Они вернулись победителями

На франтах Вялікай Айчыннай вайны і ў партызанах змагаліся з ворагам тысячы сыноў і дачок Асіповіцкай зямлі. Парознаму склаўся іх ваенны лёс: хтосьці прайшоў франтавымі дарогамі з першых дзён вайны да апошніх, для іншых фронт закончыўся праз месяцдругі зза ранения ці па нейкіх іншых прычынах, шмат нашых землякоў навечна спачылі ў зямлі розных краін Еўропы. Але кожны з тых, хто дажыў і не дажыў да пераможнага мая 1945га, унёс свой важкі ўклад у агульную справу Перамогі.
Раённая камісія па падрыхтоўцы кнігі «Памяць» імкнулася сабраць звесткі і назваць на старонках кнігі не толькі загінуўшых і прапаўшых без вестак воінаўземлякоў, але і тых, хто вярнуўся з вайны дадому. Спіс іх прыводзіцца ніжэй. На жаль, пра паўнату яго гаварыць цяжка: занадта позна стаў складацца такі спіс. 3за напластаванняў часу і іншых абставін далёка не ўсе нашы землякіфрантавікі трапілі сюды. Няхай за гэта выбачаюць нас ветэраны і іх родныя. Усім ім — хто дажыў да нашых дзён і каго ўжо няма сярод нас, хто названы і не названы тут, аднолькава шчырая ўдзячнасць і нізкі паклон ад нашчадкаў.

АБАКШОНАК Мікалай Мікалаеніч, маёр, Калінінскі, 1ы Прьібалтыйскі, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі (двойчы), медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй»*, «За перамогу над Японіяй».
АБРАМОВІЧ Віктар Сцяпанавіч, н. у 1921, сяржант, 1, 2 і 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
АБРАМЧЫК Міхаіл Іванавіч, н. у 1912, радавы, партыэанскі атрад «Непераможны» 3й Мінскай брыгады, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
АДАКІМЧЫК Аляксандр Іванавіч, н. у 1912, партызан атрада № 210 імя І.В.Сталіна Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, «Знак Пашаны», медалём «За перамогу над Германіяй».
СТРАНИЦА 328
АДЗІНЕЦ Васіль Барысавіч, н. у 1923, лейтэнант, Волхаўскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
АДЗІНЦОУ Васіль Дзмітрыевіч, н. у 1919 у в. Хварасцянка Куркінскага рна Тульскай вобл., партызан брыгады № 161 імя Р.І.Катоўскага, стар
‘ Тут і далей назва медаля «За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне 1941 — 1945 гг.» даецца скарочана.
1941 — 1945
шы сяржант, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
АКСЁНАЎ Васіль Іларыёнавіч, н. у 1926, малодшы сяржант, разведчык, 1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За вызваленне Прагі», «За перамогу над Германіяй».
АЛЕКСАНДРОЎ Мікалай Ціханавіч, н. у 1915, радавы, Заходні фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, медалём «За перамогу над Германіяй».
АЛЬХАВЕЦ Сямён Міронавіч, камісар партызанскага атрада імя С.М.Кірава брыгады Р.І.Катоўскага, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі (двойчы), медалём «За перамогу над Германіяй».
АЛЬХОВІК Барыс Карпавіч, н. у 1924 у в. Брыцалавічы Асіповіцкага рна, 1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
АЛЬХОВІК Канстанцін Ігнатавіч, н. у 1910 у в. Брыцалавічы Асіповіцкага рна, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
АЛЬХОВІК Павел Ігнатавіч, н. у 1923 у в. Брыцалавічы Асіповіцкага рна, партызан атрада № 211 імя К.К.Ракасоўскага Асіповіцкага злучэння, малодшы сяржант, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «Завызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
АЛЬХОВІК Фёдар Піліпавіч, н. у 1923 у в. Брыцалавічы Асіповіцкага рна, партызанскі атрад № 211 імя К.К.Ракасоўскага Асіповіцкага злучэння, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
АЛЬШАНІК Мацвей Сцяпанавіч, н.уІЭІЗув. Ясень Асіповіцкага рна, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
АЛЯКСЕЕНКА Міхаіл Іларыёнавіч, н. у 1920, старшы сяржант, 1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
АЛЯКСЕЙЧЫК Віктар Сямёнавіч, н. у 1915, камандзір дывізіёна, Заходні, Калінінскі, Бранскі, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Аляксандра Неўскага, медалямі «За абарону Масквы», «За перамогу над Германіяй».
АЛЯКСЕЙЧЫКАЎ Ціт Максімавіч, н. у 1909, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
АМЯЛЬЧЭНЯ Сямён Якаўлевіч, н. у 1925, радавы, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны.
АНАНЬЕЎ Аляксандр Сідаравіч, н. у 1923, малодшы сяржант, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
АНДРЫЕВІЧ Георгій Іванавіч, н. у 1925, радавы, партызанскі атрад 1й Бабруйскай брыгады, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
АРАХОЎСКАЯ Ніна Сцяпанаўна, н. у 1924, на ст. Верайцы Асіповіцкага рна, партызанскі атрад імя
В.М.Молатава 2й Мінскай брыгады, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
АРЛОЎ Анатоль Іванавіч, н. у 1923 у Віцебску, маёр, Заходні, Калінінскі, Цэнтралъны, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
АРЛОЎ Андрэй Іосіфавіч, н. у 1923 у г. Асіповічы, партызан атрада імя А.С.Шашуры 2га Мінскага злучэння, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайньг II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
АРЦЫМОВІЧ Ганна Іосіфаўна, н. у 1921, старшына медслужбы, хірургічная сястра, ПаўднёваЗаходні, Сталінградскі франты, узнагароджана ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, Кастрычніцкай Рэвалюцыі, медалямі «За баявыя заслугі» (двойчы), «За абарону Сталінграда», «За абарону Кіева», «За вызваленне Прагі», «За перамогу над Германіяй».
АРЦЮШЧЫК Іван Андрэевіч, н. у 1926, радавы, партызанскі атрад № 211 імя К.К.Ракасоўскага Асіповіцкага злучэння, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
АСЕЦКІ Людвіг Браніслававіч, н. у 1912 у в. Затон Светлагорскага рна Гомельскай вобл., Заходні, ПаўночнаЗаходні, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырво
328
Яны вярнуліся пераможцамі
най Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
АСОЎСКІ Кіяфаш Уладзіміравіч, н. у 1923, старшы сяржант, 1ы і 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
АСТАПОВІЧ Мікалай Сцяпанавіч, н. у 1924, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «Заўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
АСТАШКІН Міхаіл Сцяпанавіч, н. у 1926, радавы, 1ы Беларускі фронт, удзельнік Парада Перамогі ў Маскве ў 1945, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
АСТРОЎСКІ Іван Маркавіч, н. у 1925, радавы,
2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «Заўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
АЎСЯНІКАЎ Мікалай Акімавіч, н. у 1919, старшына, 1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Берліна», «За вызваленне Прагі», «За перамогу над Германіяй».
АХРЭМЕНКА Сяргей Лукіч, н. у 1919, радавы, Паўднёвы, Сцяпны, 2і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі (двойчы), Славы III ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
БАБІЦКІ Сцяпан Браніслававіч, н. у 1912, сяржант, 134я стралковая дывізія, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
БАБКОЎ Аляксандр Сямёнавіч, н. у 1921, радавы, 1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, Славы III ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
БАГДАНАЎ Уладзімір Рыгоравіч, н. у 1915, радавы, Заходні, 2і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
БАГДАНОВІЧ Васіль Васільевіч, н. у 1923, сяржант, 1ы і 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі (тройчы), медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
БАГДАНОВІЧ Дзмітрый Мікітавіч, н. у 1924, старшына роты, 1 і 2, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «Заўзяцце Будапешта».
БАГДАНОВІЧ Іван Сямёнавіч, н. у 1926, радавы, партызанскі атрад № 213 «За Савецкую Беларусь», 1, 2, 3і Беларускія франты, узнагароджаны
Я
М.С.Асташкін.
І.С.Багдановіч.
ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
БАГДАНОВІЧ Лізавета Раманаўна, н. у 1917, радавая, партызанка атрада № 211 імя К.К.Ракасоўскага Асіповіцкага злучэння, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.
БАГДАНОВІЧ Міхаіл Фёдаравіч, н. у 1924, радавы, 2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
БАГДАНОВІЧ Фслікс Раманавіч, н. у 1913, радавы, партызан атрада № 210 імя І.В.Сталіна Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За адвагу».
БАДЗЮКОЎ Уладзімір Цімафеевіч, н. у 1922, Цэнтральны фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За адвагу».
БАЙКО Іван Лявонцьевіч, н. у 1920, радавы,
1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Славы III ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
БАЛВАНОВІЧ Уладзімір Пятровіч, н. у 1924, радавы, 2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
БАЛОЦЬКА Ілья Рыгоравіч, н. у 1922, сяржант, партызанскі атрад імя Ф.Э.Дзяржынскага, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
БАЛТАК Генадзь Васільевіч, падпалкоўнік, Заходні, Цэнтральны, 1ы Беларуси франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі.
БАНДАРЭНКА Уладзімір Мікалаевіч, кіраўнік падпольнай арганізацыі, узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонай Зоркі, Працоўнага Чырвонага Сцяга (двойчы).
329
1941 — 1945
БАРАЗНА Іван Нічыпаравіч, н. у 1911, камандзір аддзялення, 1ы і 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, «Знак Пашаны», медалямі «За баявыя заслугі», «За працоўную доблесць», «За перамогу над Германіяй».
БАРАЗНА Іван Яфімавіч, н. у 1925, сяржант, 1ы Беларускі, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Славы III ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
БАРАЗНА Павел Яфімавіч, н. у 1923, радавы, партызанскі атрад № 211 імя К.К.Ракасоўскага Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
БАРАЗНА Рыгор Нічыпаравіч, н. у 1915, камандзір партызанскага атрада № 211 імя К.К.Ракасоўскага Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга (двойчы), Кастрычніцкай Рэвалюцыі.
БАРАЗНА Уладзімір Аляксеевіч, н. у 1919, сяржант, 1ы і 2і Беларускія, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны ‘I ступені, медалём «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Берліна».
БАРАЗНА Уладзімір Міхайлавіч, н. у 1923, радавы, партызанскі атрад № 211 імя К.К.Ракасоўскага Асіповіцкага злучэння, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
БАРАНАВА Ганна Дзмітрыеўна, н. у 1918, партызанскі атрад № 211 імя К.К.Ракасоўскага Асіповіцкага злучэння, узнагароджана ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
БАРАНАЎ Іосіф Барысавіч, н. у 1924, радавы,
1ы Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «Заўзяцце Кёнігсберга».
БАРАНОЎСКІ Альберт Паўлавіч, н. у 1926, старшына, партызанскі атрад № 212 імя
С.С.Сумчанкі Асіповіцкага злучэння, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі.
БАРДАЧОЎ Міхаіл Ягоравіч, н. у 1925, старшына, 1ы Украінскі, 2і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, Славы III ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «Заўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
БАРОДЗІН Міхаіл Сцяпанавіч, н. у 1916, радавы, партызанскі атрад імя М.А.Шчорса 3й Мінскай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.
БАРСУК Уладзімір Рыгоравіч, н. у 1922, лейтэнант медслужбы, партызанскі атрад імя Астроўскага брыгады Суворава, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
БАРТАШЭВІЧ Сцяпан Ігнатавіч, н. у 1909, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
БАРШЧЭЎСКІ Фёдар Іосіфавіч, н. у 1924, малодшы сяржант, Заходні, 2і Беларускі франты, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу» (двойчы), «Заўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
БАРЫЧЭЎСКІ Канстанцін Васільевіч, н. у 1913, палкоўнік, ПаўночнаЗаходні, Заходні, 1ы Беларускі, 1, 2, 3і Прыбалтыйскія франты, узнагароджаны
А.А. і М.С.Басанавы.
330
Яны вярнуліся пераможцамі
ордэнамі Чырвонага Сцяга (двойчы), Чырвонай Зоркі (двойчы), медалём «За ўзяцце Берліна».
БАСАНАВА Марыя Станіславаўна, н. у 1919, сувязная Асіповіцкай ВАГ, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, 6 медалямі.
БАСАНАЎ Аляксандр Акімавіч, н. у 1915, капітан, 1ы і 3і Беларускія, 1, 3, 4ы Украінскія, Бранскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонага Сцяга,Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі» (двойчы), «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна».
БАТУРА Мікалай Іванавіч, н. у 1922, старшы сяржант, 1ы і 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За ўзяцце Прап», «За перамогу над Германіяй».
БАТУРА Мікалай Паўлавіч, н. у 1926, радавы,
2і Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
БЕЙМАНАЎ Піліп Фёдаравіч, н. у 1916, старшы сяржант, Заходні, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
БЕЛАЗЁР Кірыл Андрэевіч, н. у 1913, партызанскі атрад № 2 2й Мінскай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
БЕЛАХВОСТ Міхаіл Цімафеевіч, н. у 1910, камандзір узвода партызанскага атрада № 309 1мя С.М.Кірава, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
БЕЛАХВОСТАЎ Дзмітрый Іванавіч, н. у 1920, Ленінградскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
БЕЛАЯ Аляксандра Аляксандраўна, н. у 1923, сувязная партызанскага атрада № 211 імя К.К.Ракасоўскага Асіповіцкага злучэння, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
БЕЛЫ Павел Іосіфавіч, н. у 1910 у в. Ясень Асіповіцкага рна, 1я Асіповіцкая партызанская брыгада, узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй», «20 гадоў перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне».
БЕЛЬЧЫКАЎ Віктар Фёдаравіч, н. у 1924, лейтэнант, 1ы і 2і Прыбалтыйскія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
БЕРЗІНА Ірына Георгіеўна, н. у 1921, 1ы Беларускі фронт, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
БЮХ Карл Ігнатавіч, н. у 1923, радавы, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
БЛАЖЭВІЧ Фелікс Іванавіч, н. у 1913, начальнік аператыўнага аддзялення дывізіі, Ленінградскі фронт, у складзе Войска польскага, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, двума ордэнамі Польскай Рэспублікі, медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна».
БЛІЗНЕЦ Аляксандр Міхайлавіч, н. у 1925, сяржант, 1ы Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
БЛІЗНЕЦ Іван Тарасавіч, н. у 1927, малодшы сяржант, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна Асіповіцкага злучэння, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
БЛІЗНЕЦ Міхаіл Лявонавіч, радавы, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені (двойчы), Чырвонай Зоркі, медалём «За адвагу».
БЛІЗНЮК Аляксандр Аляксандравіч, н. у 1920, камандзір узвода партызанскага атрада № 756 12й кавалерыйскай брыгады імя І.В.Сталіна, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
БОНДАР Аркадзь Міхайлавіч, н. у 1915, радавы, партызанскі атрад № 309 імя С.М.Кірава, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені.
БРУШКОЎ Мікалай Міронавіч, н. у 1925, радавы, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Славы III ступені, медалямі «За адвагу» (двойчы), «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.
БРЫКА Пётр Дзям’янавіч, н. у 1926, радавы, 1353ы зенітны артылерыйскі полк асобнай дывізіі проціпаветранай абароны, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
БРЫКАЛЬСКАЯ Станіслава Яўтенаўна, н. у 1925, радавая, партызанка атрада № 212 імя С.С.Сумчанкі Асіповіцкага злучэння, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
БРЫЛЕЎСКІ Віктар Ігнатавіч, н. у 1926, старшы сяржант, 3і Украінскі фронт, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступені.
БУТАР Іван Данілавіч, н. у 1910, яфрэйтар, Цэнтральны, 1ы Беларуси франты, узнагароджаны ордэнамі Айчьшнай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
331
1941 — 1945
В.В.Буракоў.
БУДКОЎ Пётр Піліпавіч, н. у 1922, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна».
БУЗАК Васіль Васільевіч, радавы, Карэльскі, 2і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені.
БУЛГАКАЎ Аляксандр Якаўлевіч, н. у 1914, капітан, КарэлаФінскі, 3і ііы Украінскія, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Савецкага Запаляр’я», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна».
БУЛКА Фёдар Сцяпанавіч, н, у 1923, малодшы лейтэнант, партызанскі атрад імя М.А.ІІІчорса, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
БУРАК Барыс Дзмітрыевіч, н. У 1921, Ленінградскі, Волхаўскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы II і III ступеней, медалямі «За адвагу», «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
БУРАКОЎ Васіль Васільевіч, н. у 1923, палкоўнік, Варонежскі, Сталінградскі, 1, 2, 3і Беларускія, 2і Прыбалтыйскі, Ленінірадскі франты, узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Аляксандра Неўскага, Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі (тройчы), «За службу Радзіме ва Узброеных Сілах СССР» III ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Японіяй».
