшаўскага ваяв., Польшча. Камендант шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 23.8.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 10.4.1964.
ГУРСКІ Сяргей Цімафееніч, н. у 1910 у в. Замосце Уздзенскага рна. Рабочы ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 31.8.1940. Рэабілітаваны 15.10.1940.
ГУРЫНОВІЧ Браніслаў Юльянавіч, н. у 1874 у в. Ражнетава Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Кірава. Рэпрэсіраваны
6.8.1937. Рэабілітаваны 9.9.1961.
ГУРЫНОВІЧ Іван Якаўлевіч, н. у 1895 у в.
Залужжа Старадарожскага рна. Брыгадзір калгаса «Новы шлях». Пражываў у в. Дзераўцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 21.2.1945. Рэабілітаваны
17.9.1945.
151
1917 — 1941
ГУРЫНОВІЧ Фёдар Фёдаравіч, н. у 1895 у в. Старчыцы Салігорскага рна. Возчык леспрамгаса. Пражываў на Дуброўскім раз’ездзе Беларускай чыгункі ў Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 21.11.1989.
ГУРЫНОВІЧ Франц Іосіфавіч, н. у 1914 у в. Ражнетава Асіповіцкага рна. Вагаўшчык ст. Асіповічы Беларускай чыгункі. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 2.10.1937. Рэабілітаваны 20.9.1958.
ГУРЭЦКІ Эдуард Францавіч, н. у 1903 у в. Прудок Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «17 год Кастрычніка». Рэпрэсіраваны
24.6.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ГУТОЎСКІ Аляксандр Валяр’янавіч, н. у 1869 у г. Ашмяны. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 10.3.1933. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ГУТОЎСКІ (ГУТКОЎСКІ) Аляксандр Валяр’янавіч, н. у 1869 у г. Ашмяны. Вартаўнік ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
24.8.1937. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны
24.12.1957.
ГУТОЎСКІ Уладзіслаў Аляксандравіч, н. у
1902 у г. Асіповічы. Слесар арцелі «Чырвоны хімік». Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 24.8.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны 4.5.1959.
ГУЧЭК Карл Іосіфавіч, н. у 1891 у в. Сінела Мінскага рна. Цясляр Цэльскага лесаўчастка. Пражываў у в. Фрунзе Асіповіцкага рна. Арыштаваны
6.8.1937. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны
12.5.1958.
ГУШЧА Аляксандр Паўлавіч, н. у 1897 у в. Заброддзе Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Аднаасобнік. Рэпрэсіраваны 29.3.1930. Рэабілітаваны
13.7.1989.
ГУШЧА Андрэй Юльянавіч, н. у 1869.
ГУШЧА Антон Андрэевіч, н. у 1914 у в. Барсучына Асіповіцкага рна, ГУШЧА Марыя Люцыянаўна, н. у 1871, ГУШЧА Мікалай Андрэевіч, н. у 1918 у в. Барсучына Асіповіцкага рна — пражывалі ў в. Барсучына. Раскулачаныў 1929. Рэабілітаваны 3.8.1993.
ДАБРАВОЛЬСКІ Пётр Іванавіч, н. у 1891 у м. Цаперка Клецкага рна. Пражываў у в. Коханаўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 24.3.1933. Рэабілітаваны 25.10.1989.
ДАБРЫЦКІ Фадзей Людвігавіч, н. у 1897 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 3.6.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
ДАВІДОВІЧ Аляксей Касьянавіч, н. у в. Хімное Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Леніна. Арыштаваны 19.9.1937. Расстраляны
23.10.1937. Рэабілітаваны 19.6.1959.
ДАВЫДОВІЧ Вольга Лукінічна, н. у 1896 у в.
Цяплухі Асіповіцкага рна. Пражывала на хутары Наваліцкі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана 19.9.1937. Рэабілітавана 19.9.1959.
ДАВЫДОВІЧ Фёдар Данілавіч, н. у 1880 у в. Ігнатоўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Вар
таўнік саду. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны
21.11.1989.
ДАВЫДОВІЧ Фёдар Данілавіч, н. у 1881 у в. Ігнатоўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянін. Рэпрэсіраваны 6.4.1933. Рэабілітаваны 2.6.1989.
ДАЛІДОВІЧ Аляксандр Нікіфаравіч, н. у 1903 у в. Ямнае Слуцкага рна. Грузчык Асіповіцкага леспрамгаса. Пражываў у п. Кастрычнік Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ДАМАРАД Сцяпан Дзянісавіч, н. у 1898 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Рамонтны рабочы ст. Асіповічы. Пражываўув. Пратасевічы. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 19.5.1962.
ДАНОЎСКІ Іван Антонавіч, н. у 1909 у п. Кастрычнік Асіповіцкага рна. Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 15.11.1937. Расстраляны 15.1.1938. Рэабілітаваны 28.11.1959.
ДАНОЎСКІ Міхаіл Антонавіч, н. у 1892 у в. Буда Чэрвеньскага рна. Цясляр калгаса імя Кірава. Пражываў у в. Лючына Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 16.11.1935. Рэабілітаваны 10.2.1936.
ДАРАФЕЙЧЫК Фёдар Мікітавіч, н. у 1865 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 14.1.1961.
ДАРАШКЕВІЧ Міхаіл Францавіч, н. у 1914 на хутары Юзэфін Бабруйскага рна. Электраманцёр электрастанцыі. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 18.7.1938. Рэабілітаваны 7.5.1958.
ДАРАШЭВІЧ Іосіф Баляслававіч, н. у 1876 у Клічаўскім рне. Пражываў у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна. Арыштаваны ў 1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ДАЎГАЛЕВЕЦ Емяльян Рыгоравіч, н. у 1889 у в. Завішын Салігорскага рна. Асенізатар ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны
19.12.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ДВАРЭЦКІ Сцяпан Мікалаевіч, н. у 1899 у в. Кучкі былой Віленскай губ. Стрэлачнік ст. Верайцы. Пражываў у в. Верайцы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 21.1.1938. Расстраляны 28.2.1938. Рэабілітаваны 30.12.1958.
ДЗЕГЦЯРОЎ Антон Міхайлавіч, н. у 1881 у в. Хаімонаўка былога Мінскага павета. Лесавод лесаўчастка. Пражываў у в. Новая Дражня Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.6.1937. Рэабілітаваны 29.11.1958.
ДЗЕРВАЕД Гілярый Антонавіч, н. у 1885 у в. Высокая Гара (хутар Ручышча) Чэрвеньскага рна. Пражываў у в. Ручышча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 23.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
ДЗІВАК Аляксей Раманавіч, н. у 1903 у в. Бозак Асіповіцкага рна. Чырвонаармеец в/ч 111. Пражываўуг. Омск. Рэпрэсіраваны 5.2.1943. Рэабілітаваны 31.7.1964.
ДЗІВАК Герасім Аляксеевіч, н. у 1900 у в. Вязаўніца Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 19.3.1937. Рэабілітаваны 31.10.1989.

СТРАНИЦА 153
Вернутыя імёны
ДЗІВЛК Раман Міронавіч, н. у 1900 у в. Яноўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Цясляр калгаса «Камінтэрн». Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.8.1958.
ДЗМІТРЫЕВА Ніна Васільеўна. Пражывала ў в. Каменічы Асіповіцкага рна. Раскулачана ў 1930. Рэабілітавана 25.1.1993.
ДЗМІТРЫЕЎ Максім Андрэевіч, н. у 1879 у г. Мінск. Кантралёр цягнікоў ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 8.5.1932. Рэабілітаваны
16.7.1938.
ДЗЮБА Уладзіслаў Андрэевіч, н. у 1881 у м. Закшыве Люблінскага пав., Польшча. Вартаўнік шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 17.9.1937. Рэабілітаваны
16.1.1989.
ДЗЯРГАЎС Іосіф Міхайлавіч, н. у 1904 у в. Рачэль Любанскага рна. Тарфянік торфазавода «Татарка». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 17.7.1937. Рэабілітаваны 15.12.1937.
ДЗЯРГАЧ Сцяпан Андрэевіч, н. у 1887 у в. Вязычын Асіповіцкага рна. Каваль дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у в. Асіповічы1 Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 4.6.1938. Рэабілітаваны 25.8.1954.
ДЗЯЦЕЛ Яфім Нікіфаравіч, н. у 1878 у в. Слопішча Асіповіцкага рна. Раскулачены ў 1936. Рэабілітаваны 14.7.1993.
ДОЎГАЛЬ Алена Аляксееўна, н. у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна.
ДОЎГАЛЬ Васіль Акулавіч, н. у 1887 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Жукаўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Пакаранне адбываў у Амурскай вобласці, лагер НКУС. Рэабілітаваны 27.11.1939.
ДОЎГАЛЬ Васіль Афанасьевіч, н. у 1887 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 30.3.1930. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ДОЎГАЛЬ Дзям’ян Мацвеевіч, н. у 1894 у в. Асіповічы Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Кроткі. Рэпрэсіраваны 11.3.1933. Рэабілітаваны 18.7.1960.
ДОЎГАЛЬ Іван Ермалаевіч, н. у 1881 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянін. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 29.4.1960.
ДОЎГАЛЬ Іван Міхайлавіч, н. у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна.
ДОЎГАЛЬ Кузьма Ермалаевіч, н. у 1903 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Цясляр 14й дыстанцыі чыгункі. Пражываў у в. Верайцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны
6.2.1965.
ДОЎГАЛЬ Кузьма Міхайлавіч, н. у 1916 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Рабочы паравознага лэпо ст. Асіповічы. Пражываў на хутары Гарохаўка Агіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Пакаранм адбываў у Амурлагу. Рэабілітаваны 5.6.1959.
ДОЎГАЛЬ Мікалай Міхайлавіч, ДОЎГАЛЬ Ніхаіл Радзівонавіч, ДОЎГАЛЬ Пётр Міхайлавіч
— нарадзіліся і пражывалі ў в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны
18.1.1994.
ДОЎГАЛЬ Радзівон Міхайлавіч, н. у 1902 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Цясляр. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 8.5.1958.
ДОУГАЛЬ Якаў Логвінавіч, н. у 1891 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Манцёр участка дарогі ў г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
15.1.1945. Пакаранне адбываў у Кустанайскай вобл. Рэабілітаваны 17.2.1961.
ДОЎГІ Сяргей Аляксандравіч, н. у 1894 у в. Старыя Тарасавічы Асіповіцкага рна. Крамнік. Пражываў у в. Смалярня Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 30.7.1938. Рэабілітаваны 21.3.1939.
ДОЎПАР Аляксандр Францавіч. Пражываў у в. Зашыбіна. Раскулачаны ў 1931. Рэабілітаваны
30.1.1992.
ДОЎНАР Антон Ігнатавіч, н. у 1886 у в. Боркі Асіповіцкага рна. Рабочы. Пражываўуг. Асіповічы. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 13.1.1938 у в. Барсучына. Рэабілітаваны 27.1.1989.
ДОЎНАР Гвідон Людвігавіч, н. у 1873 у в. Амінавічы Асіповіцкага рна. Пражываў на хутары Лазовае Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.6.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
ДОЎНАР Канстанцін Ігнатавіч, н. у 1900 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 20.9.1937. Рэабілітаваны 24.2.1962.
ДОЎНАР Сігізмунд Іванавіч, н. у 1866 у г. Чэрвень Мінскай вобласці. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 6.6.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
ДОЎНАР Сігізмунд Іванавіч, н. у 1870 у г. Чэрвень. Рабочы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 30.4.1938. Рэабілітаваны 19.6.1939.
ДОЎНАР Франц Ангонавіч, н. у 1907 у в. Суцін Пухавіцкага рна. Возчык леспрамгаса. Пражываў у в. Вялікая Грава Асіповіцкага рна. Арыштаваны 19.9.1937. Расстраляны 23.10.1937. Рэабілітаваны 5.7.1958.
ДОЎНАР Франц Іванавіч, н. у 1895 у в. Пратасевічы2 Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рамонтнік участка чыгункі. Рэпрэсіраваны 4.9.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ДОЎНАР Франц Ігнатавіч, н. у 1895 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Чыгуначны рабочы. Арыштаваны 4.9.1937. Расстраляны
13.1.1938. Рэабілітаваны 24.11.1989.
ДРАБУШЭВІЧ Пётр Сцяпанавіч, н. у 1912 у в. Доўгае Салігорскага рна. Качагар паравознага дэпо. ГІражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 12.11.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 21.1.1960.
ДРОБУШ Антон Андрэевіч, н. у 1895 у в. Вынісцы Слуцкага рна. Рабочы лесазавода. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 5.6.1962.
ДРЫВІЦКІ Браніслаў Антонавіч, н. у 1899 у Чэрвеньскім рне. Грузчык на чыгунцы. Пражываў

СТРАНИЦА 154
1917 — 1941
у в. Лісічкі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
18.9.1937. Рэабілітаваны 5.8.1939.
ДУБІНЧЫК Арсеній Піліпавіч, н. у 1888 у в. Убалацце Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 1.1.1933. Рэабілітаваны 20.2.1960.
ДУБІНЧЫК Арцём Паўлавіч, н. у 1888. ГІражываў у в. Убалацце Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1928. Рэабілітаваны 25.5.1993.
ДУБІНЧЫК Іван Захаравіч, н. у 1905 у в. Карытнае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Шлях Ленітга». Рэпрэсіраваны 31.8.1948. Адбываў пакаранне ў Мінску. Рэабілітаваны
2.2.1955.
ДУБІНЧЫК Каленік Сяргеевіч, ДУБІНЧЫК Фёдар Каленікавіч, пражывалі ў в. Карытнае. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 28.5.1992.
ДУБІНЧЫК Ульяна Рыгораўна, н. у 1893 у в. Асіповічы Асіповіцкага рна, дзе і пражывала. Рассыльная тэлеграфа ст. Асіповічы. Рэпрэсіравана
11.3.1931. Рэабілітавана 18.7.1960.
ДУБІНЧЫК Якаў Рыгоравіч, н. у 1896 у в. Асіповічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 27.3.1933. Рэабілітаваны 18.7.1960.
ДУБІЦКІ Міхаіл Адамавіч, н. у 1896 у Мінску. Рабочы лесазавода. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 17.10.1989.
ДУБОВІК Антон Аляксандравіч, н. у 1898 у в. Мехаўка Чэрвеньскага рна. Возчык Градзянскага лесапункта. Пражываў у р.п. Градзянка. Рэпрэсіраваны 31.7.1937. Рэабілітаваны 29.6.1963.
ДУБОВІК Васілій Паўлавіч, н. у 1903 у в. Дубрава Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 8.6.1989.
ДУБОВІК Іван Паўлавіч, н. у 1902 у в. Малоціна Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 27.3.1930. Рэабілітаваны 15.4.1930.
ДУБОВІК Лука Рыгоравіч, н. у 1882. Учотчык ст. Асіповічы. Арыштаваны 21.8.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 9.3.1957.
ДУБОВІК Севасцьян Паўлавіч, н. у 1893 у в. Якшыцы Бярэзінскага рна. Хлебароб калгаса «Перамога». Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.8.1958.
ДУБОЎСКІ Іван Іванавіч, н. у 1909 у в. Кастаўшчына Бярэзінскага рна. Калгаснік калгаса «Трактар» Асіповіцкага рна. Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 31.8.1956.
ДУБОЎСКІ Іван Эдуардавіч, н. у 1879 у в. Ласіна Бярэзінскага рна, дзе і пражываў. Земляроб калгаса «Трактар» Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 31.8.1956.
ДУБОЎСКІ Іосіф Іванавіч, н. у 1910 у в. Мар’ямполь Чэрвеньскага рна. Слесар Градзянскага лесапункта. Пражываў у в. Асавок Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.6.1937. Рэабілітаваны
31.8.1956.
ДУДАРЧЫК Сямён Адамавіч, н. у 1878 у в. Падверб’е Бабруйскага рна. Пражываў у в. Дубралева Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 27.3.1930. Рэабілітаваны 27.2.1960.
ДУЛЬ Іван Рыгоравіч, н. у 1900 у в. ЧорнаВялікая Гродзенскай вобл. Лесаруб Лапіцкага ўчастка леспрамгаса. Пражываў у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 16.12.1937. Расстраляны 25.3.1938. Рэабілітаваны 30.9.1989.
ДУНАЕЎСКІ Лук’ян Уладзіміравіч, н. у 1882 у Слуцку. Сталярцясляр 1й чыгуначнай школы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 21.8.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 9.3.1957.
ДЫЛЕВІЧ Івап Адамавіч, н. у 1892 у в. Ракаў Мінскай вобл. Выдзімалыпчык шкла шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 24.8.1937. Расстраляны 5.11.1937. Рэабілітаваны.
ЕЛЬНІЦКІ Канстанцін Рыгоравіч, н. у 1899 у
в. Рыжыца Бабруйскага рна. Начальнік ст. Татарка Заходняй чыгункі. Рэпрэсіраваны 21.5.1933. Рэабілітаваны 21.9.1933.
ЕМЕЛЬЯНОВІЧ Аляксандр Васільевіч, н. у 1904 у в. Ліпашы Капыльскага рна. Шавец арцелі «Звязда». Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
6.8.1937. Рэабілітаваны 1.9.1963.
ЕРМАЛКЕВІЧ Карл Адамавіч, н. у 1897 у в.
Пабокавічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Меднікбляхар дэпо ст. Асіповічы. Арыштаваны
5.8.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны 9.5.1964. ЕЎДАКІМОВІЧ Аляксандр Андрэевіч, н. у 1880
у в. Забалацце Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Раскулачаны ў 1935. Рэабілітаваны 3.12.1993.
ЕЎДАКІМОВІЧ Васіль Акулавіч, н. у 1901 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Саставіцель паяздоў на ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 21.11.1937. Расстраляны 28.12.1937. Рэабілітаваны 25.3.1960.
ЕЎДАКІМОВІЧ Гаўрыла Андрэевіч, н. у 1878 у в. Забалацце Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Паплавы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 22.4.1960.
ЕЎДАКІМОВІЧ Іван Лявонцьевіч, н. у 1902 у
в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Стрэлачнік ст. Верайцы. Пражываў у п. Верайцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 2.8.1938. Рэабілітаваны 8.8.1989.
ЕЎДАКІМОВІЧ Нічыпар Іванавіч, н. у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 16.4.1992.
ЖАЙКОЎСКІ Яўген Іосіфавіч, н. у 1909 у в. Лапатка Суражскага рна Бранскай вобл. Майстар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 8.12.1937. Расстраляны 15.1.1938. Рэабілітаваны 20.10.1958.
ЖАРАЎ Андрэй Абрамавіч, н. у 1871 у в. Вяззе Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны
19.9.1937. Рэабілітаваны 10.11.1958.

СТРАНИЦА 155
Вернутыя імёны
ЖАЎНЕРЧЫК Сцяпан Іосіфавіч, н. у 1879 у Пухавіцкім рне. Калгаснік. Пражываў у в. Літвінава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 27.2.1933. Рэабілітаваны 24.9.1960.
ЖАЎРЫД Антон Антонавіч, н. у 1893 у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 6.3.1933. Рэабілітаваны 4.1.1960.
ЖАЎРЫД Павел Пятровіч, н. у 1898 у в. Цешкава Пухавіцкага рна. Бухгалтар лясгаса. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 19.11.1937. Рэабілітаваны 4.4.1958.
ЖДАНОВІЧ Аляксандр Пятровіч, н. у 1899 у Асіповіцкім рне. Аглядчык вагонаў ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Верайцы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 28.3.1938. Расстраляны 4.6.1938. Рэабілітаваны 2.10.1958.
ЖДАНОВІЧ Вера Пятроўна, н. у 1913 у г. Ліепая, Латвія. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 7.2.1949. Рэабілітавана 17.3.1956.
ЖДАНОВІЧ Вікторыя Мікалаеўна, н. у 1906 у г. Ліда. Прыбіралынчыца. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 31.10.1935. Рэабілітавана
25.11.1935.
ЖДАНОВІЧ Дзям’ян Антонавіч, н. у 1887 у в. Кухцічы Мядзельскага рна. Каваль. Пражываў у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
1.4.1935. Рэабілітаваны 13.7.1960.
ЖДАНОВІЧ Іван Сідаравіч, н. у 1904 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 22.9.1989.
ЖДАНОВІЧ Іосіф Сідаравіч, н. у 1901 у в. Сёмкіна Слабада Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Лесаруб леспрамгаса. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 17.3.1960.
ЖДАНОВІЧ Павел Пятровіч, н. у 1904 у г. Бранск. Дзяжурны ст. Верайцы Беларускай чыгункі. Пражываў на ст. Верайцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 10.12.1937. Рэабілітаваны
10.12.1959.
ЖДАНОВІЧ Пётр Вікенцьевіч, н. у 1878 у в. Першаі Валожынскага рна. Сталяр 13й дыстанцыі пуці ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 3.6.1938. Расстраляны 10.10.1938. Рэабілітаваны 19.6.1958.
ЖДАНОВІЧ Франц Францавіч, н. у 1896 на х. Пчольнік Старадарожскага рна. Пражываў у
г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 23.7.1938. Рэабілітаваны 11.6.1939.
ЖЛОБІЧ Мікалай Давыдавіч, н. у 1876 у в. Блужа Пухавіцкага рна. Рабочы леспрамгаса. Пражываў у в. Цэль Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
6.8.1937. Рэабілітаваны 31.10.1989.
ЖУК Іван Данілавіч, н. у 1905 у в. Урэчча Слуцкага рна. Цясляр. Пражываў у в. Новая Дражня Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 19.5.1962.
ЖУК Іван Паўлавіч, н. у 1911 на хутары Чарналессе Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рахункавод. Рэпрэсіраваны 27.12.1933. Рэабілітаваны
15.8.1958.
ЖУК Канстанцін Кірылавіч, н. у 1898 у в. Цяплухі Асіповіцкага рна. Хлебароб калгаса імя Чкалава. Пражываў у в. Жукаўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Пакаранне адбываў у Амурлагу НКУС. Рэабілітаваны 27.11.1939.
ЖУК Кліменцій Прохаравіч, н. у 1887 у в. Навасёлкі Асіповіцкага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 17.7.1944. Рэабілітаваны 7.9.1990.
ЖУК Максім Васільевіч, н. у 1899 у в. Паўстынь Слуцкага рна. Цясляр Асіповіцкага гарсавета. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 23.10.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ЖУК Павел Фёдаравіч, н. у 1887 у в. Загор’е Навагрудскага рна. Грузчык ст. Лапічы. Пражываў на ст. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
19.9.1937. Рэабілітаваны 15.9.1958.
ЖУКАВЕЦ Іван Самуілавіч, н. у 1908 у в. Радуцічы Старадарожскага рна. Калгаснік калгаса «Новы шлях». Пражываў у в. Дзераўцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.3.1937. Пакаранне адбываў на Калыме. Рэабілітаваны 24.2.1962.
ЖУКОЎСКІ Іван Аляксандравіч, н. у 1900 у в. Астравок Гродзенскай вобл. Грузчык шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 23.10.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны 9.6.1958.
ЖУКАВЕЦ Іван Самуйлавіч, н. у 1908 у в. Радуцічы Старадарожскага рна. Работнік калгаса «Новы шлях». Пражываў у в. Дзераўцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.3.1937. Пакаранне адбываў на Калыме. Рэабілітаваны 24.2.1962.
ЖУРАЎЛЕВІЧ Віталь Аляксандравіч, н. у 1904 на ст. Татарка Асіповіцкага рна. Намеснік начальніка 4й дыстанцыі сігналізацыі і сувязі. Пражываў уг. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 19.11.1937. Рэабілітаваны 15.9.1956.
ЖУРЫК Ганна Макараўна, н. у 1914 у в. Замошша Асіповіцкага рна, дзе і пражывала. Прыбіральшчыца. Рэпрэсіравана 5.1.1945. Рэабілітавана
2.8.1945.
ЖЫВАЛОВІЧ Сяргей Сцяпанавіч, н. у 1898 у
г.п. Целяханы Івацэвіцкага рна. Настаўнік Градзянскай няпоўнай школы. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 31.8.1937. Пакаранне адбываў у Бабруйску. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны 17.12.1957.
ЖЫВІЦА Іпіат Міхайлавіч, н. у 1878 у в. Каменічы Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса «Трактар». Пражываў на х. Асавок Асіповіцкага рна. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны
15.8.1958.

СТРАНИЦА 156
1917 — 1941
ЖЫВІЦЛ Іосіф Іванавіч, н. у 1906 у в. Крэмень Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Паштовы агент. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны
15.8.1958.
ЖЫВІДА Станіслава Станіславаўна, н. у 1914 у
в. Старое Сяло Мінскага рна. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 3.8.1944. Рэабілітавана 5.5.1961.
ЖЫВІЦА Станіслаў Казіміравіч н. у 1884 у в. Старое Сяло Мінскага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 3.8.1944. Рэабілітаваны
24.10.1960.
ЖЫВІЦА Франц Сцяпанавіч, н. у 1895 у в. Казіміравічы Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Зара Асіповіцкага рна. Арыштаваны 10.1.1938. Расстраляны 28.9.1938. Рэабілітаваны 16.9.1989.
ЖЫГАЛКОЎСКІ Міхаіл Васільевіч, н. у 1892 у Асіповіцкім рне. Пуцявы рабочы 8га участка 14й дыстанцыі пуці. Пражываў на ст. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 25.8.1938. Расстраляны
19.10.1938. Рэабілітаваны 9.10.1958. ЖЫГАЛКОЎСКІ Уладзімір Васільевіч, н. у
1885 у в. Крычавец Асіповіцкага рна. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны
19.8.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.1.1959. ЖЫЗНЕЎСКІ Адольф Антонавіч, н. у 1893
у в. Жызнова, Польшча. Майстар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 16.11.1937. Пакаранне адбываў у Бабруйску. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны
4.6.1958.
ЗАБАРОНАК Вікенцій Мікалаевіч. н. у 1882 у
в. Малевіцы былой Віленскай губ. Майстар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 2.10.1937. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны 2.10.1958.
ЗАБАРОНАК Іван Вікенцьевіч н. у 1908 у г. Клічаў Магілёўскай вобл. Майстар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 1.10.1937. Расстраляны 15.11.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
ЗАБАЎСКІ Аляксандр Васільевіч, н. у 1892 у в. Усціж Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 21.12.1950. Рэабілітаваны 14.6.1955.
ЗАГАРОЎСКІ Барыс Сямёнавіч, н. у 1894 у в. Ліпніца Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Варашылава. Пражываў у в. Ліпніца. Арыштаваны
27.2.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 20.12.1958.
ЗАЗЕРЦАЎ Сцяпан Міхайлавіч, н. у 1917 у в. Нарычня Невельскага рна Пскоўскай вобл. Калгаснік. Пражываў у в. Каменічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 3.2.1940.
ЗАЙЦАЎ Васіль Леанідавіч, н. у 1892 у в. Палаткі Смаленскай вобл. Інжынерчыгуначнік жылрамканторы ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 23.8.1938. Рэабілітаваны 29.12.1938.
ЗАКРЖЭЎСКІ Іосіф Фадзеевіч, н. у 1905 у в. Цэрцэж Жлобінскага рна. Машыніст. Пражываў у
г. Асіповічы. Арыштаваны 3.12.1937. Расстраляны
14.1.1938. Рэабілітаваны 30.9.1957.
ЗАЛЕЎСКІ Франц Рыгоравіч, н. у 1860 у в. Севернева Мінскага рна. Калгаснік калгаса імя М.Горкага. Пражываў на хутары Мяжное Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны
21.3.1960.
ЗАЛЕЎСКІ Франц Рыгоравіч, н. у 1866 у м. Свіранава, Польшча. Пражываўу в. Мяжное Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 22.7.1931. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ЗАМБРАЖЫЦКАЯ Міхаліна Восіпаўна, н. у 1890, ЗАМБРАЖЫЦКІ Платон Сцяпанавіч, н. у 1885, іх дзеці ЗАМБРАЖЫЦКАЯ Алена ІІлатонаўна, н. у 1926, ЗАМБРАЖЫЦКАЯ Ганна Платонаўна, н. у 1921, ЗАМБРАЖЫЦКАЯ Валянціна ІІлатонаўна, н. у 1928 у в. Віктарова Асіповіцкага рна, ЗАМБРАЖЫЦКАЯ Станіслава Пятроўна, н. у 1930 — пражывалі ў в. Віктарова. Раскулачаны ў 1930. Пакаранне адбывалі ў Чардынскім рне Пермскай вобласці. Рэабілітаваны 16.4.1993.
ЗАМБРАЖЫЦКІ Платон Сцяпанавіч, н. у 1885 у в. Віктарова Асіповіцкага рна. Калгаснііс калгаса «Слава». Рэпрэсіраваны 25.2.1931. Рэабілітаваны
20.5.1960.
ЗАМЖЫЦКАЯ Аляксандра Іванаўна, н. у 1875, ЗАМЖЫЦКІ Антон Ігнатавіч, н. у 1872, іх дзеці ЗАМЖЫЦКАЯ Ганна Антонаўна, н. у 1911, ЗАМЖЫЦКАЯ Вольга Антонаўна н. у 1924, ЗАМЖЫЦКАЯ Еўдакія Антонаўна, н. у 1927, ЗАМЖЫЦКАЯ Марыя Антонаўна, н. у 1920, ЗАМЖЫЦКІ Іван Антонавіч, н. у 1922, ЗАМЖЫЦКІ Мікалай Антонавіч, н. у 1916 пражывалі ў в. Ясень. Раскулачаны ў 1930. Пакаранне адбывалі ў г. Таўда Свярдлоўскай вобл. Рэабілітаваны 7.7.1993.
ЗАПОЛЬСКІ Айзік Яўсеевіч, н. у 1898 на Украіне. Грабар ст. Асіповічы. Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 30.1.1933. Рэабілітаваны 31.8.1989.
ЗАПОЛЬСКІ Васіль Іванавіч, н. у 1898 у в. Левіха Пічужынскага сельсавета. Цясляр, інспектар лінейнага аддзела міліцыі. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 25.12.1937. Рэабілітаваны 2.3.1939.
ЗАПОЛЬСКІ Калман Яўсеевіч, н. у 1905 на Украіне. Грабар ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
15.1.1933. Рэабілітаваны 31.8.1989.
ЗАРАНКА Майсей Раманавіч, н. у 1887 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 28.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
ЗАЎСЦІНСКІ Мікалай Лявонцьевіч, н. у 1857 у в. Даўгінава Уздзенскага рна. Служка рэлігійнага культу. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
17.9.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 7.9.1963.
ЗАХАРАНКА Давыд Уласавіч, н. у 1884 у в. Шмоліна Смаленскай вобл. Рабочы лясгаса. Пражываў у в. Цэльская Слабада Асіповіцкага рна. Арыш таваны ў 1938. Расстраляны. Рэабілітаваны
30.12.1958.

