кніга Памяць-2002

на страницу Памяти

Гiсторыка-
дакументальныя
хронiкi
гарадоў i раенаў
БЕЛАРУСi

____________________________________________

шматтомнае
выданне
ствараецца
паводле
рашэння
ўрада
рэспублiкi
БЕЛАРУСЬ

 

ПАМЯЦЬ

АСIПОВIЦКI РАЁН

МІНСК
БЕЛТА
2002

УДK 947.6
ББК 63.3 (4 Бен)
П I5

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ:
Г.К.КІСЯЛЁЎ (галоўны рэдактар выдавецкага цэнтра БЕЛТА),
П.С.КАЧАНОВІЧ, Б.В.УЛЬЯНКА, М.П.ХОБАТАЎ, В.У.ХУРСІК, В.У.ШЧЭЦЬКА

РАЁННАЯ КАМІСІЯ ПА СТВАРЭННІ
ГIСТОРЫКА-ДАКУМЕНТАЛЬНАЙ ХРОНІКІ:

В.У.ШЧЭЦЬКА (старшыня райвыканкома — старшыня камісіі),
А.У.ТАМАШЭЎСКІ (намеснік старшыні камісіі), П.С.КАЧАНОВІЧ (сакратар камісіі), У.П.ЗОРЫН, Ю.В.КЛЕВАНЕЦ, В.А.КУЛАКОЎ, Дз.В.САЎРЬІЦКІ, С.А.СЕМЯНЦОЎ, І.А.ТОЎСЦIК, У.І.ШАЎЧЭНКА

АРГАНІЗАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫ ЦЭНТР
ПА ВЫДАННІ ГІСТОРЫКА-ДАКУМЕНТАЛЬНЫХ ХРОНІК ПАМЯЦІ МІНІСТЭРСТВА ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ:

Б.В.УЛЬЯНКА (кіраўнік цэнтра), У.І.ЛЕМЯШОНАК (галоўны рэдактар),
М.З.БАШЛАКОЎ (галоўны метадыст), Р.А.ЧАРНАГЛАЗАВА (рэдакгар)

Укладалыйкі:
П.С.КАЧАНОВІЧ, В.У.ХУРСІК

Мастак
Э.Э.ЖАКЕВІЧ

Распрацоўка мастацка-тэхнічнага афармлення серыі В.А.РАГАЛЕВІЧА

 

ISBN 985-6302-36-6                                                                                                                                                                       © БЕЛТА, 2002