БУРАЧЭЎСКІ Уладзімір Уладзіміравіч, н. у 1924, малодшы сяржант, 3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
БУРЛЁЎ Пётр Гардзеевіч, н. у 1918, радавы, Бранскі, ПаўночнаКаўказскі, 4ы Украінскі, Варонежскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчын
най вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
БУСЕЛЬ Алена Пятроўна, н. у 1922, радавая, Сталінградскі, Данскі, Заходні, Бранскі, 2і Беларускі франты, узнагароджана ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Сталінграда», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
БЫКАНАЎ Сяргей Дзмітрыевіч, старшы лейтэнант медыцынскай службы, Калінінградскі фронт, узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі» (двойчы), «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
БЫКАЎ Афанасій Васільевіч, н. у 1914, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
БЫКАЎ Вікенцій Абрамавіч, н. у 1921, капітан,
2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступень Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
БЫЧАНОК Пётр Трафімавіч, н. у 1927, малодшы сяржант, партызанскі атрад імя С.М.Будзённага, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступень медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступень «За перамогу над Германіяй».
БЯКМЕЦЬЕЎ Аляксандр Лявонцьевіч, н. у 1924, сяржант, 2і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
БЯЛЯЎСКІ Пётр Цімафеевіч, н. у 1920, сяржант, Ленінградскі, 2і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За абарону Ленінграда», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ВАЛАНКОВІЧ Аляксандр Пятровіч, н. у 1927, радавы, партызанскі атрад № 214 імя М.І.Калініна Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ВАЛАНКОВІЧ Іван Яфімавіч, н. у 1926, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ВАЛНУШКІН Леў Мікалаевіч, н. у 1926, старшына, Ленінградскі, 3і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «Заадвагу», «Забаявыязаслугі», «ЗаўзяццеВены», «За перамогу над Германіяй».
ВАНКЕВІЧ Іосіф Фларыянавіч, н. у 1923, радавы, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ВАРАБЕЙ Павел Васільевіч, н. у 1917, чырвонаармеец, Заходні, ПаўднёваЗаходні, Сталінградскі,
332
Яны вярнуліся пераможцамі
3і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, Славы III ступені, медалямі «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».
ВАРАБ’ЁЎ Васіль Маркавіч, н. у 1924, старшына,
1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Славы III ступені,
іедалямі «За адвагу», «Заўзяцце Берліна», «Завызваленне Прагі», «За перамогу над Германіяй».
ВАР АКСА Іван Сцяпанавіч, н. у 1925, радавы,
2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны И ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ВАР АКСА Фёдар Піліпавіч, н. у 1914, радавы,
2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ВАСІЛЕНКА Пётр Пятровіч, н. у 1920, радавы, Заходні, Калінінскі, 2і Беларуси франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За адвагу».
ВАСІЛЬЕЎ Сяргей Кірылавіч, н. у 1925, старшы сяржант, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, медалямі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «Заўзяцце Кёнігсберга», «Заўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ВАСЬКО Аляксандр Емяльянавіч, н. у 1914, радавы, 2і Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы II і III ступеней, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ВАСЬКОВІЧ Міхаіл Васільевіч, н. у 1925, радавы, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айъшнай вайны II сгупені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ВАСЮХНОЎ Сяргей Васільевіч, н. у 1920, маёр, ПаўднёваЗаходні, Бранскі, Сталінградскі, 2і і 4ы У краінскія франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Вены», «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
ВЕЙДЭ Вара Аляксееўна, н. у 1921, радавая, 3і Беларуси фронт, узнагароджана ордэнамі Айчыннай зайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За башыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ВЕЛЬГІН Аляксандр Сцяпанавіч, Заходні, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі (двойчы), «едалём «За перамогу над Германіяй».
ВЕПРАНЦАЎ Васіль Іванавіч, н. у 1917, старшы лейтэнант, 3І Беларуси, Ленінградскі, Волхаўскі,
1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За абарону Ленінграда», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ВЕРАМЕЙЧЫК Клаўдзія Максімаўна, н. у 1923, радавая, партызанскі атрад № 214 імя
М.І.Калініна Асіповіцкага злучэння, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ВЕРАШЧАГІН Леанід Тарасавіч, н. у 1923, каштан медыцынскай службы, партызанскі атрад № 752 1й Бабруйскай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
ВЕРНІКОЎСКІ Аркадзь Фролавіч, н. у 1923, старшына, партызанскі атрад № 213 «За Савецкую Беларусь» Асіповіцкага злучэння, 3і Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга».
ВЕРНІКОЎСКІ Валянцін Антонавіч, н. у 1927, радавы, партызанскі атрад імя С.М.Кірава Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ВЕРНІКОЎСКІ Іван Іванавіч, н. у 1922, сяржант,
2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы II і III ступеней, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ВЕРНІКОЎСКІ Пётр Ігнатавіч, н. у 1920, радавы, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ВЕРНІКОЎСКІ Сігізмунд Ігнатавіч, н. у 1922, радавы, партызанскі атрад № 215 імя В.І.Леніна Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступень «За ўзяцце Вены», «За перамогу над Германіяй».
ВЕРНІКОЎСКІ Франц Ігнатавіч, н. у 1924, радавы, 2і Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ВІКТОРЧЫК Фёдар Фёдаравіч, н. у 1922, радавы, партызанскі атрад № 213 «За Савецкую Беларусь» Асіповіцкага злучэння, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ВІЛЯНТ Аляксандр Сцяпанавіч, н. у 1918, падпалкоўнік, Сталінградскі, Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі (тройчы), медалямі «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».
ВІСЦЯРОЎСКІ Васіль Дзмітрыевіч, н. у 1912, лейтэнант, 1ы Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалём «За ўзяцце Кёнігсберга».
ВІШНЯК Міхаіл Іванавіч, н. у 1925, сяржант, 2і Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчын
333
1941 — 1945
най вайны I ступені, Славы III ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ВОЛКАЎ Віктар Андрэевіч, н. у 1914, лейтэнант, Заходні фронт, партызанскі атрад імя М.А.Шчорса Арлоўскай вобл., узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
ВОЛКАЎ Мікалай Іванавіч, рэдактар газеты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі (двойчы), медалямі «За абарону Сталінграда», «За абарону Масквы», «За ўзяцце Берліна».
ВОЎК Мікалай Іванавіч, н. у 1919, старшына, 1ы і 2і Беларускіяфранты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ВЫДРЫЧ Дзмітрый Сямёнавіч, н. у 1920, старшы сяржант, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ВЫДРЫЧ Сцяпан Сямёнавіч, н. у 1914, радавы, партызанскі атрад імя К.Я. Варашылава брыгады «Чырвоны сцяг», узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
ВЬШЦЫХОЎСКІ Мікалай Францавіч, н. у 1921, малодшы сяржант, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ВЯЗНІКАЎ Рыгор Аляксандравіч, н. у 1914, камандзір узвода, Заходні, 1ы і 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ВЯРЫГА Іван Антонавіч, н. у 1906, чырвонаармеец, Заходні фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалём «За адвагу».
ГАДЛЕЎСКАЯ Марыя Рыгораўна, н. у 1921, лейтэнант медыцынскай службы, Заходні, 2і Беларускі, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджана ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За перамогу над Германіяй».
ГАДЛЕЎСКІ Уладзімір Сямёнавіч, н. у 1922, палкоўнік, Заходні, 3і Беларускі франты, узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ГАЙБАХ Фёдар Людвігавіч, н. у 1912, чырвонаармеец, партызанскі атрад у Віцебскай вобл., 1ы Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.
ГАЛАМАКА Рыгор Іванавіч, н. у 1914, капітан, ПаўночнаЗаходні, 2, 3, 4ы Украінскія франты, уз
нагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступеш. Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
ГАЛУБОВІЧ Валянцін Рыгоравіч, н. у 1923, старшы сяржант, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступеіч медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй». «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна».
ГАЛЫНСКАЯ Валянціна Гаўрылаўна, н. у 1922. старшы сяржант, 2і Украінскі, Далёкаўсходні франты, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».
ГАНЧАРОНАК Аляксей Фёдаравіч, н. у 1917. радавы, ад’ютант камандзіра Асіповіцкага партызанскага злучэння, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ГАНЧАРОНАК Валянціна Ільінічна, н. у 1923. радавая, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіяа Асіповіцкага злучэння, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ГАНЧАРОНАК Мікалай Дарафеевіч, н. у 1923. радавы, партызанскі атрад № 115 імя В.І.Леніна Асіповіцкага злучэння, 2і Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступеш. медалямі «За адвагу» (тройчы), «За перамогу над Германіяй».
ГАРАДЗЕЦКІ Віктар Міхайлавіч, н. у 1910. радавы, 1ы і 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу» (двойчы), «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ГАРАІІІЧАНКА Павел Пятровіч, падпалкоўнік. Каўказскі, Варонежскі, Далёкаўсходні франты, узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, медалямі «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».
ГАРБАЧЭЎСКІ Афанасій Іванавіч, н. у 1916. палкоўнік, ПаўночнаЗаходні, 2і Прыбалтыйскі, 2і і 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі (двойчы), медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ГАРБУЗ Аляксандр Пятровіч, радавы, Сталінградскі, Паўднёвы, Сцяпны, Варонежскі франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй» і інш.
ГАРБУШЫН Уладзімір Аляксандравіч, н. у 1924, сяржант, 137ы стралковы полк, 102я асобная артбрыгада, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ГАРУЛЬКО Міхаіл Яфімавіч, н. у 1912, радавы, Сталінградскі, ПаўднёваЗаходні, 1ы, 2і
334
Яны вярнуліся пераможцамі
Украінскія, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Сталінграда», «За вызваленне Варшавы», «Заўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ГАРУНЬКО Міхаіл Яфімавіч, н. у 1912, камандзір сапёрнага батальёна, ПаўднёваЗаходні, Сталінградскі, 3і Украінскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За абарону Сталінграда», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ГАЦКО Мікалай Назаравіч, н. у 1924, радавы, партызанскі атрад імя С.С.Сумчанкі Асіповіцкага злучэння, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
ГВОЗДЗЕЎ Аляксей Гаўрылавіч, н. у 1925, старшына, 1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ГЕРАСІМЕНКА Якаў Іванавіч, н. у 1921, Цэнтральны, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ГЕРАСІМОВІЧ Аляксандр Сцяпанавіч,
падпалкоўнік, Заходні, Ленінградскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонага Сцяга, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
ГЕРАСІМОВІЧ Іван Браніслававіч, н. у 1918, малодшы сяржант, 68ы кавалерыйскі полк, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
ГЕРАСІМОВІЧ Міхаіл Іванавіч, н. у 1923, радавы, партызанскі атрад № 211 Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ггупені, медалямі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ГЕРАСІМОВІЧ Міхаіл Якаўлевіч, н. у 1924, радавы, партызанскі атрад «Патрыёт Радзімы» Мінскай вобл., узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
ГЕРАСІМЧЫК Міхаіл Андрэевіч, н. у 1926, садавы, партызанскі атрад № 210 Асіповіцкага злу^«ня, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За верамогу над Германіяй».
ГЕРЧЫК Пётр Максімавіч, радавы, Заходні, Калінінскі, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай чпркі, медалямі «Заўзяцце Кёнігсберга», «Заперашжу над Германіяй».
ГІЛІЦКАЯ Альбіна Віктараўна, н. у 1921, партызанка атрада «Перамога» Асіповіцкага злучэння, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I і II ступеней, «За перамогу над Германіяй».
ГІРЫЛОВІЧ Мікалай Антонавіч, н. у 1909, Заходні, Калінінскі, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонага Сцяга, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За абарону Масквы», «За перамогу над Германіяй».
ГІЯНЦ Леў Арцёмавіч, н. у 1922, малодшы сяржант, 2і Украінскі, 2і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ГЛАДКІХ Іван Дзмітрыевіч, н. у 1922, малодшы лейтэнант, Варонежскі, Сталінградскі, Бранскі, Калінінскі, 2і, 3і Беларускія, 1ы, 2і Прыбалтыйскія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За абарону Сталінграда», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ГЛІБІН Васіль Аляксеевіч, н. у 1917, тэхніклейтэнант 2009га зенітнага артпалка 70й зенітнаартылерыйскай дывізіі, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «Заўзяцце Берліна», «За вызваленне Прагі», «За перамогу над Германіяй».
Былыя партызаны 1й Асіповіцкай брыгады М.Н.Гацко (злева) і С.І.Лукашэвіч (справа) каля хаты Антона і Мальвіны Пятровічаў у в. Казімірава, дзе было месца партызанскай яўкі.
335
1941 — 1945
І.Дз.Гладкіх.
ГЛОТАВА Алена Мікалаеўна, н. у 1924, радавая, партызанскі атрад № 210 Асіповіцкага злучэння, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ГЛОТАЎ Вас іль Васільевіч, намеснік камандзіра Асіповіцкага партызанскага злучэння, узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, 7 медалямі.
ГЛЯВІЦКІ Аляксандр Пятровіч, н. У 1911, капітан, 2і Далёкаўсходні фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Японіяй».
ГЛЯЦЭВІЧ Сцяпан Аляксеевіч, н. у 1909, радавы, 422І стралковы полк, 170я стралковая дывізія, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, двума медалямі «За адвагу», медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ГОЦІН Васіль Васільевіч, н. у 1927, радавы, партызанскі атрад імя Фрунзе брыгады «Чырвоны сцяг» Мінскай вобл., узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ГРЫБАНАЎ Аляксей Пятровіч, н. у 1926, сяржант, 3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
ГРЫБАНКОЎ Аляксандр Цімафеевіч, н. у 1918, старшы лейтэнант, ПаўднёваЗаходні, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».
ГРЫГОР’ЕЎ Анатоль Паўлавіч, н. у 1925, радавы, Ленінградскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «Заадвагу», медалямі «Забаявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ГРЫЗАГЛАЗАЎ Васіль Якаўлевіч, н. у 1924, старшына, Варонежскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступе
ней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ГРЫНЬКО Васіль Іосіфавіч, н. у 1923, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ГРЫНЬКО Васіль Конанавіч, н. у 1913, радавы, партызанскі атрад № 210 Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ГРЫНЬКО Міхаіл Антонавіч, н. у 1921, радавы, партызанскі атрад № 752 Бабруйскай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.
ГРЫШАНОВІЧ Аляксандр Сямёнавіч, н. у 1926, радавы, 3і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ГРЫШАНОВІЧ Дзмітрый Пракоф’евіч, н. у 1922, радавы, 3І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ГРЫШАНОВІЧ Іван Усцінавіч, н. у 1912, радавы, Заходні фронт, партызанскі атрад імя Фрунзе Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
ГРЫШАНОВІЧ Іван Цімафеевіч, н. у 1915, радавы, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, двума медалямі «За адвагу», медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ГРЫШАНОВІЧ Мікалай Іванавіч, н. у 1927, старшы матрос, 2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалямі «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
ГРЫШАНОВІЧ Ніна Максімаўна, н. у 1924, радавая, партызанскі атрад № 212 Асіповіцкага злучэння, узнагароджана ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II етупені, «За перамогу над Германіяй».
ГРЫШАНОВІЧ Фёдар Якаўлевіч, н. у 1925, яфрэйтар, партызанскі атрад № 211 Асіповіцкага злучэння, 2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «Завызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
ГРЫШЧАНКА Васіль Уладзіміравіч, н. у 1915, капітан, Волхаўскі, КарэлаФінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».
336
Яны вярнуліся пераможцамі
ГРЫШЧАНКА Фёдар Іванавіч, н. у 1911, камандзір узвода партызанскага атрада № 210 імя І.В.Сталіна, 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй», «За доблесную працу».
ГУБАШЫН Уладзімір Яфімавіч, н. у 1925, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ГУДЗЬ Андрэй Панфілавіч, н. у 1921, сяржант, 48ы гвардзейскі стралковы полк, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За адвагу».
ГУЛЯЕЎ Аляксандр Паўлавіч, н. у 1926, радавы, 3і Беларускі, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ГУЛЯЕУ Канстанцін Сцяпанавіч, н. у 1922, радавы, Бранскі, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
ДАБРЫНЕЎСКІ Пётр Іванавіч, н. у 1927, сяржант, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна Асіповіцкага злучэння, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ДАВЫДАЎ Фёдар Іванавіч, н. у 1922, малодшы лейтэнант, Волхаўскі, Сталінградскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».