СТРАНИЦА 157
Вернутыя імёны
ЗАХАРАЎ Герасім Фёдаравіч, н. у 1890 у в. Руднецкі Лес Рагачоўскага рна. Дзесятнік ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэгірэсіраваны
18.1.1933. Рэабілітаваны 31.8.1989.
ЗАХАРОНАК Аляксандр Сямёнавіч, н. у 1911 у в. Троіцкая Слабада Асіповіцкага рна. Чырвонаармеец артпалка асобай кавалерыйскай дывізіі імя Сталіна. Рэпрэсіраваны ў 1937. Рэабілітаваны
24.2.1960.
ЗВАДЗІНСКІ Станіслаў Францавіч, н. у 1891 у в. Руда Люблінскага ваяв., Польшча. Выдзімальшчык шкла шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 24.8.1937. Расстраляны 15.11.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
ЗДЗЕШЧЫЦ Фадзей Сямёнавіч, н. у 1880 у в. Цяплухі Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 30.4.1932. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ЗДЗЕШЧЫЦ Фёдар Фадзеевіч, н. у 1913 у в. Цяплухі Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Матарыст кацельнай 115га кавалерыйскага палка 29й кавалерыйскай дывізіі. Рэпрэсіраваны 15.1.1938. Рэабілітаваны 20.6.1938.
ЗЕЙФЕРТ Мікалай Аляксандравіч, н. у 1887 у в. Залессе былой Віленскай губ. Шклавар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 23.10.1937. Расстраляны 15.11.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
ЗШАВЕНКА Усцін Васільевіч, н. у 1889 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Аднаасобнік. Рэпрэсіраваны 14.1.1933. Рэайілітаваны 5.6.1962.
ЗІНАВЕНКА Якаў Навумавіч, н. у 1884 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 14.1.1961.
ЗІНКЕВІЧ Іосіф Андрэевіч, н. у 1892 на хутары Зялёны Лес Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Дубралева Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны 20.12.1958.
ЗІНЬКЕВІЧ Кацярына Францаўна, н. у 1887 у
г. Асіповічы. Швачка. Рэпрэсіравана 8.5.1929. Рэабілітавана 17.11.1989.
ЗЛОБІЧ Даніла Давыдавіч, н. у 1885 у в. Цэль Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Кастрычнік». Рэпрэсіраваны 17.4.1937. Рэабілітаваны 17.11.1958.
ЗЛОБІЧ Іван Васільевіч, н. у 1913 у в. Новая Дражня Асіповіцкага рна. Фінагент па Верайцоўскім сельсавеце. Пражываў у в. Новая Дражня. Арыштаваны 17.6.1938. Расстраляны 10.10.1938. Рэабілітаваны 24.12.1958.
ЗЛОБІЧ Іван Іосіфавіч, н. у 1866 у в. Цэль Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны
6.8.1937. Рэабілітаваны 31.10.1989.
ЗЛОБІЧ Мікалай Іванавіч, н. у 1896 у в. Цэль Асіповіцкага рна. Цясляр леспрамгаса. Пражываў у п. Хвоя Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.5.1937. Расстраляны 14.11.1937. Рэабілітаваны 29.11.1958.
ЗЛОБІЧ (ШУНЬКО) Піліп Іванавіч, н. у 1894 у в. Дражня Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 15.12.1993.
ЗЛОБІЧ Тарас Мікітавіч, н. у 1894 у в. Цэль Асіповіцкага рна. Пражываў на хутары Азерцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 23.9.1937. Рэабілітаваны 27.10.1958.
ЗМАЧЫНСКІ Апалінар Антонавіч, н. у 1898 у в. Уборак Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Зялёная Дуброва Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 15.4.1960.
ЗМАЧЫНСКІ Іван Антонавіч, н. у 1901 у в. Уборак Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Зялёная Дуброва Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 25.1.1933. Рэабілітаваны 15.4.1960.
ЗМАЧЫНСКІ Станіслаў Іосіфавіч, н. у 1896 у
в. Лочын Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Кірава. Пражываў у в. Віктарова Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 16.11.1935. Рэабілітаваны 10.2.1936.
ЗМІТРЫЕЎСКІ Пётр Станіслававіч, н. у 1882 у в. Ясянец Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 26.3.1930. Рэабілітаваны 12.9.1989.
ЗМІТРЫЕЎСКІ Іван Доўнаравіч, н. у 1883 у в. Ясянец Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянін. Рэпрэсіраваны 26.3.1930. Рэабілітаваны 12.9.1989.
ЗНАСКЕВІЧ Віктар Казіміравіч, н. у 1901 у в. Майзерава Чэрвеньскага рна. Загадчык крамы. Жыў на ст. Мілае. Арыштаваны 17.11.1937. Расстраляны
5.1.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ЗЯЛЕНСКІ Сямён Васільевіч, н. у 1878 у в. Рудабелка Акцябрскага рна. Служыцель рэлігійнага культу. Пражываў у в. Лочын Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 1.9.1963.
ІВАНОЎ Сямён Андрэевіч, н. у 1902 у в. Залатухіна Курскай вобл. Тэхнік 4й дыстанцыі пуці. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 19.11.1937. Расстраляны 14.1.1938. Рэабілітаваны 15.9.1956.
ІВІНСКІ Андрэй Іванавіч, н. у 1883 у былым Заслаўскім рне. Рабочы ст. Лапічы. Пражываў у в. Фрунзе Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 15.10.1938. Рэабілітаваны 12.5.1958.
ІВІНСКІ Якаў Іванавіч, н. у 1890 у былым Заслаўскім рне. Інструктар дэпо ст. Асіповічы. Арыштаваны 22.8.1937. Расстраляны 5.11.1937. Рэабілітаваны 9.3.1957.
ІГНАТОВІЧ Павел Іванавіч, н. у 1909 у в. Радкаў Асіповіцкага рна. Пражываў на торфазаводзе «Свабода» Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
16.12.1937. Рэабілітаваны 25.10.1989.
ІГНАЦЕНКА Мікалай Іванавіч, н. у 1919. Ацяплялынчык пасажырскіх вагонаў. Пражываў у в. Пратас.евічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 24.1.1938. Рэабілітаваны 13.5.1938.
ІГНАЦЕНКА Цярэнцій Іванавіч, н. у 1882 у в. Круцькі, Украіна. Калгаснік калгаса «Камінтэрн». Пражываў у в. Яноўка Асіповіцкага рна. Арышта

СТРАНИЦА 158
1917 — 1941
ваны 6.8.1937. Пакаранне адбываў у г. Бабруйск. Расстраляны 2.10.1937. Рэабілітаваны 19.5.1962.
ІГНАЦЮК Фёдар Лук’янавіч, н. у 1886 у Гродзенскай вобл. Ветурач Свіслацкага ўчастка. Пражываў у г.п. Свіслач Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
26.8.1937. Рэабілітаваны 13.5.1939.
ІЛЫОКЕВІЧ (ІЛЮКЕВІЧ) Мікіта Якімавіч, н.
у 1888 у в. Міхейкі Слуцкага рна. Настаўнік. Пражываў у в. Вязычын Асіповіцкага рна. Арыштаваны 23.8.1937. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны
9.2.1959.
ІМБРА Антон Антонавіч, н. у 1912. Электрамеханік сувязі ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 5.11.1937. Рэабілітаваны 5.8.1958.
ІСАЙ Андрэй Паўлавіч, н. у 1889 у в. Убалацце Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Перамога». Арыштаваны 27.11.1932. Расстраляны. Рэабілітаваны.
ІСАЙ Рыгор Сцяпанавіч, н. у 1890 у в. Карытнае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 29.7.1938. Рэабілітаваны 17.3.1939.
КАБЫЛЯНЕЦ Васіль Іванавіч, н. у 1886 у г.п. Свіслач Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 10.10.1959.
КАБЫЛЯНЕЦ Лука Якаўлевіч, н. у 1909 у в. Малая Гарожа Асіповіцкага рна. Слесар ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
19.10.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989. КАБЫЛЯНЕЦ Марыя Мікалаеўна, н. у 1913 у
г.п. Свіслач Асіповіцкага рна. Нарыхтоўшчыца арцелі «Свабода». Рэпрэсіравана 23.12.1944. Рэабілітавана 1.8.1961.
КАВАЛЕНКА Ігнат Рыгоравіч, н. у 1895 у в. Замасцьян былой Віленскай губ. Старшы кандуктар Асіповіцкага рэзерву Беларускай чыгункі. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 26.3.1938. Расстраляны 4.6.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
КАВАЛЕЎСКАЯ Надзея Нікіфараўна, н. у 1882, КАВАЛЕЎСКАЯ Соф’я Андрэеўна, н. у 1882 — пражываліўв. Вайнілава. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 16.12.1993.
КАВАЛЕЎСКІ Васіль Іванавіч. Пражываў у в. Кассё Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1935. Рэабілітаваны 4.8.1993.
КАВАЛЕЎСКІ Мартын Нікіфаравіч, н. у 1925 у в. Вайнілава Асіповіцкага рна, КАВАЛЕЎСКІ Нікіфар Мартынавіч, н. у 1878 у в. Вайнілава пражывалі ў в. Вайнілава. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 16.12.1993.
КАВАЛЬЧУК Міхаіл Іенуаравіч, н. у 1896 у г. Мінск. Змазчык Асіповіцкага рэзерву Заходняй чыгункі. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
1.4.1929. Рэабілітаваны 4.8.1958.
КАДЗЕТ Сцяпан Іванавіч, н. у 1900 у в. Юравічы Старадарожскага рна. Калгаснік калгаса «За ўраджай» Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 17.3.1960.
КАЗАК Аляксей Іванавіч, н. у 1902 у в. Града Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыштаваны
б.2.1938. Расстраляны 26.3.1938. Рэабілітаваны
5.10.1957.
КАЗАК Іван Васільевіч, н. у 1874 у в. Броды Уздзенскага рна. Пражываў у в. Задняя Града Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 21.3.1960.
КАЗАК Міхаіл Мартынавіч, н. у 1897 у в. Заграддзе Слуцкага рна. Пражываў у в. Новая Дражня Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 8.5.1958.
КАЗАКЕВІЧ Арыядна Іванаўна, н. у 1905 на ст. Лунінец Брэсцкай вобл. Агент вышуку ст. Асіповічы. Жыла ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 10.8.1938. Рэабілітавана 24.7.1956.
КАЗАКЕВІЧ Іван Фабіянавіч, н. у 1898 у м. Ляхавічы Слуцкага рна. Начальнік ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 2.8.1937. Расстраляны 1.7.1938. Рэабілітаваны 15.6.1957.
КАЗАЧОНАК Майсей Рыгоравіч, н. у 1880 у в. Закоркі Клічаўскага рна. Пражываў у в. Ставішча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 19.9.1959.
КАЗЛОВАКАЛАСОЎСКАЯ Ганна Антонаўна, н. у 1906 у г. Асіповічы. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 4.8.1938. Рэабілітавана 15.12.1938.
КАЗЛОЎ Аляксандр Захаравіч, н. у 1905 у г. Барысаў. Калгаснік калгаса «Перамога». ІІражываў у в. Убалацце Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 27.11.1932. Рэабілітаваны 25.3.1965.
КАЗЛОЎ ІІавел Стэфанавіч, н. у 1923 у в. Заброддзе Жлобінскага рна. Пражываў у в. Ясень Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 31.12.1944. Рэабілітаваны 22.9.1945.
КАЗЛОЎСКІ Аляксандр Парфёнавіч, н. у 1892 у в. Кольск Салігорскага рна. Цясляр. Пражываў у
в. Вяззе Асіповіцкага рна. Арыштаваны 20.11.1937. Расстраляны 15.1.1938 Рэабілітаваны 22.8.1989.
КАЗЛОЎСКІ Віктар Данілавіч, н. у 1895 у в. Пясчанка Асіповіцкага рна. Стрэлачнік ст. Татарка. Пражываў на ст. Татарка Заходняй чыгункі. Рэпрэсіраваны 22.5.1933. Рэабілітаваны
21.9.1933.
КАЗЛОЎСКІ Мікалай Аляксандравіч, н. у 1895 у в. Дзерабуш Дарагабужскага рна Смаленскай вобл. Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны
15.11.1937. Расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны
9.6.1958.
КАЗЛОЎСКІ ІІётр Канстанцінавіч, н. у 1888 у
в. Гарожа Асіповіцкага рна. Кандуктар ст. Асіповічы. Пражываўу г. Асіповічы. Арыштаваны 4.7.1938. Расстраляны 19.10.1938. Рэабілітаваны 3.2.1940.
КАЗЛОЎСКІ Франц Мікалаевіч, н. у 1888 у в. Камарына Асіповіцкага рна. Цясляр. Пражываў у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны
18.9.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 6.6.1959.

СТРАНИЦА 159
Вернутыя імёны
КАЛЕН ДА Іван Ігнатавіч, КАЛЕН ДА Ігнат Сямёнавіч, КАЛЕНДА Сцепаніда Ігнатаўна, КАЛЕНДА Якуб Ігнатавіч, КАЛЕНДА Яся Ігнатаў
на — пражывалі ў в. Сёмкава Слабада. Раскулачаны ў 1930. Пакаранне адбывалі ў Свярдлоўскай вобласці. Рэабілітаваны 13.4.1992.
КАЛЕНДА Канстанцін Сцяпанавіч, н. у 1893 у Полынчы. Настаўнік у м. Лапічы. Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 2.2.1930. Рэабілітаваны 16.1.1939.
КАЛЕНІК Іван Пятровіч, н. у 1905 у в. Убалацце Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны
26.1.1933. Рэабілітаваны 20.2.1960.
КАЛІНОЎСКІ Вячаслаў Антонавіч, н. у 1913 на
хутары Варацін Парыцкага рна. Лесатэхнік 13й дыстанцыі пуці. Пражываў наст. Асіповічы. Арыштаваны 22.8.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны
13.6.1957.
КАЛІНОЎСКІ Мікалай Рыгоравіч, н. у 1902 у
г. Асіповічы. Дырэктар вяндлярнага завода. Пражываў у г. Новакузнецк. Рэпрэсіраваны 20.2.1937. Рэабілітаваны 1.3.1938.
КАЛЯДА Арсень Васільевіч, н. у 1894 у в. Залессе Уздзенскага рна. Настаўнік СШ № 36 г. Асіповічы. Пражываўув. Осава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 20.8.1938. Рэабілітаваны 22.4.1940.
КАЛЯДА Іван Аксёнавіч, н. у 1902 у в. Белы Бор Слуцкага рна. Пражываў у в. Осава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 27.9.1937. Рэабілітаваны.
КАЛЯДКА Майсей Венядзіктавіч, н. у 1884 у в. Лесуны Слуцкага рна. Бухгалтар Асіповіцкага леспрамгаса. Пражываў.у в. Верайцы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 2.3.1938. Расстраляны 24.5.1938. Рэабілітаваны 13.6.1960.
КАМЗЮК Севасцьян Тарасавіч, н. у 1892 у с. Дольск, Польшча. Пуцявы рабочы 14й дыстанцыі пуці Беларускай чыгункі. Пражываў у в. Фрунзе Асіповіцкага рна. Арыштаваны 10.8.1938. Расстраляны 19.10.1938. Рэабілітаваны 27.11.1989.
КАМІНСКІ Вікенцій Адамавіч, н. у 1879 у Слуцкім рне. Калгаснік калгаса «Рэкорд» Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 11.7.1959.
КАМІНСКІ Рыгор Іванавіч, н. у 1902 у в. Старое Сяло Асіповіцкага рна. Каваль шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 5.11.1937. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны 30.10.1958.
КАМІНСКІ Франц Адамавіч, н. у 1888 у в. Паляща Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Чырвоныя Палядкі». Рэпрэсіраваны
21.1.1933. Рэабілітаваны 16.1.1989.
КАНАВАЛАЎ Леў Пахомавіч, н. у 1904 у г. Рыга.
Пражываў у в. Ясень Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 23.11.1933. Рэабілітаваны 8.1.1934.
КАНДРАЦЬЕЎ Ігнат Дзям’янавіч, н. у 1902 у в. Казімірава Асіповіцкага рна, дзе і пражываў.
Загадчык фермы калгаса «Кастрычнік». Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны
15.8.1958.
КАНДЫБА Мікалай Іванавіч, н. у 1896 у в. Канькі Навагрудскага рна. Шклавар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у пас. Кастрычнік Асіповіцкагарна. Арыштаваны 23.10.1937. Пакараннеадбываў у г. Бабруйск. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны 4.6.1958.
КАНОЙКА Уладзімір Якаўлевіч, н. у 1899 у в. Заполле Клічаўскага рна. Цясляр шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 12.7.1938. Рэабілітаваны 25.4.1939.
КАНСТАНЦІНОВІЧ Апалінар Зянонавіч, н. у 1881. Пражываў у в. Весялова. Раскулачаны ў 1930. Пакаранне адбываў у Свярдлоўскай вобл. Рэабілітаваны 28.1.1992.
КАНСТАНЦІНОВІЧ Міхаіл Клімавіч, н у 1894 у в. Снусцік Ігуменскага павета. Пражываў у в. Ясенеўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 5.5.1933. Рэабілітаваны 20.2.1960.
КАНСТАНЦІНОВІЧ Уладзімір Паўлавіч. Пражываў у в. Дражня Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 12.11.1993.
КАНТАРОВІЧ Іосіф Абдэлевіч, н. у 1905 у в. Лапічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 29.4.1928. Рэабілітаваны 6.7.1928.
КАНЯВЕГА Сямён Васільевіч, н. у 1897 у в. Волька Гродзенскай вобл. Рамонтны рабочы 2га ўчастка 13й дыстанцыі пуці. Пражываў у в. Забалацце Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 23.10.1936. Рэабілітаваны 14.1.1937. Працаваў грузчыкам. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 14.1.1938. Расстраляны 28.2.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
КАПАНЕЦ Нікіфар Іванавіч, н. у 1897 у в. Гоманаўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 18.11.1937. Рэабілітаваны 14.11.1989.
КАПІЦКІ Рыгор Сцяпанавіч, н. у 1897 у в. Дабраўляны Гродзенскай вобл. Пуцявы абходчык 13й дыстанцыі пуці. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 12.4.1938. Расстраляны 22.7.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
КАПЦЭВІЧ Венядзікт Паўлавіч. н. у 1883 у в. Масцішча Глускага рна. Пражываў у в. Осава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 27.9.1937. Рэабілітаваны 3.7.1965.
КАПЧАН Васіль Сямёнавіч, н. у 1887 у в. Грынеўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Земляроб. Рэпрэсіраваны 26.12.1928. Рэабілітаваны
4.1.1929.
КАРАБАН Мікалай Ільіч, н. у 1885 у в. Валожыны былога Ашмянскага пав. Машыніст Асіповіцкага паравознага дэпо. Рэпрэсіраваны. Рэабілітаваны
18.8.1931.
КАРАЛЬЧУК Барыс Уладзіміравіч, н. у 1901 у с. Галоба Валынскай вобл., Украіна. Грузавы дыспетчар Асіповіцкага аддзялення чыгункі. Пражываў

СТРАНИЦА 160
1917 — 1941
на ст. Слуцк. Рэпрэсіраваны 25.3.1938. Рэабілітаваны 30.10.1938.
КАРАНЕВІЧЯЦКО Ксенія Мікалаеўна, н. у 1904 у в. Колбча Клічаўскага рна. Тэхнік лесазавода. Пражывала ў г. Асіповічы Рэпрэсіравана
31.12.1944. Рэабілітавана 18.11.1960. КАРЖАНЕЎСКІ Даніла Аляксандравіч, и. у
1873 у в. Урынок Крынічанскай вол., Польшча. Служыцель рэлігійнага культу. Пражываў у в. Тарасевічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 17.9.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 1.9.1963.
КАРЛОВІЧ Іван Іванавіч, н. у 1890 у в. Векша былога Заслаўскага рна. Цяслярсталяр УВСР. Пра жываў у і Асіповічы. Арыштаваны 13.7.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
КАРНАЦКАЯ Алена Мацвееўна, н.у1912ув. Буда Бярэзінскага рна. Загадчыца сталовай дэпо ст. Асіповічы. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана
20.6.1944. Рэабілітавана 22.9.1958.
КАРНАЦКІ Аляксей Дзмітрьіевіч, н. у 1906 у
в. Каменны Барок Бярэзінскага рна. Каваль ст. Асіповічы. Арыштаваны 19.7.1938. Расстраляны
19.10.1938. Рэабілітаваны 21.11.1957
КАРОПІН Аляксей Ануфрыевіч, н у 1888. Ра бочы шклозавода «Кастрычнік» Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 16.11.1937. Расстраляны
б.12.1937. Рэабілітаваны 5.3.1959.
КАРПЕНЯ Максім Міхайлавіч, н. у 1881 у в. Дзяніскавічы, Польшча. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 25.10.1937. Расстраляны 28.12.1937. Рэабілітаваны 30.12.1958.
КАРПЕЙЧЫК Васі ль Сямёнавіч, н. у 1880 у в. Сухарава Мінскай вобл. Стрэлачнік ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 13.2.1933. Пакаранне адбываў у с. Суслава Томскай чыгункі. Рэабілітаваны 22.5.1962.
КАРПОВІЧ Іван Фёдаравіч. н. у 1886 у в. Яноўка Асіповіцкага рна. Хлебароб калгаса «Камінтэрн». Пра жываў на хутары Асавок Асіповіцкага рна. Рэпрэсі раваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны
15.8.1958.
КАРПОВІЧ Іосіф Фёдаравіч, н. у 1878 у в. Яноўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Камінтэрн». Рэпрэсіраваны 1.10.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
КАРПЮК Рыгор Сцяпанавіч, н. у 1893 у в. Чыжыкі былой Гродзенскай губ. Тэлеграфіст ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
13.2.1933. Рэабілігаваны 22.8.1989.
КАРЧЭЎСКІ Алалінарый Іосіфавіч, н. у 1899 у
в. Прыцерпа Асіповіцкага рна. Цясляр калгаса імя Сталіна. Пражываў у в. Прыцерпа. Арыштаваны
23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.8.1958. КАРЭЎКА Уладзімір Міхайлавіч, н. у 1883 у в.
Броды Уздзенскага рна. Пражываў у в. Задняя Града Асіповіцкага рна. Арыштаваны 7.2.1938. Расстраля ны 26.3.1938. Рэабілітаваны 5.10.1957.
КАСПЕРЫК Эдуард Мацвеевіч, н. у 1881 у в.
Каменка Белгародскага рна, Расія. Пражываў у в. Асіповічы1 Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1939 Рэабілітаваны 26.11.1939.
КАСПЯРОВІЧ Аляксандр Вікенцьевіч, н. у 1892 у в. Слабада Бабруйскага рна. Пражываў у в. Бортнае Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 14.3.1959.
КАСПЯРОВІЧ Антон Іванавіч, н. у 1888 у в. Казімірава Асіповіцкага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Вароцішча Асіповіцкага рна. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны
15.8.1958.
КАСПЯРОВІЧ Віктар Ігнатавіч, н. у 1912 у в. БудаДобрая Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Кладаўшчык калгаса імя Кірава. Рэпрэсіраваны
27.8.1949. Рэабілітаваны 17.3.1960.
КАСПЯРОВІЧ Іван Іванавіч, н. у 1876 у в. Вароцішча Асіповіцкага рна. Селянінаднаасобнік. Пражываў у в. Казімірава Асіповіцкага рна. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны
15.8.1958.
КАСПЯРОВІЧ Іосіф Іосіфавіч, н. у 1908 у г. Асіповічы. Водаправодчык на чыгунцы. Пражываў у
г. Асіповічы. Арыштаваны 16.12.1937. Расстраляны
24.5.1938. Рэабілітаваны 4.10.1957.
КАСПЯРОВІЧ Пётр Антонавіч, н. у 1911 у в.
Асіповічы. Машыністдэпо ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 12.7.1944. Рэабілітаваны 3.10.1944.
КАСПЯРОВІЧ Станіслаў Іванавіч, н. у 1919 у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна. Чырвонаармеец. Рэпрэсіраваны 23.3.1942. Рэабілітаваны 8.2.1943.
КАСПЯРОВІЧ Франц Вікенцьевіч, н. у 1889 у в. Камарына Асіповіцкага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Старое Сяло Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
2.7.1938. Рэабілітаваны 20.5.1989.
КАСТКО Ігнат Сцяпанавіч, н. у 1870 у в. Глубінавічы Бабруйскага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 28.5.1929. Рэабілітаваны
17.10.1989.
КАСТКО Юлія Васільеўна, н. у 1893 у в. Багаслоўка Бабруйскага рна. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 20.6.1929. Рэабілітавана 17.11.1989.
КАСТУСІК Сцяпан Адамавіч, н. у 1897 у в. Халоп’е Слонімскага рна. Старшыня Лапіцкага сельсавета. Пражываў у м. Лапічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 19.11.1937. Расстраляны 15.1.1938. Рэабілітаваны 4.3.1958.
КАСЦЕЙКІН Іван Карэевіч, н. у 1912 у в. Лукі Жлобінскага рна. Электрамеханік 4й дыстанцыі сувязі. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
7.11.1937. Рэабілітаваны 15.8.1958.
КАТКОЎ Ілья Мацвеевіч, н. у 1907 у в. Шаўры Мінскай вобл. Кравец. Пражываў у в. Новая Дражня Асіповіцкага рна. Арыштаваны 17.10.1937. Расстраляны 14.11.1937. Рэабілітаваны 6.2.1965.
160
Вернутыя імёны
КАХНО Іван Міхайлавіч, н. у 1887 у г. Бабруйск. Начальнік ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы2. Арыштаваны 26.10.1937. Расстраляны 28.12.1937. Рэабілітаваны 30.11.1989.
КАШКАН Іван Лявонцьевіч, н. у 1895 у в. Зелянькі Чэрвеньскага рна. Дарожны майстар ст. Асіповічы. Пражываў на 378м км Беларускай чыгункі. Арыштаваны 6.11.1937. Расстраляны 29.11.1937. Рэабілітаваны 29.6.1957.
КЕДЗІЧ Канстанцін Паўлавіч, н. у 1899 у в. Лочын Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 16.11.1935. Рэабілітаваны 4.11.1936.
КЕМБРОЎСКАЯ Аляксандра Рыгораўна, н. у 1899 у р.п. Ялізава Асіповіцкага рна, дзе і пражывала. Рэпрэсіравана 25.8.1920. Рэабілітавана 7.9.1920.
КЕМБРОЎСКІ Аляксандр Пятровіч, н. у 1886 у г. Астрова, Польшча. Пячнік шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у р.п. Ялізава Асіповіцкага рна. Арыштаваны 15.11.1937. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны 9.1.1960.
КЕМБРОЎСКІ Пётр Аляксандравіч, н. у 1909 у пас. Кастрычнік Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Выдзімальшчык шкла шклозавода «Кастрычнік». Арыштаваны 23.10.1937. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
КІРЫЛАЎ Васіль Пятровіч, н. у 1893. Слесар 115га кавалерыйскага палка. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 3.12.1937. Расстраляны 28.9.1938. Рэабілітаваны 24.8.1959.
КІРЭЕЎ Сцяпан Якаўлевіч, н. у 1888 у в. Якуніна Смаленскай вобл. Рабочы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 16.1.1938. Рэабілітаваны
3.8.1989.
КІСЕЛЬ (КІСЯЛЁЎ) Васіль Рыгоравіч, н. у
1899 у в. Старыя Тарасавічы Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Смалярня Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 28.3.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
КІСЯЛЁЎ Аляксандр Лук’янавіч, н. у 1881 у в. Старыя Крукі былой Віленскай губ. Грузчык. Пражываўуг. Асіповічы. Арыштаваны 5.8.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны 29.10.1957.
КІЦЕНКА Аляксандр Васільевіч, н. у 1887 у г. Сураж Бранскай вобл. Рахункавод. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 2.11.1930. Рэабілітаваны
16.1.1989.
КІЧАРАЎ Мікалай Фядотавіч, н. у 1910 у ст. Шчучынская, Казахстан. Тэхнік 10га ўчастка Галоўдарбуда БССР. Пражываўу г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 12.2.1932. Рэабілітаваны 31.8.1989.
КЛАССЕН Іван Абрамавіч, н. у 1906 у в. Шыкаўка Херсонскай вобл. Цясляр шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у в. Слабада Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 12.7.1938. Рэабілітаваны
23.4.1965.
КЛІМ Лаўрэн Міхайлавіч, н. у 1886 у в. Вязаўніца Асіповіцкага рна. Лесаруб Гродзенскага прам
гаса. Пражываў у в. Чарот Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 21 11.1989.
КЛІМКО Іосіф Георгіевіч, н. у 1901 у в. Кабылянка Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Вяззе Асіповіцкага рна. Арыштаваны 14.11.1937. Расстраляны 15.1.1938. Рэабілітаваны 3.8.1989.
КЛІМОВІЧ Вітольд Францавіч, н. у 1899 у в. Іванаўка Чэрвеньскага рна. Рабочы леспрамгаса. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны
15.8.1958.
КЛІМОВІЧ Карней Цітавіч. Пражываў у в. Заельнік Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1933. Рэабілітаваны 27.5.1993.
КЛЮЙКО Віктар Сцяпанавіч, н. у 1900 у Мінску. Дыспетчар ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 20.3.1938. Расстраляны
9.8.1938. Рэабілітаваны 14.4.1958.
КЛЮЙНА Іван Паўлавіч, н. у 1890 у в. Дзераўцы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 21.2.1933. Рэабілітаваны 9.4.1960.
КОБАК Уладзімір Іванавіч, н. у 1890 у в. Падлессе Гродзенскай вобл. Прыёмшчык шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 1.10.1937. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны 27.11.1989.
КОЗЕЛ Сідар Міхайлавіч, н. у 1887 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Аднаасобнік. Рэпрэсіраваны 14.1.1933. Рэабілітаваны 5.6.1962.
КОЗЕЛА Сідар Міхайлавіч, н. у 1887 у в. Рэпішча Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Аднаасобнік. Рэпрэсіраваны 14.1.1933. Рэабілітаваны 28.8.1945.
КОЗІЧ Міхаіл Макаравіч, н. у 1884 у в. Журавінка Уздзенскага рна. Чорнарабочы. Пражываў у пас. Воля Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 7.9.1957.
КОЛПАК Юрый Іванавіч, н. у 1885 у в. Слабодка, Украіна. Пражываў на Дуброўскім раз’ездзе Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 1.4.1929. Рэабілітаваны 4.8.1958.
КОМЛІК Уладзімір Емяльянавіч. Пражываўу в. Лука Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1932. Рэабілітаваны 15.12.1993.
КОРБУТ Андрэй Сцяпанавіч, н. у 1893 у в. Таль Любанскага рна. Цясляр леспрамгаса. Пражываў у
в. Валока Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны 12.5.1958.
КОРБУТ Іван Палікарпавіч, н. у 1880 у Слуцкім рне. Пражываў у м. Лапічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 4.5.1937. Расстраляны 17.8.1937. Рэабілітаваны 22.11.1989.
КОРБУТ Іван Уладзіміравіч, н. у 1904 у в. Грабава былога Пінскага павета. Нарыхтоўшчык жывёлы ў г. Чэрвень. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 30.9.1938. Рэабілітаваны 14.2.1940.
КОРБУТ Марыя Іванаўна, н. у 1896 у в. Бярозаўка Салігорскага рна. Рабочая ст. Асіповічы. Пра

