дадатак Памяць-2015

 

Гісторыка-дакументальная хроніка Асіповіцкага раёна

САЛДАТЫ ПЕРАМОГІ

(дадатак да кнігі)

Мінск Выдавец Віктар Хурсік

УДК 947.67 ББК 63.3(4Беі) П15

Раённая камісія па падрыхтоўцы да выдання дадатка да кнігі «Памяць. Асіповіцкі раён”:

А.В. Шаўлюга — нам. старшыні райвыканкама — старшыня камісіі, В.Л. Логвін (намеснік старшыні камісіі), Ж.В. Сандрас (сакратар камісіі), П.С. Качановіч, І.А. Раманчук, Дз.В. Саўрыцкі, Ю.А. Сцяпанаў, А.М. Торбін, А.Г. Хлус.

1115 Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Асіповіцкага раёна: Салдты Перамогі: дадатак да кнігі.-Мінск:В.Хурсік.2015.-72 с.; 2 фотаздымкі.

ISBN 978-985-7025-43-5

Кніга з’яуляецца дадаткам да асноунай кнігі «Памяць. Асіповіцкі раен»,  якая пабачыла свет у выдавецтве БЕЛТА у 2002 годзе (ISBN 978-985-6302-36-6).

Змешчаны спісы воінау, якія загінулі пры вызваленні раена. і чагінуўшых воінау-землякоу.

УДК 947.67 ББК 63.3(4Беі)

© Валянціна Логвін, укладанне, 2015

© Віктар Хурсік, афармленне, 2015

Змест

Уступнае слова………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

Воіны Чырвонай Арміі. якія загінулі пры абароне і вызваленні раёна і пахаваныя на яго тэрыторыі………………5

Воіны-землякі. якія загінулі ці прапалі без вестак на франтах Вялікай Айчыннай вайны ў 1941-1945 гг. ………..39

Імянны паказальнік…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63