ДАНІЛАЎ Пётр Рьноравіч, н. у 1914, старшына, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ДАРАГАНАЎ Пётр Мацвеевіч, н. у 1923, старшына, Сцяпны, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ДАШУК Іван Фёдаравіч, н. у 1923, малодшы сяржант, партызанскі атрад № 212 Асіповіцкага злучэння,
1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ДЖЭВОЎСКІ Эдуард Іванавіч, н. у 1913, начальнік артзабеспячэння, ПаўднёваЗаходні, Калінінскі, Заходні франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
ДЗЕНІСЕНКА Іван Ігнатавіч, н. у 1929, старшына, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
Ф.І.Давыдаў. М.А.Дзячэнка.
ДЗІВАК Анатоль Іванавіч, н. у 1927, старшына,
2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «Заадвагу», «Заўзяцце Кёнігсберга», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
ДЗІВАК Нічыпар Фадзеевіч, н. у 1902, радавы, 1ы Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медалямі «За адвагу», «Заўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ДЗМІТРЫЧЭНКА Сцяпан Прохаравіч, намеснік камандзіра дывізіёна, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, трыма ордэнамі Чырвонай Зоркі.
ДЗЯРАГА Аляксей Мікалаевіч, н. у 1925, старшына, 3і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медалямі «За адвагу», двума медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Будапешта», «За ўзяцце Вены», «За вызваленне Прагі», «За перамогу над Герман іяй».
ДЗЯРУПН Іван Мацвеевіч, н. у 1916, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «Завызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ДЗЯЧЭНКА Мікалай Аляксеевіч, н. у 1923, старшына, Закаўказскі, 1ы Беларускі, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «Забаявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ДОМНІЧ Хаім Зелікавіч, н. у 1922, радавы, разведчык партызанскага атрада імя Р.І.Катоўскага Пінскага злучэння, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
ДОМСКІ Данііл Сцяпанавіч, н. у 1918, радавы, 1я Польская армія, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, чатырма польскімі баявымі ўзнагародамі, медалём «За перамогу над Германіяй».
12. Зак. 3129.
337
1941 — 1945
І.Л.Доўгаль. Р.І.Драмарацкі.
з
ЕГі
В.Б.Дрывіцкі.
ДОЎГАЛЬ Іван Лявонцьевіч, н. у 1919, сяржант, Заходні, Калінінскі, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Працоўнага Чырвонага Сцяга, «Знак Пашаны», медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Герман іяй».
ДОЎГАЛЬ Міхаіл Дзям’янавіч, н. у 1922, сяржант, камандзір узвода, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ДРАГУН Пётр Раманавіч, н. у 1929, радавы, Сталінградскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Кіева», «За абарону Сталінграда».
ДРАМАРЭЦКІ Рыгор Ігнатавіч, н. у 1919, падпалкоўнік, Ленінградскі, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За ўзяцце Кёнігсберга», «Заўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ДРЫВІЦКІ Валянцін Браніслававіч, н. у 1923, сяржант, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі,
медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ДРЭНЬ Мікалай Іванавіч, н. у 1925, радаві партызанскі атрад № 277, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ДУБІНА Міхаіл Лявонцьевіч, н. у 1918, старшына, ПаўночнаЗаходні фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ДУБІНЧЫК Іван Аляксеевіч, н. у 1911, радавы.
1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ДУБІНЧЫК Канстанцін Васільевіч, н. у 1916. радавы, 127ы асобны стралковы пагранічны полк, партызанскі атрад імя А.Я.Пархоменкі, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
ДУБІНЧЫК Канстанцін Іванавіч, н. у 1917, лейтэнант, Цэнтральны фронт, партызанскі атрад імя К.Я.Варашылава, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
ДУБІНЧЫК Леанід Леанідавіч, н. у 1926, радавы, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу» (двойчы), «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
ДУБІНЧЫК Фёдар Сямёнавіч, н. у 1910. удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, «Знак Пашаны» .
ДУДКО Іван Емяльянавіч, н. у 1918, радавы, Паўднёвы фронт, узнагароджаны ордэнам Славы III ступені.
ДУДКО Фёдар Паўлавіч, н. у 1917, старшы лейтэнант, Ленінградскі, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ЕРМАКОВА Вікторыя Міхайлаўна, н. у 1921.
3і Беларускі, Цэнтральны франты, старшы сяржант, узнагароджана ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
ЕРМАКОЎ Іван Мікалаевіч, н. у 1923, старшы сяржант, Цэнтральны, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
338
1941 — 1945
I. Л. Доўгаль. РІдрамарацкі.
В.Б.Дрывіцкі.
ДОЎГАЛЬ Іван Лявонцьевіч, н. у 1919, сяржант, Заходні, Калінінскі, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Працоўнага Чырвонага Сцяга, «Знак Пашаны», медалям! «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ДОЎГАЛЬ Міхаіл Дзям’янавіч, н. у 1922, сяржант, камандзір узвода, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ДРАГУН Пётр Раманавіч, н. у 1929, радавы, Сталінградскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Кіева», «За абарону Сталінграда».
ДРАМАРЭЦКІ Рыгор Ігнатавіч, н. у 1919, падпалкоўнік, Ленінградскі, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За ўзяцце Кёнігсберга», «Заўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ДРЫВІЦКІ Валянцін Браніслававіч, н. у 1923, сяржант, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі,
медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу нал Герман іяй».
ДРЭНЬ Мікалай Іванавіч, н. у 1925, радавы партызанскі атрад № 277, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, медалям! < За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй». ДУБІНА Міхаіл Лявонцьевіч, н. у 1918, старшына, ПаўночнаЗаходні фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу». ДУБІНЧЫК Іван Аляксеевіч, н. у 1911, радавы. 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалям! «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй». ДУБІНЧЫК Канстанцін Васільевіч, н. у 1916. радавы, 127ы асобны стралковы пагранічны полк, партызанскі атрад імя А.Я.Пархоменкі, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй». ДУБІНЧЫК Канстанцін Іванавіч, н. у 1917, лейтэнант, Цэнтральньг фронт, партызанскі атрад імя К.Я.Варашылава, узнагароджаны ордэнам! Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй». ДУБІНЧЫК Леанід Леанідавіч, н. у 1926, радавы, 1ьг, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу» (двойчы), «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй». ДУБІНЧЫК Фёдар Сямёнавіч, н. у 1910, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, «Знак Пашаны». ДУДКО Іван Емяльянавіч, н. у 1918, радавы, Паўднёвы фронт, узнагароджаны ордэнам Славы III ступені. ДУДКО Фёдар Паўлавіч, н. у 1917, старшы лейтэнант, Ленінградскі, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам! Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй». ЕРМАКОВА Вікторыя Міхайлаўна, н. у 1921, 3і Беларуси, Цэнтралъны франты, старшы сяржант, узнагароджана ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі». ЕРМАКОЎ Іван Мікалаевіч, н. у 1923, старшы сяржант, Цэнтралъны, 3І Беларуси франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй». 338 Яны вярнуліся пераможцамі ЕРМАЧЭНКА Павел Пракопавіч, н. у 1916, радавы, Далёкаўсходні фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. ЕРМАШЭНКА Андрэй Цімафеевіч, н. у 1912, Бранскі, Цэнгральны, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй». ЕРМІШАЎ Віктар Васільевіч, н. у 1926 у в. Птушычы Асіповіцкага рна, Сталінградскі, Заходні, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі. ЕЎДАКІМОВІЧ Міхаіл Ільіч, н у 1926, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй». ЕЎДАКІМОВІЧ Фёдар Паўлавіч, н. у 1923, радавы, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй». ЖАЛЯЗНЯК Павел Цімафеевіч, н. у 1925 у в. Аскопаўка Бярэзінскага рна Мінскай вобл., радавы, 3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За адвагу». ЖАЛЯЗНЯКОЎ Павел Іванавіч, праходзіў службу з 1941 па 1945 у Мурманску і Архангельску, старшы оперупаўнаважаны аператыўнага пункта чыгункі, узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй». ЖДАНОВІЧ Анатоль Антонавіч, н. у 1919, фельчар батальёна, ПаўднёваЗаходні, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, «Знак Пашаны». ЖДАНОВІЧ Валянціна Міхайлаўна, н. У 1923 у м. Ільінскае Яраслаўскай вобл., ПаўночнаЗаходні, 3і Беларускі франты, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй». ЖДАНОВІЧ Дамінік Антонавіч, н. у 1920, малодшы сяржант, Ленінградскі фронт, узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі». ЖДАНОВІЧ Іосіф Адамавіч, камандзір роты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі. ЖОЛУДЗЕЎ Мікалай Іванавіч, н. у 1926, радавы, 1ы Прыбалтыйскі, 3і Беларускі, 1ы Далёкаўсходні франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, двума ордэнамі «Знак Папины» , медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй». ЖОРАЎ Рыгор Аляксандравіч, н. у 1925 у в. Вяззе Асіповіцкага рна, малодшы сяржант, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу». ЖОРАЎ Сідар Іванавіч, н. у 1912, радавы, Волхаўскі, Ленінградскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі. ЖУК Аляксей Уладзіміравіч, н. у 1924 у в. Навасёлкі Асіповіцкага рна, радавы, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна Асіповіцкага злучэння, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй». ЖУК Мікалай Паўлавіч, н. у 1910 у в. Жыцін Асіповіцкага рна, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй». ЖУК Міхаіл Адамавіч, н. у 1922 у в. Смык Асіповіцкага рна, сяржант, 1ы, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу» (двойчы), «За ўзяцце Кёнігсберга». ЖУК Павел Януаравіч, н. у 1924 у в. Стараселле Асіповіцкага рна, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медалямі «За доблесную працу», «За перамогу над Германіяй». ЖУКАВЕЦ Аляксандр Сяргеевіч, н. у 1923, артылерыст, 87ы артылерыйскі полк, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы II і III ступеней, медалём «За баявыя заслугі». ЖУКАЎ Кірыл Самойлавіч, Заходні фронт, Клятнянскі партызанскі атрад, узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, Славы III ступені, медалямі «Заадвагу», «Забаявыязаслугі», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй». ЖУКАЎ Мікалай Емяльянавіч, н. у 1923 у с. Коенск Новасібірскай вобл., капітан, Бранскі, 2і Прыбалтыйскі, 2і, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй». ЖУКОЎСКІ Аляксандр Іосіфавіч, н. у 1923 у в. Паташня Асіповіцкага рна, радавы, партызанскі атрад X? 215 імя У.І.Леніна Асіповіцкага злучэння, 1ы, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй». ЖУРАВЕЛЬ Аляксандр Міхайлавіч, н. у 1922 у в. Рудня Пухавіцкага рна Мінскай вобл., радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй». ЖУРАЎЛЁЎ Канстанцін Рыгоравіч, н. у 1923 у в. Воскава Смаленскага рна Смаленскай вобл., капітан, 3і Украінскі, 1ы Беларуси франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, 339 1941 — 1945 С, ‘ 4 Гь#ч,1 А.Ф.Жывоў. П.І.Жыла. У.А.Загароўскі. І.П.Жырны. медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй». ЖЫВАТОЎСКІ Мікалай Іванавіч, н. у 1920 у с. Станка Палтаўскай вобл., старшы сяржант, ПаўднёваЗаходні, Калінінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «Заўзяцце Берліна», «Заперамогу над Германіяй». ЖЫВОЎ Аляксей Фёдаравіч, н. у 1920 у с. Шрагова Цвярской вобл., маёр, ПаўночнаЗаходні, Ленінградскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі (тройчы), медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй». ЖЫЛА Пётр Іванавіч, н. у 1914, Заходні, 3і Беларускі, Далёкаўсходні франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі». ЖЫЛКО Міхаіл Іосіфавіч, н. у 1926 у в. Застаўе Капыльскага рна Мінскай вобл., радавы, партызанскі атрад імя Жданава Баранавіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй». ЖЫЛЬЦОЎ Мікалай Сцяпанавіч, н. у 1922 у в Фядорхава Яраслаўскай вобл., старшы сяржант, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За адвагу». ЖЫРНЫ Іосіф Паўлавіч, н. у 1917 у с. Собіч Сумскай вобл., капітан, ПаўднёваЗаходні, Калінінскі. Бранскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зорю, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй». ЗАБАРОНАК Васіль Вікенцьевіч, н. у 1922 радавы, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнам Славы III ступені. ЗАБАЎСКІ Мікалай Мікалаевіч, н. у 1924 у в Вязычын Асіповіцкага рна, партызанскі атрад Асіповіцкага злучэння, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступеш. медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй». ЗАБАЎСКІ Уладзімір Пятровіч, н. у 1924 у в Матавіла Асіповіцкага рна, радавы, партызанская брыгада № 277 імя Ізоха Кіраўскага рна, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй». ЗАГАРОЎСКІ Васіль Якаўлевіч, н. у 1925 у в Леніна Асіповіцкага рна, спецгрупа партызанскага атрада Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі». ЗАГАРОЎСКІ Уладзімір Аляксеевіч, н. у 1924 у в. Верайцы Асіповіцкага рна, радавы, Забайкалье, фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі». ЗАГРАБЕЛЬНЫ Рыгор Савельевіч, н. у 1923 > в. Каўтуноўка Чарнігаўскай вобл., старшы сяржант Варонежскі, Ленінградскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, Чырвонай Зоркі.
ЗАДОЙКА Уладзімір Патапавіч, н. у 1922 у в Маскалёўка Вінніцкай вобл., радавы, 1ы, 4ы Украінскія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
ЗАЙЦАЎ Дзмітрый Іванавіч, н. у 1914, каштан 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчьшнай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЗАРАНКА Аркадзій Ільіч, н. у 1924 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, партызанскі атрад імя К.Я.Варашылава брыгады «Чырвоны сцяг», узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За баявыя заслугі».
ЗАХАРОНАК Міхаіл Піліпавіч, н. у 1907. падпалкоўнік, Бранскі, 3і Украінскі франты, узнагарод
340
Яны вярнуліся пераможцамі
жаны ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, Залатым і Сярэбраным крыжамі Полыіічы, медалём «За вызваленне Варшавы».
ЗАЯЦ Сяргей Мікалаевіч, н. у 1924 у в. Жорнаука Асіповіцкага рна, сяржант, 2і, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЗБАНОК Сяргей Паўлавіч, санінструктар, 3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Славы III ступені.
ЗЕЛЯНЦОЎ Мікалай Андрэевіч, н. у 1921, радавы, Волхаўскі, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ЗІНАВЕНКА Аркадзій Васільевіч, н. у 1923 у в. Лазовае Асіповіцкага рна, партызанскі атрад «Полымя» Пухавіцкага рна, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.
ЗІНКЕВІЧ Вікенцій Вікенцьевіч, н. у 1915 у в. Жукаўка Асіповіцкага рна, сяржант, 134ы стралковы полк, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ЗІНОЎЕЎ Аляксей Іванавіч, н. у 1925 у в. Конахаўка Смаленскай вобл., старшы сяржант, 1ы, 2І,
3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ЗІНЬКЕВІЧ Анатоль Васільевіч, н. у 1922 у в. Лучыцы Асіповіцкага рна, партызан атрада № 211 імя К.К.Ракасоўскага Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «Заўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ЗЛОБІЧ Аляксандр Аляксандравіч, н. у 1913 у в. Цэль Асіповіцкагарна, радавы, 3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Працоўнага Чырвонага Сцяга, «Знак Пашаны».
ЗЛОБІЧ Аляксандр Іванавіч, н. у 1922 у в. Цэль Асіповіцкага рна, сувязны партызанскага атрада імя Панамарэнкі Асіповіцкага злучэння, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ЗЛОБІЧ Піліп Ануфрыевіч, н. у 1913 у в. Цэль Асіповіцкага рна, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ЗОРЫН Уладзімір Паўлавіч, н. у 1909 у с. Шурма Кіраўскай вобл., падпалкоўнік, Заходні фронт, кіраўнік аператыўнай групы ва Ушацкім рне Віцебскай вобл., узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені (двойчы), Чырвонай Зоркі, медалямі «Заадвагу», «Забаявыя заслугі», «Парты
зану Айчыннай вайны» I ступені, «За абарону Масквы».
ЗУБАРЫК Уладзімір Аляксандравіч, радавы, Заходні, Бранскі, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Славы III ступені.