СТРАНИЦА 162
1917 — 1941
жывалаўг. Асіповічы. Рэпрэсіравана 30.9.1938. Рэабілітавана 11.2.1940.
КОРБУТ Міхаіл Палікарпавіч, н. у 1878 у Слуцкім рне. Пражываў у м. Лапічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 9.5.1937. Расстраляны 14.8.1937. Рэабілітаваны 22.11.1989.
КОРБУТ Сямён Фёдаравіч, н. у 1877 у в. Ужа Грэскага рна. Пражываў у м. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 13.6.1937. Рэабілітаваны 22.11.1989.
КОРЗУН Вячаслаў Аляксандравіч, н. у 1904 у
в. Крупа Бярэзінскага рна. Калгаснік калгаса імя Кірава. Пражываў у в. Лочын Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 16.11.1935. Рэабілітаваны 10.2.1936.
КОРШУН Васіль Ігнатавіч, н. у 1902 у в. Забалацце Уздзенскага рна. Рабочы торфазавода «Татарка». Пражываў у в. Бродзішча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 26.5.1989.
КОСАЎ Несцер Васільевіч, н. у 1881 у в. Вялікая Грава Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Яжова. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 5.7.1958.
КОТ Пётр Мікалаевіч, н. у 1884 у в. Касілавічы Дзяржынскага рна. Земляроб. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны 17.11.1989.
КОТ Севасцьян Аляксандравіч, н. у 1901 у в. Талы былога Навагрудскага павета. Памочнік прараба рамжылканторы. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 8.2.1938. Рэабілітаваны 15.12.1938.
КОШАЛЬ Мікалай Мікалаевіч, н. у 1904 у г. Асіповічы, дзе і пражываў. Прараб харчпрома. Рэпрэсіраваны 11.12.1939. Рэабілітаваны 18.10.1989.
КОШАЛЬ Мікалай Мікалаевіч, н. у 1904 у г. Асіповічы. Тэхнік Пячорлага. Рэпрэсіраваны 18.4.1951. Рэабілітаваны 15.11.1989.
КРАСІЛЬНІКАВА Галіна Аляксееўна, н. у 1946 у Пермскай вобл. Сям’я жыла ў в. Падкамень Асіповіцкага рна і была раскулачена ў 1930. Вызваленаў 1947. Рэабілітавана 20.5.1992.
КРАСІНСКІ Аляксандр Аляксандравіч, н. у 1891 у в. Станькава Дзяржынскага рна. Тэхнік вузла сувязі. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
19.10.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 4.8.1958. КРАСНАГІР Давыд Сяргеевіч, н. у 1894 у в. Го
манаўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 19.11.1937. Рэабілітаваны
14.11.1989.
КРАЎЧАНКА Іван Астапавіч, н. у 1893 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса «Ракорд». Пражываў у в. Пагарэлае. Рэпрэсіраваны
18.7.1937. Рэабілітаваны 11.7.1959.
КРОТ Цярэнцій Захаравіч, н. у 1907 у в. Альшаны Канатопскага рна, Украіна. Цясляр ДКХ18 ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 1.2.1933. Рэабілітаваны 30.8.1989.
КРУК Васіль Пятровіч, н. у 1899 у в. Забалацце Чэрвеньскага рна. Парторг ст. Асіповічы. Пражы
ваў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 6.11.1937. Расстраляны 10.12.1937. Рэабілітаваны 14.9.1955.
КРЫВАШЭЕЎ Мікалай Фёдаравіч, н. у 1897 у г. Чэрыкаў. Начальнік цэха шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у пас. Кастрычнік Асіповіцкага рна. Арыштаваны 23.10.1937. Пакаранне адбываў у
г. Бабруйск. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны
9.6.1958.
КРЫВАШЭЙ Іван Максімавіч, н. у 1884 у в. Жукаўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 27.11.1939.
КРЫВІЦКІ Іван Антонавіч, н. у 1879 у в. Пекары Ашмянскага рна. Бухгалтар ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 23.8.1937. Расстраляны 28.12.1937. Рэабілітаваны 28.6.1958.
КРЫЛЬ Трафім Фёдаравіч, н. у 1910 у в. Нямічынцы Вінніцкай вобл., Украіна. Пражываў у в. Ліпень Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 29.1.1960.
КРЫСКОВІЧ Рыгор Якаўлевіч, н. у 1895 у в. Вязычын Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Прудзішча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.8.1938. Рэабілітаваны 14.12.1938.
КРЭЙЗЕР Віктар Андрэевіч, н. у 1884 у в. Уборак Асіповіцкага рна. Шавец арцелі «Звязда». Пражываўуг. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 13.7.1938. Рэабілітаваны 10.9.1938.
КРЭЙЗЕР Канстанцін Андрэевіч, н. у 1899 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 1.10.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
КРЭМЕЗ Тарас Фёдаравіч, н. у 1902 у в. Амінавічы Асіповіцкага рна. Лесавед Градзянскага лесаўчастка. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 20.3.1938. Рэабілітаваны 20.3.1939.
КРЭПСКІ Іван Нікадзімавіч, н. у 1876 у в. Пасечкі Чэрвеньскага рна. Пражываў у в. Перарожкі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.3.1933. Рэабілітаваны 4.1.1960.
КРЭПСКІ Казімір Нікадзімавіч, н. у 1876 у в. Пасечкі Чэрвеньскага рна. Пражываў у в. Дзераўцы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 19.9.1937. Расстраляны 14.11.1937. Рэабілітаваны 20.2.1960.
КУДЗЕЛЬКА Сяргей Фёдаравіч, н. у 1891 у в. Праснякі Грэскага рна. Цясляр. Пражываў у в. Елцока Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабі літаваны 1.9.1989.
КУЖЭЛЬКА Аляксандр Юльянавіч, н. у 1896 у в. Ліцвяны Уздзенскага рна. Шавец. Пражываў у
в. Буда Асіповіцкага рна. Арыштаваны 19.9.1937. Расстраляны 14.11.1937. Рэабілітаваны 8.12.1958.
КУЗЬМІЧ (КУЗЬМІН) Захар Карпавіч. Пра жываў у в. Паплавы Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 10.5.1993.
КУЗЬМІЧ Іван Якаўлевіч, н. у 1867 у в. Паплавы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Аднаасобнік. Арыштаваны 19.9.1937. Расстраляны 14.11.1937. Рэабілітаваны 27.5.1960.

СТРАНИЦА 163
Вернутыя імёны
КУКУЛА Вікенцій Адамавіч, н. у 1890 у в. Рымашы Капыльскага рна. Калгаснік. Пражываў у
в. Осава Асіповіцкага рна. Арыштаваны 1.10.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны 3.8.1989.
КУЛІЦКІ Леанід Іосіфавіч, н. у 1907 у г. Лібава, Латвія. Ружэйны тэхнік 33га каз. палка. Пражываў у ваенным гарадку м. Лапічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 20.6.1938. Расстраляны 10.10.1938. Рэабілітаваны 9.11.1960.
КУЛЬВАНОЎСКІ Іосіф Вікенцьевіч, н. у 1879 у Літве. Шкляр шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 2.10.1937. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны 11.8.1958.
КУЛЬЧЫКІН Дзяніс Ільіч, н. у 1895 у с. Інуйскі Майдан, Мардовія. Пуцявы абходчык 1га участка
14й дыстанцыі Беларускай чыгункі. Пражываў на ст. Верайцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
3.4.1938. Рэабілітаваны 25.6.1938.
КУЛЮТКІН Мікалай Аляксандравіч, н. у 1900 у в. Голубцава Іванаўскай вобл. Ваеннаслужачы 30й танкавай брыгады 18й стралковай дывізіі. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 8.8.1940. Пакаранне адбываў у Комі АССР. Рэабілітаваны 9.6.1956.
КУНЦЭВІЧ Іван Парфір’евіч, н. у 1906 у в. Веся лова Асіповіцкага рна. Рабочы Градзянскага леспрамгаса. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 13.1.1933. Рэабілітаваны 26.9.1989.
КУНЦЭВІЧ Павел Сцяпанавіч, н. у 1908 у в. Смольгаў Любанскага рна. Рабочы лесасплаву. Пражываў у в. Чучча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
24.8.1937. Рэабілітаваны 19.9.1958.
КУНЦЭВІЧ Парфірый Рыгоравіч, н. у 1873 у в. Весялова Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 23.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
КУНЦЭВІЧ Сафрон Іванавіч, н. у 1886 у в. Бярозаўка Салігорскага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 30.9.1938. Рэабілітаваны 11.2.1940.
КУПРЭЕЎ Сцяпан Якаўлевіч, н. у 1901 у в. Ігнатоўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 14.1.1933. Рэабілітаваны 2.6.1989.
КУПРЭЕЎ Сцяпан Якаўлевіч, н. у 1901 у в. Ігнатоўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыштаваны 7.9.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны
20.8.1957.
КУПРЭЙЧЫК Іван Антонавіч, н. у 1883 у в. Кабылянка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 28.3.1933. Рэабілітаваны 23.8.1989.
КУПЧЫК Антон Ісакавіч, н. у 1904 на ст. Ка
лінкавічы Беларускай чыгункі. Дарожны майстар 13й дыстанцыі пуці ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 27.1.1938. Рэабілітаваны
22.2.1956.
КУПША Іван Карлавіч, н. у 1890 у г. Слонім. Майстар па выдзіманні шкла шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 17.4.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны
24.12.1958.
КУРАЎСКАЯГРЫНКЕВІЧ Ядвіга Аляксандраўна, н. у 1900 у г. Асіповічы. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 10.3.1938. Рэабілітавана
16.1.1989.
КУРС Рыгор Андрэевіч, н. у в. Канцы Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1931. Рэабілітаваны
19.5.1993.
КУРЫЛЬЧЫК Адам Якаўлевіч, н. у 1882 у в. Старынкі Бабруйскага рна. Пражываў у в. Ясень Асіповіцкага рна. Арыштаваны 19.9.1937. Расстраляны 14.11.1937. Рэабілітаваны.
КУРЫЛЬЧЫК Антон Рыгоравіч, н. у 1905 у в. Старынкі Бабруйскага рна. Пражываў у в. Ставішча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 12 1.1933. Рэабілітаваны 16.10.1959.
КУТОРГА Мікалай Рыгоравіч, н. у 1894 у г. Копыль. Настаўнік чыгуначнай школы. Пражываў у
г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 25.6.1938. Рэабілітаваны
22.4.1940.
КУЧЭРА Іосіф Францавіч, н. у 1890 у г. Радома, Польшча. Выдзімальшчык шкла шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 24.8.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
ЛАБАДА Васіль Антонавіч, н. у 1893 у в. Наваселкі Пухавіцкага рна. Пражываў у в. Жукаўка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 17.7.1937. Расстраляны 16.10.1937. Рэабілітаваны 9.5.1959.
ЛАБАНОК Павел Іванавіч, н. у 1902 у в. Лядцо Пухавіцкага рна. Майстар чыгуначнай станцыі Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны
3.11.1937. Расстраляны 29.11.1937. Рэабілітаваны
29.6.1957.
ЛАБКО Дзям’ян Юльянавіч, н. у 1900 у в. Круглый Ніўкі Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Малоціна Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 24.9.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
ЛАГУЦКІ Эдуард Віктаравіч, н. у 1879 у в. Ранняя Рэчка Асіповіцкага рна. Рабочы лесаўчастка. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 2.10.1937. Рэабілітаваны 18.10.1958.
ЛАПАТКА Васіль Рыгоравіч, н. у 1879 у в. Лочын Асіповіцкага рна. Галоўны кандуктар ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
12.2.1933. Рэабілітаваны 31.8.1989.
ЛАПАТКА Цярэнцій Васільевіч, н. у 1887 у в. Лочын Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 13.1.1933. Рэабілітаваны 26.9.1989.
ЛАПКО Іван Яфімавіч, н. у 1883 у в. Свіслач Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Баранцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 10 10.1959.
ЛАПШЫНСКІ Іосіф Ігнатавіч, н. у 1886 у г. Асіповічы, дзе і пражываў. Арыштаваны 3.1.1938. Расстраляны 29.10.1938. Рэабілітаваны 14.7.1958.
ЛАСІЦКІ Адам Сцяпанавіч, н. у 1891 у в. Высокая Старына Чэрвеньскага рна. Грузчык леспрам

СТРАНИЦА 164
1917 — 1941
гаса. Пражываў у в. Цагельня. Рэпрэсіраваны
29.4.1935. Рэабілітаваны 26.5.1935.
ЛАСІЦКІ Браніслаў Францавіч, н. у 1902 у в. Новая Дуброва Чэрвеньскага рна. Лесаруб Асіповіцкага леспрамгаса. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 22.9.1989.
ЛАСІЦКІ Іван Францавіч, н. у 1877 у в. Віктарова Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 23.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
ЛАСІЦКІ Станіслаў Сцяпанавіч, н. у 1903 у в. Высокая Старына Чэрвеньскага рна. Грузчык леспрамгаса. Пражываў у в. Цагельня Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 29.4.1935. Рэабілітаваны 26.5.1935.
ЛАСІЦКІ Фларыян Антонавіч, н. у 1891 у в. Скрабёнка Чэрвеньскага рна. Аднаасобнік. Пражываў у в. Цэзарава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
29.3.1930. Рэабілітаваны 13.7.1989.
ЛАСКАВЕЦ Антон Фёдаравіч, н. у 1889 ва ўро
чьппчы Жорнаўка. Калгаснік калгаса «Інтэрнацыянал». Пражываў у Лапіцкім сельсавеце Асіповіцкага рна. Арыштаваны 2.9.1937. Пакаранне адбываў у г. Бабруйск. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны 9.4.1960.
ЛАЎРУУС Франц Ігнатавіч, н. у 1903 у в. Слуць, Літва. Загадчык фермы калгаса імя Калініна. Пражываў у Лапіцкім сельсавеце Асіповіцкага рна. Арыштаваны 5.4.1938. Расстраляны 4.6.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ЛАЎРЫНОВІЧ Іван Іванавіч, н. у 1900 у в. Жыдавічы Мінскай вобл. Пупявы абходчык. Пражываў у в. Верайцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
21.7.1930. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ЛАЎРЫНОВІЧ Іван Феліксаніч, н. у 1867 у в.
Жыдавічы Мінскай вобл. Цясляркандуктар ст. Асіповічы. Пражываў у г, Асіповічы. Арыштаваны
21.8.1938. Расстраляны 19.10.1938. Рэабілітаваны
16.1.1989.
ЛАЎРЫНОВІЧ Іван Феліксавіч, н. у 1873 у в. Жыдавічы Мінскай вобл. Кандуктар. Пражываў у г Асіповічы. Рэпрэсіраваны 2.11.1930. Рэабілітаваны
20.6.1989.
ЛАЎРЫНОВІЧ Пётр Антонавіч, н. у 1900 у в. Тодараў Кут Асіповіцкага рна. Стрэлачнік ст. Завішын Беларускай чыгункі. Арыштаваны 23.12.1937. Расстраляны 28.12.1937. Рэабілітаваны 11.12.1959.
ЛАЎРЭЦКІ Пётр Міхайлавіч, н. у 1900 у Латвіі. Калгаснік калгаса «Кастрычнік». Пражываў у в. Цэль Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 14.7.1938. Рэабілітаваны 22.3.1940.
ЛАЎЦЮС Франц Юр’евіч, н. у 1875 у Польшчы. Рабочы канвойнага абозу. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 21.3.1938. Расстраляны 24.5.1938. Рэабілітаваны 30.9.1958.
ЛАЎЦЮС Юрый Францавіч, н. у 1909 у г. Асіповічы, дзе і пражываў. Загадчык цеплавой прамыўкі паравознага дэпо г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
31.12.1944. Рэабілітаваны 21.4.1961.
ЛАЦІННІК Міхаіл Гаўрылавіч, н. у 1882, ЛАЦІННІК Праскоўя Іванаўна, н. у 1882, а таксама іх дзеці ЛАЦІННІК Агаф’я Міхайлаўна, н. у 1905, ЛАЦІННІК Ганна Міхайлаўна, н. у 1903, ЛАЦІННІК Матрона Міхайлаўна, н. у 1906, ЛАЦІННІК Наталля Міхайлаўна, н. у 1913 — нарадзіліся і пражывалі ў в. Вялікі Бор Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1932. Рэабілітаваны
3.1.1994.
ЛЕВАНОВІЧ Антон Канстанцінавіч, н. у 1904 у в. Яжымасць Асіповіцкага рна. Майстар 13й дыстанцыі пуці. ГІражываў у р.п. Татарка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 26.11.1937. Расстраляны 14.1.1938. Рэабілітаваны 12.9.1958.
ЛЕВІН Арон Сімхавіч, н. у 1908 у в. Лапічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны
29.4.1928. Рэабілітаваны 21.5.1928.
ЛЕЛІН Васіль Мікітавіч, н. у 1890 у в. Ясень. Пражываў у в. Ставішча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілігаваны 16.10.1959.
ЛЕЛЯ Мікалай Сямёнавіч, н. у 1906 у в. Ясень Асіповіцкага рна. Качагар гарадской бальніцы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 31.12.1944. Рэабілітаваны 27.5.1960.
ЛЕЎЧАНКА Зіновій Антонавіч, н. у 1874 у в. Каменічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Вартаўнік калгаса імя Кагановіча. Арьпнтаваны 20.1.1938. Расстраляны 13.10.1938. Рэабілітаваны 20.10.1956.
ЛЕЎЧАНКА Іван Зіноўевіч, н. у 1914 у в. Ка менічы Асіповіцкага рна. Інспектар камітэта нарыхтовак. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
20.1.1938. Рэабілітаваны 20.10.1956.
ЛЕЎЧАНКА Уладзімір Пятровіч, н. у 1897 у в. Каменічы Асіповіцкага рна. Рабочы мехпункта. Пражываў у р.п. Градзянка. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 9.11.1989.
ЛЕЎЧЫК Васіль Пракопавіч, н. у 1890 у в. Дрычын Пухавіцкага рна. Вартаўнік. Пражываў у
г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 30.4.1938. Рэабілітаваны
13.10.1956.
ЛЕШАЎ Васіль Якаўлевіч, н. у 1899 у в. Трыазёры, Татарыя. Брыгадзір 13й дыстанцыі пуці. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 5.11.1937. Расстраляны 5.11.1937. Рэабілітаваны 13.6.1957.
ЛІННІК Мікалай Сямёнавіч, н. у 1886 у в. Берліш Пухавіцкага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Заручэўе Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 21.2.1933. Пакаранне адбываў у Казахстане. Рэабілітаваны
9.4.1960.
ЛІННІК Рыгор Макаравіч, н. у 1893 у в. Бабы Пухавіцкага рна. Грузчык леспрамгаса. Пражываў на ст. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
6.8.1937. Рэабілітаваны 12.5.1958.
Л1ПАИ Рыгор Мікітавіч, н. у 1899 у в. Паплавы Асіповіцкага рна. Старшыня мясцкома ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
22.2.1933. Рэабілітаваны 22.5.1962.
164
Вернутыя імёны
ЛІПЕНЬ Франц Антонавіч, н. у 1891 у в. Бортнае Асігювіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Арыштаваны 19.11.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабі літаваны 27.11.1989.
ЛІПКОВІЧ Гесель Рыгоравіч, н. у 1903 у г. Вільнюс. Настаўнік Ясенскай НСШ. Пражываў у в. Ясень. Арыштаваны 13.3.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны 27.5.1957.
ЛІПНІЦКІ Бярнард Феліксавіч, н. у 1914 у в. Барок Асіповіцкага рна. Старшыня Верайцоўскага сельсавета. Пражываў у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 23.7.1938. Рэабілітаваны
17.4.1956.
ЛІПНІЦКІ Ігнат Феліксавіч, н. у 1897 у в. Зашыбін Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 20.10.1964.
ЛІПЯНКОЎ Фёдар Піліпавіч, н. у 1891 у в. Рэкта Гомельскай вобл. Возчык на ст. Асіповічы Беларускай чыгункі. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 5.1.1945. Рэабілітаваны 8.6.1945.
ЛІТОЎЦАВА Сцепаніда Францаўна, н. у 1909 у в. Датнае, Літва. Правадніца дэпо ст. Асіповічы. Пражывала ў м. Асіповічы. Рэпрэсіравана 8.2.1933. Рэабілітавана 16.1.1989.
ЛІХАДЗІЕЎСКІ Аляксей Аляксеевіч, н. у 1890 у в. Пасекі Ііухавіцкага рна. Грузчык. Пражываў у
г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны
27.6.1960.
ЛІЦАВА Сафія Міхайлаўна, н. у 1895 у в. Канданы, Літва. Пражывала ўг. Асіповічы. Рэпрэсіравана 18.6.1938. Рэабілітавана 2.4.1939.
ЛОЙКА Міхаіл Фларыянавіч, н. у 1883 на ст. Калкуны, Літва. Тэлеграфістрэвізор ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 3.6.1938. Расстраляны 19.10.1938. Рэабілітаваны 26.5.1958.
ЛОНТАС Дзям’ян Фадзеевіч, н. у 1906 у п. Вылазка Клічаўскага рна. Чорнарабочы шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 20.7.1937. Рэабілітаваны 8.2.1958.
ЛУКАШЭВІЧ Антон Сігізмундавіч, н. у 1895 у в. Самадураўшчына Дзяржынскага рна. Сталяр арцелі «Святло». Пражываў у в. Ясень Асіповіцкага рна. Арыштаваны 21.11.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны 27.11.1989.
ЛУКАШЭВІЧ Канстанцін Аляксандравіч, н. у в. Барок Пухавіцкага рна. Старшыня Вярэйцаўскага сельсавета. Жыў у в. Вярэйцы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 7.12.1937. Расстраляны 15.1.1938. Рэабілітаваны 21.3.1960.
ЛУХВЕРЧЫК Прохар Мікалаевіч, н. у 1909 у Асіповіцкім рне. Інжынер шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 15.9.1937. Пакаранне адбываў у Бабруйску. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны 9.6.1958.
ЛУКШЫЦ Аляксандр Філіцыянавіч, и. у 1891 у г. Мінск. Кравец. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 19.9.1939. Рэабілітаваны 1.12.1993.
ЛУК’ЯНЕНКА Міхаіл Фёдаравіч, н. у 1909 у в. Вязаўе Канатопскага рна, Украіна. Старшы дыспетчар ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 26.11.1937. Рэабілітаваны 5.2.1939.
ЛУЦЭВІЧ Людвіг Людвігавіч, н. у 1885 у в. Дубнікі Мінскай вобл. Кандуктар Асіповіцкага рэзерву Заходняй чыгункі. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны ў лютым 1933. Рэабілітаваны
14.11.1989.
ЛЫСКО Віктар Дзям’янавіч, н. у 1892 у в. Сямба Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Земляроб. Рэпрэсіраваны 26.3.1930. Рэабілітаваны 13.7.1989.
ЛЫШКЕВІЧ Агаф’я Фёдараўна, ЛЫШКЕВ1Ч Антон Фёдаравіч, ЛЫШКЕВІЧ Надзея Фёдараўна, ЛЫШКЕВІЧ Настасся Феафілаўна, ЛЫШКЕВІЧ Сямён Фёдаравіч, ЛЫШКЕВІЧ Уладзімір Фёдаравіч — нарадзіліся і пражывалі ў в. Язвінскі Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 22.1.1993.
ЛЮБЕЦКІ Іван Андрэевіч, н. у 1857 у в. Ляшчае Капыльскага рна. Чорнарабочы ст. Асіповічы. Арыштаваны 17.9.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны
1.9.1963.
ЛЮКАКІН Якаў Міхайлавіч, н. у 1914 у с.
Біркасава Валгаградскай вобл. Памочнік майстра цэха арцелі «Прагрэс» ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 1.1.1945. Рэабілітаваны
21.4.1961.
ЛЯБЕЛЬ Ота Карлавіч, н. у 1890 у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Лесавод Градзянскага лесаўчастка. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.8.1958.
ЛЯЙКОЎСКІ Іван Рыгоравіч, н. у 1888 у в. Ізбішча ГІухавіцкага рна. Рабочы буфета ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 3.1.1938. Расстраляны 31.3.1938. Рэабілітаваны 4.7.1957.
ЛЯНЦЭВІЧ Іван Эдуардавіч, н. у 1908 у г. Гомель. Начальнік водазабеспячэння ўчастка ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны
23.11.1937. Расстраляны 28.12.1937. Рэабілітаваны
16.1.1989.
ЛЯСКОЎСКІ Васіль Сільвестравіч, н. у 1894 у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 1.4.1935. Рэабілітаваны 13.7.1960.
ЛЯСКОЎСКІ Іван Сільвестравіч, н. у 1896 у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянін. Рэпрэсіраваны 1.4.1935. Рэабілітаваны
13.7.1960.
ЛЯЎКОВІЧ Аляксандра Іванаўна, н. у 1918 у в. Ясень Асіповіцкага рна. Прэпаратар Бабруйскай гарадской бальніцы. Пражывала ў г. Бабруйск. Рэпрэсіравана 30.11.1944. Адбывала пакаранне ў г. Магадан. Рэабілітавана 12.1.1955.
ЛЯХОВІЧ Якаў Іванавіч, н. у 1903 у в. Грабава Лунінецкага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 11.8.1938. Рэабілітаваны 1.7.1939.
165
1917 — 1941
ЛЯШКОВІЧ Пётр Іванавіч, н. у 1880 у в. Доўгіна былой Віленскай губ. Выдзімалыпчык шкла шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 15.11.1937. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны 5.11.1957.
ЛЯШЧУК Іван Андрэевіч, н. у 1900 у в. Цяплухі Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Возчык Асіповіцкага азбеставага завода. Рэпрэсіраваны
14.1.1933. Рэабілітаваны 21.11.1989.
ЛЯШЧЫНСКІ Рыгор Клімавіч, н. у 1878 у в. Бацэвічы Бабруйскага рна. Сталяр. Пражываў у в. Дубралева Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
6.8.1937. Рэабілітаваны 29.9.1989.
МАГЕР Любоў Іванаўна, н. у 1913 у в. Орча Асіповіцкага рна. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 21.4.1949. Рэабілітавана 17.8.1955.
МАЕЎСКІ Іван Самсонавіч, н. у 1867 у с. Стар, Украіна. Грабар 3й дыстанцыі Заходняй чыгункі. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 30.1.1933. Рэабілітаваны 31.8.1989.
МАЕЎСКІ Франц Іосіфавіч, н. у 1895 у в. Наталін, Польшча. Шкловыдзімальшчык шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 16.11.1937. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
МАЗАЛЕЎСКІ Іван Аляксандравіч, н. у 1888 у в. Лочын Асіповіцкага рна. Садоўнік калгаса імя Кірава. Пражываў у в. Віктараўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 16.11.1935. Рэабілітаваны
19.12.1935.
МАЙСАК Пётр Васільевіч, н. у 1907 у г. Бахмач, Украіна. Машыніст вадакачкі. Пражываў на ст. Уборак Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 31.8.1938. Рэабілітаваны 22.8.1939.
МАЙХРОВІЧ Казімір Францавіч, н. у 1881. Майстар па выдзіманні шкла шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны
16.11.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 5.3.1959. МАЙХРОВІЧ Пётр Аляксандравіч, н. у 1901 у
Кобрынскім рне. Шкляр шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны
16.11.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 5.3.1959. МАЙХРОВІЧ Пётр Казіміравіч, н. у 1909 у
Слуцкім рне. Майстар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны
16.11.1937. Пакаранне адбываў у г. Бабруйск. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
МАКАРАЧКІНА Галіна Канстанцінаўна, пражывала ў в. Сёмкава Слабада. Раскулачана ў 1929. Пакаранне адбывала ў Свярдлоўскай вобл. Рэабілітавана 8.4.1992.
МАКАРЭВІЧ Максім Сільвестравіч, н. у 1876 у в. Едліна Чэрвеньскага рна. Працаваў на тэлеграфе ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 10.5.1931. Рэабілітаваны 16.1.1989.
МАКАРЭВІЧ Павел Іванавіч, н. у 1895 у в. Клепачы Гродзенскай вобл. Начальнік ОРСа
торфазавода «Свабода». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 12.3.1938. Рэабілітаваны 16.7.1957.
МАКЕЕЎ Іван Адамавіч, н. у 1910 у в. Ліпнякі Горацкага рна. Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 23.5.1989.
МАКРЫЦКІ Уладзімір Васільевіч, н. у 1904 у Мінску. Рабочы 13й дыстанцыі пуці Беларускай чыгункі. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
23.8.1937. Расстраляны 28.12.1937. Рэабілітаваны
26.8.1957.
МАКУХА Павел Карнеевіч, н. у 1902 у в. Альшаны Мінскага рна. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 1.2.1933. Рэабілітаваны 30.8.1989.
МАЛАХАЎ Мікалай Максімавіч, н. у 1908 у в. Ліпень Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 4.9.1935. Рэабілітаваны 27.7.1990.
МАЛЕВІЧ Антаніна Мацвееўна, н. у 1887 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражывала. Рэпрэсіравана 12.1.1933. Рэабілітавана 22.8.1989.
МАЛЕВІЧ Дамінік Францавіч, н. у 1874 у в. Высокая Гара Бярэзінскага рна. Пражываў на хутары Максімаўскія Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 16.12.1937. Рэабілітаваны 20.2.1965.
МАЛЕВІЧ Дамінік Францавіч, н. У 1879 у в. Высокая Гара. Пражываў на хутары Максімаўскія Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 5.5.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
МАЛЕВІЧ Мельхіёр Адамавіч, н. у 1889 у в. Блыхава былога Свіслацкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 26.3.1930. Рэабілітаваны 13.7.1989.
МАЛЕВІЧ Мечьіслаў Цэзаравіч, н. у 1882 у в. Цэльская Буда Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Качагар в/ч 6379. Арыштаваны 5.8.1938. Расстраляны 28.11.1938. Рэабілітаваны 16.9.1989.
МАЛЕЙКА Антон Міхайлавіч, н. у 1898 у былой Ковенскай губ. Пуцявы абходчык 13й дыстанцыі пуці. Пражываў у в. Забалацце Асіповіцкага рна. Арыштаваны 13.4.1938. Расстраляны 9.8.1938. Рэабілітаваны 20.7.1960.
МАЛІНОЎСКІ Іван Уладзіміравіч, н. у 1889 у мяст. Бяла, Польшча. Старшы бухгалтар разліковага аддзела Кастрычніцкага мехпункта. Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 21.7.1938. Расстраляны 19.11.1938 Рэабілітаваны 25.9.1989.
МАЛІНОЎСКІ Мацвей Мацвеевіч, н. у 1879 у в. Чучча Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыштаваны 6.2.1938. Пакаранне адбываў у Мінску. Расстраляны 31.3.1938. Рэабілітаваны 18.10.1958.
МАЛІНОЎСКІ Нікіфар Майсеевіч, н. у 1890 у в. Ванілевічы Капыльскага рна. Рахункавод будучастка. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
25.7.1938. Рэабілітаваны 4.5.1939.
МАЛІШЭЎСКІ Адольф Сцяпанавіч, н. у 1882
у в. Асавок Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны
15.8.1958.

СТРАНИЦА 167
Вернутыя імёны
МАЛІШЭЎСКІ Антон Сцяпанавіч, н. у 1886 на хутары Перуноў Мост Чэрвеньскага рна. Конюх Градзянскага лесапункта. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 31.7.1937. Рэабілітаваны 29.6.1963.
МАЛІШЭЎСКІ Франц Антонавіч, н. у 1905 у в. Бозак Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Зара Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 22.9.1989.
МАМАЦЮК Іосіф Віктаравіч, н. у 1889 у Гродзенскай вобл. Грузчык леспрамгаса Градзянскага лесаўчастка. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 15.11.1937. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны 28.11.1957.
МАНКЕВІЧ Аляксандр Сцяпанавіч, н. у 1887 у в. Пухавічы. Машыніст дэпо ст. Асіповічы. Арыштаваны 21.8.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 9.3.1957.
МАНЬКО Арсень Арсеньевіч, н. у 1904 у в. Убалацце Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Перамога». Рэпрэсіраваны 22.1.1933. Рэабілітаваны 25.3.1965.
МАРОЗ Варвара Іванаўна, н. у 1912. Настаўніца Лапіцкай школы. Пражывала ў в. В. Грава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана 4.1.1945. Рэабілітавана 15.7.1945.
МАРТЫНОВІЧ Вікенцій Рыгоравіч, н. у 1892 у в. Старое Сяло Мінскага рна. Шклавар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 23.8.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны
9.6.1958.
МАРТЫНОВІЧ Сяргей Прохаравіч, н. у 1904 у в. Ярцаўка Барысаўскага рна. Начальнік участка Дубровенскага лесапункта. Пражываў у в. Вяззе Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.11.1937. Рэабілітаваны 22.3.1939.
МАРЦІНЯК Пётр Іосіфавіч, н. у 1914 у г.п. Сосніца Чарнігаўскай вобл. Машыніст паравознага дэпо ст. Асіповічы. Пражываўу г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 29.8.1944. Рэабілітаваны 21.4.1961.
МАРЧАНКА Андрэй Нікіфаравіч, н. у 1884 у в. Лугінкі Валынскай вобл. Счэпшчык вагонаў. Пражываўу г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 3.6.1938. Рэабілітаваны 16.1.1939.
МАРШАК Нохім Шлёмавіч, н. у 1895 у в. Лапічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 22.9.1989.
МАРЫНІЧ Павел Іванавіч, н. у 1902 у в. Карочышча Мазырскага рна. Цясляр леспрамгаса. Пражываў у в. Шэйпічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 24.7.1938. Рэабілітаваны 16.6.1939.
МАСЛОЎСКІ Вікенцій Рыгоравіч, н. у 1892 у в. Старое Сяло Мінскага рна Шклавар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне Арыштаваны 23.8.1937. Расстраляны 15.11.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
МАТУСЕВІЧ Алена Фёдараўна, н. у 1883 у в. Лісічкі Асіповіцкага рна. Калгасніца калгаса «Чыр
воныя Палядкі». Пражывала ў в. Палядкі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана 3.3.1933. Рэабілітавана
16.1.1989.
МАТУСЕВІЧ Анатоль Іосіфавіч, н. у 1917 у в. Лісічкі Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Дзяржынскага. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
МАТУСЕВІЧ Антаніна Сцяпанаўна, н. у 1903, МАТУСЕВІЧ Васіль Іванавіч, МАТУСЕВІЧ Ксенія Васільеўна — н. у 1930 у в. Лісічкі Асіповіцкага рна, дзе і пражывалі. Раскулачаны ў 1931. Вызвалены у 1947. Рэабілітаваны 19.7.1993.
МАТУСЕВІЧ Марыя Гвідонаўна, н. у 1869 у в. Уборак Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана 10.6.1929. Рэабілітавана 17.11.1989.
МАТУСЕВІЧ Станіслаў Гіляравіч, н. у 1901 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 31.5.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
МАТУСЕВІЧ Сцяпан Рыгоравіч, н. у 1881 у в. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 26.3.1930. Рэабілітаваны 27.2.1960.
МАТУСЕВІЧ Эдмунд Гіляравіч, н. у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны
24.5.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989. МАТЭЙХОЎСКІ Пётр Вікенцьевіч, н. у 1908 у
мяст. Лайдарава былой Віленскай губ. Майстар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 16.11.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 10.4.1959.
МАХУН Ганна Пятроўна, н. у 1914 у в. Леніна Слуцкага рна. Загадчыца ўрачэбнага ўчастка шклозавода «Кастрычнік». Пражывала ў пас. шклозавода «Кастрычнік» Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана
16.1.1945. Рэабілітавана 9.7.1946.
МАЦКЕВІЧ Мікалай Канстанцінавіч, н. у 1903 у в. Пагарэлае Чэрвеньскага рна. Брыгадзір чыгункі. Пражываў у в. Верайцы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.1.1938. Рэабілітаваны 28.2.1938.
МАЦЯС Мікалай Пятровіч, н. у 1892 у в. Дабучына былой Гродзенскай губ. Вартаўнік банка ў г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 8.3.1938. Рэабілітаваны
16.1.1989.
МАЦЯСКА Іван Міхайлавіч, н. у 1899 у г. Лун інец. Касір ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 3.8.1938. Рэабілітаваны 22.3.1939.
МЕЛЬНІК Атрахім Сямёнавіч. Пражываў у в. Краі Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1936. Рэабілітаваны 30.8.1993.
МЕЛЯШКЕВІЧ Іосіф францавіч, н. у 1903 у в. Турчылоў Клічаўскага рна. Працаваў на шклозаводзе «Кастрычнік». Пражываў у Асіловіцкім рне. Арыштаваны 10.8.1938. Расстраляны 20.11.1938. Рэабілітаваны 16.7 1959.
МЕНІХОЎСКІ Аляксандр Пятровіч, н. у 1881 у в. Кайданы былой Ковенскай губ. Вартаўнік ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
1.4.1929. Рэабілітаваны 4.8.1958.

СТРАНИЦА 168
1917 — 1941
МЕРЛІНСКАЯ Еўдакія Усцінаўна, н. у 1911 у в. Вязычын Асіповіцкага рна. Настаўніца. Пражывала ў в. Свіслач Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана
5.1.1945. Рэабілітавана 15.11.1946.
МЕТНЕР Карл Вільгельмавіч, н. у 1896 у в. Аляксандраўка Мазырскага рна. Начальнік участка леспрамгаса. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 10.1.1938. Расстраляны
25.3.1939. Рэабілітаваны 21.1.1958.
МЕТНЕР Соф’я Цімафееўна, н. у 1907, МЕТНЕР Эдуард Вільмавіч, н. у 1909, іх дзеці МЕТНЕР Лідзія Эдуардаўна, н. у 1932, МЕТНЕР Юна Эдуардаўна, н. у 1945, МЕТНЕР Тамара Эдуардаўна, н. у 1946, МЕТНЕР Эма Эдуардаўна, н. у 1936 — пражывалі ў в. Ігнатоўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны ў 1948 у адміністрацыйным парадку. Вызвалены ў 1956. Рэабілітаваны 17.3.1992.
МІЛАШЭВІЧ Андрэй Сямёнавіч, н. у 1899 у в. Кніжаводцы Гродзенскай вобл. Дзесятнік. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 5.8.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны 5.6.1958.
МІЛАШЭЎСКІ Аляксандр Іванавіч, н. у 1901 у в. Уютнішча Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Паплавы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 8.3.1933. Рэабілітаваны 22.5.1959.
МІЛАШЭЎСКІ Антон Францавіч, н. у 1880 на х. Камарына Асіповіцкага рна. Пастух калгаса «Перамога». Арыштаваны 18.9.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 6.6.1959.
МІЛАШЭЎСКІ Віктар Францавіч, н. у 1888 у в. Камарына Асіповіцкага рна. Цясляр. Жыў у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны
18.9.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 6.6.1959. МІЛАШЭЎСКІ Казімір Францавіч, н. у 1882 у
в. Камарына Асіповіцкага рна. Садаводкветкавод. Пражываў у в. Ясень. Рэпрэсіраваны 20.7.1937. Рэабілітаваны 26.7.1965.
МІЛЬДЭНБЕРГЕР Іосіф Якаўлевіч, н. у 1900 у в. Келер былой АССР Немцаў Паволжа. Цясляр. Пражываў у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.2.1938. Рэабілітаваны 18.11.1939.
МІЛЯШКЕВІЧ Станіслаў Антонавіч, н. у 1894 у в. Бортнае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 14.3.1959.
МІНІЧ Васіль Ягоравіч. Пражываў у в. Каменічы Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 25.1.1993.
МІНІЧ Фёдар Апанасавіч, н. у 1893 у в. Цэль Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса «Кастрычнік». Пражываў у в. Здароўе Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.2.1938. Рэабілітаваны 30.7.1938.
МІНЬКЕВІЧ Генадзь Мікалаевіч, н. у 1911 у Мінску. Машыніст дэпо ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 28.11.1937. Расстраляны
14.1.1938. Рэабілітаваны 9.3.1957.
МІРАНОВІЧ Антон Сцяпанавіч, н. у 1898 на х.
Глыбава былога Свіслацкага рна. Пражываў у в.
Грынёўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 15.8.1930. Рэабілітаваны 18.10.1989.
МІРАНОВІЧ Еўдакія Аляксандраўна. Пражывала ў в. Глыбава Асіповіцкага рна. Раскулачена ў
1930. Рэабілітавана 5.8.1993.
МІРАНОВІЧ Іван Бапіфацьевіч, н. у 1881 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 9.6.1939. Рэабілітаваны 17.11.1989.
МІРАНОВІЧ Уладзімір Сцяпанавіч, н. у 1902 у в. Пралетарскія Татаркавічы Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Калініна. Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 24.12.1937. Расстраляны
16.3.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
МІРАНОВІЧ Уладзімір Фядосавіч, н. у 1894 у
в. Пралетарскія Татаркавічы Асіповіцкага рна. Вартаўнік 10й дыстанцыі чыгункі. Пражываў у в. Асіповічы2. Арыштаваны 28.7.1938. Расстраляны
10.11.1938. Рэабілітаваны 26.8.1989.
МІРАНОВІЧ Франц Антонавіч, н. у 1910 у в.
Яноўка Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса «Камінтэрн». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 23.1.1933. Рэабілітаваны 15.8.1958.
МІРАНОВІЧ Франц Баніфацьевіч, н. у 1897 у
в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 9.6.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
МІРАНОВІЧ Эмілія Міхайлаўна, н. у 1904 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражывала. Рэпрэсіравана 10.6.1929. Рэабілітавана 17.11.1989.
МІСНІК Іоф Кірэевіч, н. у 1876 у в. Чыжоўка Слуцкага рна. Чорнарабочы ст. Асіповічы. Пражываўнаст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
МІСЯК Міхаіл Фядотавіч, н. у 1899 у в. Асіповічы. Тэлеграфіст. Пражываў у Аткарскім рне Саратаўскай вобл. Арыштаваны 4.5.1938. Расстраляны
19.10.1938. Рэабілітаваны 26.5.1958. МІТКЕВІЧЖАЎТОК Яўген Мікалаевіч, н. у
1911 у в. Марусенка Жлобінскага рна. Галоўны бухгалтер вагонарамонтнага пункта Беларускай чыгункі. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 7.8.1937. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны 4.9.1958.
МІХАЙЛАЎ Іван Міхайлавіч, н. у 1913 у в. Міхайлава Курскай вобл. Начальнік чыгуначнай ст. Свіслач. Пражываў на ст. Свіслач Беларускай чыгункі. Рэпрэсіраваны 11.11.1937. Рэабілітаваны 31.7.1939.
МІХАЙЛАЎ Стафан Іванавіч, н. у 1893 у в. Ціхінічы Гомельскай вобл. Дарожны майстар ст. Асіповічы. Арыштаваны 6.11.1937. Расстраляны
29.11.1937. Рэабілітаваны 29.6.1957. МІХАЙЛОЎСКІ Сігізмунд Людвігавіч, н. у
1880 у в. Боркі Асіповіцкага рна. Стрэлачнік ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
12.4.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны 27.10.1958. МІХАЛЁНАК Фёдар Іванавіч, н. у 1896 у г.
Маладзечна. Гал. кандуктар ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 22.8.1937. Расстраляны
5.11.1937. Рэабілітаваны 17.12.1957.

СТРАНИЦА 169
Вернутыя імёны
МІХЕЕНКА Піліп Еўдакімавіч, н. у 1900 у м. Масценка Чарнігаўскай вобл. Намеснік начальніка 13й дыстанцыі пуці. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 26.10.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 13.6.1957.
МІЦЬКО Лявон Пракопавіч, н. у 1883 у в. Маркава былога Вілейскага павета. Старшы дзесятнік лесаўчастка. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 27.2.1937. Расстраляны 18.11.1937. Рэабілітаваны 23.11.1959.
МОЎЧАН Мікалай Сцяпанавіч, н. у 1905 у в Рыбцы Мінскай вобл. Рабочы будаўнічага участка ст Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
19.9.1937. Рэабілітаваны 16.6.1989.
МУЛЯРТ Франц Уладзіміравіч, н. у 1905 у г.п. Целяханы Брэсцкай вобл. Начальнік пажарнай аховы шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 23.10.1937. Расстраляны
5.12.1937. Рэабілітаваны 22.10.1957.
МУЛЯРТ Юльян Уладзіміравіч, н. у 1908 у г.п. Целяханы Брэсцкай вобл. Началыпк змены шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 18.4.1938. Расстраляны 29.10.1938. Рэабілітаваны 4.6.1958.
МУНДЗЯЛА Баляслаў Іванавіч, н. у 1903 у в. Бортнае Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Варашылава. Пражываў у в. Старынкі Асіповіцкага рна. Арыштаваны 25.8.1938. Расстраляны 19 11 1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
МУНДЗЯЛА Вікенцій Іванавіч. н. у 1901 у в. Бортнае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Варашылава. Арыштаваны 7.1.1938. Рас страляны 5.2.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
МЯДЗВЕЦКІ Іван Адольфавіч, н. у 1907. Шкловыдзімальшчык шклозавода «Кас грьгшік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 18.7 1937. Рэабілітаваны 29.7.1937.
МЯДЗВЕЦКІ Іван Раманавіч, н. у 1894 у в. Петкуны былой Віленскай губ. Рабочы 14й дыстанцыі Беларускай чыгункі. Пражываў на ст. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 13.5.1949. Рэабілітаваны 19.8.1949.
МЯЦЕЛЬСКАЯ Зінаіда Рыгораўна, н у 1926 у Мінскай вобл. Тэлефаністка на ст. Асіповічы. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 24.6.1945. Рэабілігавана 27.12.1945.
МЯШКОЎ Рыгор Захаравіч, н. у 1910 у в. Пруднікі Віцебскага рна. Ветурач. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 30.7.1937. Рэабілітаваны
13.5.1939.
МЯШКОЎСКІ Павел Аляксандравіч, н. у 1910 у в. Шылавічы Гомельскай вобл. Зубны ўрач. Пражываўуг. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 27.9.1944. Рэабілітаваны.
НАВУМЕНКА Валянціна Васільеўна. Пражывала ў в. Каменічы. Раскулачена ў 1930. Рэабілітавана 25.1.1993.
НАЗАРАНКА Сямён Іванавіч, н. у 1894 у в. Кавалеўшчына Роменскага рна Сумскай вобл ., Украіна. Рабочы будучастка ет. Асіповічы. Пражываў у
г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 9.12.1937. Рэабілітаваны
14.11.1989.
НАЗАРОВІЧ Іван Якаўлевіч. Пражываў у в. Заеліца Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 8.7.1993.
НАЗАРОВІЧ Павел Майсеевіч, н. у 1878 у в. Асяродак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 21.1.1932. Рэабілітаваны 6.7.1960.
НАЗАРЧУК Іван Іванавіч, н. у 1902 у в. Сляціна, Польшча. Пуцеец 13й дыстанцыі пуці. ІІражываўнаст. Асіповічы. Арыштаваны 18.9.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 6.6.1959.
НАЛІВАЙКА Барыс Фёдаравіч, н. у 1903 у в. Смык Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Слесар вагоннага ўчастка ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 30.12.1948. Рэабілітаваны 26.1.1990.
НАЛІВАЙКА Яфрэм Данілавіч, н. у 1893 у г. Асіповічы, дзе і пражываў. Старшы стрэлачнік ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 13.2.1933. Рэабілітаваны
22.5.1962.
НАСЕНКА Ціхан Паўлавіч, н. у 1902 у Палтаўскай вобл., Украіна. Старшы кандуктар ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
13.2.1933. Рэабілітаваны 7.6.1933.
НАСТАЙ Барыс Іванавіч, н. у 1913 у г. Гомель. Шафёр ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 19.2.1946. Рэабілітаваны 30.6.1960.
НАЦЫЕЎСКІ Дамінік Іванавіч, н. у 1888 у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Хлебароб калгаса імя Сталіна. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.8.1958.
НЕВЯРОЎСКІ Казімір Антонавіч, н. у 1903 у в. Вароцішча Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны
15.8.1958.
НЕВЯРОЎСКІ Міхаіл Серафімавіч, н. у 1886 на х. Лядзецкая Асіповіцкага рна. Конюх калгаса імя Варашылава. Пражываўу в. Пасекі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.2.1938. Рэабілітаваны 21.7.1939.
НЕКРАШЭШЧ Мікалай Міхайлавіч, н. у 1901 у в. Кулыпы Салігорскага рна. Плотнік. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 26.9.1989.
НЕКРАШЭВІЧ Рыгор Сцяпанавіч, н. у 1896 у в. Сялец Глускага рна. Рабочы лесаўчастка Асіповіцкага леспрамгаса. Пражываў у в. Фрунзе Асіповіцкага рна. Арыштаваны 29.4.1938. Расстраляны
28.9.1938. Рэабілітаваны 11.2.1960.
НЕМЦАЎ (НЯМЦОЎ) Аляксандр Гаўрылавіч, н. у 1898 у г. Гомель. Настаўнік школы № 36. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 28.3.1938. Расстраляны 4.6.1938. Рэабілітаваны 9.3.1957.
НЕСЦЯРУК Даніла Канстанцінавіч, н. у 1898 у Полыпчы. Пражываў у в Троіцкая Слабада Асі

СТРАНИЦА 170
1917 — 1941
повіцкага рна. Арыштаваны ў 1938. Расстраляны
15.3.1938. Рэабілітаваны 27.11.1989. НЕЧЫПЯРОВІЧ Франц Міхайлавіч, н. у 1896 у
в. Пратасаўшчына Пухавіцкага рна. Пражываў у в. Паляддзе Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны 20.2.1960.
НІКАЛАЙЧЫК Іван Мікалаевіч, н. у 1884 у в. Кабылянка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 13.1.1933. Рэабілітаваны 25.8.1989.
НІКАНОВІЧ Сцяпан Васільевіч, н. у 1890 у в. Дубралева. Рэпрэсіраваны 27.2.1930. Рэабілітаваны
27.2.1960.
НІКІЦЁНАК Пётр Дзмітрыевіч, н. у 1911 у г. Бабруйск. Рабочы завода «Спартак». ІІражываў на ст. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
10.2.1931. Рэабілітаваны 30.9.1989.
НІЦІЕЎСКАЯ Вікторыя Іосіфаўна, н. у 1891 у
в. Іванаўка Мінскай вобл. Пражывала ў в. Зашыбіна Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана 18.11.1937. Рэабілітавана 31.8.1989.
НІЦІЕЎСКІ Станіслаў Пятровіч. н. у 1881 у Мінскай вобл. Селянінаднаасобнік. Пражываў у в. Агула Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 26.3.1930. Рэабілітаваны 30.8.1989.
НІЦКІ Віктар Ігнатавіч, н. у 1884 у в.’Осава Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Малоціна Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 24.9.1929. Рэабілітаваны 17.11.1989.
НІЦКІ Кандрат Купрыянавіч, н. у 1883 у в. Жукавец Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 5.11.1933. Рэабілітаваны 12.9.1989.
НІШТ Соф’я Фёдараўна, н. у 1922 у в. Шэйпічы Асіповіцкага рна. Медсястра ў мяст. Свіслач. Пра жывала ў мяст. Свіслач. Рэпрэсіравана 15.1.1945. Рэабілітавана 9.7.1946.
НОВАШ Іван Пятровіч, н. у 1908 у в. Воцініты былой Віленскай губ. Ляснік гаспадарчага ўзвода в, ‘ч 6388. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
13.8.1938. Рэабілітаваны 23.3.1939.
НОРКА Сцяпан Паўлавіч, н. у 1878 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе іпражываў. Арыштаваны 18.7.1937. Расстраляны 9.9.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
НОРКА Сцяпан Паўлавіч, н. у 1879 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіра ваны 23.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
НОСЕВІЧ Антон Карлавіч, н. у 1902 у в. Курганы Лагойскага рна. Возчык лесапункта. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.7.1937. Пакаранне адбываў ва Усольлагу. Рэабілітаваны 29.6.1963.
НЯХАЙ Антон Барысавіч, н. у 1913 у р.п. Ялізава Асіповіцкага рна. Сакратар Яноўскага сельсавета. Пражываў у в. Цэзарава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 27.12.1932. Рэабілітаваны 15.8.1958.
ОКАЛАЎ Аляксандр Казіміравіч, н. у 1882 у п. Верайцы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 12.5.1931. Рэабілітаваны 8.7.1961.
ОКАЛАЎ Фадзей Казіміравіч, н. у 1889 на ст.
Верайцы Асіповіцкага рна. Загадчык гаспадаркі Асіповіцкага райпрамкамбіната. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 8.7.1938. Расстраляны
19.10.1938. Рэабілітаваны 4.6.1989.
ОКРУТ Пётр Сцяпанавіч, н. у 1886 у в. Сіманавічы Глускага рна. Пражываў у в. Драчава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 27.2.1930. Рэабілітаваны 27.2.1960.
ПАГОСКІ Аляксандр Францавіч, н. у 1887 у Мінску. Слесарінструктар чыг. школы ст. Асіповічы. Пражываўуг. Асіповічы. Арыштаваны21.8.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 9.3.1957.
ПАДБЯРОЗКІН Пётр Станіслававіч, н. у 1897 у м. Радзівілішкі былой Ковенскай губ. Меднік паравознага дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 13.4.1938. Рэабілітаваны
20.8.1957.
ПАДВОЙСКІ Мірон Фёдаравіч, н. у 1880 у в. Малая Гарожа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 6.4.1933. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ПАДГАЙСКІ Павел Андрэевіч, н. у 1868 у в. Апанасаўка Харкаўскай вобл. Святар. Пражываў у
в. Колас Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 15.11.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ПАДНЕВІЧ Іван Фёдаравіч, н. у 1881 у в. Бычаціна Салігорскага рна. Чорнарабочы будучастка № 1. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
15.1.1938. Расстраляны 28.2.1938. Рэабілітаваны
16.1.1989.
ПАДЧЭРНЕЙ (ПАЧЭРНЕЙ) Кірыла Акімавіч,
н. у 1895 у с. Мільча, Польшча. Возчык леспрамгаса. ІІражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны 18.6.1959.
ПАЗНЯК Уладзімір Рыгоравіч, н. у 1896 у в. Асінаўка Дзяржынскага рна. Калгаснік калгаса «Араты». Пражываў у в. Дубралева Асіповіцкага рна. Арыштаваны 29.9.1937. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ПАЛАНЕВІЧ Людзвіг Васільевіч, н. у 1870 у Мінску. Вартаўнік матэрыяльнага склада ст. Асіповічы. Пражываўуг. Асіповічы. Арьпнтаваны3.1.1938. Расстраляны 29.4.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ПАЛАНЕВІЧ Фама Іосіфавіч, н. у 1893 у в. Пагарэлае Чэрвеньскага рна. Рахункавод калгаса «Інтэрнацыянал». Пражываў у в. Жорнаўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.6.1938. Рэабілітаваны 10.2.1956.
ПАЛАНЕВІЧ Эдуард Людвігавіч, н. у 1907 у
г. Асіповічы, дзе і пражываў. Інструктар фізкультуры. Рэпрэсіраваны 17.6.1938. Рэабілітаваны 10.2.1956.
ПАЛЕЙ Гершан Вульфавіч, н. у 1894 у в. Майсеевічы Старадарожскага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 22.5.1938. Рэабілітаваны
2.2.1957.

СТРАНИЦА 171
Вернутыя імёны
ПАЛЕЎСКІ Андрэй Мацвеевіч, н. у 1872 у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 7.10.1964.
ПАЛЯКЕВІЧ Аляксандр Аляксеевіч, н. у 1872 у в. Шчэрбіна Мінскай вобл. Працаваў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 16.1.1938. Расстраляны
14.4.1938. Рэабілітаваны 12.10.1989. ПАЛЯКОЎЯКІМАЎ Гаўрыла Лазаравіч, н. у
1877 у в. Янаполь былой Ковенскай губ. Жывёлавод калгаса «Перадавік» Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 22.9.1937. Рэабілітаваны 19.5.1962.
ПАЛЯШЧУК Цімафей Сяргеевіч, н. у 1902 у Капыльскім рне. Настаўнік чыг. школы ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
16.7.1938. Рэабілітаваны 22.4.1940.
ПАНАЕЎСКІ Віктар Іванавіч, н. у 1877 у в.
Барок былога Ігуменскага павета. Мельнік. Жыў на х. Асавок Асіповіцкага рна. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.8.1958.
ПАНКРАТОВІЧ Іван Іосіфавіч, н. у 1897 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 14.1.1961.
ПАНКРАТОВІЧ Сяргей Георгіевіч, н. у 1900 у Мінску. Паравозны машыніст дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
3.11.1937. Расстраляны 10.12.1937. Рэабілітаваны
9.3.1957.
ПАРАМОНАЎ Мікалай Дзмітрыевіч, н. у 1901 у Іркуцку. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 28.9.1939. Рэабілітаваны
23.11.1989.
ПАРФЯНОВІЧ Вінцэсій Антонавіч, н. у 1906. Пражываў у в. Селішча. Раскулачаны ў 1930. Пакаранне адбываў у Свярдлоўскай вобл. Рэабілітаваны 14.5.1992.
ПАРХІМОВІЧ Анатоль Палікарпавіч, н. у 1900 у в. Свінка Капыльскага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны 24.7.1964.
ПАРХОМЧЫК Аляксей Паўлавіч, н. у 1890 у в. Залессе Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Кірава. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 9.9.1964.
ПАРХОМЧЫК Парфен Паўлавіч, н. у 1895 у в. Залессе Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Кірава. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 9.9.1961.
ПАСЕЧНІК Архіп Сяргеевіч, н. у 1877. Працаваў на будучастку. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 30.1.1933. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ПАСТУХОВА Лізавета Мікалаеўна, н. у 1905 у с. Лебедкі Табольскай вобл. Загадчыца ваенсанаторыя. Пражывала ў в. Прытыка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана 17.1.1938. Пакаранне адбывала ў Мардовіі. Рэабілітавана 14.5.1957.
ПАТАПЕЙКА Андрэй Паўлавіч, н. у 1905 у в. Гарожа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рабочы
ДЭУ720. Арыштаваны 22.12.1937. Расстраляны
4.3.1938. Рэабілітаваны 2.10.1958.
ПАТАПЕЙКА Васіль Кандратавіч, н. у 1901 у
в. Вялікая Гарожа Асіповіцкага рна. Бондар на ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
31.12.1944. Рэабілітаваны 27.5.1960.
ПАТАПЕЙКА Дзмітрьій Васільевіч, н. у 1874 у в. Гарожа Асіповіцкага рна. Лесатэхнік. Пражываў у в. Чучча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 24.8.1937. Рэабілітаваны 26.5.1956.
ПАТАПЕЙКА Павел Клімавіч, н. у 1896 у в. Гарожа Асіповіцкага рна. Пуцявы абходчык 13й дыстанцыі пуці. Пражываў на х. Жаркі Асіповіцкага рна. Арыштаваны 19.3.1938. Расстраляны
24.5.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ПАТАПЕЙКА Сцяпан Захаравіч, н. у 1908 у
в. Малая Гарожа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 6.4.1933. Рэабілітаваны
16.1.1989.
ПАЎЛАВЕЦ Ціхан Іванавіч, н. у 1893 у в. Месціна Бярэзінскага рна. Пражываў у в. Каменічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 24.9.1936. Рэабілітаваны 15.6.1959.
ПАЎЛОВІЧ Аляксандр Фёдаравіч, н. у 1900 у в. Грабянец Чэрвеньскага рна. Калгаснік калгаса «Пера.чожац». Пражываўув. Драчава Асіповіцкага рна. Арыштаваны 20.6.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 10.9.1958.
ПАЎЛОВІЧ Ігнат Міхайлавіч, н. у 1885 у в. Берліш Пухавіцкага рна. Пражываў у в. Ставішча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 16.10.1959.
ПАЎЛОВІЧ Канстанцін Міронавіч, н. у 1902 у в. Антонава Пухавіцкага рна, дзе і пражываў. Сталяр мехпункта «Кастрычнік» Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 2.9.1989.
ПАЎЛОВІЧ Мікалай Міхайлавіч, н. у 1904 у в. Ставішча Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 16.10.1959.
ПАЎЛОВІЧ Сцяпан Іванавіч, н. у 1895 у в. Урочышча Пухавіцкага рна. Рабочы мехпункта. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны
31.10.1989.
ПАЎЛОВІЧ Франц Вікенцьевіч, н. у 1909 у в. Малінаўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Цясляр калгаса «Ка.чунар». Рэпрэсіраваны 9.8.1937. Рэабілітаваны 31.5.1989.
ПАЎЛОВІЧ Якаў Георгіевіч, н. у 1897 у в. Сычы Кобрынскага рна. Кантралёр ашчаднай касы. Пражываў у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 3.7.1938. Рэабілітаваны 20.8.1939.
ПАЎЛОЎСКІ Іван Іванавіч, н. у 1907 у в. Рэчкі Чэрвеньскага рна. Грузчык Градзянскага лясгаса. Пражываў на ст. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 20.3.1938. Рэабілітаваны
10.10.1938.