ЗУБЕЦ Піліп Аляксандравіч, камандзір дывізіёна, Заходні фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
ЗУБОВІЧ Мікалай Віктаравіч, н. у 1923, партызан брыгады № 161 імя Р.І.Катоўскага, узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЗУЕЎ Аляксандр Васільевіч, н. у 1925, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ЗЯБЛІКАЎ Сцяпан Сцяпанавіч, н. у 1915, маёр, Сталінградскі, 2і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі».
ІВАНЕНКА Пётр Лукіч, н. у 1921 у в. Уцянка Даваленскага рна Новасібірскай вобл., старшына, Цэнтралъны, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ІВАНОВА Зінаіда Лявонцьеўна, н. у 1921 у в. Зялёная Дубрава Старадарожскага рна Мінскай вобл., мал. лейтэнант, Бранскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ІВАНОВА Любоў Ануфрыеўна, н. у 1923 у в. Ноўка Віцебскай вобл., партызанка 2й Мінскай брыгады, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ІВАНОЎ Мікалай Паўлавіч, н. у 1924 у Смаленскай вобл., сяржант, Ленінградскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ІВАНОЎ Павел Міхайлавіч, н. у 1926 у в. Коценева Ленагорскага рна Тульскай вобл., падпалкоўнік, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ІВАНОЎ Рыгор Іванавіч, н. у 1919 у Новасібірскай вобл., партызанскі атрад № 211 імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалём «Партызану Айчыннай вайны» I ступень
ІВАНОЎ Уладзімір Іванавіч, камандзір палка, Калінінскі, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, ордэнамі Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі.
341
1941 1945
Р.І.Іваноў. І.А.Кавецкі.
П.Л.Кажанец.
ІВАНЬКОЎ Аляксей Платонавіч, н. у 1922 у в. Малевіцкая Рудня Жлобінскага рна Гомельскай вобл., радавы, ПаўночнаЗаходні, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, медалямі «За абарону Масквы», «За перамогу над Германіяй».
ІГНАЦЕНКА Іван Пракопавіч, н. у 1926, радавы, 3і Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалём «За адвагу».
ІЛЫН Уладзімір Мікалаевіч, радавы, Сталінградскі, 2і Беларускі франты, узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, двума медалям! «За баявыя заслугі», медалямі «За абарону Сталінграда», «За ўзяцце Кёнігсберга».
ІОНАС Уладзімір Францавіч, н. у 1926 у в. Ліпень Асіповіцкага рна, радавы, 2і, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ІОНАЎ Аляксей Фёдаравіч, н. у 1921 у в. Аляксандраўка Саратаўскай вобл., старшына, 1ы Беларускі фронт, АрлоўскаКурская дуга, КорсуньШаўчэнкаўская аперацыя, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
ІПАЛІТАЎ Іван Міхайлавіч, н. у 1926 у в. Нагайбак, Башкірыя, капітан, 1ы Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ІСАЙ Аляксандр Паўлавіч, н. у 1925 у в. Карытнае Асіповіцкага рна, партызан атрада імя К.Я.Варашылава 99й брыгады імя Гуляева, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За адвагу», медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ІЎЧЫК Іван Мікалаевіч, начальнік артмайстэрні, Ленінградскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі.
КАВАЛЕНКА Пётр Фёдаравіч, н. у 1921, ПаўночнаЗаходні, 1ы, 2і Прыбалтыйскія, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі».
КАВАЛЕЎСКІ Леанід Калістратавіч, н. у 1926, ст. сяржант, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, двума медалямі «За адвагу», медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Герман іяй».
КАВАЛЁВА Вольга Іванаўна, н. у 1925, партызанскі атрад № 212 імя С.С.Сумчанкі 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
КАВАЛЁЎ Андрэй Паўлавіч, н. у 1922, радавы, Заходні, 1ы Беларускі, 1ы Прыбалтыйскія франты, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені, Чырюнай Зоркі, медалём «За адвагу».
КАВЕЦКІ Іосіф Антонавіч, н. у 1917, лейтэнант, Крымскі, КарэлаФінскі, 2і Прыбалтыйскі, Сталінградскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
КАЖАНЕЦ Павел Логвінавіч, н. у 1921, радавы, Заходні фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
КАЗАКОЎ Мікалай Прохаравіч. н. у 1923, партызанскі атрад імя А.С.Шашуры 161й брыгады імя Р.І.Катоўскага, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.
КАЗАЧОНАК Уладзімір Майсеевіч, н. у 1918, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
КАЗЛОЎСКІ Іван Мікалаевіч, н. у 1919, партызанскі атрад імя В.М.Молатава 2й Мінскай брыгады, узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».
КАЗЛОЎСКІ Пётр Пятровіч, н. у 1910, 3і Беларускі фронт, узнагароджаны медалямі «За ад
342
Яны вярнуліся пераможцамі
вагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
КАЗМІН Рыгор Фёдаравіч, н. у 1919, сяржант, 1ы Беларускі фронт, партызанскі атрад імя Ф.Э.Дзяржынскага 161й брыгады імя Р.І.Катоўскага, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
КАЗЮЧЫЦ Уладзімір Іванавіч, н. у 1924, капітан, Сцяпны, Сталінградскі, 2і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
КАЛЕСНІКАЎ Дзмітрый Паўлавіч, н. у 1926, радавы, 3і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
КАЛІНОЎСКІ Аляксандр Уладзіміравіч, н. у
1921, радавы, Ленінградскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
КАЛІНОЎСКІ Мікалай Рыгоравіч, н. у 1924, радавы, Цэнтральны, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
КАЛПАЧКІН Георгій Васільевіч, н. у 1924, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «Заўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
КАНАВАЛАЎ Павел Міхайлавіч, н. у 1906, камандзір 37й партызанскай брыгады імя Пархоменкі, начальнік штаба злучэння Мінскай вобл., намеснік камандзіра 30й гвардзейскай танкавай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
КАНАВАЛЕНКА Рыгор Афанасьевіч, н. у 1924, радавы, 3і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
КАНАВАЛЬЧУК Пётр Фёдаравіч, н. у 1919, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
КАНДРАЦЁНАК Барыс Максімавіч, н. у 1913, радавы, 3І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Славы III ступені.
КАНОНІК Андрэй Фаміч, н. у 1912, 15ы асобны атрад «За Радзіму», узнагароджаны ордэнамі Ай
чыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» I ступень
КАНОШК Канстанцін Мікалаевіч, н. у 1920, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
КАНСТАНЦІНАЎ Мікалай Сяргеевіч, н. у 1923, Карэльскі фронт, ст. лейтэнант, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За абарону Савецкага Запаляр’я», «За перамогу над Германіяй».
КАНЮШКА Рыгор Парфенавіч, н. у 1916, сяржант, Заходні фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступеш, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
КАПЕЙКА Міхаіл Піліпавіч, н. у 1926, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
КАПУСЦІН Іван Харытонавіч, н. у 1918, 2і, 3і Украінскія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі».
КАРАСЁЎ Барыс Рувімавіч, н. у 1920, Ленінградскі, Калінінскі, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За абарону Ленінграда».
КАРАСІК Іосіф Зімяленавіч, н. у 1908, ПаўночнаЗаходні, 3і Украінскі франты, узнагароджаны медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
КАРАТКЕВІЧ Сцяпан Данілавіч, н. у 1922, партызанскі атрад імя А.С.Шашуры 161й брыгады імя Р.І.Катоўскага, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
КАРНІЕНКА Іван Іванавіч, н. у 1920, старшына, Каўказскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За адвагу», медалямі «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
КАРОБКІН Міхаіл Яфімавіч, н. у 1908, Ленінградскі, Волхаўскі, Фінскі франты, узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі».
КАРОЛЬ Рыгор Аляксеевіч, н. у 1923, радавы,
1ы Беларуси, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «Заўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
КАРОЛЬ Уладзімір Карпавіч, н. у 1925, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
КАРОТКІ Ігар Ігнатавіч, н. у 1909 у в. Дукарка Пухавіцкага рна, дырэктар СШ № 1 г. Асіповічы,
СТРАНИЦА 343
1941 — 1945
4УІ
Ф.С.Каспяровіч.
на фронце ў 1941 — 1945 гг., радавы, Заходні, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны I ступені, медалём «За абарону Масквы».
КАРОТКІ Мікалай Мікітавіч, н. у 1926, 2І Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За адвагу».
КАРПІКАЎ Пётр Іосіфавіч, н. у 1926, мал. сяржант, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
КАРТУН Міхаіл Іванавіч, н. у 1925, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
КАРУКАВЕЦ Цімафей Фёдаравіч, н. у 1908, радавы 399й стралковай дывізіі 48й арміі, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», За перамогу над Германіяй».
КАСІЧКІН Мікалай Мікалаевіч, н. у 1914, маёр, Ленінградскі, Волхаўскі, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
КАСПЯРОВІЧ Аляксандр Канстанцінавіч, н.
у 1926, ст. сяржант, 1ы Забайкальскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
КАСПЯРОВІЧ Віктар Казіміравіч, н. у 1906, сяржант, 1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».
КАСПЯРОВІЧ Фёдар Сяргеевіч, н. у 1921, сяржант, Далёкаўсходні фронт, узнагароджаны ордэнам Леніна, двума ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
КАСТЭНКА Іван Фёдаравіч, н. у 1926, радавы,
3і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
КАСТЭНКА Яўгенія Іосіфаўна, н. у 1926, партызанскі атрад імя Ф.Э.Дзяржынскага 161й брыгады імя Р.І.Катоўскага, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
КАСЬЯНАЎ Дзмітрый Мікалаевіч, н. у 1924, 3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі.
КАТАРСКІ Віктар Антонавіч, н. у 1926, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За баявыя заслугі».
КАТКОВА Марыя Ільінічна, н. у 1923, медсястра, 3і Беларускі, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За абарону Масквы», «За перамогу над Германіяй».
КАЎШУРЭНКА Сцяпан Захаравіч, н. у 1902, радавы, 2І Беларусю фронт, узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».
КАЦАПАЎ Дзмітрый Капітонавіч, н. у 1925, сяржант, 1ы, 3і Украінскія франты, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За адвагу».
КАЧАН Уладзімір Сяргеевіч, н. у 1918, радавы, партызанскі атрад «Сокал» 2й Мінскай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
КАЧАНАЎ Аляксандр Іванавіч, н. у 1925, радавы, 2і Беларусю фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За адвагу».
КАЧУРЫН Аляксандр Міхайлавіч, н. у 1925, радавы, 2і, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені, медалём «За баявыя заслугі».
КАШКАНАВА Ганна Іванаўна, н. у 1918, мал. сяржант, 1ы Украінскі фронт, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
344
Яны вярнуліся пераможцамі
КАШКО Павел Іванавіч, н. у 1913, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За адвагу».
КАШЛАЧ Аляксандр Аляксандравіч, н. у 1924, радавы, 1ы Прыбалтыйскі фронт, партызанскі атрад «За Савецкую Беларусь», узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.
КАШЛАЧ Іван Паўлавіч, н. у 1909, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
КЕДЗІЧ Іван Іванавіч, н. у 1909, радавы, партызанскі атрад Я? 754 імя В.І.Алёхіна 12й кавалерыйскай брыгады імя І.В.Сталіна, узнагароджаны медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.
КІРЫНОВІЧ Лізавета Андрэеўна, н. у 1918, партызанскі атрад Я? 210 імя І.В.Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
КІРЫНОВІЧ Мікалай Антонавіч, н. у 1927, партызанскі атрад «Слава» брыгады «Полымя», узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
КІРЭЕЎ Мікалай Емяльянавіч, н. у 1917, Ленінградскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
КІСЕЛЬ Аляксандр Вікенцьевіч, н. у 1902, партызанскі атрад № 212 імя С.С.Сумчанкі 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
КЛАПЕР Уладзімір Якаўлевіч, н. у 1925, радавы, 1ы, 2і Украінскія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу», «За ўзяцце Вены», «За перамогу над Германіяй».
КЛАЧКОЎ Георгій Іванавіч, н. у 1924, мал. сяржант, Сталінградскі, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».
КЛЕВАНЕЦ Мікалай Іванавіч, н. у 1924, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені.
КЛЕПЧА Афанасій Сідаравіч, н. у 1916, сяржант, партызанскі атрад № 61 Клічаўскага аператыўнага цэнтра, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступень Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
КЛІЗОВІЧ Іван Іларыёнавіч, н. у 1925, радавы,
1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступень медалём «За баявыя заслугі».
II. Корсак.
КНІГА Аляксандр Рыгоравіч, н. у 1927, сяржант, Усходні фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступень Працоўнага Чырвонага Сцяга, медалём «За перамогу над Японіяй».
КНІГА Аркадаь Васільевіч, н. у 1926, радавы, 2і,
3і Украінскія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Вены», «За перамогу над Германіяй».
КНЯЗОВІЧ Іван Іларыёнавіч, н. у 1925, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».
КОЗЕЛ Уладзімір Кандратавіч, н. у 1925, радавы, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
КОЗІН Васіль Сцяпанавіч, н. у 1926, 1ы, 2і Украінскія, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
КОМЛІК Мікалай Уладзіміравіч, н. у 1922, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступень
КОРБУТ Станіслаў Аляксеевіч, н. у 1919, сяржант, Волхаўскі, Прыбалтыйскі, 4ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За ўзяцце Вены», «За перамогу над Германіяй».
КОРНЕЎ Сяргей Пятровіч, н. у 1923, старшына, 2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
КОРСАК Іван Ігнатавіч, н. у 1926, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
КОРШУНАЎ Васіль Ніканоравіч, н. у 1909, Цэнтралъны фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалём «За баявыя заслугі».
КОТАВА Ася Вульфаўна, н. у 1920, фельчар, партызанскі атрад імя М.А.Шчорса 37й брыгады імя
345
1941 — 1945
М.І.Крэўчык.
Л. Ф. Кулакова.
А.Я.Пархоменкі, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
КРАЎЧАНКА Васіль Емяльянавіч, н. у 1918, ст. сяржант, Заходні, Сталінградскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За абарону Масквы», «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».
КРАЎЧАНКА Канстанцін Арцёмавіч, н. у 1913,
1ы Беларускі фронт, узнагароджаны медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
КРАШЭЎСКІ Пётр Станіслававіч, н. у 1921, 121ы полк проціпаветранай абароны, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалям: «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
КРАЮХІН Мікалай Анатольевіч, н. у 1919, Сталінградскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «Заадвагу», «Забаявыя заслугі», «За абарону Сталінграда».
КРУЖЫЛІН Генадзь Міхайлавіч, н. у 1923, Ленінградскі, Варонежскі, 1ы, 4ы Украінскія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі.
КРУКАЎ Уладзімір Андрэевіч, н. у 1925, 115ы асобны партызанскі атрад Клічаўскай ВАГ, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступеш, медалямі «За баявыя заслуп», «За перамогу над Германіяй».
КРЫВЕНАК Аляксей Сцяпанавіч, н. у 1924, радавы, спецгрупа асобага прызначэння войскаў МУС «Авадзень», узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
КРЭМЕЗ Павел Антонавіч, н. у 1908, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За перамогу над Германіяй».
КРЭЎЧЫК Міхаіл Іванавіч, н. у 1906 у в. Вязычын Асіповіцкага рна, начальнік штаба партызанскага атрада № 309 імя С.М.Кірава 1й Асіповіцкай
брыгады, узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонага Сцяга, ордэнам Айчыннай вайны I ступені.
КУЗЕЙ Іван Сямёнавіч, н. у 1924, партызанск: атрад № 3 імя Фрунзе 100й брыгады імя С.М.Кірава, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
КУЛАК Павел Іванавіч, н. у 1910, 3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За баявыя заслугі».
КУЛАКОВА Лідзія Фёдараўна, н. у 1924, сяржант, 2і, 3і Украінскія франты, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
КУЛАКОЎ Аляксандр Іванавіч, н. у 1925, 1ы,
2і Украінскія, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі.
КУЛАКОЎ Іван Фёдаравіч, н. у 1926, мал. сяржант, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступеш, Чырвонай Зоркі, медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
КУЛІШКІН Мікалай Іосіфавіч, н. у 1926, 1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Берліна», «За вызваленне Прагі».
КУЛЬШ Канстанцін Мікалаевіч, н. у 1925, 3І Украінскі фронт, узнагароджаны медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
КУНЦЭВІЧ Эмілія Пятроўна, н. у 1923, 216ы асобны партызанскі атрад імя Панамарэнкі Асіповіцкай ВАГ, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
КУРАЧКІН Міхаіл Сяргеевіч, н. у 1926, старшына, 3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
КУРГАНОВІЧ Вікенцій Мікалаевіч, н. у 1924,
3і Беларускі фронт, узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга».