СТРАНИЦА 172
1917 — 1941
ПАЎЛОЎСКІ Мікалаб Іванавіч, н. у 1909 у в. Рэчкі Чэрвеньскага рна. Чорнарабочы Градзянскага лесапункта. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 10.1.1938. Рэабілітаваны
19.3.1939.
ПАЎЛОЎСКІ Станіслаў Іванавіч, н. у 1902 у Полыпчы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
5.2.1940. Рэабілітаваны 10.10.1989.
ПАЎЛЮКЕВІЧ Рыгор Іванавіч, н. у 1904 у в. Бандары Слуцкага рна. Рабочы воданасоснай станцыі. Пражываў у в. Цэль Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны
31.10.1989.
ПАЦКЕВІЧ Аляксандр Мікітавіч, н. у 1883 у в. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Цясляр. Рэпрэсіраваны 20.9.1937. Рэабілітаваны 2.6.1958.
ПАЦКЕВІЧ Анастасія Пятроўна Пражывала ў
в. Караны Асіповіцкага рна. Раскулачена ў 1930. Рэабілітавана 17.5.1993.
ПАЦКЕВІЧ Андрэй Барысавіч, н. у 1878 у в. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыштаваны 1.10.1937. Расстраляны 14.11.1937. Рэабілітаваны 2.6.1958.
ПАЦКЕВІЧ Андрэй Пятровіч.^н. у 1877 у в. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 2.6.1958.
ПАЦКЕВІЧ Андрэй Сцяпанавіч, н. у 1912 у в. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Цясляр будучастка ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 9.12.1937. Рэабілітаваны 14.11.1989.
ПАЦКЕВ1Ч Ануфрый Васільевіч, н. у 1900 у в. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 25.4.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
ПАЦКЕВІЧ Гаўрыла Іванавіч, н. у 1914 на х. Каранскія Боркі Асіповіцкага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 7.4.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
ПАЦКЕВІЧ Герасім Кірылавіч н. у 1899 у в. Караны Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.6.1959.
ПАЦКЕВІЧ Дямітрый Яфімавіч, н. у 1896 на х. Каранскія Боркі Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Каваль калгаса імя Калініна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 15.6.1959.
ПАЦКЕВІЧ Дзмітрыб Яфімавіч, н. у 1896 у в Караны Асіповіцкага рна. Пражываў на х. Каране кія Боркі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 14.1.1933. Рэабілітаваны 20.2.1960.
ПАЦКЕВІЧ Еўдакія Андрэеўна, н. у 1896 у в. Караны Асіповіцкага рна.
ПАЦКЕВІЧ Іван Раманавіч, н. у 1921 у в. Караны Асіповіцкага рна.
ПАЦКЕВІЧ Ігнат Іванавіч, н. у 1885 у в. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсірава ны 19.9.1937. Рэабілітаваны 2.6.1958.
ПАЦКЕВІЧ Канстанцін Андрэевіч, н. у 1898. Пражываў у в. Караны. Раскулачаны ў 1934. Рэабілітаваны 2.3.1992.
ПАЦКЕВІЧ Матруна Раманаўна, н. у 1916, ПАЦКЕВІЧ Надзея Раманаўна, н. у 1924 — пражывалі ў в. Караны Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 9.2.1994.
ПАЦКЕВІЧ Павел Іванавіч, н. у 1874 у в. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыштаваны
20.9.1937. Расстраляны 14.11.1937. Рэабілітаваны
2.6.1958.
ПАЦКЕВІЧ Павел Цімафеевіч, н. у 1886 у в. Караны Асіповіцкага рна. Рабочы прыгараднай гаспадаркі 115га кавалерыйскага палка. Пражываў у
г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 17.7.1937. Рэабілітаваны
19.12.1964.
ПАЦКЕВІЧ Павел Цімафеевіч, н. у 1886 на х. Боркі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 14.1.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
ПАЦКЕВІЧ Пётр Максімавіч, н. у 1887 у в. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Конюх калгаса імя Калініна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 15.6.1959.
ПАЦКЕВІЧ Раман Цімафеевіч, н. у 1896 у в. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 27.3.1930. Рэабілітаваны 27.2.1960.
ПАЦКЕВІЧ Рыгор Васільевіч, н. у 1898 у в. Замошша Асіповіцкага рна. Тэлефаніст. Рэпрэсіраваны 14.6.1938. Рэабілітаваны 17.4.1939.
ПАЦКЕВІЧ Сцяпан Аляксандравіч, н. у 1910 у в. Караны Асіповіцкага рна. Сталяр. ІІражываў у в. Рэппича Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 2.6.1958.
ПАЦКЕВІЧ Сяргей Сцяпанавіч, н. у 1904 у в. Караны Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 5.5.1933. Рэабілітаваны 20.2.1960.
ПАЦКЕВІЧ Трафім Кірылавіч, н. у 1902 на х. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 1.4.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
ПАЦКЕВІЧ Улас Яфімавіч, н. у 1912 у в. Караны Асіповіцкага рна. Грузчык ст. Асіповічы. ІІражываў у в. Каранскія Боркі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 2.6.1958.
ПАЦКЕВІЧ Фёдар Сцяпанавіч, н. у 1898 у в. Караны Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Каранскія Боркі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 1.10.1937. Рэабілітаваны 2.6 1958.
ПАЦКЕВІЧ Філімон Сцяпанавіч, н. у 1896 у в. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Калініна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 15.6.1959.
ПЕНЕР Алена Давыдаўна, н. у 1911 у в. Аляксандраўка Омскай вобл. Чорнарабочая шклозавода «Кастрычнік». Пражывала ў в. Слабада Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана 12.7.1938. Рэабілітавана
27.12.1938.
ПЕНЕР Давыд Якаўлевіч, н. у 1879 у Днепрапятроўскай вобл. Пражываў у в. Слабада Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.7.1938. Рэабілітаваны
23.4.1965.

СТРАНИЦА 173
Вернутыя імёны
ПЕНЕР Якаў Пятровіч, н. у 1913 у в. Таццянаўка Омскай вобл. Сталяр шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны
5.7.1938. Рэабілітаваны 23.4.1965.
ПЕРАГУДА Арсень Міхайлавіч, н. у 1914 у в. Ставішча Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 14.1.1933. Рэабілітаваны 16.10.1959.
ПЕРАГУДА Міхаіл Маркавіч, н. у 1891 у в. Ставішча Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 16.10.1959.
ПЕСЕНЬКА Марыя Міхайлаўна, н. у 1921 у в. Дзераўцы Асіповіцкага рна. Машыністка канторы сувязі. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана
28.9.1944. Рэабілітавана 5.5.1961.
ПЕТРУІПКЕВІЧ Браніслаў Іосіфавіч, н. у 1887. Начальнік змены шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 16.11.1937. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны 4.12.1957.
ПЕТЭРСОН Фелікс Антонавіч, н. у 1917 у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Сталіна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 13.9.1957.
ПЕЧАНЬ Рыгор Васільевіч, н. у 1889 у в. Баравіца Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Буда Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны. Рэабілітаваны 6.2.1952.
ПЕШКАЎ Афанасій Савельевіч, н. у 1897 у г. Столін Брэсцкай вобл. Ляснік Асіповіцкага лясгаса. Пражываў у в. Цэль Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.2.1938. Рэабілітаваны 19.1.1989.
ПЕШКАЎ (ПЯШКО) Мікалай Пятровіч, н у 1886 у в. Пралетарскія Татаркавічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Варашылава. Арыштаваны 12.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны
20.12.1958.
ПІЛЕЦКАЯ Марыя Францаўна, н. у 1902 у г. Каўнас, Літва. Пражывала ўг. Асіповічы. Рэпрэсіравана 18.6.1938. Рэабілітавана 2.4.1939.
ПІЛЕЦКІ Уладзімір Лявонцьевіч, н. у 1896 на ст. Чырвоны Бераг Жлобінскага рна. Аператар інкубатарскай станцыі. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 21.6.1938. Рэабілітаваны 15.9.1939.
ГВЛІК Васіль Дзянісавіч, н. у 1901 у в. Вяззе Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Каморнік леспрамгаса. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 10.11.1958.
ПІНЧУК Герасім Харытонавіч, н. у 1873 у в. Пап лавы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Аднаасобнік. Арыштаваны 19.9.1937. Расстраляны
14.11.1937. Рэабілітаваны 27.5.1960.
ПІНЧУК Мікалай Мікітавіч, н. у 1905 у в. Дуброва Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 7.2.1932. Рэабілітаваны 6.7.1960.
ПІНЧУК Пётр Міхайлавіч, н. у1912ув. Дуброва Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 29.1.1932. Рэабілітаваны 6.7.1960.
ПІНЧУК Уладзімір Міхайлавіч, н. у 1912 у в. Дуброва Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 28.1.1932. Рэабілітаваны 6.7.1960.
ПІТКЕВІЧ Мікалай Ігнацьевіч, н. у 1907 у г. Жлобін. Тэхнік 13й дыстанцыі пуці Беларускай чыгункі. Арыштаваны 6.11.1937. Расстраляны
29.11.1937. Рэабілітаваны 29.6.1957.
ПІТЭРСОН Аляксандр Антонавіч, н. у 1902 у
в. Прыцерпа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Земляроб. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 2.10.1937. Рэабілітаваны 13.9.1957.
ПІТЭРСОН Антон Антонавіч, н. у 1905 у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Сталіна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 2.10.1937. Рэабілітаваны 13.9.1957.
ПІТЭРСОН Іосіф Фларыянавіч, н. у 1912 у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Земляроб калгаса імя Сталіна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 13.9.1957.
ПІЯТРКОЎСКАЯ Гаіша Аляксееўна, н. у 1925, ПІЯТРКОЎСКАЯ Ксенія Васільеўна, ПІЯТРКОЎСКАЯ Лідзія Генадзьеўна, н. у 1917, ПІЯТРКОЎСКАЯ Фёкла Іосіфаўна, н. у 1903, ПІЯТРКОЎСКІ Аляксей Эдмундавіч, н. у 1902 — пражывалі ў в. Каменічы Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 6.4.1994.
ПІЯТРКОЎСКІ Мікалай Аляксеевіч, н. у 1943.
ПЛІЦІН Міхаіл Іванавіч, н. у 1914 у с. Курмыш Горкаўскай вобл. Тэхнік сплаўнага ўчастка ў в. Свіслач Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Свіслач. Рэпрэсіраваны 29.8.1944. Вызвалены 18.4.1945. Рэабілітаваны.
ПЛОТНІКАЎ Мікалай Васільевіч, н. у 1896 у г. Загорск. Рабочы 14й дыстанцыі пуці. Пражываў на ст. Верайцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
17.6.1938. Рэабілітаваны 7.5.1959.
ПЛЫГУН Фёдар Лук’янавіч, н. у 1877. Пражываў у в. Крынка Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў
1931. Рэабілітаваны 15.5.1992.
ІІЛЮЦІНСКІ Іван Васільевіч, н. у 1897 у г. Юхнова Калужский вобл. Шкловыдзімалынчык шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 7.12.1937. Пакаранне адбываў у Мінску. Расстраляны 25.2.1938. Рэабілітаваны
29.10.1957.
ПЛЯСКАЧ Пётр Іванавіч, н. у 1900 у в. Быкавічы Мінскай вобл. Галоўны бухгалтар 10га ўчастка Галоўдартранса. Пражываўу г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 12.2.1933. Рэабілітаваны 31.8.1989.
ПРАКАПОВІЧ Адам Іванавіч, н. у в. Каменічы Асіповіцкага рна.
ПРАКАПОВІЧ Антон Антонавіч, н. у 1926 у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна. Радавы 251га зсп 503й сд. Рэпрэсіраваны 4.9.1945. Рэабілітаваны 22.11.1945.
ПРАКАПОВІЧ Барыс Адамавіч, ПРАКАПОВІЧ Васіль Адамавіч, ПРАКАПОВІЧ Галіна Адамаўна, ПРАКАПОВІЧ Іван Адамавіч — нарадзіліся ў в. Каменічы Асіповіцкага рна.
ПРАКАПОВІЧ Ігнат Адамавіч, н. у 1903 у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Земля
СТРАНИЦА 174
1917 — 1941
роб калгаса імя Сталіна. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 13.9.1957.
ПРАКАПОВІЧ Іосіф Пятровіч, н. у 1903 у в. Малыя Каменічы Асіповіцкага рна. Селянінаднаасобнік. Пражываў у в. Сяміравічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 24.2.1931. Рэабілітаваны 24.11.1989.
ПРАКАПОВІЧ Марыя Ігнатаўна, ПРАКАПОВІЧ Франя Адамаўна, ПРАКАПОВІЧ Ядвіга Адамаўна — нарадзіліся і пражывалі ў в. Каменічы Асіповіцкага рна.
ПРАТАЗЮК Алесь Станіслававіч, н. у 1887 у в. Каплань, Польшча. Калгаснік калгаса імя Молатава. Пражываў у в. Новыя Тарасавічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 30.7.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ПРАТАСЕВІЧ Стафан Тафелевіч, н. у 1902 у в. Роспы Капыльскага рна. Пастух. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.7.1937. Рэабілітаваны 29.6.1963.
ПРАТАСІЧ Міхаіл Іванавіч, н. у 1897 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Перадавік». Рэпрэсіраваны 7.10.1937. Рэабілітаваны 6.2.1965.
ПРАХАРЭВІЧ Уладзімір Пятровіч, н. у 1901 у в. Уюнец Асіповіцкага рна. Памочнік машыніста на ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
13.2.1933. Рэабілітаваны 22.5.1962.
ПРАШЛЯКОЎ Мікалай Васільевіч, н. у 1862 у
г. Мічурынск Тамбоўскай вобл. Пражываў у в. Свіслач Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.11.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ПРОХАРАЎ Павел Парфёнавіч, н. у 1905 у г. Крычаў Магілёўскай вобл. Шкловыдзімалынчык шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 17.12.1937. Пакаранне адбываў у Мінску. Расстраляны 25.2.1938. Рэабілітаваны
29.10.1957.
ПРОХАРАЎ Раман Парфёнавіч, н. у 1872 у в. Дрычын Пухавіцкага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 1.9.1964.
ПРЫБЫЛЬСКІ Антон Антонавіч, н. у 1887 у в. Камарына Асіповіцкага рна. Вартаўнік пакгауза ст. Асіповічы. Пражываўув. Прудок Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 24.6.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ПРЬІМАЧОНАК Аркадзь Яўсеевіч, н. у 1898 у
в. Брадзец Бярэзінскага рна. Загадчык «Нарыхтзерня». Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 3.6.1938. Расстраляны 10.10.1938. Рэабілітаваны 25.9.1958.
ПРЫХОДЗЬКА Мікалай Якаўлевіч, н. у 1916. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 30.1.1933. Рэабілітаваны 31.8.1989.
ПРЬППЧЭПА Іван Рыгоравіч, н. у 1903 у в. Бранчыцы Салігорскага рна. Пражываў у в. Гай Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 23.2.1931. Рэабілітаваны
17.11.1989.
ПУЗІК Афанасій Яфрэмавіч, н. у 1881 у в. Мязовічы Бабруйскага рна. Старшы кандуктар ст.
Асіповічы. Пражываў у в. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
27.6.1931. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ПУЗІК Васіль Аксёнавіч, н. у 1883 у в. Мязовічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Раскулачаны ў 1936. Рэабілітаваны 14.7.1993.
ПУЛЯК Аляксандр Мікалаевіч, н. у 1877 у в. Сярэднія Макраны Салігорскага рна. Качагар ст. Асіповічы. Пражываўу г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
14.12.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ПУСТАВОЙТ Фёдар Аляксеевіч, н. у 1908 у г.
Гомель. Тэхнік 10га ўчастка Галоўдартранса БССР. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 12.2.1933. Рэабілітаваны 31.8.1989.
ПУШ Сігізмунд Аўгуставіч, н. у 1906 у Асіповіцкім рне, дзе і пражываў. Слесар шклозавода «Кастрычнік». Арыштаваны 15.11.1937. Пакаранне адбываўуг. Бабруйск. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
ПШЫБЫЛІНСКІ Фелікс Вікенцьевіч, н. у 1907 у в. Бярозаўка былой Віленскай губ. Рабочы шклозавода. Пражываў у пас. Кастрычнік Асіповіцкага рна. Арыштаваны 23.8.1937. Расстраляны
6.12.1937. Рэабілітаваны 30.9.1989.
ПЫЖ Іосіф Фёдаравіч, н. у 1885 у в. Саломінкі Бабруйскага рна. Бухгалтар райпрамкамбіната. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 2.7.1938. Рэабілітаваны 11.4.1940.
ПЫШНЫ Герасім Аляксеевіч, н. у 1903 у в. Заручэўе Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Новы шлях». Рэпрэсіраваны
19.9.1937. Пакаранне адбываў у Хабараўскім краі. Рэабілітаваны 20.2.1960.
ПЫШНЫ Нічыпар Мартынавіч, н. у 1873 у в. Паплавы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Аднаасобнік. Арыштаваны 19.9.1937. Расстраляны
14.11.1937. Рэабілітаваны 27.5.1960.
ПЫШНЫ Сцяпан Яфімавіч, н. у 1898 у в. Юравічы Старадарожскага рна. Калгаснік калгаса «Скала» . Пражываў у в. Троіцкая Слабада Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 27.11.1939.
ПЯТРОВІЧ Антон Вікенцьевіч, н. у 1878 у в. Бозак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 13.1.1933. Рэабілітаваны 22.9.1989.
ПЯТРОВІЧ Міхаіл Васільевіч, н. у 1882 у в. Вараковічы Слуцкага рна. Святар. Жыў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 6.7.1937. Рэабілітаваны 1.9.1963.
ПЯТРОЎСКІ Іван Іванавіч, н. у 1877 у в. Астравок былой Мінскай губ. Галоўны кандуктар ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
12.2.1933. Рэабілітаваны 31.8.1989.
ПЯТРОЎСКІ Іосіф Рьпоравіч, н. у 1886 у в. Міхалёўцы былога Грэскага рна. Сталяр райспажыўсаюза. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
19.9.1938. Расстраляны 5.10.1938. Рэабілітаваны
6.7.1959.
ПЯШКО Эміль Рудольфавіч, н. у 1903 у в. Мілашковічы Мазырскага рна. Пражываў у г. Асі

СТРАНИЦА 175
Вернутыя імёны
повічы. Арыштаваны 20.1.1938. Расстраляны
25.2.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ПЯШКОЎ Афанасій Савельевіч, н. у 1897 у былым Пінскім павеце. Ляснік Асіповіцкага лясгаса. Пражываў у в. Цэль Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.2.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ПЯШКОЎ Міхаіл Афанасьевіч, н. у 1916 у Мінску. Пражываў на 103м км лініі Асіповічы Мінск. Рэпрэсіраваны 29.1.1940. Рэабілітаваны
25.10.1989.
РАБАЎ Віктар Аляксандравіч, н. у 1893 у в. Бычына Свіслацкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 2.1.1930. Вызвалены
16.6.1930. Рэабілітаваны.
РАБАЎ Міхаіл Канстанцінавіч, н. у 1911 у в. Бярозаўка Асіповіцкага рна. Слесар леспрамгаса р.п. Градзянка. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.10.1937. Рэабілітаваны
16.1.1989.
РАБОВІЧ Рыгор Сямёнавіч, н. у 1887 у г. НоўгарадСеверскі. Рахункавод ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 29.6.1931. Рэабілітаваны 31.8.1989
РАБЦЭВІЧ Іван Адамавіч, н. у 1877 у г. Асіповічы. Кантралёр ашчаднай касы на ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны ў 1931. Рэабілітаваны 23.8.1931.
РАВІНСКІ Іосіф Канстанцінавіч, н. у 1900 у в. Пашкоўцьі Ляхавіцкага рна. Калгаснік. Пражываў у
в. Яноўка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 24.7.1938. Расстраляны 28.11.1938. Рэабілітаваны 27.11.1989.
РАДЗЮК Кіпрыян Цімафеевіч, н. у 1877 у в. Мацэвічы Пухавіцкага рна. Пражываў у в. Амялі шча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 19.9.1959.
РАДКЕВІЧ Франц Антонавіч, н. у 1912 у в. Чорнагубава Капыльскага рна. Інструменталынчык ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 8.2.1938. Расстраляны 24.5.1938. Рэабілітаваны 7.3.1962.
РАД ЧАН КА Панфіл Фёдаравіч, н. у 1909 у в. Цугасаўка Рагачоўскага рна. Дзяжурны ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
27.10.1944. Рэабілітаваны 27.5.1960.
РАЕЎСКІ Ігнацій Кліменцьевіч н. у 1873 у в. Дурынічы Бабруйскага рна. ГІражываў у в. Осава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.2.1930. Рэабідітаваны 16.1.1989.
РАЖКО Пётр Цімафеевіч, н. у 1886 у в. Вяляцічы Мінскай вобл. Рабочы ст. Градзянка Асіповіцкага рна. Пражываў на ст. Градзянка. Арыштаваны
18.7.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 11.7.1959.
РАЗНОЎСКІ Антон Андрэевіч, н. у 1894 у в. Рожышча Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Варашылава. Пражываў у в. Асавок Пухавіцкага рна. Рэпрэсіраваны 12.12.1937. Рэабілітаваны
21.7.1961.
РАЗНОЎСКІ Мікалай Андрэевіч, н. у 1896 у в. Рожышча Асіповіцкага рна. ІІражываў у в. Караліна Лідскага рна. Рэпрэсіраваны 23.4.1948. Выэвалены 12.5.1956. Рэабілітаваны.
РАКАВА Вера Паўлаўна, н. у 1900 у г. Калінкавічы. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана
11.8.1938. Рэабілітавана 16.1.1989.
РАКОВІЧ Кірыла Аляксеевіч, н. у 1899 у в. Жараўка Чэрвеньскага рна. Лесавод лясгаса. Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 29.4.1938. Рэабілітаваны 26.3.1939.
РАКОВІЧ Уладзімір Іосіфавіч, н. у 1897 у Чэрвеньскім рне. Калгаснік калгаса «Чырвоны сцяг». Пражываў у в. Рафалін Асіповіцкага рна. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны
15.8.1958.
РАЛЬКО Піліп Фёдаравіч, н. у 1891 у в. Мак рашы Салігорскага рна. Пражываў у в. Гарожа Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 5.3.1938. Рэабілітава , ны 16.1.1989.
РАМАНОВІЧ Аляксандр Карлавіч, н. у 1881 у Мінску. Тэлеграфіст Асіповіцкага гэлеграфа. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 17.6 1938. Расстраляны 19.10.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
РАМАНОЎСКІ (РАМАНЧУК) Антон Іванавіч, н. у 1888 у в. Баяры Гродзенскай вобл. Загадчык Лапіцкага млына. Пражываў у м. Лапічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 19.11.1937. Расстраляны
13.1.1938. Рэабілітаваны 29.10.1957.
РАМАНОЎСКІ Дзям’ян Іосіфавіч, н. у 1879 у
в. Малаграўка Бабруйскага рна. Пражываў у в. Перарожкі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 14.4.1932. Рэабілітаваны 16.1.1989.
РАМАНОЎСКІ Ігнат Дзям’янавіч, н. у 1910 у
в. Перарожкі Асіповіцкага рна. Шафер 37й мехбрыгады. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
31.12.1944. Рэабілітаваны 30.12.1958.
РАМАНОЎСКІ Ілья Сяргеевіч, н. у 1905 у в. Засялечча Асіповіцкага рна, дэе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 27.3.1930. Рэабілітаваны
2.9.1961.
РАМАНОЎСКІ Пётр Іванавіч, н. у 1899 у в. Засялечча Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Старшыня калгаса «Энергія». Рэпрэсіраваны 13.7.1933. Рэабілітаваны 13.7.1989.
РАНДАМАНСКІ Аляксандр Іванавіч, н. у 1894 у в. Вілька, Польшча. Цыркуляршчык Лапіцкагалесазавода. Пражываў у м. Лапічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 16.11.1943 Пакаранне адбываў у г. Мазыр. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны
29.4.1958.
РАСЛЕЎСКІ Станіслаў Вікенцьевіч, н. у 1887 у м. Кейданы былой Ковенскай губ. Касір ст. Асіповічы. Арыштаваны 25.10.1937. Расстраляны
17.11.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
РАСОЛЬКА Рыгор Пятровіч, н. у 1895 у в. Боркі Чэрвеньскага рна. Пражываў у в. Пагарэлае Асіпо

СТРАНИЦА 176
1917 — 1941
віцкага рна. Арыштаваны 18.7.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 17.7.1959.
РАССОХА Мікалай Якаўлевіч, н. у 1887 у в. Улочына Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Мельнік калгаса імя Кірава. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 9.5.1961.
РОДЗІН Андрэй Іванавіч, н. у 1903 у в. Сетнае Чарнігаўскай вобл. Дзяжурны ст. Дараганава. Пражываў на ст. Дараганава Асіповіцкага рна. Арыштаваны 22.11.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны
19.1.1959.
РУБЕЖ Кацярына Іванаўна, н. у 1918 у в. Асіповічы. Працавала поварам у Чырвонай арміі. Пражывала на ст. Джамбул. Рэпрэсіравана 22.11.1941. Рэабілітавана 17.7.1942.
РУДЗІТ Жан Отавіч, н. у 1912 у г. Рыга. Ваеннаслужачы в/ч 4829. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 30.6.1938. Рэабілітаваны 5.6.1956.
РУДЗЬКО Лаўрэнцій Сільвестравіч, н. у 1902 у в. Вязаўніца Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Вартаўнік Ліпеньскага лесаўчастка. Рэпрэсіраваны
19.9.1937. Рэабілітаваны 31.10.1989.
РУДЗЯК Сцяпан Міхайлавіч, н. у 1896 у в. Загруддзе Гродзенскай вобл. Брыгадзір 14й дыстанцыі пуці Беларускай чыгункі. Арыштаваны 8.2.1938. Расстраляны 19.10.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
РУДЗЯНКОЎ Рыгор Васільевіч, н. у 1889 на ст. Касцюкоўка Беларускай чыгункі. Брыгадзір 13й дыстанцыі пуці. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 5.11.1937. Расстраляны 29.11.1937. Рэабілітаваны 29.6.1957.
РУДКОЎСКІ Сямён Ануфрыевіч, н. у 1902 у в. Чырвоны Бераг Жлобінскага рна. Пуцявы рабочы 13й дыстанцыі пуці. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 9.6.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 13.6.1957.
РУДЫ Прохар Аляксеевіч, н. у 1870 у в. Свіслач Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Заручэўе Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны
20.2.1960.
РУСАКОВІЧ Аляксандр Малахавіч, н. у 1901 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Памочнік машыніста дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 13.2.1933. Рэабілітаваны 22.5.1962.
РУСАКОВІЧ Андрэй Іванавіч, н. у 1901 у в. Караны Асіповіцкага рна. Пражываў на х. Боркі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 15.1.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
РУСАКОВІЧ Іван Малахавіч, н. у 1895 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Загадчык паравознай брыгады дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 13.2.1933. Рэабілітаваны
22.5.1962.
РУСАКОВІЧ Малах Піліпавіч, н. у 1871 у в.
Пратасевічы Асіповіцкага рна. Стрэлачнік ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
13.2.1933. Адбываў пакаранне ў Сіблагу (г. Навасібірск). Рэабілітаваны 22.5.1962.
РУСАКОВІЧ Цімафей Іванавіч, н. у 1900 на х. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
РУСАКОВІЧ Цімафей Іванавіч, н. у 1900 у
в. Караны Асіповіцкага рна. Брыгадзір калгаса імя Чапаева. Пражываў у в. Дубовае Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны
15.6.1959.
РУСАКОВІЧ Ціхан Іванавіч, н. у 1896 у в. Караны Асіповіцкага рна. Пражываў на х. Каранскія Боркі Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.6.1959.
РУСМАН Давыд Рубінавіч, н. у 1891 у г. Брэст. Галоўны бухгалтар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 24.8.1937. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны 20.1.1989.
РЫБАКОЎ Харытон Іванавіч, н. у 1878 у м. Мусешкі былой Віленскай губ. Муляр. Пражываў на ст. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 12.5.1958.
РЫДЗЕЎСКІ Браніслаў Адамавіч, н. у 1897 у
в. Мірадзіна Бабруйскага рна. Галоўны бухгалтар чыгуначнага вузла. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 17.8.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны
25.2.1958.
РЫЛЬЦАЎ Іван Іванавіч, н. у 1912 у г. Асіповічы, дзе і пражываў. Дыспетчар ст. Асіповічы. Арыштаваны 25.3.1938. Расстраляны 10.10.1938. Рэабілітаваны 23.4.1957.
РЫМАШЭЎСКАЯ Леанціна Вікенцьеўна, н. у 1918 у Асіповіцкім рне, РЫМАШЭЎСКАЯ Юзэфа Фляр’янаўна, РЬІМАШЭЎСКАЯ Ядвіга Вікенцьеўна, нарадзіліся ў 1914 у в. Паташня Асіповіцкага рна, дзе і пражывалі. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 27.12.1993.
РЫМАШЭЎСКІ Аляксандр Якаўлевіч, н. у 1905 у в. Новая Дражня Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Загадчык магазіна на ст. Асіповічы. Арыштаваны 25.7.1938. Расстраляны ў 1938. Рэабілітаваны
24.12.1958.
РЫМАШЭЎСКІ Баляслаў Вікенцьевіч, н. у
1910 у в. Паташня Асіповіцкага рна.
РЫМАШЭЎСКІ Віктар Вікенцьевіч, н. у 1912 у в. Паташня Асіповіцкага рна.
РЫМАШЭЎСКІ Вікенцій Юр’евіч.
РЫМАШЭЎСКІ Вітольд Фаміч, н. у 1879 у в. Усахі Пухавіцкага рна. Пражываў у м. Ліпень Асіповіцкага рна. Арыштаваны 26.8.1938. Расстраляны
19.10.1938. Рэабілітаваны 9.10.1958.
РЫМАШЭЎСКІ Іван Вікенцьевіч, н. у 1920 у
в. Паташня Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны. Рэабілітаваны 27.12.1993.
РЫМАШЭЎСКІ Іван Феліцыянавіч, н. у 1877 у в. Блонь Пухавіцкага рна. Калгаснік калгаса «Пралетарый». Пражываў у в. Язвінка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 2.7.1938. Расстраляны 28.11.1938. Рэабілітаваны 4.8.1958.

СТРАНИЦА 177
Вернутыя імёны
РЭМЕНЬ Аланас Іудавіч, н. у 1896 у в. Караны Асіповіцкага рна. Пражываў на х. Максімаўскія Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
РЭМЕНЬ Апанас Іудавіч, н. у 1896 у в. Караны Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Калініна. Пражываў на х. Каранскія Боркі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.7.1937. Рэабілітаваны 21.3.1960.
РЭМЕНЬ Ігнат Іудавіч, н. у 1900 на х. Караны Асіповіцкага рна. Пражываў на х. Максімаўскія Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 5.5.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
РЭМЕНЬ Мікалай Іудавіч, н. у 1893 на х. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Савецкая Беларусь». Рэпрэсіраваны 5.5.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
РЭМЕНЬ Трафім Іудавіч, н. у 1903 на х. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 5.5.1933. Рэабілітаваны 20.2.1960.
РЭМЕНЬ Цімафей Іудавіч, н. у 1906 на х. Караны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Савецкая Беларусь». Рэпрэсіраваны 5.5.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
РЭУТ Кузьма Васільевіч, н. у 1890 у в. Кутнева Салігорскага рна. Статыст Асіповіцкага лясгаса. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 14.8.1989.
САБЕЛА Анісім Кулрыянавіч. Пражываў у в. Зборск Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 4.8.1993.
САБЕЛА Іван Васільевіч, н. у 1880 у в. Зборск Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Амінавічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны
7.9.1957.
САВАЙТАН Андрэй Фёдаравіч, н. у 1897 у в. Перарожкі Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 6.3.1933. Рэабілітаваны 4.1.1960.
САВІН Даніла Іванавіч, н. у 1903 у в. Асяродак Асіповіцкага рна. Брыгадзір калгаса імя Леніна. Рэпрэсіраваны 15.2.1938. Рэабілітаваны 20.3.1938.
САВІН Міхаіл Іванавіч, н. у 1914 у в. Асяродак Асіповіцкага рна. Настаўнік Галынскай школы. Пражываў у в. Галынка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 8.2.1938. Рэабілітаваны 20.3.1938.
САВІНСКІ Ігнат Адамавіч, н. у 1891 у м. Яшуны былой Віленскай губ. Майстар па выдзіманні плела шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 2.10.1937. Расстраляны
15.11.1937. Рэабілітаваны 17.12.1959.
САВІЦКАЯ Анэля Іосіфаўна, н. у 1875 у г. Лагойск Мінскай вобл. Пражывала ў п. Ясень Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана 28.3.1938. Рэабілітавана
7.1.1939.
САВІЦКІ Іосіф Адамавіч, н. у 1874 у в. Старынкі Бабруйскага рна. Пражываў на ст. Ясень Асіповіцгага рна. Рэпрэсіраваны 10.6.1938. Рэабілітаваны
26.3.1939.
САВІЦКІ Павел Фаміч, н. у 1891 у в. Якшыцы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 1.1.1930. Рэабілітаваны
24.11.1989.
САДОЎСКІ Браніслаў Іосіфавіч, н. у 1900 на
х. Коханаўка Асіповіцкага рна. Грузчык ст. Уборак. Арыштаваны 14.12.1937. Расстраляны 24.5.1938. Рэабілітаваны 8.5.1959.
САДОЎСКІ Вітольд Іванавіч, н. у 1901 у в. Уборак Асіповіцкага рна. Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 10.3.1930. Рэабілітаваны
21.11.1989.
САДОЎСКІ Іван Іосіфавіч, н. у 1905 на х. Коханаўка Асіповіцкага рна. Дарожны майстар 14й дыстанцыі пуці. Пражываў на ст. Уборак Беларускай чыгункі. Рэпрэсіраваны 2.9.1938. Рэабілітаваны
22.8.1939.
САДОЎСКІ Уладзімір Дзмітрыевіч, н. у 1903 у былой Віленскай губ. Дырэктар лесазавода. Пражываў у в. Дуброва Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
6.8.1937. Рэабілітаваны 16.5.1961.
САКАЛОЎ Мікалай Фёдаравіч, н. у 1918 у в.
Замошша Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Брыгадзір качагараў. Рэпрэсіраваны 17.1.1938. Рэабілітаваны 18.2.1958.
САКАЛОЎСКАЯ Ірына Ігнатаўна, н. у 1930, САК АЛ ОЎ СКАЯ Канстанцыя Іосіфаўна, н. у 1898 — пражывалі ў в. Бозак Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Пакаранне адбывалі ў Свярдлоўскай вобл. Рэабілітаваны 4.2.1992.
САКАЛОЎСКІ Браніслаў Гіляравіч, н. у 1876 у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна. Пражываў у м. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 10.3.1933. Рэабілітаваны
16.1.1989.
САКАЛОЎСКІ Ігнат Венядзіктавіч, н. у 1884 у
в. Бозак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 4.2.1992.
САКАЛОЎСКІ Казімір Браніслававіч, н. у 1910 у г. Асіповічы, дзе і пражываў. Памочнік машыніста ст. Асіповічы. Арыштаваны 20.8.1937. Расстраляны
5.11.1937. Рэабілітаваны 8.10.1957.
САКАЛОЎСКІ Эдуард Браніслававіч, н. у 1903
у в. Толіца былой Гродзенскай губ. Дзяжурны ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
21.8.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 9.3.1957. САКОВІЧ Міхаіл Захаравіч, н. у 1887 у в. Уз
ляны Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Молатава. Пражываў у в. Троіцкая Слабада Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 3.1.1945. Рэабілітаваны
15.9.1962.
САКОЛЬНІЦКІ Міхаіл Раманавіч, н. у 1901 у
в. Мядзведаўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 24.2.1932. Рэабілітаваны
17.10.1989.
САЛАЎЁЎ Іван Мікітавіч, н. у 1889 у в. Кассё Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Цясляр. Рэпрэсіраваны 8.6.1935. Рэабілітаваны 30.7.1990.
Т Эак. 3129.
177
1917 — 1941
САЛАЎЁЎ Міхаіл Іванавіч, н. у 1914 у в. Кассё Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 20.11.1935. Рэабілітаваны 30.7.1990.
САМАЛЬ Мікалай Фаміч, н. у 1897 у г. СанктПецярбург. Машыніст дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 29.4.1938. Рэабілітаваны 25.9.1958.
САМАХВАЛАЎ Міхаіл Міхайлавіч, н. у 1898 у
в. Наваселле Мінскага рна. Бухгалтар Градзянскага лесапункта. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 23.8.1937. Рэабілітаваны 1.3.1968.
САМКОВІЧ Сцяпан Мяфодзьевіч, н. у 1899 у
в. Асіповічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Шпалаўшчык дэпо ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 11.3.1933. Рэабілітаваны 18.7.1960.
САМКОВІЧ Юрый Анісімавіч, н. у 1896 у в. Асіповічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 11.3.1933. Рэабілітаваны 18.7.1960.
САМУЙЛАЎ Канстанцін Міхайлавіч, н. у 1903 у в. Тычына. Памочнік начальніка ст. Татарка. Пражываў на ст. Татарка Беларускай чыгункі. Рэпрэсіраваны 22.5.1933. Рэабілітаваны 21.9.1933.
САМУЙЛОВІЧ Мікіта Кандратавіч, н. у 1882 у в. Роскаш Навагрудскага рна. Цясляр калгаса «Молат». Пражываў у в. Новыя Тарасавічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 24.7.1938. Рэабілітаваны
26.2.1939.
САНКОВІЧ Кірыла Юр’евіч, н. у 1900 у в. Асіповічы. Пражываў у в. Асіповічы2. Рэпрэсіраваны
6.4.1933. Рэабілітаваны 16.1.1989.
САНКОВІЧ Мікалай Васільевіч, н. у 1902 у в. Асіповічы. Памочнік машыніста ст. Асіповічы. Пражываўу г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 12.10.1937.
САНКОВІЧМІХііЙЧЫК Вольга Фёдараўна, н. у 1915 у в. Вяззе Асіповіцкага рна. Загадчыца дзіцячага дома № 3 г. Гродна. Пражывала ў г. Гродна. Рэпрэсіравана 22.4.1945. Рэабілітавана 22.4.1955.
САНКОВІЧ Сямён Сцяпанавіч, н. у 1887 у в. Асіповічы, дзе і пражываў. Стрэлачнік ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 20.7.1938. Рэабілітаваны 4.6.1957.
САНКОВІЧ Уладзімір Пятровіч, н. у 1906 у в. Каралёў Стан Смалявіцкага рна. Пражываў у в. Цэль Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 31.10.1989.
САНОЦКАЯ Соф’я Зіноўеўна, САНОЦКІ Канстанцін Казіміравіч — пражывалі ў в. Сёмкава Слабада. Раскулачаны ў 1929. Пакаранне адбывалі ў Свярдлоўскай вобл. Рэабілітаваны 8.4.1992.
САПЕНКА Павел Іосіфавіч, н. у 1907 у в. Шастаю Капыльскага рна. Рабочы торфазавода «Свабода». Пражываў у в. Сухлава Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8 1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны 20.1.1989.
САСІМ Рыгор Сцяпанавіч, н. у 1907 у в. Ясень Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Ставішча Асіпові
цкага рна. Арыштаваны 21.11.1937. Расстраляны
28.12.1937. Рэабілітаваны 25.3.1960.
САСІМСАСІМ Нікамор Лявонцьевіч, н. у 1868 у в. Ясень Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Ставішча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 12.10.1989.
САЎЧАНКА Адам Аляксандравіч, н. у 1893 на х. Глыбаў Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Леніна. Пражываў у в. Канцы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 3.9.1936. Пакаранне адбываў у Казахстане. Рэабілітаваны 22.9.1958.
СВІДЗІНСКІ Аляксандр Пятровіч, н. у 1896 у
в. Пухавічы Пухавіцкага рна. Возчык леспрамгаса. Пражываў у п. Дзяржынскага Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 15.10.1937. Рэабілітаваны 12.5.1958.
СВІНКІН Арон Пятровіч, н. у 1894 у в. Дзюцькі Віцебскай вобл. Рабочы шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у в. Свіслач Асіповіцкага рна. Арыштаваны 14.11.1937. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны 3.8.1989.
СВІРЫДОВІЧ Павел Фядосавіч, н. у 1893 у в. Пухавічы Мінскай вобл. Цясляр. Пражываў у в. Цэль Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 22.7.1937. Рэабілітаваны 8.8.1959.
СВІЧЭЎСКІ Сцяпан Аляксандравіч, н. у 1880 у былой Ковенскай губ. Машыніст рухавіка пры інкубатары. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
27.3.1938. Расстраляны 4.6.1938. Рэабілітаваны
16.1.1989.
СЕМЯРЫЧ Дзіамід Міхайлавіч, н. у 1891 у г. Гародня Чарнігаўскай вобл. Землямер Асіповіцкага РайЗА. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
2.1.1945. Рэабілітаваны 30.8.1946.
СІДАРОВІЧ Міхаіл Арцёмавіч, н. у 1898 у в. Ясень Асіповіцкага рна. Пячнік. Пражываў у в. Ставішча Асіповіцкага рна. Арыштаваны 19.9.1937. Расстраляны 14.11.1937. Рэабілітаваны 19.9.1959.
СІДАРОВІЧ Павел Адамавіч, н. у 1899 у в. Ясень Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Загадчык хлебапякарні. Рэпрэсіраваны 12.3.1938. Рэабілітаваны
21.3.1939.
СІДАРОВІЧ Павел Аляксандравіч, н. у 1896 у
в. Ясень Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 28.2.1933. Рэабілітаваны 8.6.1989.
СІДАРОВІЧ Павел Цімафеевіч, н. у 1912 у в. Ясень Асіповіцкага рна. Манцёр паштовага аддзялення. Пражываў у в. Свіслач Асіповіцкага рна. Арыштаваны 2.2.1938. Расстраляны 13.3.1938. Рэабілітаваны 26.5.1989.
СІДАРЭНКА Васіль Рыгоравіч, н. у 1914 у Стаўрапольскім краі. Фельчар Свіслацкай бальніцы. Пражываў у в. Свіслач Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 7.7.1948. Рэабілітаваны 26.5.1965.
СІКІРЖЫЦКАЯ Ядвіга Міхайлаўна, н. V 1890. СІКІРЖЫЦКІ Аляксандр Іванавіч, н. у 1876. СІКІРЖЫЦКІ Іван Аляксандравіч, н. у 1927.

СТРАНИЦА 179
Вернутыя імёны
СІКІРЖЬІЦКІ Юзаф Іванавіч, СІКІРЖЫЦКІ Яраслаў Іванавіч — пражывалі ў в. Старое Сяло. Раскулачаны ў 1930. Пакаранне адбывалі ў Свярдлоўскай вобл. Рэабілітаваны 3.1.1992.
СІМАНОВІЧ Сяргей Афанасьевіч, н. V 1897. Слесармашыніст калгаса «Трактар». Пражываў на х. Асавок Асіповіцкага рна. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.8.1958.
СІНІЦКІ Аляксандр Фёдаравіч, н. у 1891 на ст. Ясень Беларускай чыгункі, дзе і пражываў. Сігналіст. Арыштаваны 4.7.1938. Расстраляны 19.10.1938. Рэабілітаваны 11.12.1956.
СІНЯЎСКІ Ігнат Іванавіч, н. у 1899 у в. Семіровічы Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Засялечча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 25.2.1933. Рэабілітаваны 13.7.1989.
СКАРАБЕЦ Міхаіл Фёдаравіч, н. у 1888 у в. Казіміраўка Рэчыцкага рна. Служыцель рэлігійнага культу. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
6.7.1937. Рэабілітаваны 1.9.1963.
СЛАВІНСКАЯ Марыя Іосіфаўна, н. у 1917 у г. Асіповічы, дзе і пражывала. Майстар хлебавыпечкі хлебазавода. Рэпрэсіравана 29.9.1944. Рэабілітавана
5.5.1961.
СЛЕПІЦА Сямён Аляксеевіч, н. у 1898 у в. Даўгінічы Уздзенскага рна. Возчык лесу Асіповіцкага леспрамгаса. ІІражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 18.11.1937. Расстраляны 23.11.1938. Рэабілітаваны 2.11.1960.
СЛЕПІЦА Сямён Аляксеевіч, н. у 1898 у в. Даўгінічы Уздзенскага рна. Пражьгваў на Дубровенскім раз’ездзе. Рэпрэсіраваны 6.4.1936. Рэабілітаваны
2.6.1936.
СЛУХОЎСКІ Павел Андрэевіч, н. у 1899 у в. Навасёлкі Чэрвеньскага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Папоўка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 4.7.1938. Расгграляны 5.10.1938. Рэабілітаваны 21.11.1989.
СНЕЖЫН Майсей Шамавіч, н. у 1896. Рэдактар газеты «Калгасная праўда». Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 7.1.1937. Рэабілітаваны 17.11.1989.
СОКАЛАЎ Фёдар Лук’янавіч, н. у 1884 у в. Стафанішкі былой Віленскай губ. Качагар лесапільнага завода. Пражываў у в. Замошша Асіповіцкага • на. Арыштаваны 12.10.1937. Расстраляны 15.3.1938. Рэабілітаваны 30.12 1958.
СОНДАК Вольга Яфімаўна, н. у 1903 у в. Заверю Бабруйскага рна. Шкловыдзімалынчыца ■клозавода «Кастрычнік». Пражывала ў Асіповіцкім рве. Арыштавана 17.12.1937. Пакаранне адбывала ў Мінску. Расстраляна 25.2.1938. Рэабілітавана 29.10.1957
СОРКІН Адольф Бенцыянавіч, н. у 1909 у г. Апповічы, дзе і пражываў. Цырульнік Асіповіцкага Чырвонага Крыжа. Рэпрэсіраваны 14.7.1938. Рэабітаваны 14.1.1939.
СПЛІНДАР (СПЛЕНДАР) Піліп Герасімавіч, ■ у 1897 у в. Старчыцы Салігорскага рна. Пражы
ваў у в. Ліпень Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
6.8.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
СТАЛЬМАШОНАК Фама Васільевіч, н. у 1883 у в. Хімное Асіповіцкага рна. Вартаўнік лесасклада. Пражываў у в. Ліпень Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 17.11.1989.
СТАМІЛЕЎСКІ (СТАМПЛЕЎСКІ) Канстанцін Канстанцінавіч, н. у 1909 у п. Глуша Бабруйскага рна. Шкловыдзімалынчык шклозавода «Кастрычнік» Асіповіцкага рна. Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 15.11.1937 Расстраляны
13.1.1938. Рэабілітаваны 19.6.1958.
СТАМПЛЕЎСКІ Канстанцін Іванавіч, н. у 1870 у в. Плотніца былога Пінскага павета. Баншчык шклозавода «Кастрычнік». Пражываўу Асіповіцкім рне. Арыштаваны 15.11.1937. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны 21.9.1959.
СТАНІЛЕВІЧ Іван Сцяпанавіч, н. у 1909 у в. Паляны Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны ў 1929. Рэабілітаваны.
СТАІНІЛЕВІЧ Іосіф Міхайлавіч, н. у 1908 на х. Пярэдзіла Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Бухгалтар Ясенскага сельпо. Рэпрэсіраваны 30.7.1938. Рэабілітаваны 15.5.1939.
СТАНІЛЕВІЧ Сцяпан Фларыянавіч, н. у 1880 у в. Ясень Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Паляны Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 13.9.1929. Рэабілітаваны 20.11.1989.
СТАНІЛЕВІЧ Юзэфа Станіславаўна, н. у 1889 у в. Паляны Асіповіцкага рна, дзе і пражывала. Рэпрэсіравана ў 1929. Рэабілітавана 20.11.1989.
СТАНІШЭЎСКАЯ Алена Віктараўна, н. у 1919, СТАНІШЭЎСКАЯ Алімпіяда Віктараўна, н. у 1918, СТАНІШЭЎСКАЯ Аляксандра Барьісаўна, н. у 1880, СТАНІШЭЎСКАЯ Станіслава Віктараўна, н. у 1908 — пражывалі ў в. Сёмкава Слабада Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Пакаранне адбывалі ў Таўдзінскім рне Свярдлоўскай вобл. Рэабілітаваны 16.5.1992.
СТАНІШЭЎСКІ Аляксандр Антонавіч, н. у 1875 у в. Сёмкава Слабада Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 18.2.1930. Рэабілітаваны
12.9.1989.
СТАНІШЭЎСКІ Антон Нікадзімавіч, н. у 1894 у в. Семіровічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 2.3.1931. Рэабілітаваны 24.11.1989.
СТАНШІЭЎСКІ Вікенцій Віктаравіч, н. у 1916. Пражываў у в. Сёмкава Слабада Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Пакаранне адбываў у Таўдзінскім рне. Рэабілітаваны 16.5.1992.
СТАНКОВІЧ Ульян Максімавіч, н. у 1910 у в. Асіповічы. Сталяр жылбудканторы. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 11.6.1948. Рэабілітаваны 27.3.1956
СТАРПОВІЧ Аляксандр Апалінаравіч, н. у 1912 у в. Яноўка Асіповіцкага рна. Электраманцёр ст.