КУРС Аляксандр Мікалаевіч, н. у 1923, 21 Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
КУРС Іван Фёдаравіч, н. у 1926, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За адвагу».
КУРЫЛЬЧЫК Мікалай Пятровіч, н. у 1904, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга.
КУТЫНКА Міхаіл Данілавіч, н. у 1918, партызан 2й Мінскай брыгады, сапёр 67й механізаванай брыгады, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, Славы III ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
346
Яны вярнуліся пераможцамі
ЛАГУЦІН Іван Мартынавіч, н. у 1920, радавы,
2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ЛАГУЦЬКА Іван Рыгоравіч, н. у 1926, 3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Кастрычніцкай Рэвалюцыі, Айчыннай вайны II ступені, «Знак Пашаны», медалём «За перамогу над Германіяй».
ЛАДЫГІНА Яўгенія Сямёнаўна, н. у 1925, 5я Клятнянская партызанская брыгада, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За працоўную адзнаку», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ЛАЗАРЭВІЧ Іван Антонавіч, н. у 1921, партызанскі атрад «Полымя» брыгады «Полымя», узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ЛАЗАРЭВІЧ Усевалад Антонавіч, н. у 1919, Заходні фронт, партызанскі атрад «Перамога» брыгады «Полымя», узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ЛАРКІН Сцяпан Купрыянавіч, н. у 1925, 31 Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ЛАСІЦКІ Анатоль Зянонавіч, н. у 1925, партызанскі атрад імя А.С.Шашуры 161й брыгады імя Р.І.Катоўскага, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЛАТУШКІН Барыс Іванавіч, н. у 1920, артылерыст, Сцяпны, Данскі, ПаўднёваЗаходні, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
ЛЕЛЯ Мікалай Мінавіч, н. у 1916, Каўказскі, 3і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЛЁЛЯ Павел Сямёнавіч, н. у 1922, 752і партызанскі атрад 1й Бабруйскай брыгады, 2і Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ЛЕТУНОВІЧ Дзмітрый Іванавіч, н. у 1922, 2і Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі.
ЛІТВІІІІЧАНКА Рыгор Фёдаравіч, н. у 1925, старшына, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За баявыя заслугі», медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
Б.І.Латушкін.
ЛГУШЫЦ Барыс Саламонавіч, н. у 1923, Заходні, ПаўднёваЗаходні, 3і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі.
ЛОГВІН Канстанцін Дзмітрыевіч, н. у 1922, 3і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ЛОГВІН Канстанцін Мацвеевіч, н. у 1919, партызанскі атрад «Камсамол» 1й Мінскай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.
ЛУКАШЭВІЧ Станіслаў Іванавіч, н. у 1923, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны медалём «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.
ЛУКОШКА Уладзімір Іванавіч, н. у 1927, партызанскі атрад № 752 1й Бабруйскай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступень
ЛУК’ЯНАЎ Мікалай Дзмітрыевіч, н. у 1923, 1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Берліна».
ЛЬВОЎ Мікалай Андрэевіч, н. у 1920, лейтэнант, Заходні фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ЛЮБІМАЎ Леанід Аляксандравіч, н. у 1925,1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
ЛЮЦІКАЎ Антон Аятонавіч, н. у 1924, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ЛЯВІЦКАЯ Кацярына Пятроўна, н. у 1923, партызанскі атрад «Чырвоны сцяг» Чэрвеньскага рна, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступень «За перамогу над Германіяй».
347
1941 — 1945
И 0
Г * іёі
М.Я.Майсеенка. М.М.Малаковіч.
ЛЯШЧУК Іван Пятровіч, н. у 1913, Заходні, Усходні, Паўночны франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
ЛЯШЧУК Мікалай Іванавіч, н. у 1926, партызанскі атрад № 215 імя У.І.Леніна 1й Асіповіцкай брыгады, 1ы Беларускі фронт, мал. сяржант, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЛЯШЭНКАЯкаў Андрэевіч, н. у 1911, ПаўднёваЗаходні, 2і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны 1 ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга».
МАЗГАЛІН Яўген Іванавіч, н. у 1924, партызанскі атрад імя А.В.Суворава брыгады імя І.В.Сталіна, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
МАЗУРА Станіслаў Мікалаевіч, н. у 1922, лейтэнант, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.
МАЗУРОНАК Іван Мяфодзьевіч, н. у 1924, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За баявыя заслугі».
МАЙКО Аляксей Мікалаевіч, н. у 1923, партызанскі атрад «Полымя» брыгады «Полымя», узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.
МАЙСЕЕНКА Марыя Якаўлеўна, н. у 1922, мал. лейтэнант, Заходні, 3і Беларускі, Далёкаўсходні франты, узнагароджана ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».
МАЙСЕЕЎ Сямён Міхайлавіч, н. у 1924, 2і, 3І Украінскія франты, узнагароджаны ордэнамі Сла
вы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За адвагу», медалём «За ўзяцце Будапешта» .
МАКСІМЕНКА Васіль Аляксандравіч, н. у 1922,
2і, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За баявьм заслугі», «За перамогу над Германіяй».
МАЛАВІЧКА Уладзімір Данілавіч, н. у 1922, Заходні, Цэнтральны, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «Заўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
МАЛАКОВІЧ Міхаіл Макаравіч, н. у 1922, партызанскі атрад імя С.М.Кірава 37й брыгады імя
А.Я.Пархоменкі, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За працоўную адзнаку», «За перамогу над Германіяй».
МАЛАХАЎ Іван Рыгоравіч, н. у 1924, сяржант, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
МАЛАХАЎ Якаў Емяльянавіч, н. у 1923, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, Славы II і III ступеней, медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
МАЛАШКА Павел Яфімавіч, н. у 1923, ст. сяржант, 1ы Прыбалтыйскі фронт, партызанскі атрад № 214 імя М.І.Калініна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
МАЛЕВІЧ Васіль Казіміравіч, н. у 1916, мал. лейтэнант, партызанскі атрад імя А.Я.Пархоменкі 161й брыгады імя Р.І.Катоўскага, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.
МАЛЕЦ Фёдар Міхайлавіч, н. у 1919, Заходні, 1ы Беларуси, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
МАЛІНОЎСКІ Павел Васільевіч, н. у 1908, сяржант, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
МАЛЬЦАЎ Іван Піліпавіч, н. у 1919, 3і Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Славы III і II ступеней, Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі.
МАНАК Міхаіл Антонавіч, н. у 1926, мал. сяржант, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За адвагу».
МАНЬКО Уладзімір Данілавіч, н. у 1922, партызанскі атрад імя А.С.Шашуры 161й брыгады імя Р.І.Катоўскага, узнагароджаны ордэнам Айчын
348
най вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
МАРДУСЕВІЧ Анатоль Пятровіч, н. у 1922, сяржант, Карэльскі, Ленінградскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
МАРОЗАЎ Мікалай Паўлавіч, н. у 1921, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
МАРОЗАЎ Пётр Іванавіч, н. у 1924 у с. Лукерына Омскай вобл., маёр, Цэнтралъны, 1ы Украінскі франты, Герой Савецкага Саюза.
МАРТЫНЧЫК Валянцін Пягровіч, н. у 1927, ст. сяржант, Забайкальскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За адвагу», медалём «За перамогу над Японіяй».
МАРЫНІЧЭНКА Іван Еўдакімавіч, н. у 1921, капітан медслужбы, Заходні, ПаўночнаЗаходні, Волхаўскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, двума медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Герман іяй».
МАСКВІН Іван Іванавіч, н. у 1914, 2і Беларускі фронт, партызанскі атрад «Савецкая Беларусь» брыгады імя П.К.Панамарэнкі, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
МАТВІЁНАК Іван Раманавіч, н. у 1922, партызанскі атрад імя К.Я.Варашылава 99й брыгады імя Гуляева, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
МАТВІЕЦ Мікалай Лаўрэнцьевіч, н. у 1920, Фінскі, Каўказскі франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі».
МАТВЯЙЧУК Мікалай Цярэнцьевіч, н. у 1921, ПаўночнаЗаходні, Калінінскі, Сталінградскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Сталінграда», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна».
МАШЫНІСТАЎ Аляксандр Пятровіч, н. у 1915, маёр, ПаўднёваЗаходні, Карэльскі, 2і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Савецкага Запаляр’я», «За абарону Кіева», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
МЕЛЬНІКАЎ Мікалай Аляксандравіч, н. у 1926,
3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
Яны вярнуліся пераможцамі
А.П.Машыністаў. А.А.Мірончык.
МІЗЮК Георгій Георгіевіч, н. у 1924, 277ы партызанскі полк, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.
МІНІЧ Аляксандр Аляксандравіч, н. у 1923, 1ы Беларускі фронт, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
МІРОНЧЫК Аляксандр Аляксандравіч, н. у 1926, 3і Беларускі фронт, партызанскі атрад імя
В.М.Молатава 161й брыгады імя Р.І.Катоўскага, узнагароджаны ордэнамі Кастрычніцкай Рэвалюцыі, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
МІТЛАШЭЎСКІ Навум Васільевіч, н. у 1908, партызанскі атрад імя А.С.Шашуры 161й брыгады імя Р.І.Катоўскага, узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалём «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.
МІХАДЗЮК Васіль Яфрэмавіч, н. у 1922, лейтэнант, Ленінградскі, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
МІХАДЗЮК Міхаіл Сяргеевіч, н. у 1926, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
МІХАЙЛАЎ Рыгор Рыгоравіч, н. у 1926, 3І Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны ордэнам Славы I ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
МІХАЙЛЕНКА Марыя Севасцьянаўна, н. у 1924, сувязная, партызанскі атрад № 215 імя У.І.Леніна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.
349
1941 — 1945
С.Дз.Мяркулаў.
МІХАЙЛОЎСКІ Станіслаў Сямёнавіч, н. у 1920, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені.
МІХАСЁЎ Яфім Нічыпаравіч, н. у 1922, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені.
МІХЕЙЧЫК Мікалай Іванавіч, н. у 1920, Ленінградскі, ПаўночнаКаўказскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Леніна, Айчыннай вайны I ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «Забаявыя заслугі», «Заўзяцце Будапешта», «Завызваленне Прагі», «Заперамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».
МІЧУРЫН Аляксандр Афанасьевіч, н. у 1924,
1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
МОКІН Віктар Васільевіч, н. у 1923, 2і Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі».
МУРАЧ Іван Лявонцьевіч, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Герман іяй».
МЫЧКО Мікалай Васільевіч, н. у 1924, 2І Беларускі фронт, партызанскі атрад № 213 «За Са
вецкую Беларусь» 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
МЯДЗВЕДЗЕЎ Мікалай Мяфодзьевіч, н. у 1924, партызанскі атрад № 5 4й Беларускай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
МЯНЧЭНЯ Канстанцін Паўлавіч, н. у 1921, мал. сяржант, партызанскі атрад імя А.С.Шашуры 161й брыгады імя Р.І.Катоўскага, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За адвагу».
МЯРКУЛАЎ Сяргей Дзмітрыевіч, н. у 1919, лейтэнант, ПаўднёваЗаходні, Варонежскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За абарону Масквы», «За ўзяцце Берліна», «За вызваленне Прагі», «За перамогу над Германіяй».
МЯЦЯЦКАЯ Зінаіда Якаўлеўна, н. у 1929, сувязная, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
НАВУМЕНКА Фядос Барысавіч, н. у 1914, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступеш.
НАВУМОВІЧ Мікалай Іванавіч, н. у 1922, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
НАЗАРОВІЧ Міхаіл Міхайлавіч, н. у 1926 у в. Свіслач Асіповіцкага рна, радавы, партызанскі атрад імя С.М.Кірава, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
НАКАНЕЧШКАВА Вольта Пракопаўна, н. у 1922, радавая, Ленінградскі фронт, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
НАЛІВАЙКА Вера Максімаўна, н. у 1920 у в. Міхненкі Кіраўскай вобл., мал. лейтэнант, Паўднёвы,
1ы Украінскі франты, узнагароджана ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Герман іяй».
НАЛІВАЙКА Міхаіл Мікітавіч, н. у 1923 у в. Смык Асіповіцкага рна, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
НАЛ1ВАИКА Фёдар Іванавіч, н. у 1915 у в. Хімное Асіповіцкага рна, радавы, 1ы Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
НАПРЭЕНКА Уладзімір Дзмітрыевіч, н. у 1924, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Славы III ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
НАУРОЦКІ Віктар Федасеевіч, н. у 1923 у г. Адэса, мал. сяржант, Ленінірадскі, 2і Беларускі фран
350
ты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
НЕВЯДОМСКІ Васіль Міхайлавіч, н. у 1925 у в. Еліна Крупскага рна Мінскай вобл., партызан атрада № 212 імя С.С.Сумчанкі 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
НЕКРАШЭВІЧ Фёдар Аляксандравіч, н. у 1909 у в. Баравец Слуцкага рна Мінскай вобл., радавы,
2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «Заўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
НЕМАЎ Ілья Сцяпанавіч, н. у 1927, старшы сяржант, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
НЕПАЧАЛОВІЧ Васіль Рыгоравіч, н. у 1912 у в. Пастовічы Старадарожскага рна Мінскай вобл., сяржант, ПаўднёваЗаходні фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За баявыя заслугі».
НЕТКАЧОЎ Іван Фёдаравіч, н. у 1925 у в. ВіннаБанева Самарскай вобл., старшына, Забайкальем фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За баявыя заслугі».
НІКАЛАЕЎ Павел Міхайлавіч, н. у 1917 у в. Ступіна Галіцкага рна Кастрамской вобл., радавы, Заходні фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
НІКАЛАЕЎСКІ Аляксандр Рыгоравіч, н. у 1921 у в. Восава Асіповіцкага рна, радавы, Заходні фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Герман іяй».
НІКІФАРОЎСКІ Іван Іванавіч, н. у 1921 у в. Храпольна Віцебскага рна, маёр, ПаўднёваЗаходні,
1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Берліна», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
НОВАК Аляксандр Максімавіч, н. у 1918, Заходні, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
НОСАЛЬ Мікалай Сысоевіч, н. у 1916, капітан, ПаўднёваЗаходні, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Славы II і III ступеней, чатырма ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
НЯФЁДАЎ Васіль Іванавіч, н. у 1926 у в. Радушына Калінінскага рна Саратаўскай вобл., мал. еяр
Яны вярнуліся пераможцамі
І.І.Нікіфароўскі. М.С.Носаль.
жант, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, двума медалямі «За баявыя заслугі».
НЯХАЙ Віктар Сяргеевіч, н. у 1923 у в. Жаліна Бярэзінскага рна Мінскай вобл., партызан брыгады X? 208, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» I ступень
НЯХАЙ Георгій Мацвеевіч, н. у 1918 у в. Ляды Чэрвеньскага рна Мінскай вобл., сяржант, ПаўночнаКаўказскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За баявыя заслугі».
НЯХАЙ Уладзімір Піліпавіч, н. у 1918 у в. Вялікая Гара Бярэзінскага рна Мінскай вобл., 2і Украінскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За абарону Масквы», «За ўзяцце Берліна», «За ўзяцце Прагі».
ОКРУТ Уладзімір Парфір’евіч, н. у 1922 у в. Дрочава Бабруйскага рна Магілёўскай вобл., радавы, 1ы Беларусю фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, Чырвонай Зоркі.
ПАГАРЭЛАЎ Сяргей Іосіфавіч, Бранскі, Сцяпны, 4ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
ПАДКАМОЗІН Міхаіл Пятровіч, н. у 1914, Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
ПАЗНЯК Міхаіл Макаравіч, н. у 1923 у в. Вялікая Гарожа Асіповіцкага рна, партызан атрада X? 211 імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, радавы, 1ы БеларусЮ фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ПАЗНЯКОЎ Георгій Якаўлевіч, н. у 1925, радавы, 2і Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны ордэнам, медалём «За перамогу над Германіяй».
351
1941 — 1945
ПАЙКО Георгій Іванавіч, н. у 1921, маёр, Заходні, ПаўночнаЗаходні франты, узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі.
ПАЛЕЎСКАЯ Ніна Сцяпанаўна, н. у 1922, лейтэнант, Заходні, ПаўднёваЗаходні, Сталінградскі,
1ы Украінскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджана ордэнам Чырвонай Зоркі, шасцю медалямі («За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна» і інш.).