СТРАНИЦА 180
1917 — 1941
Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
18.7.1937. Рэабілітаваны 16.3.1962.
СТАСЬКЕВІЧ Іван Іосіфавіч, н. у 1897 у в. Жорнаўка Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса «Інтэрнацыянал». Пражываў у Лапіцкім сельсавеце Асіповіцкага рна. Арыштаваны 1.9.1937. Пакаранне адбываў у г. Бабруйск. Расстраляны. Рэабілітаваны
9.4.1960.
СТАСЬКЕВІЧ Мікалай Іосіфавіч, н. у 1904 у в. Жорнаўка Асіповіцкага рна. Пражываў у Лапіцкім сельсавеце Асіповіцкага рна. Арыштаваны 2.9.1937. Пакаранне адбываў у г. Бабруйск. Расстраляны. Рэабілітаваны 9.4.1960.
СТАТКЕВІЧ Аляксандр Андрэевіч, н. у 1876 у
в. Адамава Слуцкага рна. Працаваў на ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 4.8.1938. Расстраляны 6.11.1938. Рэабілітаваны 29.5.1989.
СТАХОВІЧ Сцяпан Іванавіч, н. у 1898 у в. Пагост былой Віленскай губ. Дырэктар нафтабазы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 24.8.1937. Рэабілітаваны 29.5.1958.
СТАХОЎСКІ Фёдар Трафімавіч, н. у 1908 у в. Хільчыцы Жыткавіцкага рна. Рабочы ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы1. Рэпрэсіраваны
31.8.1940. Рэабілітаваны 29.11.1940.
СТАЦКЕВІЧ Аляксандр Аляксандравіч, н. у
1899 у г. Асіповічы, дзе і пражываў. Машыніст дэпо. Рэпрэсіраваны 13.2.1933. Пакаранне адбываў у Бамлагу. Рэабілітаваны 22.5.1962.
СТАЯНОЎСКАЯКІМ Алена Вільгельмаўна, н. у 1898 у Германіі. Пражывала ў в. Цэль Асіповіцкагарна. Арыштавана 31.3.1938. Расстраляна 28.9.1938. Рэабілітавана 27.11.1989.
СТРЫНКЕВІЧ Ермалай Ніканоравіч, н. у 1898 у в. Баламутавічы Чэрвеньскага рна. Цясляр. Пражываў у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 31.5.1989.
СГУНПС Іван Іванавіч, н. у 1910 у г. Лібава, Польшча. Брыгадзір паравознага дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у
г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 14.4.1938. Пакаранне адбываў у Томскай вобл. Рэабілітаваны 9.6.1958.
СТЭЛЬМАХ Мікалай Маркавіч, н. у 1898 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рабочы 14й дыстанцыі пуці. Рэпрэсіраваны 23.6.1938. Рэабілітаваны 31.10.1958.
СТЭЛЬМАХ Сцяпан Фёдаравіч, н. у 1889 у в. Вязаншчыцы Асіповіцкага рна. Настаўнік. Пражываў у в. Орча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
20.6.1931. Рэабілітаваны.
СТЭСЬ Антон Антонавіч, н. у 1893 у г. Радом, Польшча. Грузчык ст. Асіповічы. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 31.8.1940. Рэабілітаваны
18.3.1941.
СУГАКА Аляксандр Цімафеевіч, н. у 1899 у в. Вялікая Грава Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Убалацце Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 24.3.1933. Рэабілітаваны 23.10.1989.
СУГАКА Васіль Васільевіч, н. у 1893 у в. Засялечча Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 25.2.1933. Рэабілітаваны 13.7.1989.
СУГАКА Віктар Антонавіч, н. у 1884 у в. Грава Асіповіцкага рна. Земляроб. Пражываў у в. Перарожкі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 11.9.1932. Рэабілітаваны 22.9.1989.
СУГАКАРУДЗЬКО Марыя Сцяпанаўна, н. у 1876 у в. Вайнілава Асіповіцкага рна. Пражывала ў
в. Ставішча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана
19.9.1937. Рэабілітавана 19.9.1959.
СУГАКА Сцяпан Кірылавіч, н. у 1884 у в. Вялікая Грава Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса «Кастрычнік». Пражываў у в. Цэль Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.4.1937. Рэабілітаваны 17.11.1958.
СУГАКА Сцяпан Сяргеевіч, н. у 1911 у Асіповіцкім рне. Чырвонаармеец. Рэпрэсіраваны 26.11.1942. Рэабілітаваны 25.3.1943.
СУГАКА Сцяпан Фёдаравіч, н. у 1882 у в. Гоманаўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 18.11.1937. Рэабілітаваны 14.11.1989.
СУГАКА Сцянан Цімафеевіч, н. у 1903 у Асіповіцкім рне. Пражываў у в. Коханаўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 16.4.1933. Рэабілітаваны
23.10.1989.
СУГАКА Фёдар Сафронавіч, н. у 1894 у в. Ставішча Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 5.5.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
СУГАКА Фёдар Сідаравіч, н. у 1904 у в. Перарожкі Асіповіцкага рна. Вартаўнік гаража ў в. Верайцы. Рэпрэсіраваны 30.12.1944. Рэабілітаваны
9.7.1946.
СУГАКА Юстын Яфімавіч, н. у 1904 у в. Малая Грава Асіповіцкага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Троіцкая Слабада Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваньі
6.11.1930. Рэабілітаваны 24.11.1989.
СУДНІК Антон Адамавіч, н. у 1903 на х. Краснае Глускага рна. Настаўнік. Пражываў у в. Пасекі Асіповіцкага рна. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.8.1958.
СУЕТА Аўрам Цярэнцьевіч, н. у 1895 у былым Ковенскім павеце. Нарадчык ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 12.2.1933. Рэабілітаваны 31.8.1989.
СУЕТА Рыгор Цярэнцьевіч, н. у 1899 у былой Ковенскай губ. Брыгадзір паравознага дэпо. Пражьіваў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 1.1.1945. Рэабілітаваны 21.4.1961.
СУК Іван Лявонцьевіч, н. у 1893 у в. Юравічы Старадарожскага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Вярхі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.3.1945. Рэабілітаваны 25.9.1945.
СУРАВЕЦ Анастасія Іванаўна, н. у 1914, СУРАВЕЦ Ганна Афанасьеўна, СУРАВЕЦ Еўдакія Ігнатаўна, СУРАВЕЦ Іван Паўлавіч, н. у 1908, СУРАВЕЦ Іван Сцяпанавіч, СУРАВЕЦ Канстанцін Іванавіч, н. у 1922, СУРАВЕЦ Канстанцін Паўлавіч
180
Вернутыя імёны
н. у 1915, СУРАВЕЦ Мікалай Паўлавіч, н. у 1913, СУРАВЕЦ Міхаіл Паўлавіч, н. у 1912, СУРАВЕЦ Ніна Паўлаўна, н. у 1921, СУРАВЕЦ Павел Захаравіч, СУРАВЕЦ Павел Іванавіч, н. у 1912, СУРАВЕЦ Павел Паўлавіч, н. у 1924, СУРАВЕЦ Таццяна Іванаўна, н. у 1915, СУРАВЕЦ Уладзімір Іванавіч, н. у 1902 — пражывалі ў в. Галынка Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1929. Пакаранне адбывалі ў Свярдлоўскай вобл. Рэабілітаваны 30.3.1992.
СУРГАНСКІ Леў Якаўлевіч, н. у 1907 у Асцёрскім рне Чарнігаўскай вобл. Начальнік Градзянскага футравага пункта. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 29.4.1938. Рэабілітаваны 17.3.1939.
СУХАН Максім Аляксандравіч, н. у 1899 у г. Любань Мінскай вобл. Пражываў у м. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 13.2.1933. Рэабілітаваны 28.3.1933.
СУХОЦКІ Аркадзь Браніслававіч, н. у 1906 у
в. Асавок Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 24.2.1931. Рэабілітаваны
24.11.1989.
СУХОЦКІ Браніслаў Рафаілавіч, н. у 1856 у в. Асавок Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 24.2.1931. Рэабілітаваны
24.11.1989.
СУХОЦКІ Іосіф Міхайлавіч, н. у 1903 у в. Казімірава Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 25.3.1930. Рэабілітаваны
13.7.1989.
СУХОЦКІ Пётр Антонавіч, н. у 1879 у в. Казімірава Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.8.1958.
СУХОЦКІ Пётр Антонавіч, н. у 1892 у в. Чырвонае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Каваль. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 13.9.1957.
СУЧКОЎСКІ Міхаіл Іосіфавіч, н. у 1880 у в. Забулле Гродзенскай вобл. Пражываў на ст. Ясень Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 9.10.1933. Рэабілітаваны 12.9.1989.
СУШКО Аляксандр Іосіфавіч, н. у 1883 у в. Ліпень Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Свіслач. Рэпрэсіраваны 19.1 1.1937. Рэабілітаваны
16.1.1989.
СУШКО Анастасія Сцяпанаўна, н. у 1911, СУШКО Навум Андрэевіч, СУШКО Андрэй Навумавіч, “ у 1924, СУШКО Даніла Навумавіч, н. у 1911, СУШКО Зінаіда Навумаўна, н. у 1926, СУШКО І«ан Навумавіч, н. у 1914, СУШКО Марыя Навумаўна, н. у 1917, СУШКО Надзея Навумаўна, н. у 1920, пражывалі ў в. Шыпы. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 5.3.1992.
СУШЧЭВІЧ Раман Есіпавіч, н. у 1885 у в. Завалочыцы Глускага рна. Пражываў у в. Смалярня Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 31.6.1938. Рэабілітаваны 11.3.1939.
СЦЯЖКО Пракоп Андрэевіч, н. у 1895 у в. Гоманаўка Асіповіцкага рна. Грузчык ст. Асіповічы.
Пражываў у в. Верайцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 13.4.1938. Рэабілітаваны 2.10.1958.
СЦЯЖКОСЦЯШКО Мікалай Раманавіч, н. у 1880 у в. Хімное Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 13.1.1933. Рэабілітаваны 22.9.1989.
СЦЯПАНАЎ Кроніт Міхайлавіч, н. у 1891 у в. Нагадак, Расія. Шкляр. Пражываў у в. Вялікая Грава Асіповіцкага рна. Арыштаваны 15.10.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны 25.9.1989.
СЦЯПУРА Аляксандр Сцяпанавіч, н. у 1895 у Слуцкім рне. Пражываў у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 27.9.1937. Расстраляны 14.11.1937. Рэабілітаваны 8.12.1958.
СЦЯПУРА Васіль Львовіч, н. у 1872 у в. Вятлікі былога Навагрудскага пав. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 6.7.1937. Рэабілітаваны 1.9.1963.
СЦЯПУРА Міхаіл Пятровіч, н. у 1900 у в. Браткава Капыльскага рна. Цясляр «Заготзерня». Пражываўу г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 27.6.1960.
СЦЯШКО Трафім Навумавіч, н. у 1901 у в. Гоманаўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 19.11.1937. Рэабілітаваны 14.11.1989.
СЦЯШКО Якаў Сямёнавіч, н. у 1989 у в. Гоманаўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рабочы лясгаса. Арыштаваны 19.11.1937. Расстраляны
13.1.1938. Рэабілітаваны 24.9.1959. СЫРАКВАШКА Міхаіл Іванавіч, н. у 1892 у в.
Сяліба Асіповіцкага рна, дзе і пражьшаў. Аднаасобнік. Рэпрэсіраваны 26.3.1930. Рэабілітаваны 13.7.1989.
СЫЧОВА Ганна Тарасаўна, н. у в. Баранцы2 Асіповіцкага рна. Медсястра Свіслацкай бальніцы. Пражывала ў в. Свіслач Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана 16.1.1945. Рэабілітавана 9.7.1946.
СЯЛІЦКІ Пётр Рыгоравіч, н. у 1908 у г. Вілейка. Машыніст дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 3.7.1938. Рэабілітаваны
22.2.1939.
СЯЛІЦКІ Рыгор Лаўрэнцьевіч, н. у 1881 у Мінску. Чорнарабочы. Пражываў у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 21.11.1937. Расстраляны
28.12.1937. Рэабілітаваны 8.12.1958.
СЯМАК Уладзімір Іванавіч, н. у 1899 у в. Цясова Салігорскага рна. Жыў у пасёлку шклозавода «Кастрычнік» Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
6.8.1937. Рэабілітаваны 22.9.1989.
СЯМКО Даніла Георгіевіч, н. у 1888 у в. Лочын Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны
23.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
СЯМКО Фёдар Георгіевіч, н. у 1881 у в. Лочын Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны
25.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
СЯМКО Фёдар Юр’евіч, н. у 1878 у в. Лочын Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны
6.8.1937. Рэабілітаваны 12.3.1960.
СЯРГЕЙЧЫК Міхаіл Іванавіч, н. у 1906 у в.
Ігнатоўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыш
181
1917 — 1941
таваны 7.11.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны 20.8.1957.
ТАЛАКА Арсень Аляксеевіч, н. у 1900. Пражываў у в. Галынка Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў
1930. Рэабілітаваны 17.2.1992.
ТАЛКАЧОЎ Якаў Уладзіміравіч, н. у 1896 у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Фельчар. Пражываў у в. Яноўка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 24.8.1937. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны 11.8.1958.
ТАЛЬМА Іосіф Станіслававіч, н. у 1905 у Валынскай вобл., Украіна. Майстар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны
2.10.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 4.6.1958. ТАЛЬМА Станіслаў Эдуардавіч, н. у 1894 у пас.
Фарлей Люблінскага ваяв., Польшча. Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 2.10.1937. Расстраляны 15.11.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
ТАМАШЭВІЧ Міхаіл Іванавіч, н. у 1884 у Галіцыі. Пражываў на ст. Свіслач. Арыштаваны 31.8.1937. Расстраляны 5.1.1938. Рэабілітаваны 23.8.1989.
ТАМІЛІН Яфрэм Іванавіч, н. у 1898 у в. Лістападавічы Салігорскага рна. Калгаснік калгаса «Чырвоны Усход». Пражываў у в. Осава Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 15.11.1937 у Бабруйску. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ТАПУНОВА Людміла Аляксееўна, н. у 1906 на ст. Тошчыца Жлобінскага рна. Пражывала на ст. Верайцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана 2.12.1937. Рэабілітавана 21.4.1938.
ТАРАНДУШКАШЫДЛОЎСКАЯ Аляксандра Рыгораўна, н. у 1899 у в. Мязовічы Старадарожскага рна. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана
5.1.1945. Рэабілітавана 5.2.1946.
ТАРАСЕВІЧ Іван Цярэнцьевіч, н. у 1883 у в. Зялёная Воля Жлобінскага рна. Дарожны майстар 13й дыстанцыі пуці. Пражьшаў у г. Асіповічы. Арыштаваны
5.9.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 13.6.1957. ТАРАСЕНКА Раман Барысавіч, н. у 1881 у в.
Міхалёва Бабруйскага рна. Калгаснік. Пражываў у
в. Замошша Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
27.2.1933. Рэабілітаваны 24.9.1960.
ТАРАСЁНАК Даніла Сцяпанавіч, н. у 1891 у в. Якшыцы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 2.1.1930. Вызвалены
16.6.1930. Рэабілітаваны.
ТАРАХОВІЧ Васіль Антонавіч, н. у 1896 у Глускім рне. Пражываў у в. Буда Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 16.2.1937. Пакаранне адбываў у Казахстане. Рэабілітаваны 22.9.1958.
ТАРАХОВІЧ Іван Антонавіч, н. у 1901 у Глускім рне. Рабочы торфзавода «Татарка». Пражываў у в. Буда Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 4.9.1936. Пакаранне адбываў у Казахстане. Рэабілітаваны
22.9.1958.
ТАРЦАН Лук’ян Фёдаравіч, н. у 1893 у в. Грабава Лунінецкага рна. Калгаснік калгаса «Чырвоная Слабада». Пражываў у в. Забалацце Асіповіц
кага рна. Рэпрэсіраваны 11.8.1938. Рэабілітаваны
1.7.1939.
ТАТУР Ігнат Антонавіч, н. у 1890 у в. Ясень Асіповіцкага рна. Рабочы на ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 28.3.1938. Расстраляны 24.5.1938. Рэабілітаваны 30.11.1959.
ТКАЧ Пётр Ануфрыевіч, н.уІЭЮуг. Катоўск. Малдавія. Майстар паравознага дэпо. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 25.7.1944. Рэабілітаваны 21.4.1961.
ТЕСАЧЭНКА Іван Аляксеевіч, н. у 1887 на ст. Ромны ЛібаваРоменскай чыгункі. Загадчык пуцей ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 12.2.1933. Пакаранне адбываў у Бамлагу. Рэабілітаваны 22.5.1962.
ТОЛАКАНТАНОВІЧ Яўген Юльянавіч, н. у 1883 у в. Галынка Асіповіцкага рна. Рахункавод з школе ФЗН г. Гомель. Пражываў у Гомелі. Рэпрэсіраваны 16.2.1930. Рэабілітаваны 30.8.1989.
ТО ЛАК Арцём Мікітавіч, н. у 1870 у в. Дурынічы Асіповіцкага рна. Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 2.10.1937. Расстраляны. Рэабілітаваньі
4.6.1958.
ТОЛКАЧ Васіль Мікалаевіч, н. у 1893 у в. Засялечча Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 27.2.1933. Рэабілітаваны 13.7.1989.
ТОЛКАЧ Іосіф Мікалаевіч, н. у 1892 у в. Засялечча Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны
13.7.1989.
ТОЛКАЧ Сідар Пятровіч, н. у 1883 у в. Азярышча Бабруйскага рна. Пражываў у в. Перарожкі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 14.4.1932. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ТОЛКАЧ Уладзімір Мікалаевіч, н. у 1878 у в Засялечча Асіповіцкага рна. Лесаруб Лапіцкага лесаўчастка. Пражываў у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 27.9.1937. Расстраляны 14.11.1937. Рэабілітаваны 8.12.1958.
ТОМЧЫК Максім Дзмітрыевіч, н. у 1904 у в Карытнае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рахункавод дзіцячага дома. Рэпрэсіраваны 18.8.1938. Рэабілітаваны 25.2.1939.
ТОЎСТЫ Міхаіл Адамавіч, н. у 1888 у в. Зяньковічы Асіповіцкага рна. Майстар цаглянага завода на Дуброўскім раз’ездзе. Пражываў у в. Воля Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 7.9.1957.
ТРАЎЛОКА Лазар Арцёмавіч, н. у 1873 у в. Дальнава Пухавіцкага рна. Стрэлачнік ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
10.2.1933. Рэабілітаваны 18.7.1960.
ТРАФІМЧУК Міхаіл Емяльянавіч, н. у 1898 у
в. Амеліна Брэсцкага рна. Рабочы Градзянскага лесаўчастка. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 2.10.1937. Рэабілітаваны
16.1.1989.
182
Вернутыя імёны
ТРАЦЦЯКОВА Лідзія Фёдараўна, н. у 1913 у
в. Рэкта Магілёўскай вобл. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 10.7.1944. Рэабілітавана 17.7.1959.
ТРУБСКІ Аляксей Ільіч, н. у 1890 у в. Якшыцы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны2.1.1930. Вызвалены 16.6.1930.
ТРУБСКІ Міхаіл Міронавіч, н. у 1901 у в. Якшыцы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 2.1.1930. Вызвалены
16.6.1930.
ТРУХАН Яфім Васільевіч, н. у 1895 у в. Цясова Салігорскага рна. Брыгадзір будучастка. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 15.12.1937. Расстра ляны 28.2.1938. Рэабілітаваны 24.11.1989.
ТРЫБУШЭЎСКІ Міхаіл Фёдаравіч, н. у 1908 у в. Вяззе Асіповіцкага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 4.9.1936. Пакаранне адбываў у Казахстане. Рэабілітаваны 22.9.1958.
ТРЫЗНА Мікалай Аляксандравіч. н. у 1896 у в. Парычы Светлагорскага рна. Старшыня райвыканкома. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
25.8.1937. Рэабілітаваны 28.3.1939.
ТУЛЬЛАЗОЎСКАЯ Надзея Іванаўна, н. у 1901 V Полыичы. Рабочая на ст. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана 19.9.1939. Рэабілітавана 27.11.1989.
ТУМАШЫК Віктар Міхайлавіч, н. у 1905 у в. Трохгранны Дуб Чэрвеньскага рна. Пражываў у в. Лочын Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 28.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
ТУМАШЫК Рыгор Фёдаравіч, н. у 1878 у в. Крупкі Пухавіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Кірана. Пражываў у в. Ямпаль Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 9.5.1961.
ТУМАШЫК Рыгор Фёдаравіч, н. у 1879 у в. Ямпаль Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 28.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
ТУПІЦЫН Сямён Багуслававіч, н. у 1876 у в. Дзямідавічы Гродзенскай вобл. Кандуктар ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны ‘2.3.1933. Рэабілітаваны 31.8.1989.
ТЫФКО Альберт Фрыдрыхавіч, н. у 1883 у Германн. Майстар па выдзіманні шкла шклозавода «Кагтрычнік». Пражываў у р.п. Ялізава Асіповіцкага рна. Арыштаваны 2.7.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны 4.5.1959.
ТЫЧЫНСКІ Вікенцій Антонавіч, н. у 1891 у г. •Слонім Гродзенскай вобл. Рамонтны рабочы ст. Асі)вічы Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны ‘ 3.9.1938. Рэабілітаваны 5.2,1939.
УЛАШЧЫК Яўген Юльянавіч, н. у 1904 у в. Востраў Мінскага рна. Брыгадзір «Нарыхтзерня». Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. •’эабілітаваны 10.2.1962
УМЕЦКІ Адам Сільвестравіч. н. у 1910 у м. Беізіно Бярэзінскага рна. Рабочы завода «Спартак», оажываў на ст. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрвсіраваны 10.2.1931. Рэабілітаваны 30.9.1989.
УМЕЦКІ Іван Ігнатавіч, н. у 1906 у в. Ліпень
Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Працаваў у арцелі «Свяцкі вобад». Арыштаваны 19.11.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 17.11.1989.
УМЕЦКІ Іван Цэзаравіч, н. у 1911 у в. Глядкі Клічаўскага рна. Шкловыдзімалынчык шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 5.1.1938. Расстраляны 25.2.1938. Рэабілітаваны 26.3.1959.
УМЕЦКІ Ігнат Антонавіч, н. у 1871 у в. Ліпень Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса «Чырвоны Усход». Пражываў у п. Стараселле Асіповіцкага рна. Арыштаваны 19.9.1937. Расстраляны 23.10.1937. Рэабілітаваны 17 11.1989.
УМЕЦКІ Станіслаў Браніслававіч, н. у 1905 у Чэрвеньскім рне. Старшыня Яноўскага сельсавета. Пражываў у в. Яноўка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 27.12Л932. Расстраляны. Рэабілітаваны
15.8.1958.
УМІНСКІ Ігнат Кляменцьевіч, н. у 1877 у в. Суціна Пухавіцкага рна. Пражываў у в. Ясяноўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 20.11 1964.
УСАКОВІЧ Ціхан Іванавіч, н. у 1896 на х. Боркі Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны. Рэабілітаваны 20.11.1969.
УСЕВІЧ Іван Іванавіч, н. у 1906 у в. Рудоўка Гродзенскай вобл. Старшы электрамеханік дыстанцыі сувязі Беларускай чыгункі. Пражываў на ст. Асіповічы. Арыштаваны 14 9.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 16.1.1957.
УСНІЧ Сяргей Яфімавіч, н. у 1896 у в. Дуброўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны
4.5.1937. Рэабілітаваны 22.11.1989.
УСНІЧ Сяргей Яфімавіч, н. у 1896 у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Конюх калгаса. Пражываў у в. БудаЦэлянская Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
4.8.1949. Рэабілітаваны 17.11.1989.
УСНІЧ Уладзімір Радзівонавіч, н. у 1901 у м. Беразіно Мінскай вобл. Сталяр шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны
23.10.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 20.9.1957. УСЦІНОВІЧ Фёдар Андрэевіч, н. у 1887 на х.
Белеў Кармянскага рна. Рахункавод 13й дыстанцыі пуці ст. Асіповічы. Пражываўу г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 17.12.1932. Рэабілітаваны 31.8.1989.
УТЛІК Іосіф Іванавіч, н. у 1892 у в. Якімавічы Слонімскага рна. Цясляр Лапіцкага лясніцтва. Пражываў у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны
15.11.1937. Расстраляны 6.12.1937. Рэабілітаваны
10.9.1957.
УШАКЕВІЧ Сцепаніда Канстанцінаўна, н. у
1902 у в. Лапічы Асіповіцкага рна, дзе і пражывала. Рабочая чыгуначнага транспарту. Рэпрэсіравана
29.1.1949. Рэабілітавана 30.12.1955.
ФАЛЬКІН Станіслаў Фрыдрыхавіч, н. у 1908
у п. Старава Старадарожскага рна. Шкловыдзімаль
183
1917 — 1941
шчык шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 24.10.1937. Расстраляны
5.12.1937. Рэабілітаваны 22.10.1957. ФАЛЬКОЎСКІ Мікалай Мацвеевіч, н. у 1908
у в. Баравіца Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 3.6.1936. Пакаранне адбываў у Паўднёвым Казахстане. Рэабілітаваны 22.9.1958.
ФАСТ Іван Вільгельмавіч, н. у 1900. Возчык торфу на шклозаводзе «Кастрычнік». Пражываў у
в. Слабада Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.7.1938. Рэабілітаваны 23.4.1965.
ФАСТ Якаў Вільгельмавіч, н. у 1902. Рабочы шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 5.7.1938. Рэабілітаваны
23.4.1965.
ФЕДАРОВІЧ Аляксандр Емяльянавіч, н. у 1912 у в. Рафалін Асіповіцкага рна. Шафёрэлектрык. Пражываў у г. АсіповічЬі. Рэпрэсіраваны 8.7.1938. Рэабілітаваны 14.12.1938.
ФЕДАРОВІЧ Аляксей Іванавіч, н. у 1881 у в. Лучнікі Слуцкага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ФЕДАРОВІЧ Віктар Сямёнавіч, н. у 1878 у в. Заложжа Чавускага рна. Майстар дыстанцыі пуці. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 20.11.1937. Расстраляны 28.12.1937. Рэабілітаваны 19.6.1959.
ФЕДАРЭНЧЫК Аляксандр Сямёнавіч, н. у 1889 у в. Круйка Пухавіцкага рна. Тэлеграфіст. Пражываў на ст. Верайцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 9.7.1938. Рэабілітаваны 20.11.1958.
ФЕЛЬДМАН Давід Ехілевіч, н. у 1880 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 27.3.1930. Рэабілітаваны 27.2.1960.
ФІЛІПОВІЧ Марк Гаўрылавіч, н. у 1888 у в. Карпілаўка Лагойскага рна. Пражываў у в. Новая Дражня Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 8.5.1958.
ФІЛІПОВІЧ Павел Філіцыянавіч, н. у 1883 у в. Фёдараўск Чэрвеньскага рна. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 16.12.1937. Рэабілітаваны 2.12.1957.
ФІНК Казімір Верфянкавіч, н. у 1914 у г. Нясвіж. Памочнік майстра шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны
2.10.1937. Расстраляны ў г. Бабруйск. Рэабілітаваны
9.6.1958.
ХАДАСЕВІЧ Іван Рыгоравіч, н. у 1878 у в. Галынка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Вартаўнік смалакурнай арцелі. Арыштаваны 1.5.1938. Расстраляны 19.11.1938. Рэабілітаваны.
ХАДАСЕВІЧ Уладзімір Пятровіч, н. у 1905 у
в. Галынка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 4.12.1959.
ХАЛАДОК Яфім Максімавіч, н. у 1878 у в. Птушычы Асіповіцкага рна. Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 21.6.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 10.9.1958.
ХАЛАДОК Яфім Максімавіч, н. у 1882 у в. Драчава Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 6.7.1931. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ХАЛМОЎСКІ Пётр Іванавіч, н. у 1883 у былым Свянцянскімпав., Польшча. Настаўнік. Пражываў у
г. Асіповічы. Арыштаваны 15.4.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны 18.2.1958.
ХАМІЦЭВІЧБУНАС Самуіл Іосіфавіч, н. у 1912 у в. Сковішы Салігорскага рна. Грузчык Градзянскага лесапункта. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 31.7.1937. Пакаранне адбываў у Анеглагу. Рэабілітаваны 29.6.1963.
ХАЎСТОВІЧ Іван Васільевіч, н. у 1910 у в. Горадчына Бабруйскага рна. Камандзір в/ч 6403. Пражываў у в. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 11.10.1937. Рэабілітаваны 23.3.1939.
ХАХЛОЎ Барыс Аляксеевіч, н. у 1877 у в. Кассе Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Аднаасобнік. Рэпрэсіраваны 6.1.1945. Рэабілітаваны 8.1.1946.
ХАХЛОЎ Васіль Андрэевіч, н. у 1880 у в. Кассё Асіповіцкага рна. Загартоўшчык шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у в. Сталяры Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 30.4.1938. Рэабілітаваны 27.9.1938.
ХАХЛОЎ Іван Банетавіч, н. у 1899 у в. Кассё Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 27.4.1933. Рэабілітаваны 19.7.1933.
ХАХЛОЎ Іван Пятровіч, н. у 1894 у в. Кассё Асіповіцкага рна. Дзесятнік сплаўучастка. Пражываў у в. Рыдлё Асіповіцкага рна. Арыштаваны
10.12.1937. Пакаранне адбываў у г. Бабруйск. Расстраляны 15.1.1938. Рэабілітаваны 21.3.1960.
ХАЦЯНОЎСКІ Сцяпан Фёдаравіч, н. у 1889 у
в. Дуброва Любанскага рна. Конюх леспрамгаса. Пражываў у в. Вяззе Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 31.5.1989.
ХІЧЭЎСКІ Аляксандр Іванавіч, н. у 1895 у в. Пражаніткі, Польшча. Каваль паравознага дэпо. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 14.7.1938. Рэабілітаваны 3.12.1957.
ХЛАМАЎ Мікалай Аляксандравіч, н. у 1898 у м. Генбаны былой Віленскай губ. Нарадчык паравозных брыгад. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 28.6.1937. Рэабілітаваны.
ХЛЕБУ С Андрэй Іванавіч, н. у 1871 у в. Разанаў, Польшча. Пражываў у в. Бортнае Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.11.1937. Рэабілітаваны
20.9.1989.
ХЛУС Браніслава Іванаўна, н. у 1900 у в. Ператуль, Польшча. Калгасніца калгаса «Чырвоны Усход». Пражывала ў в. Кабылянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана 20.7.1938. Рэабілітавана 5.3.1939.
ХМАРА Аляксандр Іосіфавіч, н. у 1903 у в. Шчыты Глускага рна. Рабочы лесакамбіната. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 21.11.1937. Расстраляны 28.12.1937. Рэабілітаваны 29.10.1957.
ХМАРА Аляксандр Фадзеевіч, н. у 1877 у г. Капыль. Вартаўнік ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асі
184
Вернутыя імёны
повічы. Рэпрэсіраваны 13.2.1933. Рэабілітаваны
31.8.1989.
ХМАРА Антон Іосіфавіч, н. у 1902 у в. Карлюцы Глускага рна. Памочнік машыніста паравознага дэпо ст. Асіповічы. Арыштаваны ў жніўні 1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 9.3.1957.
ХОМІЧ Васіль Трафімавіч, н. у 1893 у в. Смолічы Салігорскага рна. Рабочы арцелі «Чырвоны хімік». Пражываўу р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 18.7.1937. Расстраляны 9.9.1937. Рэабілітаваны 11.5.1989.
ХОМІЧ Іван Дзмітрыевіч, н. у 1896 у в. Бугаціна Слуцкага рна. Прыёмшчык чыгуначнага склада. Пражываў на Дуброўскім раз’ездзе Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 21.11.1989.
ХОМІЧ Савелій Сямёнавіч, н. у 1907 у в. Рафалін Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 24.2.1931. Рэабілітаваны 15.6.1963.
ХОМКА Кліменцій Фёдаравіч, н. у 1894 у в. Балотца Навагрудскага рна. Рабочы ваенбудпляцоўкі. Пражываў на ст. Лапічы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны ў кастрычніку 1937. Рэабілітаваны 27.6.1962.
ЦАРКОЎ Павел Рыгоравіч, н. у 1913 у БудаКашалёўскім рне. Слесар шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны
16.12.1937. Расстраляны ў Мінску 20.2.1938. Рэабілітаваны 19.6.1958
ЦВІРКА Дзмітрый Канстанцінавіч, н. у 1908 у
в. Сухава Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Бухгалтар торфзавода «Свабода». Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 11.7.1961.
ЦВІРКО Андрэй Фёдаравіч, н. у 1892 у в. Бортнае Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Мяжное Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 14.3.1959.