ПАЛЕЎСКІ Іван Андрэевіч, н. у 1922 у в. Пабокавічы Асіповіцкага рна, сяржант, Сталінградскі, 1ы, 4ы Украінскія, Заходні, Паўднёвы франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За абарону Масквы», «За абарону Сталінграда», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ПАЛТАВЕЦ Іван Афанасьевіч, н. у 1926 у с. Ракіта Палтаўскай вобл., старшына, 1ы Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ІІАІІКОЎСКАЯ Марыя Васільеўна, н. у 1913 у в. Замошша Асіповіцкага рна, партызанка атрада № 211 імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ПАПОЎ Міхаіл Афанасьевіч, н. у 1926 у в. Дуброва Асіповіцкага рна, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За адвагу».
ПАРКАЛАЎ Канстанцін Фёдаравіч, н. у 1917, радавы, 3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ПАРМУЗІН Міхаіл Рыгоравіч, н. у 1922 у в. ВерхнеКарачанск Варонежскай вобл., старшына, 1ы,
2і, 3і Беларускія, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За вызваленне Варшавы», «Заўзяцце Берліна».
ПАРХІМЧЫК Яўген Іванавіч, н. у 1930 у Глускім рне, партызан атрада імя А.С.Шашуры брыгады № 161, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
ПАСТУШЭНКА Васіль Паўлавіч, н. у 1926, мал. сяржант, 1ы Украінскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалём «За адвагу».
ПАТАНІН Іван Аляксандравіч, радавы, Калінінскі, 3і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі.
ПАТАПЕЙКА Іван Ігнатавіч, н. у 1924 у в. Вялікая Гарожа Асіповіцкага рна, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За
адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ПАТАПЕЙКА Міхаіл Андрэевіч, н. у 1924 у
в. Брыцалавічы Асіповіцкага рна, партызан атрада № 211 імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.
ПАТАПЧЫК Іван Іосіфавіч, н. у 1921 у в. Сялец Асіповіцкага рна, 470ы стралковы полк, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За адвагу», медалём «За ўзяцце Кёнігсберга».
ПАТУПЧЫК Уладзімір Рыгоравіч, н. у 1922, радавы, 2і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ПАТАПЕЙКА Аляксандра Пятроўна, н. у 1924 у в. Брыцалавічы Асіповіцкага рна, партызанка атрада № 211 імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
ПАТУЦІН Мікалай Іванавіч, н. у 1925 у в. Хмялёвае Мічурынскага рна Тамбоўскай вобл., радавы,
2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
ПАЎЛОВІЧ Надзея Андрэеўна, н. у 1918 у в.
Лозіцы Шклоўс.кага рна Магілёўскай вобл., партызанка атрада № 211 імя К.К.Ракасоўскага Асіповіцкага злучэння, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ПАЎЛЮК Іван Антонавіч, н. у 1921 у в. Андрэеўка Данецкай вобл., старшына, Ленінградскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ПАЎЛЮШЧЫК Яраслаў Уладзіміравіч, н. у
1921 у в. Заяшэцце Капыльскага рна Мінскай вобл., ст. сяржант, Волхаўскі, 1ы Прыбалтыйскі, 2і, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
ПАЎСЦЯНЫ Леанід Якаўлевіч, н. у 1912, маёр, Волхаўскі, Ленінградскі, 3і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны двума ордэнамі, адзінаццаццю медалямі.
ПАЦЁМКІН Архіп Архіпавіч, н. у 1906 у в. Папырнае Крупскага рна Мінскай вобл., партызан атрада № 81 Крупскага рна, радавы, 1ы Прыбалтыйскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, двума медалямі «За адвагу».
ПАЦКЕВІЧ Сцяпан Ігнатавіч, н. у 1919 у в. Караны Асіповіцкага рна, партызан атрада № 211
>
352
Яны вярнуліся пераможцамі
імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ПАЦКЕВІЧ Сцяпан Калейнікавіч, н. у 1922 у в. Караны Асіповіцкага рна, мал. сяржант, 3І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ПАЦКЕВІЧ Уладзімір Дзмітрыевіч, н. у 1923 у в. Караны Асіповіцкага рна, партызан атрада імя Молатава брыгады № 161, радавы, 2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За баявыя заслугі».
ПАЦКЕВІЧ Уладзімір Сямёнавіч, н. у 1925, партызан атрада імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, яфрэйтар, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Заадвагу», «Забаявыя заслугі», «Заўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ПЕРАВАЛАЎ Мікалай Рыгоравіч, н. у 1922 у с. Рожнеў Алтайскага краю, сяржант, Сталінградскі, Данскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ПЕРАГУДАЎ Пётр Фядотавіч, партызан атрада імя С.М.Кірава брыгады № 161, узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі.
ПЕСТАЎ Мікалай Іванавіч, н. у 1924 у в. Зарусеўе Ціхвінскага рна Ленінградскай вобл., сяржант,
1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За вызваленне Прагі», «За перамогу над Германіяй».
ПЕЦЮРЭНКА Рыгор Рыгоравіч, н. у 1927, 2І Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Будапешта», «За вызваленне Прагі», «За перамогу над Германіяй».
ПІГУЛЕЎСКАЯ Зінаіда Максімаўна, н. у 1923 у в. Тарасавічы Асіповіцкага рна, партызанка атрада імя К.Я.Варашылава брыгады Пархоменкі Мінскай вобл., узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ПІГУЛЕЎСКІ Пётр Максімавіч, н. у 1926 у р.п. Татарка Асіповіцкага рна, партызан атрада імя К.Я.Варашылава, радавы, 1ы Беларускі, 2І Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ПІКАЛАЎ Ціхан Міхайлавіч, н. у 1921 у г. Зямлянск Варонежскай вобл., 1ы Украінскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
С.А.Плахоцін.
ПІЛІПЕЙЧЫК Леанід Рыгоравіч, н. у 1926, радавы, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За адвагу».
ПІЛІПЧУК Яфім Іовіч, н. у 1913, падпалкоўнік, Волхаўскі, Ленінградскі франты, узнагароджаны чатырма ордэнамі, васьмю медалямі.
ПІНЧУК Міхаіл Захаравіч, н. у 1922, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ПІНЧУК Фёдар Іванавіч, н. у 1919 у в. Крынка Асіповіцкага рна, ст. сяржант, 3і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
ПЛАХОЦІН Сяргей Антонавіч, н. у 1924, радавы, 3і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «Заўзяцце Вены», «За перамогу над Германіяй».
ПЛОТНІКАВА Вера Паўлаўна, н. у 1923 у в. Крыўцова Наўгародскай вобл., радавая, Карэльскі, 2і Беларускі франты, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За працоўную адзнаку», «За перамогу над Германіяй».
ПОПСІК Уладзімір Васільевіч, н. У 1923 у в. Бекава Саратаўскай вобл., сяржант, Сталінградскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ПРАКАПОВІЧ Мікалай Сямёнавіч, н. у 1908 у в. Вязычын Асіповіцкага рна, партызан атрада імя
С.М.Кірава, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
ПРАНОВІЧ Аляксандр Андрэевіч, н. у 1926, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, узнагароджаны ордэнамі Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга, медалямі.
ПРАТАСІЧ Мікалай Міхайлавіч, н. у 1924 у в. Смык Асіповіцкага рна, радавы, 1ы Прыбалтыйсй фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, двума медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
353
1941 — 1945
В. С. Прохарчык.
ПРОХАРАЎ Іван Мікалаевіч, н. у 1923 у в. Вязычын Асіповіцкага рна, партызан атрада «За Савецкую Беларусь» 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, «Знак Пашаны», медалём «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.
ПРОХАРАЎ Фёдар Міхайлавіч, маёр, намеснік камандзіра палка, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Аляксандра Неўскага, Чырвонай Зоркі.
ПРОХАРЧЫК Віктар Сямёнавіч, н. у 1914 у п. Урэчча Любанскага рна Мінскай вобл., лейтэнант, Заходні, Сцяпны, Сталінградскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».
ПРУШКОЎСКІ Іосіф Паўлавіч, н. у 1922 у в. Кнешнічы Дзяржынскага рна Мінскай вобл., радавы, 2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ПРЫГОДЗІЧ Уладзімір Якаўлевіч, н. у 1920 у в. Пагост Салігорскага рна Мінскай вобл., сяржант, Ленінградскі, 1ы Беларуси, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяц
це Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».
ПРЫГОЦКІ Сямён Антонавіч, н. у 1916 у в. Хімное Асіповіцкага рна, партызан атрада імя К.Я.Варашылава брыгады «Чырвоны сцяг» Пухавіцкага рна, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
ПУПАЎ Анатоль Іванавіч, н. у 1925 у в. Каменка Дароўскага рна Кіраўскай вобл., старшына, Далёкаўсходні фронт, узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй», «Запрацоўную доблесць».
ПУПЕЙКА Ганна Гаўрылаўна, н. у 1919 у в.. Блеўчыцы Капыльскага рна Мінскай вобл., партызанскі атрад імя С.М.Будзённага брыгады імя Фрунзе Брэсцкага рна, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ПУХОЎСКІ Васіль Паўлавіч, н. у 1915 у в. Краі Асіповіцкага рна, сяржант, 3і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ПЯСТЭНКА Сямён Мікалаевіч, н. у 1910, радавы, ПаўднёваЗаходні, Сталінградскі, Сцяпны, 1ы, 2І Украінскія франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
ПЯТРОВІЧ Мікіта Аляксандравіч, н. у 1914 у в. Вяззе Асіповіцкага рна, партызан атрада імя К.Я.Варашылава брыгады «Чырвоны сцяг», радавы,
1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, медалём «За перамогу над Германіяй».
ПЯТРОЎ Алімній Несцеравіч, н. у 1922, сяржант, 2і, 3і Беларускія, Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За адвагу».
ПЯТРОЎ Іван Андрэевіч, н. у 1924, радавы, 2і,
3і Украінскія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ПЯТРОЎ Сяргей Пятровіч, камандзір танкавай роты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, трыма ордэнамі Чырвонай Зоркі.
ПЯТРОЎСКІ Васіль Фёдаравіч, н. у 1923 у в. Орча Асіповіцкага рна, партызан атрада імя У.І.Леніна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ПЯТРОЎСКІ Іван Нічыпаравіч, н. у 1924 у в. Орча Асіповіцкага рна, партызан атрада імя У.І.Леніна 1й Асіповіцкай брыгады, радавы, 1ы, 2І,
І.М.Прохараў.
354
Яны вярнуліся пераможцамі
3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ПЯТРЫШЧАЎ Сямён Уладзіміравіч, н. у 1916, лейтэнант, Калінінскі фронт, узнагароджаны ордэнам і чатырма медалямі.
ПЯТРЭНКА Цярэнцій Цімафеевіч, капітан, начальнік сувязі эскадрыллі, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За ўзяцце Берліна», «За вызваленне Прагі», «За перамогу над Германіяй».
РАБАЎ Валянцін Фёдаравіч, н. у 1911 у р.п. Ялізава Асіповіцкага рна, Ленінградскі, Карэльскі, Далёкаўсходні франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
РАБІНІН Аляксей Аляксандравіч, н. у 1918 у в. Крэчкава Гразавецкага рна Валагодскай вобл., старшына, Заходні, 2і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За абарону Адэсы», «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
РАБКО Фёдар Іванавіч, н. у 1919, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі.
РАБЫШКА Павел Цімафеевіч, н. у 1921, камандзір аддзялення, 1ы, 2і Прыбалтыйскія франты, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені.
РАДЗІВІЛА Міхаіл Арцёмавіч, н. у 1921, радавы, партызанскі атрад № 214 імя М.І.Калініна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
РАДЫЁНАЎ Міхаіл Фаміч, н. у 1923 у в. Удача Чэрыкаўскага рна Магілёўскай вобл., ст. сяржант, 2І Беларускі, 2і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За адвагу», «За абарону Сталінграда», «За ўзяцце Вены», «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
РАМАНЕНКА Іван Раманавіч, н. у 1918 у в. Пырач Руднянскага рна Смаленскай вобл., інжынеркапітан, Калінінскі, 2і Украінскі, Забайкальскі франты, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, ордэнам Чырвонай Зоркі, «Знак Пашаны», медалямі «За ўзяцце Вены», «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Японіяй».
РАМАНОЎСКАЯ Ганна Раманаўна, н. у 1928 у в. Бозак Асіповіцкага рна, партызанскі атрад № 215 імя У.І.Леніна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
РАМАНЧУК Мікалай Андрэевіч, н. у 1923 у в. Вялікая Грава Асіповіцкага рна, партызанскі атрад №210 імя І.В.Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
І.У.Рудзько.
РАМАНЮК Іван Мікітавіч, н. у 1922, старшына, ПаўночнаКаўказскі, Прыбалтыйскі, 2і Беларускі франты, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
РАЧЫНСКІ Міхаіл Андрэевіч, н. у 1922 у г. Борзна Чарнігаўскай вобл., 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
РАШЧЭНЯ Іван Аляксандравіч, ст. лейтэнант, ПаўднёваЗаходні, Волхаўскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, медалямі «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
РОШЧЫН Аляксандр Мікалаевіч, н. у 1926 у в. Навасёлкі Бабруйскага рна, сяржант, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
РОШЧЫН Дзмітрый Мікалаевіч, н. у 1918 у в. Навасёлкі Бабруйскага рна, сяржант, 193і стралковы полк, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
РУБАН Міхаіл Аляксеевіч, н. у 1919 у в. Тарасавічы Асіповіцкага рна, сяржант, Паўднёвы фронт, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
РУБЛЕЎСКІ Пётр Канстанцінавіч, н. у 1920 у в. Вяззе Асіповіцкага рна, Ленінградскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
РУДЗІНСКІ Станіслаў Вікенцьевіч, н. у 1924 у в. Карытнае Асіповіцкага рна, партызан брыгады № 89 Мінскага злучэння, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявьга заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
РУДЗЬКО Іван Усцінавіч, н. у 1920 у в. Лазовае Асіповіцкага рна, мал. сяржант, ПаўднёваЗаходні
355
1941 — 1945
П.С.Санковіч.
фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
РУДЗЬКО Уладзімір Цітавіч, н. у 1907 у в. Вязаўніца Асіповіцкага рна, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, двума медалямі «За адвагу», медалём «За перамогу над Германіяй».
РУДЗЬКО Фёдар Мікалаевіч, н. у 1924 у в. Пагарэлае Асіповіцкага рна, партызан атрада № 210 імя І.В.Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, радавы, 2І Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
РУДЗЯК Мікалай Арцёмавіч, н. у 1926 у в. Сычкава Бабруйскага рна, радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
РУСЬЕЎ Зафір Башыравіч, н. у 1912, партызанскі атрад № 753 Бабруйскай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За баявыя заслугі», медалём «За перамогу над Германіяй».
РЫЖКОВІЧ Мікалай Герасімавіч, н. у 1924, партызанскі атрад Ізоха, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.
РЫЖКОВІЧ Рыгор Герасімавіч, н. у 1924, мінамётчык, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
РЫМАР Андрэй Аляксандравіч, н. у 1915 у в. Алешня Ахтоўскага рна Сумскай вобл., партызанскі атрад № 211 імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
РЭКІШ Аляксандр Фёдаравіч, н. у 1917 у в. Ставішча Асіповіцкага рна, старшына, Ленінградскі,
Варонежскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
РЭКІШ Іван Сяргеевіч, н. у 1923 у в. Ставішча Асіповіцкага рна, мал. сяржант, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
САВЕЛЬЕВА Ніна Афанасьеўна, н. у 1921, радыётэлеграфіст, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
САВЕНКА Міхаіл Уладзіміравіч, н. у 1925, радавы, Ленінградскі, Прыбалтыйскі, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
САВЯНКОУ Іван Парфенавіч, камандзір роты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонага Сцяга, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі.
САКАЛОЎ Вадзім Паўлавіч, н. у 1926 на ст. Максаціха Цвярской вобл., 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».
САКАЛОЎСКІ Аляксандр Казіміравіч, н. у
1925 у в. Барсучына Бярэзінскага рна Мінскай вобл., радавы, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, «Знак Пашаны», медалём «За адвагу».
САМСОНАЎ Уладзімір Мікалаевіч, н. у 1917 у г. Каўроў Уладзімірскай вобл., сяржант, ПаўночнаЗаходні, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
САНКОВІЧ Васіль Дзмітрыевіч, н. у 1910 у в. Зашыбіна Асіповіцкага рна, радавы, 1ы Беларускі,
3і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
САНКОВІЧ Павел Пятровіч, н. у 1924 у г. Асіповічы, партызанская брыгада № 161 Мінскага злучэння, радавы, 3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонага Сцяга, Славы III ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
САНКОВІЧ Пётр Сяргеевіч, н. у 1914, палкоўнік, Карэльскі, Ленінградскі, Заходні, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, двума ордэнамі Чырвонага Сцяга, медалямі «За абарону Савецкага Запаляр’я», «За абарону Ленінграда», «За ўзяцце Кёнігсберга».
356
Яны вярнуліся пераможцамі
САНКОВІЧ Рыгор Мікітавіч, старшы лейтэнант, ПаўночнаЗаходні, Сцяпны, 2і, 3і, 4ы Украінскія франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
САНКОВІЧ Уладзімір Іванавіч, н. у 1917 у в. Зашыбіна Асіповіцкага рна, сяржант, Заходні, 3і Украінскі франты, партызанскі атрад «Храбрацы», узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
САПУН Рыгор Ільіч, н. у 1921, Заходні, Паўднёвы, Ленінградскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі «Знак Пашаны».
САТЫШАЎ Якаў Пятровіч, н.у 1911, лейтэнант, ПаўднёваЗаходні фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
САФОНАЎ Сямён Міхайлавіч, н. у 1915 у в. Таўкачы Шклоўскага рна Магілёўскай вобл., лейтэнант, ПаўднёваЗаходні, Крымскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней.
САХОН Іван Захаравіч, н. у 1924 у в. Вайнілава Асіповіцкага рна, сяржант, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
СЁМКІН Вячаслаў Мікітавіч, н. у 1916, партызанскі атрад № 212 імя С.С.Сумчанкі 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонага Сцяга.
СЕМЧАНКА Якаў Данілавіч, н. у 1917, радавы, Цэнтральны, 2і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За перамогу над Германіяй».
СЕРЫКАЎ Мікалай Аляксеевіч, н. у 1925 у г. Краснадар, старшына, 1ы, 2і Украінскія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «Заадвагу», «Забаявыязаслугі», «Заўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
СЕЧЫН Дзмітрьій Афанасьевіч, н. у 1926 у в. Сечына Болхаўскага рна Арлоўскай вобл., лейтэнант,
2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
СІДАРАЎ Макар Іванавіч, н. у 1907, радавы, партызанскі атрад імя А.С.Шашуры 161й брыгады імя Р.І.Катоўскага, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За ўзяцце Берліна».
СІДАРЭНКА Мікалай Савельевіч, н. у 1926 у в. Варашылава Нікалаеўскага рна Запарожскай вобл., старшына, 2і Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За баявыя заслугі», медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
Дз.А.Ссчын.
СІКІРЖЫЦКІ Станіслаў Васільевіч, н. у 1920 у в. Карытнае Асіповіцкага рна, сяржант, ПаўночнаЗаходні, 2і Беларускі, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
СІЛІВОНЧЫК Сцяпан Рыгоравіч, н. у 1915, 2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
СІМАНОВІЧ Іван Паўлавіч, н. у 1918 у в. Малая Гарожа Асіповіцкага рна, радавы, палявы армейскі склад № 2352, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
СІМАНОВІЧ Мікалай Конанавіч, н. у 1926 у в. Малая Гарожа Асіповіцкага рна, ст. сяржант вайсковай часці 21924, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
СІМАНОВІЧ Міхаіл Іванавіч, н. у 1922 у в. Малая Гарожа Асіповіцкага рна, партызанскі атрад № 211 імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
СІНЬКЕВІЧ Кузьма Палікарпавіч, н. у 1915 у в. Курэйшына Сенненскага рна Віцебскай вобл., маёр, Сталінградскі, 1ы, 2і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «Забаявыя заслугі», «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».
СІНЯЎСКІ Віталь Ігнатавіч, н. у 1922, сяржант,
2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам «Айчыннай вайны II ступені», медалём «За адвагу».
СКОРЫ Іван Севасцьянавіч, н. у 1922 у в. Цербуны Старадарожскага рна Мінскай вобл., партызанскі атрад імя Ф.Э.Дзяржынскага 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I сгупені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За працоўную доблесць», «За перамогу над Германіяй».
357
1941 — 1945
А.А.Скрыпчанка. А.І.Снігір.
СКРЫГАН Міхаіл Лазаравіч, н. у 1923 у в. Чучча Асіповіцкага рна, сяржант, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
СКРЫГАН Міхаіл Раманавіч, н. у 1924 у в. Чучча Асіповіцкага рна, радавы, 2і, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Славы III ступені, медалём «За перамогу над Германіяй».
СКРЫПЧАНКА Андрэй Аляксеевіч, н. у 1918 у с. Андрэеўка Роменскага рна Сумскай вобл., маёр, Волхаўскі, ПаўночнаЗаходні, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
СКРЫПЧЫНСКІ Юрый Аляксандравіч, палкоўнік, камандзір артпалка, узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі».
СЛАНЧЭЎСКІ Антон Віктаравіч, н. у 1922 у р.п. Градзянка Асіповіцкага рна, партызанскі атрад «За Савецкую Радзіму» 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені.
СМАЛЬ Пётр Сцяпанавіч, н. у 1926, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней.
СМІРНОЎ Аляксей Сямёнавіч, н. у 1925, 2І Беларускі, 2і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Будапешта».
СМІРНОЎ Мікіта Іванавіч, н. у 1914, Забайкальем фронт, узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі.
СМЯТАНА Уладзімір Гаўрьілавіч, н. у 1922 у в. Нікалаеўка Казанскага рна, сяржант, 3і Украінскі,
3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Леніна, Славы III ступені.
СНІПР Аляксандр Іванавіч, н. у 1917, капітан,
3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Ай
чыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, двума медалямі «За баявыя заслугі», медалём «За абарону Масквы».
СПАСКІ Міхаіл Іванавіч, н. у 1918 у в. Лівадка Дубенскага рна, каштан, 1ы, 2і Прыбалтыйскія, ПаўночнаКаўказскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Аляксандра Неўскага, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
СТАЛЯРОЎ Іван Пракопавіч, н. у 1926 у в. Ходасавічы Рагачоўскага рна Гомельскай вобл., мал. сяржант, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За працоўную адзнаку», «За перамогу над Германіяй».
СТАЛЯРОЎ Міхаіл Антонавіч, н. у 1924 у в. Лука Асіповіцкага рна, партызанская брыгада № 161, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
СТАРАВОЙТАЎ Леанід Парфенавіч, н. у 1917 у в. Рэчыца Чэрыкаўскага рна, маёр, 3я гвардзейская дывізія, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Японіяй».
СТАРЖЫНСКІ Ігнат Аляксандравіч, н. у 1914, механік, 1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
СТАІПЭЎСКІ Леанід Фёдаравіч, н. у 1925, радавы, 2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
СТРОК Мікалай Кандратавіч, н. у 1919, радавы, Цэнтралъны, Заходні, 1ы Беларуси франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
СТРУЧКОЎ Уладзімір Міхайлавіч, н. у 1923, радавы 100й стралковай дывізіі, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За адвагу», медалём «За перамогу над Германіяй».
СТУГАРАЎ Данііл Іванавіч, н. у 1910, Бранскі, Заходні, ПаўночнаЗаходні франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
СТУГАРОВА Ганна Іванаўна, н. у 1918, радавая,
3і Украінскі фронт, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
СТЭЛЬМАХ Афанасій Фёдаравіч, н. у 1923, радавы, партызанскі атрад № 210 імя Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчьшнайвайны» II ступені, «За доблеснуюпрацу», «За перамогу над Германіяй».
358
Яны вярнуліся пераможцамі
СТЭЛЬМАХ Іван Аляксандравіч. н. у 1924 у в. Лазовае Асіповіцкага рна, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
СТЭЛЬМАХ Іван Канстанцінавіч, н. у 1904, радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
СТЭЛЬМАХ Іван Макаравіч, н. у 1912, палкоўнік, ганаровы грамадзянін г. Асіповічы, удзельнік партызанскага руху, начальнік аператыўначэкісцкай групы, узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонай Зоркі.
СТЭЛЬМАХ Канстанцін Якаўлевіч, н. у 1925 у в. Лазовае Асіповіцкага рна, радавы, 2і Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
СУГАКА Дзям’ян Аляксеевіч, н. у 1916, партызанскі атрад імя У.І.Леніна, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Славы III ступені.
СУГАКА Іларыён Ціханавіч, н. у 1909, танкіст, 64ы асобны танкавы батальён 58й танкавай дывізіі,
1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
СУГАКА Рыгор Карпавіч, н. у 1926 у в. Камарына Асіповіцкага рна, радавы, 409ы стралковы полк, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
СУГАКОВА Марыя Антонаўна, н. у 1918 у в. Лапічы Асіповіцкага рна, партызанскі атрад «Полымя», узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
СУДЗІЛОЎСКІ Афанасій Ціханавіч, н. у 1920 у в. Ліпаўка Смаленскай вобл., капітан, Ленінградскі, Заходні, 3і Беларуси, Далёкаўсходні франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
СУДНІК Міхаіл Юльянавіч, н. у 1914 у в. Аступішча Слуцкага рна Мінскай вобл., яфрэйтар,
2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «Завызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
СУРАВЕЦ Іван Іванавіч, н. у 1920 у в. Матавіла Асіповіцкага рна, радавы, 2і Украінскі, Сталінградскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».
І.А.Стэльмах.
СУРАВЕЦ Іван Паўлавіч, радавы, Паўднёвы, Сцяпны, Варонежскі, 1ы, 2і Украінскія франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
СУРАВЕЦ Іван Рыгоравіч, н. у 1915 у в. Асяродак Асіповіцкага рна, радавы, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
СУРАВЕЦ Міхаіл Афанасьевіч, н. у 1923 у в. Заельнік Асіповіцкага рна, партызанскі атрад № 214 імя М.І.Калініна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
СУХАМЛІНАЎ Мікалай Кузьміч, н. у 1921 у в. Аляксееўка Карачанскага рна Белгародскай вобл., лейтэнант, ПаўднёваЗаходні, Закаўказскі, 3і Украінскі франты, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
СУШКО Аляксандр Пятровіч, н. у 1929 у в. Ліпень Асіповіцкага рна, партызанскі атрад № 211 імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Працоўнага Чырвонага Сцяга, «Знак Пашаны».
СЫЦЬКО Аляксандр Сямёнавіч, ПаўднёваЗаходні, Бранскі, Варонежскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
СЯМЁНАЎ Рьпор Васільевіч, н. у 1926 у в. Арэхі Віцебскага рна, радавы, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За адвагу».
СЯМЁНАЎ Яўген Паўлавіч, н. у 1925 у в. Майскае Крупскага рна Мінскай вобл., радавы, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, «Знак Пашаны», медалём «За адвагу».
СЯРГЕЕЎ Валянцін Васільевіч, фельчар палка, узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга.
СЯРГЕЙЧЫК Уладзімір Васільевіч, н. у 1922 у в. Ягаднае Асіповіцкага рна, яфрэйтар, 1ы
359
1941 — 1945
І.В.Тарасаў. Р.М.Тарасаў.
Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
СЯЎРУК Павел Антонавіч, н. у 1921 у в. Баравуха Слуцкага рна, партызанская брыгада імя
С.М.Кірава, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.
ТАМІЛЬЦАЎ Іван Фёдаравіч, н. у 1923, Сцяпны фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ТАРАСАЎ Ілья Васільевіч, н. у 1922, ПаўднёваЗаходні, ПаўночнаЗаходні, Цэнтралъны, 2і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, двума медалямі «За баявыя заслугі», медалямі «За абарону Сталинграда», «За вызваленне Варшавы».
ТАРАСАЎ Рыгор Мікалаевіч, н. у 1925, старшына, Заходні, 1ы, 2і, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступень Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ТАРАСЁНАК Міхаіл Данілавіч, н. у 1925, ст. сяржант, 2і, 3і Украінскія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Будапешта» , «За ўзяцце Вены», «За перамогу над Германіяй».
ТАТАРКІН Мікалай Маркавіч, н. у 1910, ст. лейтэнант, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
ТАТАРКІНА Лідзія Данілаўна, н. у 1918, партызанскі атрад № 215 імя У.І.Леніна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступень «За перамогу над Германіяй».
ТКАЧЭНКА Кацярына Васільеўна, н. у 1918, старшына, 2і, 4ы Украінскія франты, узнагароджана ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней.
ТКАЧЭНКА Сцяпан Іванавіч, н. у 1921, ПаўднёваЗаходні, 2і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
ТРАНШ Мікалай Паўлавіч, н. у 1924, ст. сяржант, 1ы Далёкаўсходні фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ТРАПЯНОК Іван Сцяпанавіч, н. у 1924, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ТРАФІМАЎ Мікалай Іванавіч, н. у 1923, Бранскі, Варонежскі, 1ы, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі».
ТРОЦКІ Канстанцін Мікітавіч, н. у 1909, партызанскі атрад «Полымя» брыгады «Полымя», 2і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Славы III ступень медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступень
ТРЫБУШЭЎСКІ Пётр Пятровіч, н. у 1921, 3і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступень Чырвонай Зоркі, медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ТРЫГУБОВІЧ Аляксандр Ігнатавіч, н. у 1914, партызанскі атрад імя М.Ф.Гастэлы брыгады «Чырвоны сцяг», узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступень медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступень «За перамогу над Германіяй».
УДАВЕНКА Зінаіда Трафімаўна, н. у 1928, партызанская брыгада № 277 Клічаўскага злучэння, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступень УЛАСАЎ Аляксей Іванавіч, н. у 1926, радавы, 2І Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
УПЕХАЎ Пётр Кірылавіч, н. у 1926, Ленінградскі фронт, узнагароджаны ордэнам Славы III ступень УСАТЫ Кузьма Пятровіч, н. у 1909, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «За баявыя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
УСЦІНОВІЧ Віктар Лявонцьевіч, н. у 1913, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень
УСЦЮГОЎ Павел Андрэевіч, н. у 1920, памочнік камандзіра ўзвода, тэхніклейтэнант, ПаўночнаЗаходні, Цэнтралъны, 2і Украінскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Славы I і II ступеней, медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ФАЛЬКОЎСКІ Антон Адольфавіч, н. у 1916, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступень Айчыннай вайны I ступень
360
Яны вярнуліся пераможцамі
ФАЦЕЕЎ Мікалай Афанасьевіч, н. у 1917, сяржант, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, двума медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ФЕДЗІЧКІН Аляксандр Аляксеевіч, н. у 1925, старшына, Данскі, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, двума медалямі «За адвагу», двума медалямі «За баявыя заслугі», медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ФЕДЧАНКА Аляксандр Міхайлавіч, н. у 1919, падпалкоўнік, Сталінградскі, 4ы Украінскі, 1ы Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, чедалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За абарону Сталінграда», «За вызваленне Варшавы».
ФЁДАРАВА Наталля Емяльянаўна, н. у 1920, 278ы асобны партызанскі атрад 2й Клічаўскай брыгады, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ФІЛАТАЎ Мікалай Іванавіч, н. у 1924, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ФІЛОНЧЫК Іван Лявонцьевіч, н. у 1926, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ФІНСКІ Якаў Аляксандравіч, н. у 1902, 3І Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга».
ФІСЬКО Раман Цімафеевіч, н. у 1909, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Славы III ступені.
ФРОЛКІН Мікалай Іванавіч, н. у 1921, ст. сяржант, 2і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
ФРЭНКЕЛЬ Надзея Зусьеўна, н. у 1918, Заходні, 1ы Беларускі, Варонежскі франты, узнагароджана ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Адэсы», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна».
ХАЛАДОК Павел Яфімавіч, н. у 1917, сяржант, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, двума медалямі «За адвагу».
ХАМЯНОК Анатоль Ігнатавіч, н. у 1924, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Славы III ступені.
ХАМЯНОК Рыгор Андрэевіч, н. у 1923, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны двума медалямі «За адвагу».
«л Л
А.А.Федзічкін.
А.М.Федчанка.
Н.З. Фрэнке ль.
І.Х.Харужэнка.
ХАМЯНОК Рыгор Андрэевіч, н. у 1923, 3І Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ХАРУЖЭНКА Іван Харытонавіч, н. у 1925, сяржант, 1ы, 2і Украінскія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За баявыя заслугі».