ЦВЫРКО Ігнат Андрэевіч, н. у 1873 у в. Бродзец Бярэзінскага рна. Пражываў у в. Пасекі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.2.1938. Рэабілітаваны
21.7.1939.
ЦВЫРКО Сцяпан Рыгоравіч, н. у 1896 у в. Аляксандраўка Чэрвеньскага рна. Пражываў у в. Рафалін Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 20.2.1962.
ЦВЫРКО Яфім Рыгоравіч, н. у 1901 у в. Бортнае Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Варашылава. Пражываў у в. Старонка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.3.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
ЦВЫРКО Яфім Рыгоравіч, н. у 1901 у в. Бортнае Асіповіцкага рна. Калгаснік калгаса імя Варашылава. Пражываў у в. Старонка Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны ў Бабруйску
15.10.1937. Рэабілітаваны 19.12.1964.
ЦЗАН Тэ Сін, н. у 1904 у правінцыі Шайдунь, Кітай. Рабочы Асіповіцкага гарсавета. Пражываў у
г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 15.6.1938. Рэабілітаваны
27.8.1938.
ЦІЛЕР Уладзімір Якаўлевіч. ІІражываў у в. Брыцалавічы, Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 28.5.1992.
ЦІХАНОВІЧ Аляксандр Міхайлавіч, н. у 1900 у в. Загор’е былога Навагрудскага пав. Працаваў у Асіповіцкай канторы «Нарыхтзерне». Пражываў у
г. Асіповічы. Арыштаваны 24.8.1937. Расстраляны 5.12.1937 у Бабруйску. Рэабілітаваны 20.1.1989.
ЦІХАНОВІЧ Іосіф Аўксенцьевіч, н. у 1877 у в. Хацінічы Мінскай вобл. Служыцель рэлігійнага культу. Пражываў у в. Верайцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 1.9.1963.
ЦІХАНОВІЧ Іосіф Ігнатавіч, н. у 1891 у в. Навасёлкі Дзяржынскага рна. Прыёмшчык шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны 11.6.1938. Рэабілітаваны 20.6.1939.
ЦІХОН Іван Станіслававіч, н. у 1895 на ст. БудаКашалёва. Грузчык лесасклада ст. Верайцы. Пражываў на ст. Верайцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.7.1937. Рэабілітаваны 7.6.1958.
ЦІХОН Іван Станіслававіч, н. у 1895 у в. Кошалева Гомельскай вобл. Тэлеграфіст ст. Верайцы. Пражываў на ст. Верайцы Беларускай чыгункі. Рэпрэсіраваны 9.5.1932. Рэабілітаваны 22.9.1989.
ЦУЦКОЎ Андрэй Дзмітрыевіч, н. у 1900 у м. Ціхінічы Рагачоўскага рна. Загадчык гандлёвага аддзела Асіповіцкага харчгандлю. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 21.1.1945. Рэабілітаваны 4.4.1945.
ЦЫБУЛЬСКІ Дзяніс Цімафеевіч, н. у 1891 у в. Паплавы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса імя Крупскай. Рэпрэсіраваны
19.9.1937. Рэабілітаваны 27.5.1960.
ЦЫВІНСКІ Якаў Іванавіч, н. у 1890 у в. Кіршы Мінскага рна. Машыніст паравознага дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арьпнтаваны 21.8.1937. Расстраляны. Рэабілітаваны 9.3.1957.
ЦЯРЭШКА Павел Рыгоравіч, н. у в. Браслаўка Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Дубралева Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 26.3.1930. Рэабілітаваны 27.2.1960.
ЦЯСЛЁНАК Васіль Іванавіч, н. у 1885 у в. Кабылянка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 13.1.1933. Рэабілітаваны 23.8.1989.
ЦЯСЛЁНАК Іван Канстанцінавіч, н. у 1910 у в. Лазовае Асіповіцкага рна. Брыгадзір 13й дыстанцыі пуці. Пражываў на х. Грабаўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 25.7.1938. Рэабілітаваны 3.2.1958.
ЧАРНУХА Аляксей Гардзеевіч, н. у 1876 у в. Турэльскі Канатопскага рна, Украіна. Цясляр. Пражываўнаст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 1.2.1933. Рэабілітаваны 30.8.1989.
ЧАРНУХА Мікалай Аляксеевіч, н. у 1904 у в. Турэльскі Канатопскага рна, Украіна. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 1.2.1933. Рэабілітаваны
30.8.1989.
ЧАРНУШЭВІЧ Міхаіл Антонавіч, н. у 1883 у в. Пукава Слуцкага рна. Пражываў у в. Паплавы Асі
185
1917 — 1941
повіцкага рна. Рэпрэсіраваны 17.3.1933. Рэабілітаваны 22.5.1959.
ЧАРНЯЎСКІ Васіль Іванавіч, н. у 1901 у в. Гоманаўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 18.11.1937. Рэабілітаваны
14.11.1989.
ЧАРНЯЎСКІ Мікалай Аляксеевіч, н. у 1892 у в. Ясень Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Сігналіст ст. Ясень Беларускай чыгункі. Рэпрэсіраваны
12.4.1938. Рэабілітаваны 18.2.1958.
ЧАРОПКА Васіль Цімафеевіч, н. у 1902 на х. Ліпнікі Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 24.9.1960.
ЧАРОПКА Іван Мікалаевіч, н. у в. Лучыцы Асіповіцкага рна. Машыніст дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы Арыштаваны 20.8.1937. Рас страляны. Рэабілітаваны 9.3.1957.
ЧАРОПКА Іван Міхайлавіч, н. у 1873 у в. Лучыцы Асіповіцкага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Ліцвінава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 27.2.1933. Рэабілітаваны 24.9.1960.
ЧАРОПКА Іван Пятровіч, н. у 1900 у в. Булгары Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 26.3.1930. Рэабілітаваны 12.9.1989.
ЧАРОПКА Канстанцін Аляксеевіч, н. у 1887 у в. Лучыцы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 24.7.1938. Рэабілітаваны 21.5.1939.
ЧАРОПКА Кацярына Георгіеўна, н. у 1878 у г. СанктПецярбург. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 19.9.1937. Рэабілітавана 1.9.1963.
ЧАРОПКА Ніна Максімаўна, н. у 1919 у в. Прудок Асіповіцкага рна, дзе 1 пражывала. Аператар ст. Асіповічы. Рэпрэсіравана 29.9.1944. Рэабілітавана 5.5.1961.
ЧАРОПКА Павел Рыгоравіч, н. у 1889 у в. За мошша Асіповіцкага рна. Касір ваенгандлю. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 27.12.1951. Рэабілітаваны 22.1.1955.
ЧАРОПКА Платон Ігнатавіч, н. у 1901 у в. Бул тары Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Аднаасобнік. Рэпрэсіраваны 26.3.1930. Рэабілітаваны 15.4.1930.
ЧАРОПКА Сідар Іванавіч, н. у 1867 у в. Замошша Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Ранняя Рэчка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 1.9.1963.
ЧАРОПКА Сцяпан Адамавіч, н. у 1906 у в. Уборак Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсірава ны 19.9.1937. Рэабілітаваны 22.9.1989.
ЧАРОПКА Фёдар Цімафеевіч, н. у 1900 у в. Замошша Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 24.9.1960.
ЧАРОПКА Цярэнцій Майсеевіч, н. у 1895 у в. Замошша Асіповіцкага рна. Тэхнік 13й дыстанцыі пуці Беларускай чыгункі. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 6.11.1937. Расстраляны 29.11.1937. Рэабілітаваны 29.6.1957.
ЧАРОПКА Якаў Іванавіч, н. у 1880 у в. Лучыцы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 3.9.1930. Рэабілітаваны 30.8.1989.
ЧАРОПКА Якаў Платонавіч, н. у 1897 у в. Лучыцы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 12.9.1930. Рэабілітаваны 30.8.1989.
ЧАХОВІЧЧЭХОВІЧ Антон Вікенцьевіч, н. у 1877 у в. Кушляны Смаргонскага рна. Пражываў у в. Ясень Асіповіцкага рна. Арыштаваны 15.2.1937. Расстраляны 28.2.1938. Рэабілітаваны 12.3.1959.
ЧАХОЎСКІ Іван Барысавіч, н. у 1907 у в. Зазелле Пухавіцкага рна. Стрэлачнік ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 16.1.1938. Рэабілітаваны 22.1.1959.
ЧОРНЫ Іван Сцяпанавіч, н. у 1884 у п. Новая Ніва Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 2.12.1930. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ЧУПРАКОВА Ганна Макараўна, н. у 1921 у г. Асіповічы, дзе і пражывала. Настаўніца чыг. школы. Рэпрэсіравана 27.10.1944. Рэабілітавана 25.5.1945.
ЧЫГІЛЕЙЧЫК Іван Лявонцьевіч, н. у 1899 у в. Зборск Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Сноп». Рэпрэсіраваны 15.11.1937. Рэабілітаваны 15.1.1940.
ЧЫГІЛЕЙЧЫК Карп Васільевіч, н. у 1877 у в Верайцы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 22.8.1989.
ЧЫГІЛЕЙЧЫК Міхаіл Іванавіч, н. у 1884 у в. Верайцы Асіповіцкага рна. Кандуктар Асіповіцкага рэзерву. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
23.11.1937. Рэабілітаваны 15.12.1937.
ЧЫГІЛЕЙЧЫК Міхаіл Паўлавіч, н. у 1876 у в. Зборск Асіповіцкага рна. Кандуктар ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 28.3.1933. Рэабілітаваны 21.10.1934.
ЧЫГІЛЕЙЧЫК Пётр Анісімавіч, н. у 1902 у в. Зборск Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Сноп». Рэпрэсіраваны 19.11.1937. Рэабілітаваны 15.1.1940.
ШАБЛОК Рыгор Палікарпавіч, н. у 1879 у в. Брадзішча Асіповіцкага рна. Бондар. Пражываў на ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 28.1.1933. Рэабілітаваны 30.8.1989.
ШАБЛЫКА Сяргей Сямёнавіч, н. у 1886 у в. Невалаж Любанскага рна. Калгаснік калгаса «Чырвоны Усход». Пражываў у в. Осава Асіповіцкага рна. Арыштаваны 6.8.1937. Пакаранне адбываў у Бабруйску. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны 13.11.1962.
ШАБУНЕВІЧ Вітольд Вітольдавіч, н. у 1913 у в. Папоўка Асіповіцкага рна. Дыспетчар аддзела службы руху ст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 31.12.1944. Рэабілітаваны 4.11.1957.
ШАБУНЕВІЧ Ленчын Уладзіміравіч, н. у 1912 у г. Рыга Тэхнарук лесаўчастка. Пражываў у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 8.7.1938. Рэабілітаваны 17.3.1939.
ШАБУНЯ Іосіф Вікенцьевіч, н. у 1898 у в. Пад’ясенка Бабруйскага рна. Пажарнік пажарнай ахо
186
Вернутыя імёны
вы г. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 19.7.1938. Рэабілітаваны 21.7.1957.
ШАБУНЯ Уладзімір Баляслававіч, н. у 1912 у в. Яноўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік. Рэпрэсіраваны 6.2.1938. Рэабілітаваны
21.7.1939.
ШАЙКО Ілья Сцяпанавіч, н. у 1900 у в. Кучына Талачынскага рна. Начальнік ст. Свіслач. Пражываў на ст. Свіслач Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
23.8.1944. Рэабілітаваны 13.4.1965.
ШАКЕЛЬ Леанід Міхайлавіч, н. у 1922 у г. Асіповічы. Знаходзіўся на лячэнні ў Астраханскім шпіталі № 5471. Рэпрэсіраваны 24.5.1945. Рэабілітаваны 16.10.1945.
ШАЛЯПН Емяльян Іванавіч, н. у 1887 у в. Старашукі былой Віленскай губ. Дзесятнік Градзянскага лесапункта. Пражываў у в. Пасекі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 5.3.1938. Рэабілітаваны 26.6.1990.
ШАМАК Антон Кліменцьевіч, н. у 1906 у в. Каменка Пухавіцкага рна. Калгаснік. Пражываў у в. Заручэўе Асіповіцкага рна. Арыштаваны 4.7.1938. Расгтраляны 5.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 27.11.1989.
ШАРАЙ Сямён Іонавіч. н. у 1912 у с. Кавалі Кіеўскай вобл. Рабочы ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 31.8.1940. Рэабілітаваны 15.10.1940.
ШАРАМЕТ Аляксандр Васільевіч, н. у 1915 на
гт. Верайцы Асіповіцкага рна. Радыст 18га кавалерыйскага палка. Пражываў у г. Іркуцк. Рэпрэсіраваны 24.6.1938. Пакаранне адбываў ва УланУдэ, Унжлаг. Рэабілітаваны 29.1.1958.
ШАРАМЕТ Іван Андрэевіч. Пражываў у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1933. Рэабілітаваны 13.4.1993.
ШАРАМЕТ Іван Ігнатавіч, н. у 1867 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыштаваны 18.9.1937. Расстраляны 14.11.1937. Рэабілітаианы 19.5.1962.
ШАРАМЕТ Канстанцін Іванавіч, н. у 1907 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Ставішча Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 13.5.1960.
ШАРАМЕТ Мікіта Макаравіч, н. у 1894 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Цясляр. Рэпрэсіраваны 18.12.1937. Рэабілітаваны 23.4.1960.
ШАРАМЕТ Фёдар Акулавіч, н. у 1903 у в. Пратасевічы Асіповіцкага рна. Лесаруб Бабруйскай арпелі. Пражываў у в. Верайцы Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 7.10.1937. Рэабілітаваны 7.6.1958.
ШАРАНОЎСКІ Мацвей Мацвеевіч, н. у 1901 у былой Мінскай губ. Стрэлачнік ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 2.11.1930. Рэабілітаваны 25.11.1930.
ШАРЖАНОВІЧ Гвідон Мацвеевіч, н. у 1898 у
в. Буда. Старшыня калгаса «Новы мір». Пражываў у в. Дзяржынск Асіповіцкага рна. Расстраляны
5.10.1938. Рэабілітаваны 25.10.1961.
ШАРЖАНОВІЧ Ігнат Іванавіч, н. у 1903 у в. Зашыбіна Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 19.3.1933. Рэабілітаваны 20.11.1964.
ШАРЛЕГА Фёдар Антонавіч, н. у 1895 у в. Заполле Глускага рна. Загадчык паштовага аддзялення пры шклозаводзе «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 30.4.1938. Расстраляны 29.10.1938. Рэабілітаваны 9.6.1958.
ШАЎЛОВІЧ Вікенцій Антонавіч, н. у 1881 у в. Караваева Чэрвеньскага рна. Рабочы Асіповіцкага леспрамгаса. Пражываў у п. Ямное Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны
29.12.1961.
ШАЎЧЭНКА Лідзія Дзянісаўна, н. у 1910 у Заходняй Беларусі. Бухгалтар разліковага аддзела торфазавода. Пражывала ў Асіповіцкім рне. Рэпрэсіравана 31.12.1944. Рэабілітавана 18.6.1945.
ШАЎЧЭНКА Яфім Уладзіміравіч, н. у 1899 у в. Бурыкай Сумской вобл., Украіна. Цясляр. Пражываўнаст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 1.2.1933. Рэабілітаваны 30.8.1989.
ШАФРАНОЎСКІ Пётр Васільевіч, н. у 1876 у
в. Азяраны Рагачоўскага рна. Святар. Пражываў у
г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 3.6.1938. Рэабілітаваны
26.5.1958.
ШВАРЦ Ігнат Іосіфавіч, н. у 1904 у в. Старое Сяло Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Гальчэўка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.8.1938. Рэабілітаваны 14.12.1938.
ШВЕД Іван Сямёнавіч, н. у 1891 у в. Убалацце Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Перамога». Арыштаваны 27.11.1932. Расстраляны. Рэабілітаваны 25.3.1965.
ШВЕД Сцяпан Рыгоравіч, н. у 1908 у в. Убалацце Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Перамога». Арыштаваны 22.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 25.3.1965.
ШВОРАНЬ Рыгор Давыдавіч, н. у 1902 у в. М. Помашчка Кіраваградскай вобл. Машыніст паравознага дэпо. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
31.12.1944. Рэабілітаваны 21.4.1961.
ШКЕЛЬ Раман Іванавіч, н. у 1891 у в. Бельзюкі Дзяржынскага рна. Калгаснік калгаса імя Кірава. Пражываў у в. Блыхава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 9.5.1961.
ШКУРЫН Сяргей Паўлавіч, н. у 1893 у в. Каменічы Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Ясянец. Арыштаваны 20.1.1938. Расстраляны. Рэабілітаваны
20.10.1956.
ШКУТКО Раман Васільевіч, н. у 1898 у в. Харошае Бабруйскага рна. Чорнарабочы клёпачнай арцелі. Пражываў у в. Осава Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 13.11.1962.
ШКУТКО Рыгор Васільевіч, н. у 1893 у в. Харошае Бабруйскага рна. Калгаснік калгаса «Чырвоны Усход». Пражываў у в. Осава Асіповіцкага рна. Арыштаваны 1.10.1937. Пакаранне адбываў у Баб
187
1917 — 1941
руйску. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны
13.11.1962.
ШКУТКО Яфім Васільевіч, н. у 1886 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Аднаасобнік. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Пакаранне адбываў у Казахстане. Рэабілітаваны 5.6.1962.
ШЛЯХЦІН Іван Міхайлавіч, н. у 1918, ШЛЯХЦІН Іван Пракопавіч, н. у 1923, ШЛЯХЦІН Мікалай Яфімавіч, н. у 1892, пражывалі ў в. Жыціна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 14.4.1994.
ШЛЯХЦІН Пракоп Іванавіч, н. у 1897, ШЛЯХЦІНА Алена Пракопаўна, н. у 1929, ШЛЯХЦІНА Анастасія Малахаўна, н. у 1902 — пражывалі ў в. Дворышча Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1930. Рэабілітаваны 30.9.1993.
ШЛЯХЦІНА Усціння Савельеўна, н. у 1895.
ШМІЦЕЛЬСКІ Канстанцін Стафанавіч, н. у 1903 у в. Навасяленне Чэрвеньскага рна. Рэпрэсіраваны 14.8.1930. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ШНЭЙДЭРМАН Хема Шоламавіч, н. у 1912 у
в. Свіслач Асіповіцкага рна. Начальнік цэха шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 5.11.1937. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны 30.10.1958.
ШПАК Антон Сямёнавіч, н. у 1885 у в. Ляўкі Старадарожскага рна. Возчык Верайцоўскага завода «Хімік». Пражываў у в. Вярхі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 13.11.1989.
ШПАКОЎСКІ Вікенцій Вікенцьевіч, н. у 1897 у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Шавец. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 2.10.1937 у Бабруйску. Рэабілітаваны 13.9.1957.
ШПАКОЎСКІ Зыгма Вікенцьевіч, н. у 1889 у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Земляроб калгаса імя Сталіна. Арыштаваны 6.8.1937. Расстраляны 2.10.1937 у г. Бабруйск. Рэабілітаваны 13.9.1957.
ШПАКОЎСКІ Іосіф Вікенцьевіч, н. у 1882 у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рыбалоў арцелі «Прасвет». Рэпрэсіраваны 24.9.1937. Рэабілітаваны 10.2.1958.
ШПІЛЕЎСКАЯ Ванда Антонаўна, н. у 1926, ШШЛЕЎСКІ Антон Гіляравіч, н. у 1892, ШШЛЕЎСКІ Іван Аіггонавіч, н. у 1928, пражывалі ў в. Краснае. Раскулачаны ў 1932. Рэабілітаваны 28.2.1992.
ШПІЛЕЎСКІ Іван Цэзаравіч, н. у 1877 у в. Краснае Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
ШПІЛЕЎСКІ Ігнат Гіляравіч, н. у 1875 у в. Лісічкі Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Краснае Асіповіцкага рна. Арыштаваны 7.2.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.8.1958.
ШПІЛЕЎСКІ Іосіф Антонавіч, н. у 1892 у в. Казімірава Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Гай». Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны 15.8.1958.
ШПІЛЕЎСКІ Леанід Ігнатавіч, н. у 1908 у в. Краснае АсіповіцкаГа рна. Калгаснік калгаса імя
Дзяржынскага. Пражываў у в. Лісічкі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
ШПІЛЕЎСКІ Лявон Гіляравіч, н. у 1887 у в. Краснае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 19.9.1937. Рэабілітаваны 9.6.1958.
ШПІЛЕЎСКІ Юльян Гіляравіч, н. у 1890 у в. Лісічкі Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Арыштаваны 23.1.1933. Расстраляны. Рэабілітаваны
15.8.1958.
ШТАБНАЯ Кацярына Фёдараўна, н. у 1910 у
г. Магілёў. Настаўніца школы № 2 г. Асіповічы. Рэпрэсіравана 17.1.1945. Рэабілітавана 29.5.1965.
ШТАБНЫ Ціхан Якаўлевіч, н. у 1902 у в. Зяленкавічы Касцюковіцкага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 20.10.1937. Расстраляны
31.1.1938. Рэабілітаваны 7.10.1957.
ШТАЛЬБЕРТ Казімір Юльянавіч, н. у 1911 у
Мінску. Майстар шклозавода. Пражываў у пас. Кастрычнік Асіповіцкага рна. Арыштаваны 8.1.1938. Пакаранне адбываў у Мінску. Расстраляны 25.2.1938. Рэабілітаваны 30.10.1958.
ШУМЕЙКА Іван Ігнатавіч, н. у 1894 у в. Круты Бераг Навагрудскага рна. Пражываў у в. Ясень Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 21.6.1938. Рэабілітаваны 19.5.1939.
ШУМЕЙКА Таіса Канстанцінаўна, н. у 1905 у
г. Днепрапятроўск. Настаўніца Ясенскай НСШ. Пражывала ў в. Ясень Асіповіцкага рна. Рэпрэсіравана
19.5.1939. Рэабілітавана.
ШУНЬКО Каленік Ермалаевіч, н. у 1887 у в. Цэль Асіповіцкага рна. Загадчык ашчаднай касы. Пражываў у м. Лапічы Асіповіцкага рна. Арыштаваны 19.11.1937. Расстраляны 15.1.1938. Рэабілітаваны 29.5.1958.
ШУРАБЕЙКА Мікалай Аляксандравіч, н. у 1898 у в. Быч былой Гродзенскай губ. Рабочы райспажыўсаюза. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
1.10.1937. Расстраляны 5.12.1937 у Бабруйску. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ШЫДЛОЎСКІ Мікалай Давыдавіч, н. у 1892 у в. Старое Курганне Клічаўскага рна. Настаўнік. Пражываў у в. Свіслач Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 4.3.1938. Рэабілітаваны 16.8.1939.
ШЫДЛОЎСКІ Фёдар Рыгоравіч, н. у 1887 у с. Варонкі Чарнігаўскай вобл. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 12.7.1938. Рэабілітаваны 9.6.1939.
ШЫКАЛЬЧЫК Мікалай Андрэевіч, н. у 1876 у в. Падгай Мінскага рна. Рабочы ст. Уборак. Арыштаваны 26.8.1938. Расстраляны 16.1.1938. Рэабілітаваны 16.1.1989.
ШЫКУН Іосіф Андрэевіч, н. у 1885 у Пухавіцкім рне. Дворнік мясцовага Савета. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 1.2.1933. Рэабілітаваны 30.8.1989.
ШЫМАНСКАЯ Юзэфа Іосіфаўна, н. у 1901 у
в. Ясянец Асіповіцкага рна. Швачка арцелі «Прагрэс». Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана
27.9.1944. Рэабілітавана 5.5.1961.
188
Вернутыя імёны
ШЫМАНСКІ Антон Гіляравіч, н. у 1898 у в. Ясянец Асіповіцкага рна. Слесар дэпо ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 6.11.1937. Расстраляны 29.11.1937. Рэабілітаваны 23.11.1959.
ШЫМАНСКІ Вітольд Гіляравіч, н. у 1899 у в. Ясянец Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 10.5.1931. Рэабілітаваны 8.8.1931.
ШЫМАНСКІ Уладзімір Аляксандравіч, н. у 1913 у в. Парэчча Мінскай вобл. Слесар паравознага дэпо. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
30.6.1945. Рэабілітаваны 18.7.1960.
ШЫМКЕВІЧЯРОМЕНКА Марыя Аляксандраўна, н. у 1890 у г. Ліепая, Латвія. Настаўніца чыг. школы. Пражывалаўг. Асіповічы. Арыштавана 10.3.1938. Расстраляна 1.10.1938. Рэабілітавана 2.8.1961.
ШЫТКАВЕЦ Баляслаў Сідаравіч, н. у 1882 у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Пастух калгаса імя Сталіна. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 10.2.1958.
ШЫЧКО Мацвей Аляксандравіч, н. у 1893. Пражываў у в. Залессе Асіповіцкага рна. Раскулачаны ў 1933. Рэабілітаваны 16.4.1992.
ШЫШКАВЕЦ Віктар Андрэевіч, н. у 1875 у в. Амінавічы Асіповіцкага рна. Пражываў на ст. Уборак Беларускай чыгункі. Рэпрэсіраваны 13.9.1938. Рэабілітаваны 22.8.1939.
ШЫШКАВЕЦ Іван Адольфавіч, н. у 1859 у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 18.9.1937 Рэабілітаваны 10.2.1958.
ШЫШКАВЕЦ Уладзімір Сідаравіч, н. у 1893 у в. Прыцерпа Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Сплаўшчык Свіслацкага лесасплаўучастка. Рэпрэсіраваны
18.9.1937. Рэабілітаваны 10.2.1958.
ШЭМЕНКА Рыгор Лявонавіч, н. у 1899 у Чарнігаўскай вобл., Украіна. Грузчык ст. Завішань Беларускай чыгункі. Пражываў у м. Ліпень Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 20.12.1937. Рэабілітаваны 24.11.1958.
ШЭЎЧЫК Мікалай Іванавіч, н. у 1872 у в. Свіслач Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 11.7.1938. Рэабілітаваны 13.4.1939
ЭЙСМАНТ Браніслаў Міхайлавіч, н. у 1910 у
в. Рачыборак Бярэзінскага рна. Рабочы завода «Спартак». Пражываў на ст. Градзянка Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 10.2.1931. Рэабілітаваны
30.9.1989.
ЭЙСМАНТ Іван Міхайлавіч, н. у 1907 у в. Рачыборак Бярэзінскагарна. Рабочы завода «Спартак». Пражываў у Асіповіцкім рне. Рэпрэсіраваны
2.3.1931. Рэабілітаваны 9.3.1931.
ЮНЕВІЧ Іосіф Адольфавіч, н. у 1906 у в. Міхаліна Бераставіцкага рна. Шкловыдзімальшчык шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 2.10.1937. Пакаранне адбываў у
г. Бабруйск. Расстраляны 13.1.1938. Рэабілітаваны
4.6.1958.
ЮРКЕВІЧ Станіслаў Іванавіч, н. у 1902 у в. Чалны Асіповіцкага рна. Электразваршчык вагон
нагадэпо. Пражываў у г. Асіповічы. Рэпрэсіраваны
2.3.1945. Рэабілітаваны 21.4.1961.
ЮРКЕВІЧ Франц Іванавіч. н. у 1897 у в. Казлы Бярэзінскага рна. Пуцявы абходчык ст. Асіповічы. Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 3.6.1938. Расстраляны 19.10.1938. Рэабілітаваны 20.8.1957, ЮШКЕВІЧ Вікенцій Якаўлевіч, н. у 1901 у в. Дубовы Лог Бярэзінскага рна. Калгаснік калгаса імя Калініна. Пражываў у в. Сценкі Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 5.9.1938. Рэабілітаваны 22.8.1939.
ЮШКЕВІЧ Эдмунд Якаўлевіч, н. у 1874 у в. Ракаў Валожынскага рна. Рабочы шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 24.7.1938. Расстраляны 19.11.1938. Рэабілітаваны 31.3.1965.
ЯБЛОНСКІ Вікенцій Ігнатавіч, н. у 1895 у г. Чэрвень Мінскай вобл. Цясляр калгаса «Чырвоны сцяг». Пражываў у в. Заграддзе Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.7.1937. Рэабілітаваны 31.5.1989.
ЯГМІН Іосіф Якаўлевіч (Якубавіч), н. у 1888 у в. Буды былой Ковенскай губ., Літва. Калгаснік калгаса «Шлях Леніна». Пражываў у в. Карытнае Асіповіцкагарна. Рэпрэсіраваны 2.7.1939. Рэабілітаваны.
ЯЖГУНОВІЧ Фёдар Фядосавіч, н. у 1888 у в. Бабровічы Пінскага рна. Свяшчэннік. Пражываў у
в. Пагарэлае Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны
25.2.1931. Рэабілітаваны 20.5.1960.
ЯЗВІНСКІ Баляслаў Іванавіч, н. у 1884 на х. Зады Уздзенскага рна. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны 6.8.1937. Пакаранне адбываў у Бабруйску. Расстраляны 2.10.1937. Рэабілітаваны 16.4.1960.
ЯЗВІНСКІ Фелікс Антонавіч, н. у 1892 на х. Гамхуніха Асіповіцкага рна. Пуцявы абходчык ст. Асіповічы. Пражываў у г. Асіповічы. Арыштаваны
3.5.1938. Расстраляны 19.10.1938 у Мінску. Рэабілітаваны 20.8.1957.
ЯКАЙЦІС Леанід Іосіфавіч, н. у 1904 у г. Асіповічы, дзе і пражываў. Сакратар Асіповіцкага райаддзела НКУС. Рэпрэсіраваны 10.5.1938. Рэабілітаваны 22.2.1939.
ЯКАЎЛЕЎ Аляксей Якаўлевіч, н. у 1899 у в. Ноздрынка Смаленскай вобл. Рабочы шклозавода. Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны
16.2.1937. Расстраляны 25.2.1938. Рэабілітаваны
4.3.1958.
ЯКІМЧЫК Пётр Емяльянавіч, н. у 1886 у в. Клінок Чэрвеньскага рна. Шавец. Пражываў у в. Цэль Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 6.6.1959.
ЯКУБОЎСКІ Адам Францавіч, н. у 1876 у в. Яноўка Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Пастух калгаса «Камінтэрн». Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны 19.5.1962.
ЯКУБОЎСКІ Уладзіслаў Баляслававіч, н. у 1896 у Чэрвеньскім рне. Рабочы ст. Асіповічы. Пражываў наст. Асіповічы. Рэпрэсіраваны 1.4.1929. Рэабілітаваны 4.8.1958.
189
1917 — 1941
ЯЛОВІК Адам Сцяпанавіч, н. у 1880 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Аднаасобнік. Рэпрэсіраваны 6.2.1933. Адбываў пакаранне ў Казахстане. Рэабілітаваны 5.6.1962.
ЯЛОВІК Мікалай Сцяпанавіч. н. у 1882 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Селянінаднаасобнік. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Адбываў пакаранне ў Казахстане. Рэабілітаваны 5.6.1962.
ЯЛОВІК Мікалай Сцяпанавіч, н. у 1882 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Калгаснік калгаса «Ракорд». Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 9.4.1960.
ЯМРОЎСКІ Аляксандр Адольфавіч, н. у 1887 у Жытомірскім рне, Украіна. Працаваў на шклозаводзе «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 16.12.1937. Пакаранне адбываў у Мінску. Расстраляны 25.2.1938. Рэабілітаваны
29.10.1957.
ЯНДУЛЬСКІ Іосіф Лук’янавіч, н. у 1888 у Ва лынскай вобл. Старшыня калгаса імя Леніна. Пражываў у в. Галынка Асіповіцкага рна. Арыштаваны
6.11.1937. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны
22.10.1957.
ЯНДУЛЬСКІ Іосіф Лявонцьевіч, н. у 1897. Рабочы шклозавода «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 18.4.1938. Расстраляны
1.10.1938. Рэабілітаваны 10.9.1957.
ЯНОЎСКІ Павел Рыгоравіч, н. у 1889 у в.
Свіслач Асіповіцкага рна, дзе і пражываў. Рэпрэсіраваны 12.1.1933. Рэабілітаваны 10.10.1959.
ЯНУПІЭЎСКІ Браніслаў Іванавіч, н. у 1887 у Вільнюсе. Дзяжурны па ст. Свіслач. Пражываў на ст. Свіслач. Арыштаваны 31.8.1937. Расстраляны
5.1.1938. Рэабілітаваны 5.2.1959.
ЯНУШЭЎСКІ Іван Антонавіч, н. у 1890 у г.
Асіповічы, дзе і пражываў. Старшы рахункавод 13й
дыстанцыі пуці. Арыштаваны 23.8.1937. Расстраляны 28 12.1937. Рэабілітаваны 1.10.1957.
ЯРАШЭНКА Клара Фёдараўна, н. у 1925 у Мінску. Пражывала ў г. Асіповічы. Рэпрэсіравана
18.7.1944. Рэабілітавана 1.11.1944.
ЯРОМЕНКА Юрый Георгіевіч, н. у 1888 у с. Ніканаўка Серабранскага рна, Украіна. Дырэктар сярэдняй школы г. Асіповічы. Арыштаваны
25.11.1937. Расстраляны 14.1.1938. Рэабілітаваны 1.11.1961
ЯЎМЕНАЎ Фёдар Іванавіч, н. у 1909 у Рослаўльскім рне, Расія. Працаваў на шклозаводзе «Кастрычнік». Пражываў у Асіповіцкім рне. Арыштаваны 5.11.1937. Расстраляны 5.12.1937. Рэабілітаваны 30.10.1958.
ЯЎСТАФ’ЕЎ Іван Кандратавіч, н. у 1888 у в. Спорнае Смаленскай вобл. Дарожны майстар. Пражываў на ст. Асіповічы2. Рэпрэсіраваны 15.1.1931. Рэабілітаваны 19.9.1989.
ЯЦКО Вера Сцяпанаўна, н. у 1906 у в. Свіслач Асіповіцкага рна. Пражывала ў Мінску. Рэпрэсіравана 29.5.1948. Рэабілітавана 11.6.1955.
ЯЦКО Марыя Сцянанаўна, н. у 1900 у в. Свіслач Асіповіцкага рна. Начальнік аддзела Белкаапсаюза. Пражывала ў Мінску. Рэпрэсіравана 29.5.1948. Рэабілітавана 11.6.1955.
ЯЦЫНА Іосіф Ігнатавіч, н. у 1903 у в. Жорнаўка Асіповіцкага рна. Каваль. Пражываў у п. Партызан Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 18.9.1937. Рэабілітаваны 14.1.1961.
ЯЦЭВІЧ Аляксандр Іванавіч, н. у 1885 у в. Верхние былой Гродзенскай губ. Грузчык ст. Лапічы Асіповіцкага рна. Пражываў у в. Новая Ніва Асіповіцкага рна. Рэпрэсіраваны 6.8.1937. Рэабілітаваны
8.2.1958.
Падрыхтаваў П. С. Качановіч.
Жыхары Асіповіцкага раёна, якія загінулі ў час савецкафінляндскай вайны 1939—1940 гг.
ГРЫБАЎ Пётр Іосіфавіч, г. Асіповічы, радавы, загінуў 28.12.1939.
ІГНАТОВІЧ Міхаіл Максімавіч, в. Матавіла Ясенскага сельсавета.
КАЛОЛА Еўдакім Мікалаевіч, радавы, прапаў без вестак у лютым 1940.
МАСЛОК Рыгор Сцяпанавіч, в. Пясчанка Дрычынскага сельсавета.
ШУХАЎ Пётр Сцяпанавіч, в. Пясчанка Дрычынскага сельсавета.