ХАРЫТОНАЎ Павел Іванавіч, н. у 1918, мал. лейтэнант, Паўднёвы, 1ы Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ХАРЫТОНАЎ Сцяпан Анціпавіч, н. у 1921, старшына, Заходні, Бранскі, 2і, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, «Знак Пашаны», медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ХІЧЭЎСКАЯ Ніна Назараўна, н. у 1920, партызанскі атрад № 212 імя С.С.Сумчанкі 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ХІЧЭЎСКІ Антон Антонавіч, н. у 1926, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
361
1941 — 1945
І.І.Хічэўскі. А.Я.Цяслёнак.
ХІЧЭЎСКІ Іван Іосіфавіч, н. у 1919, партызанскі атрад № 212 імя С.С.Сумчанкі 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны II ступені, двума медалямі «За адвагу».
ХЛУС Мікалай Іванавіч, н. у 1924, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ХОМІЧ Мікалай Піліпавіч, н. у 1922, ПаўднёваЗаходні фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі».
ХОЦІНСКІ Пётр Паўлавіч, н. у 1922, Сталінградскі, Цэнтралъны франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй».
ХРУЦКІ Уладзімір Яфімавіч, н. у 1926, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны I ступені.
ЦАРКОЎ Васіль Рыгоравіч, н. у 1915, лейтэнант, 1ы Беларускі, 2і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявьш заслугі», «За абарону Ленінграда», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ЦАРКОЎНІКАЎ Іван Іванавіч, н. у 1923, маёр, Калінінскі, Ленінградскі, Волхаўскі, 1ы Беларускі, 3і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За ўзяцце Берліна», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Германіяй».
ЦАРОЎ Мікалай Якаўлевіч, н. у 1927, лейтэнант, Заходні, Сталінградскі, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За абарону Сталінграда», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ЦВЫРКО Іосіф Ігнатавіч, н. у 1915, маёр, 1я польская армія, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай
вайны II ступеш, Чырвонай Зоркі, «Знак Пашаны», двума сярэбранымі крыжамі, медалямі «За баявыя заслугі», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ЦЕРАШ Мікалай Антонавіч, н. у 1922, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
ЦІХАНАЎ Іван Ігнатавіч, н. у 1923, 2і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За абарону Сталінграда», «За перамогу над Германіяй», «За перамогу над Японіяй».
ЦІШКІН Сяргей Іванавіч, н. у 1923, 2І Беларусю фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, двума медалямі «За адвагу», медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй», «За ўзяцце Берліна».
ЦЫВ1Н Арон Барысавіч, н. у 1906, Усходні фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
ЦЫГАНКОЎ Васіль Данілавіч, н. у 1921, Паўночны фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЦЯЛЬНОК Уладзімір Сяргеевіч, н. у 1927, 3І Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ЦЯСЛЁНАК Андрэй Якаўлевіч, н. у 1922, партызанскі атрад № 755 12й кавалерыйскай брыгады імя І.В.Сталіна, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
ЦЯСЛЁНАК Васіль Паўлавіч, н. у 1919, 1ы Беларусю, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ЧАЙКОЎСКІ Валянцін Фёдаравіч, н. у 1910, Далёкаўсходні фронт, узнагароджаны медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Японіяй».
ЧАКАЛАЎ Барыс Анатольевіч, н. у 1923, 1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «Заўзяцце Вены», «За ўзяцце Берліна».
ЧАРАПКОЎ Захар Іванавіч, н. у 1907, Ленінградскі фронт, узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда».
ЧАРВЯКОЎ Пётр Іванавіч, н. у 1924, сяржант,
1ы Прыбалтыйскі, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Берліна», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ЧАРНАВЕЦ Рыгор Сцяпанавіч, н. у 1919, маёр, Калінінградскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай
362
Яны вярнуліся пераможцамі
Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЧАРОПКА Генадзь Іванавіч, н. у 1917, партызанскі атрад № 44 брыгады «За Радзіму» імя А.К.Флегантава, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ЧАРОПКА Іван Афанасьевіч, н. у 1927, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЧАРОПКА Іван Пятровіч, н. у 1923, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступеш, Чырвонай Зоркі.
ЧАРОПКА Леанід Пятровіч, н. у 1932, партызанскі атрад № 211 імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступені.
ЧАРОПКА Марыя Антонаўна, н. у 1923, партызанскі атрад № 309 імя С.М.Кірава Асіповіцкай ваеннааператыўнай групы, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
ЧАРОПКА Мікалай Якаўлевіч, н. у 1924, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступеш, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЧАРОПКА Сямён Мікалаевіч, н. у 1909, партызанскі атрад № 211 імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зорю.
ЧАРОПКА Сяргей Лявонцьевіч, н. у 1911, 2І Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступень медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ЧАСНІЧЭНКА Мікалай Фёдаравіч, н. у 1926,
3і Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Берліна», «За вызваленне Прагі», «За перамогу над Германіяй».
ЧОРНЫ Аляксей Іванавіч, н. у 1926, 3І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЧОРНЫ Іван Іосіфавіч, н. у 1919, Заходні, Ленінградскі франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі «За абарону Масквы», «За абарону Ленінграда».
ЧОРНЫ Трафім Іванавіч, н. у 1926, 3І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ЧУЛКОЎ Васіль Аляксандравіч, н. у 1922, Данскі, 2і, 3і Украінскія франты, узнагароджаны медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі».
І.А.Чырун. В.А.Шамін.
ЧЫГІЛЕЙЧЫК Канстанцін Анісімавіч, н. у
1918, ПаўночнаЗаходні, Ленінградскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
ЧЫГІЛЕЙЧЫК Міхаіл Пятровіч, н. у 1913, ПаўднёваЗаходні, 1ы Украінскі, 3і Беларуси франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалём «За ўзяцце Кёнігсберга».
ЧЫРУН Іван Адамавіч, н. у 1919, капітан, ПаўночнаЗаходні, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Кастрычніцкай Рэвалюцыі, Айчыннай вайны I ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, «Знак Пашаны», медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Берліна», «За вызваленне Прагі», «За перамогу над Германіяй».
ЧЫЧЭРЫН Уладзімір Паўлавіч, н. у 1926, Ленінградскі, 2і Прыбалтыйскі, 2і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ЧЭРНІК Антон Васільевіч, н. у 1910, 1ы, 2і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступень Айчыннай вайны I ступень
ШАБАЛКАЎ Канстанцін Фёдаравіч, н. у 1926, Забайкальскі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Японіяй».
ШАВЯЛЕНКА Пётр Якаўлевіч, н. у 1925, 3І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалём «За баявыя заслугі».
ШАДУРА Мікалай Раманавіч, н. у 1913, Ленінградскі, 1ы Украінскі, 3і Беларуси франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
ШАЛЯГІН Міхаіл Емяльянавіч, п. у 1922, партызанскі атрад «За Савецкую Беларусь» брыгады «Навальніца», узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступень «За вызваленне Варшавы».
ІНАМІН Васіль Аляксеевіч, н. у 1909, капітан, Бранскі, 2і Прыбалтыйскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонага Сцяга, Ай
363
1941 — 1945
У.К.Шаўцоў. І.Р.Шаўчэнка.
М.І.Шостак. А.П.Шпілеўская.
чыннай вайны I ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ШАМОК Аляксандр Андрэевіч, н. у 1918, радавы, 1ы, 2і, 3і Украінскія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны III ступені, медалямі «За абарону Сталінграда», «За абарону Кіева», «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
ШАПЛЯК Данііл Мікалаевіч, н. у 1911, Фінскі,
2і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалём «За адвагу».
ШАПЛЯК Уладзімір Барысавіч, н. у 1923, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Славы III ступені.
ШАРАМЕТ Пётр Іванавіч, н. у 1924, 1ы Беларускі фронт, партызанскі атрад № 212 імя
С.С.Сумчанкі 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступеш.
ШАЎЦОЎ Уладзімір Кліменцьевіч, н. у 1922,
1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ШАЎЧУК Фёдар Міхайлавіч, н. у 1923, 2і, 3І Украінскія франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней, медалямі «За баявыя
заслугі», «Заўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
ШАЎЧЭНКА Іван Рыгоравіч, н. у 1927, ваенны працаўнік тыла, старшына, узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».
ШВАНОК Павел Андрэевіч, н. у 1924, партызанскі атрад імя В.М.Молатава 2й Мінскай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «Забаявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ШВЕД Аляксандр Аляксандравіч, н. у 1921, 2І,
3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ШКАТУЛА Вольга Рыгораўна, н. у 1926, партызанскі атрад № 215 імя У.І.Леніна Асіповіцкай ваеннааператыўнай групы, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» II ступень
ШКОР Мікалай Акімавіч, н. у 1916, лейтэнант, Калінінградскі, 3і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ШКУТКО Андрэй Мікалаевіч, н. у 1910, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступень медалямі «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ШОСТАК Міхаіл Ігнатавіч, н. у 1921, маёр, ПаўночнаЗаходні, Калінінградскі, 3і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Аляксандра Неўскага, Айчыннай вайны I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ШПАК Васіль Іванавіч, н. у 1915, 2і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалём «За баявыя заслугі».
ШПАК Фёдар Пятровіч, н. у 1913, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Чырвонай Зоркі.
ШПІЛЕЎСКАЯ Алена Пятроўна, н. у 1923, Ленінградскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступеш, двума медалямі «За баявыя заслугі», медалём «За перамогу над Германіяй».
ШПІЛЕЎСКІ Альфонс Леанідавіч, н. у 1919, 2І Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень двума сярэбранымі крыжамі Полынчы, медалямі «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна».
ШПІЛЕЎСКІ Антон Леанардавіч, н. у 1919, старшы лейтэнант, ПаўночнаЗаходні, Ленінградскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнамі I і II ступеней, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За абарону Ленінграда», «За перамогу над Германіяй».
ШПІЛЕЎСКІ Вячаслаў Іосіфавіч, н. у 1925, партызанскі атрад № 212 імя С.С.Сумчанкі 1й
364
Яны вярнуліся пераможцамі
Асіповіцкай брыгады, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За адвагу», «За вызваленне Варшавы», «За ўзяцце Берліна», «За перамогу над Германіяй».
ШУЛЬГІН Мітрафан Ярмілавіч, н. у 1923, капітан, Ленінградскі, 1ы Украінскі, 2і Беларускі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі.
ШУЛЬЦ Іван Карлавіч, н. у 1908, партызанскі атрад № 754 12й кавалерыйскай брыгады імя
І.В.Сталіна, узнагароджаны медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I і II ступеней.
ШУМІЛАЎ Пётр Мікалаевіч, н. у 1922, Каўказскі фронт, узнагароджаны ордэнам Славы III ступені, двума медалямі «За баявыя заслугі».
ШУСЦІКАЎ Аркадзь Данілавіч, н. у 1924, 1ы Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За адвагу».
ШУХАЎ Кузьма Сцяпанавіч, н. у 1911, Заходні, ПаўночнаЗаходні, 2і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалём «За адвагу».
ШЧАГЛОЎ Іван Ціханавіч, н. у 1920, Заходні, Варонежскі, 1ы Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
ШЧАГЛОЎ Палікарп Пятровіч, н. у 1917, Цэнтральны фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступень двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі».
ШЧАРБІНА Аляксей Рыгоравіч, н. у 1925, 2І Украінскі фронт, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны II ступень медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Будапешта», «За перамогу над Германіяй».
ЩЕРБИК Петр Михайлович (бел. ШЧЭРБІК Пётр Міхайлавіч), родился в 1924 году, 1-ый Белорусский фронт, награжден орденом Славы III степени, двумя медалями  «За отвагу», медалью «За боевые заслуги» — дополнено 23.06.2019 на основании публикации — читать ЗДЕСЬ.
ШЫДЛОЎСКІ Максім Емяльянавіч, н. у 1908, Заходні, Цэнтралъны франты, узнагароджаны медалямі «Забаявыя заслугі», «За абарону Масквы».
ІІІЫЛАЎ Аляксандр Андрэевіч, н. у 1924, 2і, 3і Беларускія франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, двума медалямі «За адвагу», медалём «За баявыя заслугі», «За ўзяцце Кёнігсберга».
ШЫЛІН Пётр Іванавіч, н. у 1909, партызанскі атрад № 210 імя І.В.Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступень Чырвонага Сцяга, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I і II ступеней, «За перамогу над Германіяй».
ШЫШКЕВІЧ Уладзімір Максімавіч, н. у 1926,
2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ШЫШКІН Ілья Цімафеевіч, н. у 1920, малодшы лейтэнант, 3і Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
Антон Леанардавіч Шпілеўскі.
ШЫШКО Эдуард Фларыянавіч, н. у 1926, 2І Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступень медалямі «За адвагу», «За перамогу над Германіяй».
ШЫШМАКОЎ Павел Паўлавіч, н. у 1919, Заходні, Цэнтральны франты, узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі».
ШЫШОНАК Уладзімір Мікітавіч, н. у 1923, 1ы Прыбалтыйскі фронт, партызанскі атрад № 210 імя
І.В.Сталіна 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Славы III ступені, Айчыннай вайны II ступень медалём «За баявыя заслугі».
ШЭНКЕР Яфім Барысавіч, н. у 1922, 1ы Беларускі, 3і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Аляксандра Неўскага.
ЮР’ЕЎ Валянцін Фёдаравіч, н. у 1924, ПаўднёваЗаходні, Сцяпны, Варонежскі, 2і Украінскі франты, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступеш, медалямі «За баявьи заслугі», «За ўзяцце Берліна».
ЮРКАВЕЦ Міхаіл Канстанцінавіч, н. у 1918, 2і Беларускі фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступень Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй».
ЮРКАВЕЦ Софія Баляславаўна, н. у 1920, сувязная, партызанскі атрад № 212 імя С.С.Сумчанкі
1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «Партызану Айчыннай вайны» I ступень
ЮРУСАВА Ніна Андрэеўна, н. у 1922, партызанскі атрад № 211 імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «Партызану Айчыннай вайны» II ступені, «За перамогу над Германіяй».
ЮРУСАЎ Пётр Іванавіч, н. у 1910, старшына, партызанскі атрад № 211 імя К.К.Ракасоўскага 1й Асіповіцкай брыгады, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступень Чырвонай Зоркі, медалямі «Партызану Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над Германіяй».
365
1941 — 1945
ЮШКЕВІЧ Мікалай Эдмундавіч, н. у 1922, партызанскі атрад імя М.І.Кутузава 2й Мінскай брыгады, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «За адвагу», «Партызану Айчыннай вайны» I ступень «За перамогу над Германіяй».
ЯГОРАЎ Аляксандр Васільевіч, н. у 1925, радавы, 1ы Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалём «За баявыя заслугі».
ЯГОРАЎМікалай Іванавіч, н. у 1915, радавы, 2і Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалём «За баявыя заслугі».
ЯКУБЗОН Мірон Сямёнавіч, н. у 1920, капітан, Бранскі, Калінінскі, 2і Прыбалтыйскі франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЯКУНІН Іван Іванавіч, н. у 1923, капітан, Цэнтральны, 1ы Украінскі, 2і Беларуси франты, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, медалём «За перамогу над Германіяй».
ЯКУШАЎ Іван Пятровіч, н. у 1909, Заходні, Цэнтральны франты, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, двума медалямі «За адвагу», медалём «За абарону Масквы».
ЯРШОЎ Аляксандр Ільіч, н. у 1924, 2І Беларуси фронт, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступеней.
ЯСЕНКА Анатоль Зіноўевіч, н. у 1918, 1ы Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалём «За баявыя заслугі».
ЯСКЕВІЧ Адам Мікітавіч, н. у 1926, сяржант, 3І Украінскі фронт, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступень медалём «За адвагу».
ЯФІМАЎ Мікалай Пятровіч, н. у 1921, мал. сяржант, Сталінградскі фронт, 39ы асобны дывізіённы браняпоезд, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалём «За адвагу».
ЯШЧАК Надзея Іванаўна, н. у 1923, 2і Беларуси фронт, узнагароджана ордэнам Айчыннай вайны II ступень медалямі «За баявыя заслугі», «За перамогу над Германіяй».
ЯШЧАК Юрый Міхайлавіч, н. у 1919 у г. Уфа, сяржант, ЗаходнеСібірская, Ленінградская ваенная акругі, Заходні фронт, Арлоўская ваенная акруга, узнагароджаны медалямі «За баявыя заслугі», «За абарону Масквы», «За ўзяцце Кёнігсберга», «За перамогу над Германіяй», «За доблесную працу».


ГАРАДЗЕЦКІ Аляксандр Антонавіч, н. у 1907, в. Селішча, на фронце з 1941, стралок, інвалід вайны, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступень
Падрыхтавалі П. С. Качановіч, М. М. Малаковіч.